Chief Exploration Officer

De Nederlandse overheid staat voor een belangrijke vernieuwingsopgave. Of het nu gaat om de energietransitie, maatwerk in het sociaal domein, ondermijnende criminaliteit of wijkvernieuwing: op talloze maatschappelijke vraagstukken merken bestuurders en ambtenaren vrijwel dagelijks dat hun werk anders moet. Het ‘oude’ model van top-down beleid volstaat niet meer; de noodzaak van samenwerken, experimenteren en leren groeit.

Wie goed kijkt, ziet echter dat de overheid al in deze richting verandert. Op allerlei plekken en in vele initiatieven ontstaan beloftevolle nieuwe coalities, nieuwe werkwijzen en nieuwe soorten instrumenten die helpen om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken beter te beantwoorden. Het probleem is alleen: deze praktijken zijn nog te vaak geïsoleerd van elkaar, als eilandjes waarop iedereen zijn eigen wiel uitvindt.

Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op initiatief van Agenda Stad de functie Chief Exploration Officer ingesteld. Onderzoeker Suzanne Potjer gaat in 2022 op ontdekkingstocht. Ze zoekt inspirerende praktijkvoorbeelden en brengt mensen met elkaar in contact. Ze verbindt iedereen die mee wil doen aan de gezamenlijke missie om onze overheid te vernieuwen en doet hiervan publiek verslag via een nieuwsbrief en social media.

Meer weten over Suzanne en haar missie als Chief Exploration Officer? Lees het interview met haar op onze zustersite Overheidvannu.nl. Suzanne’s exploratie volgen en alles weten over de voorbeelden die ze tegenkomt? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de CXO.

Over Suzanne Potjer

Suzanne Potjer is bestuurskundige en een gedreven aanjager van vernieuwing in het publieke domein. In de afgelopen jaren schreef ze verschillende publicaties, bouwde ze leergemeenschappen op en adviseerde ze bestuurders en ambtenaren, in haar missie om samen met iedereen die streeft naar vernieuwing de overheid tastbaar te verbeteren. Voor meer info, zie www.potjer.co.

Suzanne Potjer in gesprek

Over de CXO-rol

De CXO wordt mogelijk gemaakt door Agenda Stad. Als initiator van onder meer de City Deals en de Dag van de Stad houdt Agenda Stad zich dagelijks bezig met (interbestuurlijk) samenwerken, experimenteren en leren. Met de CXO geeft Agenda Stad een extra impuls aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen in het openbaar bestuur.