Town Deal Sterke Streken

Logo Town Deal Sterke Streken

Met de Town Deal Sterke Streken verkennen we gezamenlijk hoe we een impuls kunnen geven aan de kwaliteiten van de regio, ontwikkelen we nieuwe perspectieven en werken we aan oplossingen om deze neerwaartse spiraal in verschillende regio’s te doorbreken. Dat doen we samen met Platform31 en vijf gemeenten, te weten Voerendaal en Beesel in Limburg, Bronckhorst in Gelderland, Noardeast-Fryslân in Friesland en Het Hogeland in Groningen.

Het in stand houden en waar mogelijk versterken van het woon- en vestigingsklimaat is voor regio’s van groot belang. Ook biedt deze Town Deal kansen om de Social Return on Investment (SROI) methodiek te benutten en zo de positieve impact in de regio’s te vergroten. We willen de krachten van binnenuit en van buitenaf benutten om innovaties op gang brengen die de woningmarkt laten stromen, lokale voorzieningen slimmer maken en het economische zelfbewustzijn vergroten. En die mede bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. De gemeenten werken hiervoor samen met het Rijk, provincies en partnerorganisaties. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Town Deal Sterke Streken? Stuur dan een e-mail naar onze postbus.

Bekijk de introductievideo van de Town Deal Sterke Streken:

Over Town Deals

Op 28 juni 2022 kondigde Agenda Stad tijdens het VNG Jaarcongres het instrument Town Deals aan, in aanvulling op City Deals. Waar in City Deals met name grootstedelijke vraagstukken worden opgepakt door private partijen, kennisinstellingen, departementen en – met name – G4- en G40-steden, stimuleren we in Town Deals samenwerking, innovatie en kennisuitwisseling tussen middelgrote en/of kleinere gemeenten.

De uitdagingen in kleinere en middelgrote gemeenten, met name in het landelijk gebied, zijn anders dan in steden en stedelijk gebied; een aantal gemeenten heeft bevolkingsdaling in het verschiet door vergrijzing en ontgroening, in andere gemeenten wordt groei gehinderd door gebrek aan woningen of passende werkgelegenheid. Deze trends hebben een sterke invloed op de leefbaarheid en economische ontwikkeling van deze gemeenten op de lange termijn. Daarnaast zijn er ook kansen; kleinere gemeenten hebben ruimte voor woningbouw en bedrijfsvestigingen. De belangstelling voor wonen buiten de stad is, zeker sinds de coronapandemie, gegroeid. Zowel de uitdagingen als de kansen stellen gemeenten voor capaciteits- en kennisvraagstukken. Om deze urgente hulpvragen op een vernieuwende manier aan te pakken, ondersteunt Agenda Stad met de Town Deals.

Town Deals zijn ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met de koepels M50, P10 en K80 (respectievelijk de koepels van de middelgrote, plattelands- en kleine gemeenten). De samenwerking biedt schaalvoordelen, toegang tot relevante kennis en een ‘stoel aan tafel’ bij de departementen. Dit gebeurt door het inzetten van een ‘impact pool’ met experts en doeners uit het publieke, private en kennisdomein. De hulpvragen van gemeenten worden gematched aan meedenk en –werkkracht uit deze impact pool.

De eerste Town Deal is op 11 mei 2023 van start gegaan.