Loket Ontwerpkracht

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Albert Einstein wist als geen ander dat experimenteren en nieuwe perspectieven zoeken leidt tot nieuwe inzichten en betere oplossingen. Ook de huidige maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe benaderingen, andere werkwijzen en verrassende ideeën. Alleen dan komt de nodige transitie daadwerkelijk tot stand. Innovatie en beleid ontwikkelen gaan bij voorkeur hand in hand. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daar is de kracht van verbeelding en van ontwerp voor nodig.
Loket Ontwerpkracht helpt daarbij en verbindt maatschappelijke opgaven in City Deals, beleid én ontwerp.

Hoe werkt het?

Het Loket functioneert als platform om beleidsvragen om te zetten in prikkelende ontwerpvragen, om aannames te doorbreken, om samenwerkingen te smeden met het creatieve veld en om nieuwe oplossingen in praktijk te brengen. Samen met ontwerpers zoals architecten, illustratoren, stedenbouwkundigen, conceptontwikkelaars. Een effectieve inzet van die ontwerpkracht vraagt om maatwerk. Elk project is anders en de inzet van ontwerpkracht op verschillende momenten kan plaatsvinden.

Loket Ontwerpkracht helpt bij drie belangrijke stappen

1 – Van beleidsambitie tot ontwerpvraag
Opdrachtgever en het Loket ontdekken samen een heldere ontwerpvraag. Wat de vraag achter de vraag? Spelen er schurende dilemma’s? Is er behoefte aan een gedeeld beeld of juist een concreet instrument?

2 – Vraagstuk vindt ontwerper
Welke ontwerppartner past bij die vraag? Wie zorgt voor verrassende inzichten en/of slimme oplossingen? Loket Ontwerpkracht vervult de rol van matchmaker.

3 – De realisatie en inzet van ontwerpkracht.
Ontwerper en opdrachtgever gaan samen aan de slag met een visualisatie, een prototype, een samenbindend verhaal of een nieuw werkproces. Het Loket begeleidt de ontwikkeling, bewaakt de samenwerking en zorgt voor evaluatie van de opdracht.

Aan de slag met 3 City Deals

Als koploperproject in de Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp, gaat het Loket in 2021 aan de slag voor de City Deals Ruimte voor Lopen, Een Slimme Stad en Circulair en Conceptueel Bouwen.

Geïnteresseerd? Download de  factsheet Loket Ontwerpkracht  of neem contact op [email protected]