‘Over tien jaar complete biobased wijken met betaalbare woningen’

Arie Koornneef

Als het aan Arie Koornneef, directeur van de ASN Bank, ligt, hebben Nederlandse steden binnen tien jaar complete biobased wijken met betaalbare woningen. De bank wil graag een belangrijke bijdrage leveren aan duurzamere manieren van bouwen. Op het Symposium Circulair en Conceptueel Bouwen vertelde hij daar meer over.

Waarom is deze City Deal volgens u zo belangrijk?

Koornneef: “We zien de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen als een noodzakelijk en prachtig platform om met partijen uit verschillende sectoren sneller tot concrete stappen en oplossingen te komen voor de forse opgave waar we voor staan. Aan de ene kant is het voor het voor een succesvolle uitvoering van het Klimaatakkoord essentieel dat de samenleving nu daadwerkelijk in actie komt en zich inzet voor CO2-reductie en opslag. Aan de andere kant is er bij de consument de behoefte aan betaalbare, duurzame woningen. Als ASN Bank willen we graag met anderen bijdragen aan een oplossing voor de woningvraag en de duurzame ambities in Nederland. De huidige manier van bouwen staat bijna haaks op onze ambitie om het Klimaatakkoord te halen. Het is geen optie meer om te blijven bouwen met beton, staal en steenwol, materialen die in de productie volop CO2 uitstoten.”

Wat is het alternatief?

“Wij geloven dat biobased bouwen een kansrijke strategie is in onze transitie naar een CO2-neutrale samenleving. Wat wij voor ogen hebben, is dat er in Nederlandse steden over 10 jaar complete biobased woonwijken met betaalbare woningen staan, zoals je dat bijvoorbeeld in Kopenhagen al ziet. In het klein zien we daar ook de eerste voorbeelden van, dus het kan. In de rol van aanjager, verbinder en inspirator willen we bijdragen aan de benodigde transitie in de bouwsector. Op het symposium heb ik verteld hoe wij als financiële instelling tegen biobased bouwen aankijken, en welke rol ASN Bank, en de financiële sector, in de transitie van de keten kan vervullen.”

Wat precies?

“ASN Bank heeft veel expertise en ervaring in huis op het gebied van impactmanagement: het ontwikkelen van methodieken om de impact van de financieringen op klimaat en biodiversiteit inzichtelijk te maken. Op dit moment werken wij samen met partners aan een nieuwe meetmethode om de CO2-opslag in de biobased bouwketen voor financiers te meten. Via het wereldwijde samenwerkingsverband Platform for Carbon Accounting Financials willen we deze onder de aandacht van de internationale financiële sector brengen. Ook zijn we gestart met een verkenning naar kansen en belemmeringen bij de financiering van voorbeeldprojecten in deze keten. Mooie pilots die laten zien dat het anders kan kunnen andere partijen, zoals overheid, bouwers, leveranciers, financiers en de consumenten immers over de streep trekken.”

Welke stappen moeten we tot 2023 nemen, wanneer de City Deal wordt afgerond, om de doelen te halen?

“Het allerbelangrijkste is met elkaar samenwerken in de keten, en ervoor zorgen dat uit iedere sector de koplopers aanwezig zijn. We moeten niet alles zelf willen doen. Laten we samen een coalitie vormen, een beweging om deze ambitie werkelijkheid te maken. Zo kunnen we op een dieper niveau kennis en kunde uitwisselen, van elkaar leren en tot afspraken voor de toekomst komen. En laten we vooral ook van start gaan. Ik zeg altijd ‘You don’t have to be perfect to do good’.”

Wat zijn uw persoonlijke ambities?

“Ik zie het als onze opdracht om het onderwerp waar mogelijk op de agenda te zetten, in gesprek te gaan met partijen in de keten waaronder financiële instellingen en de samenwerking op dit thema verder te versterken. Zo denken we aan een initiatief om bijvoorbeeld  samen met BZK en RvO een Community of Practice Biobased (ver)bouwen voor de financiële sector te starten. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om projecten in de biobased bouwketen te financieren. Dat kan een duurzaam productiebos zijn, maar uiteraard ook een duurzame hypotheek voor de consument. Uiteindelijk gaat het erom dat we in Nederland goed, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen in een omgeving die goed is voor de mens, het klimaat en de biodiversiteit. Zo komen de sociale en groene kant van duurzaamheid mooi samen. ”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *