Overheid kan bedrijven helpen bij verduurzaming voedselproductie

Overheden kunnen innovatieve voedselbedrijven helpen om te bewijzen dat duurzaamheid economisch haalbaar is. Dat stelt het PBL in haar beleidsstudie Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector.

Dat kan onder meer via het sluiten van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden en bedrijven, door het btw-tarief voor duurzame producten te verlagen of een garantstelling voor de marktintroductie van een innovatie in te stellen.

Verduurzaming

Kleine innovatieve voedselbedrijven spelen namelijk een belangrijke rol bij de verduurzaming van de voedselproductie. Met geld, advies en nieuwe wet- en regelgeving kunnen overheden hen helpen daadwerkelijk impact te maken.

Dat past bij de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda, waar momenteel 12 steden, 4 ministeries en een aantal partners uit het bedrijfsleven aan werken. Eind deze maand wordt de City Deal ondertekend.  De deelnemende steden streven er naar om het Nederlandse voedselsysteem te verbeteren door nauwe samenwerking met Rijkspartijen, kennisinstellingen en bedrijfsleven en bovendien van elkaar te leren in deze City Deal.

Natuurlijke oplossingen

PBL onderzocht vijftien kleine en innovatieve bedrijven. Deze brengen volgens het planbureau vernieuwing door te werken met natuurlijke oplossingen, lokale inkoop en het samenwerken met andere partijen in het verwerken van biologische of streekgebonden producten. De initiatieven bewijzen volgens de onderzoekers dat geld kan worden verdiend met werkwijzen die bijdragen aan bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid, het sluiten van lokale kringlopen en het vergroten van de diversiteit in landbouwproductie.

Het is vaak lastig voor kleine, innovatieve bedrijven om de hogere kostprijs van duurzaam werken terug te verdienen. Daarom moeten ondernemers ook innoveren op andere aspecten van hun bedrijf. Zo kunnen ze werken met pachtconstructies met nieuwe financieringsvormen, het vormen van coöperaties tussen klanten en producenten en directe verkoop aan de eindgebruiker.

Lees meer in het artikel op Boerderij.nl.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *