Voedsel op de stedelijke agenda. ‘Dit thema doet er toe’

Froukje Idema van de gemeente Ede. Foto: Pieter Verbeek
Froukje Idema van de gemeente Ede. Foto: Pieter Verbeek

Voedsel staat in Ede al langer hoog op de gemeentelijke agenda. Met thema’s als voedseleducatie, korte ketens en foodnetwerk voor bedrijven is de Gelderse gemeente een van de voorlopers in Nederland. Kennis op het gebied van voedsel wordt ingezet om Ede economisch en sociaal-maatschappelijk te versterken. In Ede draagt voedsel bij aan ontmoeting en verbinding. Niet geheel onlogisch dus dat Froukje Idema, programmamanager Food bij de gemeente Ede, een van de trekkers is van de City Deal Voedsel op de stedelijke agenda, die nu in de maak is. We spraken haar kort na een heisessie vorige maand in Utrecht.

Hoe is deze City Deal precies ontstaan?
Het idee voor de City Deal Voedselbeleid werd voor het eerst gepitcht door de gemeente ’s Hertogenbosch op de werkconferentie van Agenda Stad vorig jaar. Het was toen al overduidelijk dat meerdere gemeenten bezig zijn met dit onderwerp. Om een succesvolle City Deal te kunnen sluiten, hebben daarom meerdere gemeenten in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse – en Economische zaken de handen ineen geslagen.”

Wat is de rol van Ede precies hierin?
“In Ede zijn we bezig onze integrale visie op voedsel in de praktijk te brengen. Het thema Food is al behoorlijk geïntegreerd in het gemeentelijk beleid. Daarom hebben wij de hand opgestoken voor een stukje van de organisatie rond de City Deal. Vanaf het begin zijn ’s Hertogenbosch, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Venlo, Oss en Helmond betrokken. Later zijn ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere aangesloten. Met ons allen vormen we een geweldige kopgroep.”

Waarom voedselbeleid?
“Eigenlijk was het bij de pitch meteen een herkenning voor alle partijen. Bij voedselbeleid is ook een duidelijke rol weggelegd voor de stad dan wel de stedelijke regio. Dit thema doet er toe en leeft bij een groot deel van de bevolking. Dat zie je bij alle partners. We hebben allemaal onze eigen invalshoeken vanuit de stedelijke praktijk. In Ede hebben we een duidelijke voedselvisie en werken we hard aan de lokale en regionale uitrol. Eigenlijk een City Deal in het klein, waarbij we samenwerken met verschillende gemeentelijke partners, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Bij de City Deal Voedselbeleid willen we de nationale voedselagenda van Economische Zaken voeden vanuit onze realiteit. We kunnen door kennisdeling en samenwerking nog veel meer bereiken. Niet alleen als gemeenten onderling maar ook met verschillende marktpartijen zoals een UMC en Wageningen UR en niet te vergeten de departementen. We merken dat er vanuit het Rijk een grote betrokkenheid is bij wat er allemaal in de stedelijke regio’s en steden op het gebied van voedsel gebeurt. En dat is ook nodig om helder te krijgen hoe de BV Nederland er op dit punt voor staat en waar nog winst valt te behalen!

Koeien buiten de stadsrand. Foto: Rob Poelenjee

Hoe is de samenwerking?
“Iedereen brengt nuttige kennis en expertise in. We hebben een verdeling gemaakt in de taken: een schrijfgroep, organisatiegroep, procesgroep; commitment in korte klappen. In vrij korte tijd hebben we met elkaar een opzet gemaakt vanuit ieders praktijkervaring. Behalve de gemeenschappelijke visie op voedselbeleid op de stedelijke agenda kijkt iedere gemeente uiteraard ook hoe de eigen stad kan profiteren. maar uiteindelijk doen we het met ons allen voor de BV Nederland. Dat besef hebben we. Net zoals de wetenschap dat we ten behoeve van een toekomstbestendig voedselbeleid zeker moeten aanhaken op Europees niveau.”

Het klinkt logisch dat Ede al verder is gevorderd met voedselkennis. Jullie gemeente ligt toch midden in FoodValley?
“Ja, wat deze regio uniek maakt is de directe aanwezigheid van de Wageningen UR en andere landelijk opererende kennisinstellingen. Er is van oudsher veel agrofoodbedrijvigheid in onze regio. Als regiostad dragen we bij aan de clustervorming op het gebied van gezond en duurzaam voedsel, door in te zetten op kennis en innovatie. Eén van de iconische dragers daarvan wordt het World Food Center. Dit kenniscentrum in ontwikkeling zorgt straks voor meer foodtoerisme en economische bedrijvigheid en daarmee de versterking van onze regio. Ook dit raakt de voedselagenda, in dit geval die van Ede.

Froukje Idema van de gemeente Ede. Foto: Pieter VerbeekBen je tevreden hoe het nu gaat met deze City Deal?
“We zijn een groep die gecommitteerd te werk gaat en daarbij goed samenwerkt. Er is focus op wat kan passen binnen de City Deal. De speerpunten hebben we onlangs op de heisessie geïnventariseerd. Behalve de gemeenten en rijksoverheid zijn daar ook andere marktpartijen bij aangesloten. Bijvoorbeeld de stichting RUAF die ook nauw betrokken is bij totstandkoming van de Milan Urban Food Pact. Het is het begin van het vervolg. We zijn een club die enthousiast is en gewoon samen aan de slag is gegaan. Met plezier en lef! Ik vind echt dat we goud in handen hebben.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *