Partners City Deal Tilburg werken samen op basis van gelijkwaardigheid

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Van armoede, duurzaamheid tot sociaal ondernemerschap. In Tilburg hebben de gemeente, Fontys Hogescholen en Tilburg University hun kennis en expertise gebundeld om lokale maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Op de landelijke Kennisdelingsdag in Den Bosch trof het kernteam van de City Deal in Tilburg elkaar. Rob van den Hurk van de gemeente, Cindy Ras van Fontys en Jolien Peeters van de Universiteit van Tilburg vertellen over de stand van zaken rond de City Deal in de zesde stad van Nederland. ‘We moeten kijken naar de belangen van de ander.’

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Interne Verbinding en Externe Verbinding.

Wat houdt de City Deal-samenwerking in Tilburg in?
Van den Hurk: “De stad werkt al langere tijd samen met Fontys en de universiteit, eigenlijk al zolang die instellingen bestaan. Dat gaat vaak op projectbasis, op individuele basis, op basis van relaties. Hoe belangrijk die relaties ook mogen zijn, we willen nu dat er meer samenhang komt in de huidige activiteiten en uiteindelijk het totaal aan activiteiten en projecten naar een hoger niveau tillen. En dat we langer op termijn samenwerken op basis van een partnership. Voorheen gebeurde dat voornamelijk op basis van opdrachtgever en opdrachtnemerschap. De gemeente had een potje met geld, daarmee gingen de hogeschool en universiteit onderzoek doen. Er werd een rapport geproduceerd, dat kwam bij de gemeente terecht en dan werd er wel of niet iets mee gedaan. Nu willen we op lange termijn de samenwerking aangaan, ook op strategisch niveau, zodat we een aantal weerbarstige vraagstukken binnen de stad gezamenlijk kunnen aanpakken. Op basis van gelijkwaardigheid.”

Cindy Ras, Rob van den Hurk, Jolien Peeters.

Een echt partnerschap dus?
Ras: “Ja. Wat je ziet is dat er voorheen rond een groot vraagstuk er bij de universiteit aan wordt gewerkt en ook binnen Fontys. Daar zat niet altijd samenhang in. We wisten niet van elkaar wat iedereen precies deed. Daar helpt de City Deal bij. De onderzoekers van beide instellingen gaan nu samen met de gemeente kijken hoe we het probleem goed kunnen oppakken. Wat willen we precies onderzoeken en wie doet al wat? Wat zijn best practices? Hoe kunnen we studenten erbij betrekken? Samen kun je veel snellere slagen maken. Je bent op dezelfde onderwerpen bezig, en daar versterk je elkaar in.”

Hoe dragen de kennispartners precies bij aan weerbarstige problemen in de stad?
Van den Hurk:  “Sommige vraagstukken bestaan al decennia, of zelfs al eeuwen. Denk aan armoede. Geen enkele stad kan daarvoor een eenvoudige oplossing bedenken. Ze zijn vaak heel complex. Er komt onderzoek bij kijken maar ook een heel instrumentarium aan interventiemogelijkheden. Geen enkele andere partner heeft meer kennis in huis dan deze twee partners. Van de gedragswetenschappelijke kennis van de universiteit tot het strategische programma van Fontys dat heel erg leunt richting de grote problemen, waarmee Tilburg te maken heeft.”

Wat zijn concrete projecten die dankzij de City Deal zijn opgezet?
Ras: “We zijn in de City Deal nu vooral gefocust op social venturing en duurzaamheid.  Dat gaat om bevorderen van sociaal ondernemerschap en daar zagen we dat er in de gemeente al heel veel regelingen en initiatieven waren, bij ons en bij de universiteit. Die partijen hebben elkaar steeds meer weten te vinden om in gezamenlijkheid actief te zijn en grotere bijeenkomsten te organiseren.”
Peeters: “We werken hierbij samen met Braventure vanuit de economische opleidingen van Tilburg University en Fontys Hogescholen. We organiseren bijvoorbeeld de komende twee maanden een aantal inspiratiesessies, waarbij we jonge ondernemers helpen en inspireren in hun startersfase om hun onderneming vorm te geven. Dat doen we samen met Station 88, een lokaal ondernemerscentrum. Dat loopt heel goed. We hebben een mooie start van een programma neergezet.”

De Universiteit Tilburg en haar omgeving.

Ras: “Het andere project heet Innovatieve wijkaanpak Knoop Universiteit/Dubbele Duurzaamheid. Daarmee willen we de sociale problematiek in de wijk rondom de universiteit aanpakken. Het gaat om vraagstukken als leefbaarheid, armoede, schulden, werkeloosheid, samenleven, jeugd, ouderen en eenzaamheid. De opgave wordt dubbele duurzaamheid genoemd omdat we vastgoedontwikkeling rondom de universiteit integreren met deze sociale vraagstukken. Dat is allemaal in ontwikkeling. Daarmee sluiten we aan op de strategie van het samenwerkingsverband Knoop Tilburg University Campus, waarin naast de gemeente en universiteit ook woningcorporaties zitten.”

Jullie werken dus als gelijkwaardige partners. Hoe zie je dat terug?
Ras: “De gemeente heeft echt behoefte om dat met ons én met studenten te doen. Tilburg is een studentenstad dus die wil je ook echt bij het beleid betrekken, in de hoop dat ze zich ook blijven wonen. Voor studenten die nu studeren en met de vraagstukken aan de gang gaan hoe mooi is het als je een echte bijdrage kunt leveren. Studenten vinden purpose heel belangrijk, dat je ook met andere studenten in aanraking komt, of met mensen die bij de gemeente echt aan de problematieken werken of echte burgers, wie het dagelijks meemaken. Niet alle gemeenten praten echt met de burgers. Tilburg doet dat goed.”

Van den Hurk: “Van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot praktijkgericht onderzoek. We hebben het allebei nodig om tot verschillende oplossingen te komen. In de City Deal valt dat heel mooi samen. De kunst is om alleen daar waar het kan de organisaties te laten samenwerken. Ieder op zijn eigen manier probeert waarde toe te voegen aan onderzoek. Een van de leerprocessen waar wij nu in zitten is dat wij heel erg moeten kijken naar de belangen van onze partners. Als wij een vraag stellen, een probleem willen oplossen, moeten we kijken of het de universiteit ook wat oplevert. Dan denken we verder. Het onderzoek dat we laten doen moet ook passen in het portfolio van de hoogleraar, van de onderzoeksgroep, zodat die ook er goede sier mee kan maken, bijvoorbeeld in internationale tijdschriften. Als wij daaraan kunnen bijdragen dan doen we dat.”

School voor Journalistiek, Fontys.

Wat is de governance structuur achter de City Deal?
Peeters: Wij zijn kernteam namens de partners. We hebben nog twee werkgroepen die op echt op de twee thema’s zitten en we denken aan een derde om kennisdeling verder te bevorderen en nog meer mensen aan elkaar te koppelen vanuit die instellingen.

Als je in de toekomst kijkt wat is dan je ideale plaatje voor de samenwerking over vier jaar?
Ras: “Dat we onze ambitie hebben waargemaakt en echt een langdurige samenwerking zijn aangegaan.”
Peeters: “Voor mij is het dat we vooral veel verbindingen hebben gelegd. Het hoeft nog niet eens concrete projecten te zijn. Soms is het al voldoende dat mensen elkaar weten te vinden.”
Van den Hurk: “Ik werk voor het college en wethouders zijn politici. Daarom kijk ik meer wat op korte termijn winstpunten zijn. Maar het fijne van de partners in de samenwerking is dat we elkaar steeds meer begrijpen en dat je weet dat dit een dynamiek is. Je verstaat elkaars taal, weet hoe de hazen lopen. Dat helpt wel om grip te krijgen op je werk.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *