“Schaal City Deal-‘lessons learned’ op naar ‘lessons known'”

Tim Rolandus
Tim Rolandus

City Deals kennen vele vormen, maten en onderwerpen, waarbij samenwerking tussen verschillende partijen centraal staat. Bij afronding gaat een City Deal over in een nieuwe deal, een ander programma of stopt simpelweg te bestaan. Inspelen op deze kennis-levensloop gaat beter als je goed afbakent, werkt aan positionering en aandacht hebt voor de rol van ambassadeurs.

Het belang van definities

Oud-projectleiders van City Deals zijn bevraagd om de kennis-levensloop beter te begrijpen. Een van de eerste vragen die werd gesteld was de definitie van de termen ‘borgen’ en ‘opschalen’. Soms ervaren als ‘buzzwords’, maar enorm waardevol mits toegepast op de juiste manier. Hoewel er verschillende interpretaties mogelijk zijn, zien projectleiders deze termen als twee concepten die nauw met elkaar verweven zijn. Borging wordt over het algemeen beschouwd als het vastleggen van afspraken, resultaten en vooruitgang, terwijl opschaling gaat over het toepassen van deze bevindingen in een bredere context.

Positionering

In de praktijk blijkt dat elke City Deal een unieke situatie met zich meebrengt, maar er zijn ook overeenkomsten te vinden tussen de ervaringen van verschillende City Deals. Een opvallende overeenkomst is het belang van ‘korte lijntjes’, waarbij het kennen van de juiste personen op de juiste plaats een aanzienlijk voordeel blijkt te zijn. Door snel te kunnen schakelen en effectief te communiceren, kunnen beslissingen sneller worden genomen, wat essentieel is voor het succesvol borgen en opschalen van resultaten.

Terugkijkend op het proces van borging en opschaling, delen voormalige projectleiders waardevolle inzichten en adviezen voor lopende City Deals. Een belangrijk advies is om actief naar buiten te treden met behaalde resultaten en opgedane kennis. Door een sterke profilering wordt niet alleen het interne proces en zelfvertrouwen versterkt, maar worden ook de fundamenten gelegd voor toekomstige borging en opschaling. Het is cruciaal om al in een vroeg stadium van een City Deal na te denken over borging en opschaling, niet alleen aan het einde van het proces. Door hier gedurende het hele proces aandacht aan te besteden, kunnen meer waardevolle inzichten worden verkregen en kan het succes van de City Deal worden vergroot.

“Dus je organiseert in feite je borging al door het ook naar buiten toe neer te zetten als iets belangrijks, wat er is om te blijven.”  (quote van een oud CD-projectleider)

Een ander belangrijk thema dat naar voren komt uit de interviews is het belang van ambassadeurs en het betrekken van verschillende partijen bij het proces. Door een diverse groep stakeholders te informeren en successen te delen, wordt het draagvlak vergroot en kan het proces van borging en opschaling worden versterkt. Op deze manier, stellen de voormalige projectleiders, vergroot je de kans op borging en opschaling doordat je de City Deal al ‘vastlegt’ in andere organisaties.

“Natuurlijk wel belangrijk om tijdens de City Deal zoveel mogelijk partijen te blijven informeren en successen te delen.”  (quote van een oud CD-projectleider)

Leren van de voorgangers

Concrete voorstellen en aandachtspunten die voortkomen uit de interviews zijn onder meer;

  1. Het creëren van een duidelijk commitment en afbakening van de City Deal vanaf het begin
  2. Het opzetten van een klankbordgroep als directe schakel en community
  3. Het betrekken van afgeronde City Deals bij lopende projecten voor een opwaartse leerkring,
  4. Het bereiken van de juiste mensen om borging en opschaling te bevorderen.

Al met al benadrukken de interviews het belang van een doordachte aanpak van borging en opschaling in City Deals, waarbij actieve communicatie, samenwerking en betrokkenheid cruciaal zijn voor succes.

Verantwoording

Om inzicht te krijgen in de ervaringen en perspectieven van afgeronde City Deals, zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd met voormalige projectleiders. Deze interviews boden niet alleen ruimte voor het bespreken van vraagstukken rondom borging en opschaling, maar ook voor spontane opmerkingen, waardoor een breed scala aan inzichten kon worden verzameld voor toekomstige en lopende City Deals. Bij het selecteren van de City Deals is geprobeerd een diverse groep samen te stellen door te kijken naar de inhoud van de City Deal, en of er wel/niet een mogelijk vervolg is geweest op de inhoud van de deal.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *