Steden spelen cruciale rol in verduurzaming openbaar vervoer

Elektrische stadsbus in Amsterdam. Foto: Flickr Creative Commons/FaceMePLS

Dit jaar hebben we met zijn allen afgesproken over 14 jaar de complete vloot van ons openbaar vervoer bestaat uit bussen met zero emissie. Vanaf 2025 mogen nieuwe bussen al geen uitstoot meer geven. Bij deze enorme verduurzamingsslag is een cruciale rol weggelegd voor steden.

Juist gemeenten gaan over zaken als ruimtelijke ordening en het wegbeheer. Maar ze kunnen het niet alleen. Succesvolle verduurzaming is vooral een zaak van samenwerken en samen investeren. Naast gemeenten moet de omslag worden aangepakt door OV-bedrijven, vervoersbedrijven, energieleveranciers en het Rijk.

Die samenwerking stond centraal onlangs tijdens het VOC Symposium 2016, dat werd georganiseerd door de VOC, het Clean Mobility Center en de gemeente Arnhem.

City Deals

Om een boost te geven aan de ontwikkeling van zero emissie openbaar vervoer deden steden daar de oproep aan het Rijk om zich aan te sluiten bij de duurzame mobiliteitsinitiatieven van gemeenten en provincies die onder meer worden opgestart in het kader van de City Deals van Agenda Stad. Door bijvoorbeeld lokale pilots met schone bussen financieel en met vereenvoudiging van regelgeving te ondersteunen.

Weliswaar zal lokaal en regionaal moeten worden gewerkt aan het opzetten van pilots en het uitbouwen van netwerken, de decentrale overheden hebben de nationale overheid nodig om regelgeving te versoepelen en investeringen gemakkelijker te maken.

Lees meer over het VOC Symposium en de oproep van de steden

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *