‘Verbinder in beeld: Elianne Rookmaaker’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

In het kader van de City Deal Kennis Maken werken Wageningen University & Research, de Christelijke Hogeschool Ede, Idealis Studentenhuisvesting, de gemeente Wageningen en gemeente Ede samen aan het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en de twee partnersteden op maatschappelijke thema’s. Twee prachtige pilotprojecten op het gebied van duurzaamheid en gezonde leefstijl, waarin studenten, inwoners, onderzoekers, gemeente en bedrijven samen kennis en expertise opbouwen, delen en toepassen, moeten de komende tijd een sneeuwbaleffect teweeg brengen als het gaat om samenwerkingen. Elianne Rookmaaker is door de lokale City Deal Kennis Maken-partners aangesteld als aanjager van dit proces. We spraken haar op een bijzondere plek in Wageningen over haar rol en ambities.

Elianne Rookmaaker

Kun je eerst iets meer vertellen over deze plek?

“We zijn hier in een leegstaand winkelpand in de binnenstad van Wageningen. Deze ruimte wordt gebruikt door inwoners en initiatieven die willen bijdragen aan een levendige en vitale binnenstad. Alhoewel de gemeente Wageningen deze plek mogelijk maakt, ademt die niet de sfeer van een ambtelijke organisatie. De ruimte is heel toegankelijk en straalt door alle posters met ideeën die er hangen uit: “Als je iets wil ondernemen voor de stad, dan kun je hier terecht!” Op woensdagochtend ben ik hier samen met de wethouder aanwezig. We houden dan een spreekuur voor mensen die een idee hebben voor de verlevendiging van het centrum. Wij helpen ze bijvoorbeeld aan contactgegevens van mensen in de stad en de omgeving die hun idee verder kunnen brengen. De ontwikkeling van verticaal groen, een paar straten verderop, is een voorbeeld van een project dat hier is ontstaan. Een zijstraat van de hoofdwinkelstraat die nogal gribus aandeed, is door een groep inwoners opgeknapt met klimplanten waardoor het een plezierige verblijfsplaats is geworden.”

Deze plek straalt samenwerking uit! Welk pad heb jij afgelegd voordat je als aanjager van de City Deal Kennis Maken aan de slag ging in Ede en Wageningen?

“Ik heb een achtergrond in sociale wetenschappen en met name pedagogie. Ik heb een aantal jaar in het pedagogisch werkveld gewerkt, maar kwam er al snel achter dat ik dat niet mijn hele leven wilde doen. Een jaar of tien geleden ben ik daarom als vrijwilliger bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Wageningen aan de slag gegaan met het organiseren van evenementen rond de herdenkings- en feestdag. Ik bleek goed te kunnen organiseren en te netwerken. Dat werd ook zichtbaar bij de gemeente Wageningen. Zo kwamen er allerlei andere projecten op mijn pad waarbij het verbinden van mensen met verschillende talenten, kwaliteiten en ambities centraal stond. Bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten ter ere van het 750-jarig bestaan van de stad, een stadsfestival rond het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research, en het eerder genoemde project voor de verlevendiging van de binnenstad.”

Hoe hoop je je achtergrond te kunnen gebruiken in de rol die je nu hebt?

“Vanuit projecten in het verleden die om samenwerking en verbinding draaiden, heb ik geleerd dat vertrouwen ongelooflijk belangrijk is. Samenwerkingspartners moeten er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat een aanjager niet slechts één keer om de hoek komt kijken en daarna nooit meer. Zichtbaarheid is van groot belang. Een aanjager moet toegankelijk zijn en wezenlijk geïnteresseerd zijn in wat alle partners beweegt.”

Je noemt jezelf als aanjager van de City Deal Kennis Maken ook wel “iemand die van niemand is”. Wat bedoel je daar precies mee?

“Alhoewel ik op papier in dienst ben van een van de partners, werk ik met oog op alle aangesloten partners. Mijn rol bestaat vooral uit het koppelen van de belangen van de partners aan het overkoepelende doel dat wordt nagestreefd in de samenwerking. Ik hoor dus eigenlijk overal bij.”

Wat is dat overkoepelende doel in Ede en Wageningen? En wat zijn de ambities van de verschillende partners?

“We zijn nog niet op het punt dat ambities specifiek zijn uitgesproken en een gezamenlijk doel is geformuleerd. Ik ben nu drie weken op weg en die heb ik gebruikt om in kaart te brengen welke werkgroepen, stuurgroepen en andere groepen er allemaal zijn die op de radar moeten staan bij de City Deal Kennis Maken in Ede en Wageningen. Ik wil al doende in beeld brengen wat de ambities zijn van de verschillende partners. Natuurlijk willen we iets teweeg brengen wat de twee steden en de omgeving ten goede komt. En dat de innovaties die gerealiseerd worden voor alle inwoners van meerwaarde zijn. De komende tijd zal uitmaken wat dat precies betekent.”

In het kader van de City Deal Kennis Maken zijn recentelijk twee pilotprojecten gestart. Kun je daar wat over vertellen?

“Een van de projecten is Living Lab Droevendaal. Droevendaal is een studentencomplex in Wageningen dat in de afgelopen jaren een bijzondere plek is geworden waar studenten experimenteren op het gebied van onder andere duurzaamheid en voedsel. Bij het complex is ruimte voor meer studentenwoningen. Studentenhuisvester Idealis heeft rond de ontwikkeling van nieuwe studentenwoningen op het terrein een challenge uitgezet om hiervan de meest duurzame studentenhuisvesting van Nederland te maken. Daarvoor werken zij samen met masterstudenten van het vak ‘Academic Consultancy Training’ (ACT) van Wageningen University & Research. Een groep studenten ging zodoende al aan de slag met in beeld brengen wat duurzaamheid kan betekenen voor het nieuwe wooncomplex. Zo werd duidelijk dat duurzaamheid niet alleen over het gebouw gaat, maar bijvoorbeeld ook over afval dat geproduceerd wordt door bewoners en community building.

Het andere project is een lesprogramma voor het basisonderwijs gericht op voeding, beweging en duurzaamheid. De combinatie van die drie pijlers in een lesprogramma is in Nederland een primeur. Het lesprogramma is geïnspireerd op een Italiaans lesprogramma, waarmee het roc Rijn IJssel werkt. Studenten van de sportopleidingen van Rijn IJssel zijn samen met pabostudenten van de Christelijke Hogeschool Ede en wederom ACT-studenten van Wageningen University & Research bezig om een doorvertaling te maken van het programma naar de Nederlandse context. Ter verkenning van het veld hebben ACT-studenten bijvoorbeeld al in kaart gebracht welke bestaande lesprogramma’s er in Nederland al zijn die twee van de drie pijlers combineren. Op twee basisscholen in Wageningen zullen in januari pilots van het vernieuwende lesprogramma van start gaan, dat op dit moment ontwikkeld wordt.”

Wat gaat volgens jou al erg goed in Ede en Wageningen als het gaat om de verbinding tussen kennisinstellingen en de stad? En welke uitdagingen zie je liggen?

“Verschillende partijen weten elkaar al goed te vinden. Een groep bewoners in een wijk van Wageningen die hun wijk aardgasvrij wil maken zoekt bijvoorbeeld samenwerking met lokale sociale organisaties en Wageningen University & Research. Maar mensen weten mij ook al goed te vinden. Zo krijg ik actief mailtjes van initiatieven die mijn hulp kunnen gebruiken om hun project verder te brengen en lees ik in notulen van lopende projecten dat ze op de hoogte zijn van de City Deal Kennis Maken. Valkuilen ben ik nog niet specifiek tegengekomen. Mijn gevoel zegt dat een overload aan projecten op het gebied van de verbinding tussen kennisinstellingen en de stad eerder een risico is dan dat er niets gebeurt.”

Wat hoop je zelf in de komende tijd te bereiken?

“Ik hoop dat er een aantal mooie voorbeeldprojecten gerealiseerd zal worden, die laten zien: “zo kan het ook!” En: “als het één keer kan, dan kan het ook vaker.” Dat is denk ik het begin. Daar ga ik voor!”

Foto: In een leegstaand winkelpand in het centrum van Wageningen kunnen bewoners ideeën aandragen om de binnenstad te verlevendigen

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *