Tweede ronde SURF Pop Up 2017 opengesteld voor aanvragen

Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen voor de tweede keer dit jaar aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s.

SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma SURF, dat deel is van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), en is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s.

Financiering voor kortlopende projecten

Onderzoekers kunnen in deze call namens een consortium met tenminste één kennisinstelling en één publieke of private partner financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden in het bijzonder op prijs gesteld. Een aanvraag kan zich richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden gebruikt voor kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van het onderzoek.

Indienmomenten

Voor dit kalenderjaar werden al eerder twee indienmomenten aangekondigd; de tweede deadline dit jaar valt op 28 september 2017. Na deze deadline volgt een op zichzelf staande beoordelingsprocedure, waarbij de op dat moment ontvangen aanvragen met elkaar in competitie gaan. Er wordt naar gestreefd om aanvragers binnen 8 à 10 weken na de deadline te informeren over de besluitvorming. De nieuwe SURF Pop Up-projecten uit de eerste ronde van dit jaar, waarvoor tot 1 juni voorstellen konden worden ingediend, worden begin september bekend gemaakt.

Meer informatie over SURF Pop Up vindt u op de financieringspagina van NWO. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van SURF, Esther van der Wel, via mailto:[email protected]of (+31) 70 – 344 05 68. Meer informatie over SURF.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *