18 partijen ondertekenen de intentieverklaring van de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en kansengelijkheid

Het is helaas voor lang niet  alle Nederlanders mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl sommigen dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kunnen bieden. Op 11 maart tekenen de eerste partners een intentieverklaring van deze City Deal  in Amersfoort. Op 27 juni vindt de officiële ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’ plaats.

Lees hier de intentieverklaring.

Waarom de City Deal ‘Slim Maatwerk’

In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ werken verschillende private en publieke partijen samen, omdat ze het belangrijk vinden dat iedere Nederlander zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving kan wonen en leven. De partners in de City Deal zien dat digitalisering en technologisering hier een bijdrage aan kunnen leveren. Door die kansen te benutten, bevorderen we de kansengelijkheid en de bestaanszekerheid. We zien het versterken van democratie en het voeren van een goed ethisch debat als een randvoorwaarde van de tools die we in deze City Deal willen ontwikkelen.

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

De City Deal richt zich op het op het innoveren, implementeren en continueren van processen in het sociaal domein waarop digitalisering en technologisering een positief effect kunnen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, waarbij het heel handig zou zijn als er per cliënt één dossier is zodat doelmatig informatie gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is en op welk moment. Of hoe we data-analyse zo in kunnen zetten in processen vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners.

We hebben acht werkprocessen gekozen waarop verbetering noodzakelijk is. De ambitie is dat de tools die we ontwikkelen gaan zorgen voor een betere gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Daarom zorgen we dat ze haalbaar, schaalbaar en deelbaar moeten zijn.

Voor Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is innovatie van processen een van de redenen om deel te nemen: ‘Gemeenten, ook Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen daarvan, zeker waar het gaat om de persoonlijke aanpak. Daarom spreekt deze City Deal ons zo aan.’

Partners die de intentieverklaring ondertekenen

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen de intentieverklaring van de City Deal: Brightlands Smart Services Campus, CBS, gemeente Dordrecht, De Zorggroep, Elba/REC, gemeente Enschede, gemeente ’s-Hertogenbosch, Jelmer,  Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, WeCity en WECPV. Op 27 juni voegen zich nog een aantal partijen bij de City Deal, waarna deze officieel van start gaat.

Op initiatief van

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *