Veel aandacht PBL voor Agenda Stad in de Balans

De economische groei is grotendeels geconcentreerd in steden. Het beleid van Agenda Stad sluit hier mooi op aan. Dat concluderen de onderzoekers van het PBL in de tweejaarlijkse Balans voor de Leefomgeving.

De laatste editie, die onlangs is gepresenteerd, heeft veel aandacht voor Agenda Stad. Daarnaast geeft het rapport wat aanbevelingen mee. Tegelijk met het succes van steden is er namelijk ook sprake van een toename van verschillen. Tussen steden en krimpregio’s maar ook in steden zelf tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daar moet Agenda Stad meer mee, aldus de onderzoekers.

‘Het sterke versterken’

De insteek van Agenda Stad is volgens het PBL dat het ‘versterkt wat al sterk is’. De vooronderstelling daarbij is dat het succes van steden uiteindelijk een uitstralingseffect heeft op de rest van het land. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, de stedelijke groei gaat gepaard met een toenemende divergentie: een grotere economische ongelijkheid tussen regio’s. Bovendien is niet elke stad even succesvol. De onderzoekers vragen zich in het rapport daarom af hoe we beleidsmatig met deze verschillen moeten omgaan en wat voor soort beleid hierbij past.

Aanvullende beleid

ro_pl_logo_homepage_nlHet PBL adviseert dat Agenda Stad het beleid om succesvolle steden te versterken aanvult met beleid om de toenemende verschillen tussen stedelijke regio’s te dichten,. “Fysiek beleid, gericht op investeringen in stenen, is hier minder effectief dan investeringen in mensen”, aldus het rapport. Als voorbeeld noemt het PBL een arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid op regionaal schaalniveau.

De steden zijn zelf aan zet

In de Agenda Stad zijn het vooral de steden zelf die aan zet zijn. Zij zijn zelf het best in staat zijn om de uitdagingen waar ze tegenaan lopen aan te pakken. Juist in de stedelijke regio’s weten partijen elkaar vaak het beste te vinden. Zo zijn steden aanjagers van de totstandkoming van nieuwe, innovatieve coalities. Het Rijk heeft daarbij een beperkte financiële en vooral faciliterende rol, en maakt zich sterk voor het bij elkaar brengen van partijen. Dat doet ze bijvoorbeeld in de City Deals, waarin Agenda Stad niet alleen oog heeft voor de sterke steden maar juist ook voor de andere steden.

City Deals

Naast de versterking van succesvolle steden vormt hierin het door het PBL voorgestelde aanvullende beleid namelijk al langer onderdeel van de Agenda Stad. De City Deals gaan immers over veel meer dan fysiekruimtelijke vraagstukken. Zo is de aanbeveling van het PBL om kennis en kunde van mensen beter aan te sluiten op regionale en landelijke economische specialisaties ook onderdeel van de City Deals als Eurolab of Warm Welkom voor Talent. De tweedeling in steden zelf is aan de orde in de City Deal Inclusieve Stad, waarbij vijf verschillende steden samenwerken aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein.

Immers, willen we Nederland internationaal op de kaart te zetten met een vitaal, duurzaam en inclusief stedelijk netwerk dan is het zaak om de economische vruchten van de verstedelijking zo goed mogelijk te benutten en de potentiële nadelen waar mogelijk te ondervangen.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *