Broodnodige City Deal over voedsel ondertekend tijdens Voedseltop

Tijdens de eerste nationale Voedseltop in The New Farm in Den Haag tekenden Staatssecretaris Van Dam, minister Schippers en Minister Plasterk samen met bestuurders van twaalf steden en de provincie Gelderland, de City Deal  ‘Voedsel op de stedelijke agenda’. De samenwerking tussen deze drie overheidsniveaus en de integrale aanpak op economisch, ecologisch én gezondheidsvlak is uniek en veelbelovend.

Ons voedselsysteem staat voor een grote opgave: vandaag én in de toekomst ecologisch houdbaar, gezond en veilig voedsel produceren voor steeds meer mensen. Op een manier die ervoor zorgt dat boeren er een goede boterham aan kunnen blijven verdienen.

Voedsel en de steden

Wat hebben steden nu toe te voegen aan voedselbeleid? Maar liefst 70 procent van de Nederlandse consumenten woont in een stad. Voedsel levert hier veel werkgelegenheid op. Voor iedereen die in de voedseleconomie werkt, omdat diezelfde economie veel verkeer in de steden met zich meebrengt, maar ook omdat voedsel een directe link heeft met de gezondheid van stadsbewoners. Daarnaast wordt de ecologische voetafdruk van een stad voor ongeveer 40 procent gevormd door voedselvoorziening. In de vandaag ondertekende City Deal gaan verschillende overheden samen op zoek naar oplossingen voor deze stedelijke voedseluitdagingen.

foambord

Van boer tot bord

De City Deal richt zich op het voedselsysteem als geheel: van boer tot bord. Een nieuwe bestuurlijke aanpak. Bestuur en voedsel zijn daarbij de hoofdthema’s. Vanuit dat perspectief worden vraagstukken aangepakt binnen thema’s als gezondheid, economie en klimaat. Gemeentes, andere overheden en ketenpartijen leren van elkaar en werken samen aan een brede aanpak voor stedelijke voedselopgaven. Samen met ondernemers worden bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen ontwikkeld, die zijn gebaseerd op een circulaire economie. Zo werken de deelnemers van de deal samen aan een gezond, veilig en ecologisch houdbaar voedselsysteem voor iedereen in en rond de stad en zetten zij een systeemverandering in gang die broodnodig is.

City Deal

In de City Deal werken de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Groningen, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Oss, Rotterdam, Utrecht en Venlo samen met ketenpartijen binnen de stad en in het omliggende landelijk gebied. Ook de provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doen mee.

De City Deal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’ gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de Voedselagenda van het kabinet en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Bekijk ook de film over ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’.

aw0r4345aw0r4388

 

 

 

 

 

 

aw0r4371bs4i7686

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *