Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op – Lezing door prof. dr. Albert Meijer (Slimme Stad Parade)

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn allerlei mooie experimenten gaande in smartcity Nederland en Vlaanderen. Hoe zorg je ervoor dat een experiment landt in de organisatie? Hoe kun je publieke innovaties opschalen en ervoor zorgen dat ze ook echt deel worden van de organisatiecultuur? Prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht, presenteert het proces van experiment naar praktijk in zijn lezing ‘Van idee tot succes. Zo schaal je innovatieve samenwerking op’.

Deze lezing maakte deel uit van de Slimme Stad Parade op 25 mei 2023.

Bekijk het videoverslag van de Slimme Stad Parade

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 25 mei kwamen de partners van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim maatwerk’ samen in Den Bosch voor de Slimme Stad Parade. Een videoverslag vind je hierboven. Je vindt het reeds beschikbare fotoverslag op future-city.nl.

Rolbewustzijn belangrijk onderdeel van programma Agenda Stad

Met meer dan tien City Deals in uitvoering en nog eens vier in voorbereiding blijkt wel dat het programma Agenda Stad goed ingebed raakt als interdepartementaal programma. Tegelijk roept de groei van het aantal City Deals vragen op over eigenaarschap en de relatie tussen het programma en de lopende deals. Op dinsdag 19 september vond daarom een interessante themasessie over rolbewustzijn en rolswitch plaats. Dees van Oosterhout, auteur van het boek Rolswitch,  introduceerde het onderwerp. Dit werd gevolgd door een interactief gedeelte met psycholoog Ewoud Dekker.

Met rolswitch krijg je meer inzage in de verschillende rollen die kunnen bestaan binnen het werk dat je doet. Ook werd besproken hoe je een rol effectief op kan pakken en kan wisselen tussen rollen. Werken aan een City Deal is werken in een ecosysteem. Hoe gezonder dat systeem en hoe opener er wordt gepraat over de rol die ingenomen wordt, hoe effectiever en makkelijker resultaten geboekt kunnen worden.

Met de inzichten uit deze sessies werden de deelnemers aangemoedigd om meer te reflecteren. Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen zijn essentieel voor het werken aan City Deals. Wordt er met de juiste mensen gepraat? Past dit gesprek bij de fase waar de City Deal op dat moment in is? Een inspirerende en leerzame themasessie voor de groep van zo’n 25 projectleiders en secretarissen van City Deals en hun dealmakers vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties!

De kracht van ontwerp: inspiratie uit Eindhoven voor CoP City Deals

Charlotte Moolenaar en Dirk Spannenburg lanceren de special Ontwerpkracht

Ontwerp is overal. Zichtbaar, zoals in gebruiksvoorwerpen en kunst, maar óók onzichtbaar. Neem het werk van projectleiders van City Deals. Zij komen, door mensen bij elkaar te brengen, tot innovatieve oplossingen voor de complexe opgaven in de dagelijkse praktijk van gemeenten. Ontwerpkracht kan bij uitstek helpen om samen aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken. Het draait hierbij om 3 V’s: verbeelden, verbinden en verinnerlijken.

Tijdens de Community of Practice (CoP) bijeenkomst van Agenda Stad op 8 juni stond de ontwerpkracht van City Deals centraal. Zo’n 25 deelnemers, waaronder dealmakers en projectleiders van City Deals kwamen vanuit heel Nederland samen in Eindhoven. Daar namen collega’s van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen de deelnemers mee in de ontwerpkracht van deze City Deal. Onderdeel van het programma was een werkbezoek aan Living LAB 040. Een bijzondere plek waar bottom-up innovatie en systeemverandering elkaar versterken en inspireren.

Kijken naar vraagstukken door de lens van ontwerp

De ontvangst is in Radio Royaal, voorheen de machinekamer die de Philipsfabrieken op het industrieterrein Strijp-S van energie voorzag. In de industriële sfeer van het restaurant – de machines staan er nog – is de ontwerpkracht van Philips’ bloei-jaren nog voelbaar. Een goed gekozen locatie voor de bijeenkomst, legt Dirk Spannenburg (hoofd afdeling Regio en Leefbaarheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) uit.  Hij voegt toe: “Ontwerpkracht staat symbool voor hoe we in de City Deals te werk willen gaan. We willen door de lens van ontwerp kijken naar onze uitdagingen in de praktijk.”

Dirk Spannenburg verwelkomt de CoP-leden in Eindhoven

Dirk Spannenburg verwelkomt de CoP-leden in Eindhoven. Foto’s: Paul Tolenaar

Creatief strateeg en ontwerper Jurian Strik, nauw betrokken bij de CoP en Loket Ontwerpkracht, zoomt in op de betekenis van ontwerp en de meerwaarde ervan voor de City Deals. Ontwerp is overal – zichtbaar en onzichtbaar, betoogt Strik. Lampen, stoelen, machines, het is eenvoudig aan te wijzen wat allemaal ontworpen is. Maar ook de niet-zichtbare dingen in de zaal zijn ontworpen, zo stelt hij met de deelnemers vast: Agenda Stad, de sfeer, de bijeenkomst en de CoP. Niet met katoen, ijzerdraad en glas, zoals het werk van de inspirerende ontwerper Giacommo Balla, die alles in zijn huis zelf maakte, zegt Strik. De niet-zichtbare dingen ontwerp je met mensen, ideeën en creativiteit. Kortom, met ontwerpkracht. Bij de excursie naar Living LAB 040 komen beide terug, belooft Strik: “Dat wat tastbaar is, zoals de fysieke experimenteerplek, maar ook dat wat minder zichtbaar is: het bij elkaar brengen van partijen en komen tot innovatieve oplossingen. Dit gebeurt bij uitstek ook in City Deals.”

Jurian Strik over de meerwaarde van ontwerpkracht

Jurian Strik over de meerwaarde van ontwerpkracht

 

Lancering Special Ontwerpkracht

Diverse voorbeelden van ontwerpkracht zijn te vinden in de het magazine dat Agenda Stad en de City Deals vandaag lanceren. De Special Ontwerpkracht is bedoeld om te inspireren en kennis te delen, zegt Charlotte Moolenaar (projectleider bij Agenda Stad). Want innoveren gaat soms vanzelf, maar zeker niet altijd. Het magazine bevat artikelen en interviews over het vakmanschap en de mindset van ontwerpers, en geeft inkijkjes in de keukens van bijvoorbeeld de City Deal Openbare ruimte, de Health Hub Utrecht en de Algemene Rekenkamer, die een speciaal ontwerpteam heeft aangesteld. Charlotte heeft een duidelijke boodschap voor de deelnemers: “Je kunt veel over ontwerpkracht lezen, maar mijn oproep is: doe het gewoon!”

Lees de special Ontwerpkracht

 

Verbeelden, verbinden, verinnerlijken

Projectleider Gertjan de Werk neemt de deelnemers mee in de rol van ontwerp binnen de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Hier zetten ze ontwerpen, een middel om doelen te bereiken, op twee manieren in: om te verbeelden en om te verbinden. Verbeelden is belangrijk om te inspireren, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen letterlijk hetzelfde beeld voor ogen heeft. “Het beeld dat je kiest is dus heel bepalend om te weten waar je het over hebt. Daarover kun je vervolgens het goede gesprek met elkaar voeren. Verbinden dus.”

Gertjan de Werk over de rol van ontwerp binnen de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Gertjan de Werk over de rol van ontwerp binnen de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op deze manier heeft zijn team, met behulp van een praatplaat, eerst de kernopgave van de City Deal benoemd. Vervolgens hebben ze daarmee honderdvijftig partijen in beweging gekregen om samen te werken aan een stevige ambitie voor biobased industrieel bouwen. “We wilden in alle gemeenten commitment van afdelingen Wonen én Circulair. Maar daar spreken ze heel verschillende talen.” De kracht van ontwerpen is volgens Gertjan dat het mensen van allerlei achtergronden in staat stelt om een probleem of een aanpak écht voor je te zien. Te beleven, voelen, ruiken. “Je maakt het je eigen. En dan wil je er ook mee aan de slag.”

Dat vraagt om een volgende stap, waar ontwerpen ook een krachtige tool voor kan zijn: verinnerlijken, wat gaat over het implementeren van afspraken en samenwerking in organisaties. Gertjan raadt gemeenten aan om hiervoor gebruik te maken van een routekaart, waarop je aangeeft wat je intern wil organiseren. “Zorg dat je de mensen die je aan het werk wil zetten de tools geeft die ze nodig hebben. En blijf met ze in gesprek.”

Living LAB 040: innovatie middels het Hamburgermodel

Na deze inspirerende sessie is het tijd voor een excursie naar Living LAB 040, om de kracht van ontwerpen in de praktijk te zien. Living LAB 040 is een initiatief van Jos Lichtenberg en Monique Donker, om de stad van morgen opnieuw uit te vinden; duurzaam, gezond en betaalbaar. Het is een bijzondere locatie in een nieuwbouwwijk, beschikbaar gesteld door de gemeente Eindhoven, die ruimte biedt aan tijdelijk wonen in proefwoningen. Diverse marktpartijen bouwen hier woningen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit leidt niet alleen tot nieuwe bouwconcepten, maar ook tot nieuwe financieringsconstructies om die tijdelijke woningen te kunnen financieren.

CoP'ers bewonderen de tijdelijke woonruimte

CoP’ers bewonderen de tijdelijke woonruimte

Het Living Lab werkt volgens het zogenoemde Hamburgermodel, leggen de initiatiefnemers uit: De experimenten worden deels bottum-up, vanuit een goed idee, uitgevoerd. Deze experimenten vormen de onderkant van de hamburger. Experimenten geïnitieerd vanuit strategie en visie op de stad van morgen, vormen de bovenkant van de hamburger. In het midden bevindt zich de burger. Die dient immers centraal te staan.

Living LAB 040

Living LAB 040

Denken in metaforen en de kracht van beeld

Na een geanimeerde lunch bij Radio Royaal die door veel deelnemers wordt aangegrepen om bij te praten en ervaringen te delen, vervolgen de deelnemers het middagprogramma in workshops. Hier gaan ze aan de slag om zelf de kracht van denken in metaforen en de kracht van beeld en ontwerp te ervaren. Het leidt tot mooie uitspraken over wat ontwerpkracht voor de deelnemers betekent, zoals ‘uit de comfortzone’, ‘nieuwe perspectieven toevoegen’ en ‘helemaal uitzoomen of inzoomen’. Er blijkt bij de City Deals ook al het nodige te gebeuren op ontwerpgebied. ‘Design thinkingsessies’, ‘serious games’ en ‘ateliers achter de voordeur’ zijn enkele van diverse voorbeelden die deelnemers noemen.

Bijpraten tijdens de lunch

Bijpraten tijdens de lunch

De deelnemers duiken ook nog wat dieper in het Hamburgermodel. De opdracht is om zelf een ‘Ideale Hamburgerdeal ‘te ontwerpen. Inmiddels borrelt de creativiteit volop. De sessie leidt tot creatieve aanpakken als de Happy Deal, de Burgerbeweging en Dealmakersaus voor op de hamburger.

Duidelijker kan de boodschap aan het eind van deze inspirerende dag niet zijn. Ontwerpkracht helpt om met beeld richting te geven, en om het gesprek te voeren vanuit creativiteit en innovatie. Het gaat over de kracht van ervaren – zien, proeven, voelen – die aanspoort om in actie te komen. Voor de deelnemers zit de actie erop. Zij sluiten de dag af met een zomerse borrel.

De slimme stad is uit de pilotfase

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Techniek is niet de grootste uitdaging bij de digitalisering van steden, bleek vorige week bij de Slimme Stad Parade in Den Bosch. Er is vooral behoefte aan verbinding en overkoepelende kaders. De ministeries van IenW en BZK willen die taak vervullen en beloven de ‘boswachter’ van de slimme stad te zijn.

Beeld: Marjo van de Peppel-Kool | Tekst: Team Stadszaken.nl

Sensoren op fietsen ‘snuffelen’ in meerdere provincies de luchtkwaliteit. Camera’s en modellen leiden grote groepen mensen in goede banen. Slimme geluidskastjes en lampen detecteren en sussen ruzies in uitgaansgebieden. Slimme vuilniswagens scannen de straten op afval en kiezen zo hun route…

Ook maken overheden slimmer mobiliteitsbeleid door analyses van werknemersgegevens van grote bedrijven. Stikstofmodellen en -­dashboards ondersteunen politici bij lastige beleidskeuzes. Thermografische camera’s op auto’s speuren naar verduurzamingskansen. En studenten ontwerpen nieuwe woonwijken in computerspel Minecraft.

Deze en meer projecten werden gepresenteerd bij de Slimme Stad Parade. Tijdens deze bijeenkomst voor ambtenaren en leveranciers bleek dat zoveel smarts gebeurt, dat het lastig is om het overzicht te bewaren. Het was de aanleiding voor city deals ‘Slim Maatwerk’ en ‘Een slimme stad zo doe je dat’ en de Future City Foundation om de parade te organiseren.

‘We zetten op een rij wat gebeurt, want door de bomen zie je het bos soms niet meer’, zei dagvoorzitter Jan-Willem Wesselink. Hij is ook projectmanager bij beide city deals. Vijfendertig bedrijven en overheden uit Vlaanderen en Nederland presenteerden hun initiatieven, hun ‘bomen’.

Daarbij lag de nadruk expliciet niet op de technologie. Die moet namelijk dienstbaar zijn, vindt Wesselink, zodat digitalisering daadwerkelijk bijdraagt aan maatschappelijke doelen als duurzaamheid en democratisering.

Het is een omslag ten opzichte van hoe de ‘smart city’ ooit kwam overwaaien vanuit de Noord-Amerika, waar techbedrijven als Google het voortouw namen. ‘Het gaat nu veel meer over ethiek en maatschappelijke opgaven’, zei Farida Polsbroek, als dealmaker vanuit het BZK-programma Agenda Stad, betrokken bij de city deals.

Samenwerking op kleine schaal

Opschaling is een rode draad door de parade. Want zonder schaal gaat de maatschappelijke belofte van de slimme stad verloren. Nederland is een land van pilots, en veelbelovende initiatieven stranden vaak in de opstartende fase, klonk het. ‘We moeten het wiel niet steeds opnieuw uitvinden’, kwam in verschillende varianten wel tien keer voorbij bij het evenement.

Om dat te voorkomen, zoeken de gepresenteerde initiatieven steevast meer samenwerking en verbinding met andere. Daar slagen ze nog niet altijd in. De projecten die wel al verbinden, doen dat veelal nog op kleine schaal.

Neem de Smart Innovation Factory, een project in de Vlaamse regio Rivierenland. ‘Lokale overheden zoeken slimme oplossingen voor moeilijke problemen. Maar die slimme oplossingen zijn duur en risicovol, en overheidsmiddelen zijn schaars’, zei Mieke van Cauwenberghe van de Belgische gemeente Mechelen.

‘Wij willen het innovatieproces dus omdraaien, en leggen datavraagstukken bij overheid én markt.’ De ‘fabriek’ leverde onder meer een testomgeving voor de impact van heftige weersomstandigheden. Zowel overheden als verzekeraars zien het nut daarvan in.

Behoefte aan meer samenwerking is er ook bij Snuffelfiets, waarbij fietsen de luchtkwaliteit meten. ‘Snuffelfiets is inmiddels redelijk bekend en er is veel interesse’, zei Roelof Schram, managing director bij ICT-bedrijf Civity. ‘Nu is het zaak om met een consortium samenhang te creëren en dubbel werk te voorkomen. Zodat heel Nederland, en misschien ook wel België, er wat aan heeft.’

Een laatste samenwerkingsvoorbeeld is Urban Sense, een dataplatform voor de Vlaamse steden Brugge, Leuven en Roeselare. Dat resulteerde in bijvoorbeeld monitoring van bezoekersstromen in Brugge op om de economie te sterken en geluidssensoren die nachtlawaai meten en automatisch verlichting aansturen. Dat laatste zorgde voor 40 procent minder geluidsoverlast.

‘Maar we zijn met maar drie steden, dus datastandaarden zouden handig zijn’, aldus Ken Casier van het platform.

Datastandaarden

Die datastandaarden zijn uiteindelijk de heilige opschaalgraal. Die moeten de bredere samenwerking tussen alle slimme boompjes mogelijk maken. De verschillende initiatieven moeten met elkaar kunnen ‘praten’, zodat de bomen daadwerkelijk een bos kunnen vormen, een ecosysteem. Daarbij gaat het niet alleen om hoe de data zelf in elkaar steken, maar ook over het beheer en bijvoorbeeld eigendomsvraagstukken.

Er blijkt op dit vlak nog een hoop te winnen. Overheidsinitiatieven als de city deals en themagroepen van de G40 en het IPO deden eerste aanzetten en inventariseerden tools voor de slimme stad. Met het Open Urban Platform werd in de deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’ een poging gedaan tot afspraken over transparante en eenduidige dataverzameling, maar dat leverde geen definitieve kaders op. Die opstellen bleek ‘te ingewikkeld’, zei Daniel de Klein van de gemeente Helmond.

Het Rijk buigt zich nu over de opgave. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken stonden samen met de provincies, G40- en G4-gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstituten aan de wieg van het Dutch Metropolitan Innovations-ecosysteem (DMI).

Dat moet de komende vijf jaar bijdragen aan mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, waarbij standaardisering en kaders opstellen centraal staan. Zo moet het ecosysteem de boswachter van de slimme stad worden. In februari werd bekend dat het project 85 miljoen euro krijgt uit het Nationaal Groeifonds.

‘Het laaghangend fruit is op. Voor de moderne slimme opgaven zijn steeds meer databronnen nodig, maar die zijn nu nog niet uniform. Dat moet wel zo worden’, vatte Annemarie Boereboom de missie samen. Zij is CCO bij WeCity en één van de partners binnen het ecosysteem.

‘Met het DMI laten we data beter aansluiten bij alle grote transities waar Nederland voor staat. Die opgave is te groot voor één partij.’

Bron: Stadszaken.nl

Een slimme stad, zo doe je dat @ Dag van de Stad 2023

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Ga met ons de wijk in tijdens de Dag van de Stad 2023! Op maandag 9 oktober zijn meerdere partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ aanwezig in Arnhem voor de zevende editie van de Dag van de Stad.

Hoe kunnen we de gevolgen van de klimaatcrisis opvangen? Hoe kunnen we sociale ongelijkheid bestrijden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wonen betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle inwoners? We bekijken de stad van dichtbij tijdens de Dag van de Stad om energie en inspiratie te vinden om deze grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

Van 11.15 uur – 12.15 uur leer je over de succesvolle stadsverhalen van de partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ tijdens het onderdeel ‘Stadspraatjes 1 – Let’s get digital’:


Meld je aan

29 juni: Slimme Stad Showcase Sittard-Geleen – Ga mee op excursie naar Zuid-Limburg

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Hoe wakker je burgerparticipatie aan met behulp van slimme technologie? Hoe zet je digitalisering en technologisering in voor ontmoetingen tussen inwoners? 

De Zeeheldenbuurt in Sittard-Geleen is het unieke voorbeeld hoe je burgerparticipatie combineert met de slimme stad. Wil je de slimme stad in de praktijk ervaren? Bezoek samen met ons de Zeeheldenbuurt meld je aan voor de Showcase excursie op 29 juni 2023 van 13.00 uur – 17.00 uur. 

Meld je aan

 

Let op! We gaan na een ontvangst met vlaai de wijk in, daarom kunnen maar 30 mensen meedoen aan de showcase excursie. Dat betekent vol = vol, dus meld je snel aan! 


Programma

13.00 uur: Inloop met vlaai
13.15 uur: Introductie (Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation)
13.25 uur: Introductie Tuinman van morgen (Stefan Smeets en Marjolein Pauly, Gemeente Sittard-Geleen)
13.35 uur: Hoe betrek je inwoners bij de Zeeheldenbuurt? (Meindert Willems, Braining the Future)
13.45 uur: Samen op pad

Tijdens de showcase-excursie gaan we de wijk in. De routekaart is hier te vinden.

Demo’s

13.50 uur: Pientere Tuinen (Arjen Hof, WeCity en Roel, inwoner Sittard-Geleen)
Pientere Tuinen verbindt verschillende doelstellingen. Door de inzet van slimme technologie wordt data verzameld die het mogelijk maken om gerichte tuintips en voorlichting op maat te geven voor een groene tuin. En onderzoek naar milieu- en gedragseffecten vergroot het bewustzijn om te vergroenen bij inwoners. Data die ook gebruikt worden voor meerjarige onderzoekprogramma’s die bijdragen aan het verbeteren van onze gezonde leef- en woonomgeving. En met een persoonlijke “Jouw Pientere Tuin” monitor krijgt elke tuinbezitter inzicht in de data, adviezen en onderzoeksresultaten. Met Pientere Tuinen gaan we meten, onderzoeken en zorgen wij voor een grotere bewustwording ten aanzien van het belang van een groene tuin.

14.05 uur: Camenai (Roel Goossens en Marjolein Pauly, Sittard-Geleen)
Camenai helpt je om bijplaatsingen en zwerfafval in kaart te brengen en kostenefficiënt te bestrijden. Om data te verzamelen, plaatsen we samen camera’s op bijvoorbeeld jullie vuilniswagens. Tijdens het rijden maken de camera’s foto’s. Dat gaat allemaal automatisch. De aangeleverde beelden analyseren we met de door ons ontwikkelde algoritmes. We beoordelen de beelden op afwijkingen van de gestelde normen, zoals bijvoorbeeld de CROW beeldlatten.

14.20 uur: Minor Fontys – Samen Groen (Pauline Schepers, Samen Groen)
Het project Samen voor Groen geeft bewoners inzicht in de bomen in hun buurt en wanneer ze water nodig hebben. Het is een koppeling van verschillende databronnen aan een weerscript waardoor op een slimme en overzichtelijke manier inzicht wordt gegeven aan inwoners. De aanname is dat, als bewoners inzicht krijgen en zich verantwoordelijk gaan voelen voor de bomen in hun buurt, ze het groen in hun omgeving meer gaan waarderen.

14.35 uur: Slimme rattenval (Aik Tummers, College Sittard-Geleen)
Om te ontmoeten moeten eerst de meldingen en het veiligheidsgevoel bij de inwoner goed zijn. Aik Tummers vertelt over het inzetten van ondergrondse en bovengrondse vallen en de data.

14.50 uur: Buurttuin als ontmoetingsplek (Lisette van de Gazelle, Marjolein Pauly en Stefan Smeets, Sittard-Geleen).
De slimme regenton en aan de slag in de buurttuin.

15.10 uur: Hoplr (Robbert Peeters)
Hoplr is een digitaal platform voor community engagement en biedt lokale overheden oplossingen voor sociale cohesie, buurtzorg en burgerparticipatie.

15.25 uur: Basisschool de Duizendpoot – Smarticipatie (David Verweij, Smarticipatie)
Participatie is bij onze opgaven  van cruciaal belang. Het zo vroeg mogelijk betrekken van zoveel mogelijk inwoners en andere belanghebbenden, zorgt voor de beste plannen en realisatie. Smarticipatie laat zien hoe het werkt.

15.40 uur: Slim bewegen en ontmoeten (Meindert Willems, Braining the Future, en Ecsplore)
Hoe zet je slimme middelen in om bewegen en ontmoeten te stimuleren.

15.55 uur: Introductie wethouder Kaolepark en toelichting aanpak relatie wethouder/wijk/inwoner (Leon Geilen, Sittard-Geleen)

16.10 uur: Lessons learned op de proeftuin Zeeheldenbuurt (Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation, Leon Geilen, Desiree Koopmans, Marjolein Pauly, Roel Goossens, Lisette van de Gazelle, Sittard-Geleen)

16.45 uur: Borrel


Datum en tijd: 29 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitende borrel

Locatie: Ecsplore, Houtmanstraat 2, 6163 HR Geleen

Routekaart showcase-expeditie

Deze showcase maakt deel uit van het programma van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wil je een overzicht van alle evenementen die vallen onder de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’? Klik hier.

Ethiek en democratie in de City Deal, zo doen we dat

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wat nou als we digitalisering en technologisering inzetten om de sustainable development goals te halen en om onze samenleving democratischer te maken? In de uitgangspunten van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is het helder: onze democratie moet worden versterkt. Maar hoe doen we dat?

In de Dealtekst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ staat het onomwonden in artikel 2.3: ‘Partijen stellen dat digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven en dat het moet leiden tot het versterken van de democratie. Die samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer. Dat is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig: ontwikkelingen door digitalisering en technologisering kunnen deze vrijheid en democratie ook bedriegen. Daarom moeten de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport “Opwaarderen” in acht worden genomen. Dat zijn: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht.’

Dit klinkt hoogdravend, wat betekent het in de praktijk?
Ook hoogdravende woorden hebben nut. De ondertekenaars van de Dealtekst staan voor onze democratie. Niet gek, want een flink deel van hen is namelijk onderdeel van onze democratie: ze zijn wethouder, gedeputeerde of minister. Maar dat ook de andere partners zich hierachter hebben geschaard, maakt dit zo krachtig. Overigens is dat ook niet zo vreemd: geen van de partners wil Chinese toestanden, maar door het zo expliciet te benoemen worden we er telkens aan herinnerd. Het is zo een selffulfilling prophecy geworden.

Hoe werkt dat in de praktijk van de City Deal?
Ten eerste door het opzetten van een eigen Community of Practice over ethiek die onderzoek doet naar de verschillende mogelijkheden om het ethisch debat te borgen in de deelnemende organisaties. Deze heeft een sterke rol in de interne bewustwording, maar levert binnenkort ook een site op voor de buitenwereld om zelf te kunnen toetsen wanneer en op welke manier het debat het beste kan worden gevoerd.

Klinkt nog erg als praten, wat merkt de vakwereld hiervan?
De toolbox van de City Deal bevat tools die, voordat ze worden ingezet, gecheckt worden op hun ethische waarde. Daarin staat ook een onderdeel met alleen ethische tools. Wie vindt dat een tool toch niet verantwoord is, of is geworden, kan dat bij ons melden, dan verwijderen we die.
Kennisdeling doen we ook via ons jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’: klik hier voor het jaarverslag van 2022 en hier voor het jaarverslag van 2021. Ook delen we kennis via de jaarlijkse Slimme Stad Parade, waar we alle smartinitiatieven van Nederland en Vlaanderen het podium geven. De eerstvolgende editie vindt plaats op 25 mei 2023.

Geef eens een aantal praktijkvoorbeelden waar dat ethisch debat toe heeft geleid
Voor de Crowd Safety Manager zijn meerdere ethiektafels georganiseerd, waarbij burgers deelnamen aan het gesprek. Tijdens die ethiektafels worden verschillende waarden met elkaar besproken. Op basis van die sessies is de techniek gewijzigd als er sprake was van ethische dilemma’s. We hebben op Scheveningen een summerschool georganiseerd rondom het thema burgerparticipatie en ethiek. Ofwel, hoe betrek je burgers bij de slimme stad en zorg je ervoor dat zij meedenken in de ethische benaderingen rondom digitalisering en technologisering? Deze vraag stond in Scheveningen centraal.
De tool ‘Afwegingskader Modelverordening smartcitytoepassingen’ baseert zich op de waarden van het Rathenau-rapport ‘Opwaarderen’ (privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht). In het boek Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente is er voor deze zeven waarden onderzocht welke wetgeving er op dat moment bestond om ervoor te zorgen dat ze niet in het gedrang zouden komen. Uit dit onderzoek bleek dat afgezien van specifieke wetgeving op het gebied van privacy en veiligheid de regelgeving op dit punt beperkt is. Met de standaardverordening ‘Smartcitytoepassingen voor smartcitybeleid’ kunnen gemeenten zien wat ze zelf kunnen regelen en wat niet. Binnen de City Deal is de verordening getoetst bij gemeenten en doorontwikkeld.
Ook is er binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een afwegingskader sensordata en privacy ontwikkeld die overheden helpt om meer bewust te zijn bij de ethische dilemma’s achter het plaatsen van een sensor. Het afwegingskader geeft uitvoering aan de ethische dilemma’s rondom privacy, autonomie, controle over technologie.
Daarnaast wordt er op dit moment door een aantal partners een sensorregister ontwikkeld die in kaart brengt welke sensoren er zijn. Zo wordt duidelijker welke sensoren waar hangen en waarvoor ze worden gebruikt. Die kennis is er nu nog vaak onvoldoende. Zo geeft het sensorregister uitvoering aan de ethische dilemma’s rondom privacy, autonomie, controle over technologie.

Is de democratie hiermee geborgd?
Nee, we zijn er nog niet. Er gebeurt veel en vooral in onoverzichtelijke samenhang daarvan kunnen we grote fouten maken. Maar we moeten er wel mee doorgaan, want als wij het niet doen, doet iemand anders het wel. We moeten zelf grip houden op onze democratie. Er moet nog veel meer debat worden gevoerd over de rol van technologie in onze democratie. We moeten ons als samenleving constant realiseren wat er op het spel staat, namelijk onze vrijheid en autonomie. Maar we moeten daar niet alleen over praten: we moeten het ook praktisch vertalen in de processen die we ontwikkelen en de producten die we op de markt zetten. Dat is enorm complex en daarom zo hard nodig.

Wethouders juichen initiatief toe om voedselomgeving wettelijk te reguleren

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Wethouders van de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving zijn blij met het voornemen van staatssecretaris Van Ooijen van VWS om regulering van de voedselomgeving te verankeren in een nieuwe wet. Dat schrijven zij in een gezamenlijk brief aan de leden van de vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer.  

De staatssecretaris kondigde vorige week in een brief aan om voor gemeenten een ‘optionele bevoegdheid te willen creëren om in het omgevingsplan regels te stellen waarmee de vestiging van nieuwe ongezonde voedselaanbieders op bepaalde plekken kan worden geweerd’. Wethouders van Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Utrecht, Rotterdam en Wageningen juichen dit van harte toe.

De wethouders hebben de ambitie om in 2030 rond scholen en in kwetsbare wijken een gezondere voedselomgeving te creëren. Dat is noodzakelijk om de trend in overgewicht te keren. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat gemeenten hiervoor (wettelijke) instrumenten nodig hebben. Hierover schreven zij in januari 2021 al een brandbrief  naar voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis.

Groeiend aanbod aan ongezonde voeding
Het aanbod van ongezond voedsel is de afgelopen jaren sterkt toegenomen. Volgens data-onderzoek van KRO-NCRV Pointer is het voedselaanbod in Nederland de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. In die periode kwamen er duizenden fastfoodlocaties bij, terwijl het aantal winkels met vers aanbod zoals groentezaken afnam. Ongezond voedsel is meer dan vroeger onderdeel van het huidige straatbeeld en gaat vaak gepaard met een minder aantrekkelijke en leefbare buurt.

De wethouders schrijven dat de maatregelen die genoemd zijn in het regeerakkoord – zoals de suikerbelasting op frisdranken en 0% btw op groente en fruit – absoluut bijdragen in de aanpak van overgewicht. De suikerbelasting is inmiddels aangekondigd op Prinsjesdag en zal op 1 januari 2024 worden ingevoerd. De wethouders roepen de Kamerleden op om haast te maken met de invoering van 0% belasting op groente en fruit.

Over de City Deal
Iedereen – van jong tot oud – zou toegang moeten hebben tot gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel. Dat is de ambitie van deze City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Hierin werken acht steden, drie departementen en diverse kennisinstellingen samen aan een gezonde en duurzame toekomst. De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden.

Wil je meer weten over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving? Neem dan op via contact@citydealvoedsel.nl op of meld je aan voor de nieuwsbrief.

 

De Dag van de Stad 2022: sfeervol programma in Tilburg is mix van hoop en zorgen

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

De stad is van iedereen. En op donderdag 29 september was de Dag van de Stad van ruim 1200 professionals – ambtenaren, bestuurders, ondernemers, ontwerpers en kenniswerkers – én inwoners van Tilburg. In de sfeervolle Spoorzone, die met zijn veelheid aan gebouwen met elk een eigen karakter het perfecte decor vormde, heette dagvoorzitter Özcan Akyol de bezoekers welkom.

De officiële opening werd iets vertraagd door vertragingen op het spoor, maar dat gaf Akyol de gelegenheid om alvast een aantal sprekers en bekende Tilburgers aan het publiek voor te stellen. Zoals Vittorio Desikan, die 30 jaar geleden Iran ontvluchtte en inmiddels niet meer weg te denken is uit de Piushaven, waar hij Perzisch ijs verkoopt en met zijn ijswagen een sociale ontmoetingsplek vormt voor alle Tilburgers. En Floor Milikowski, die dit jaar een boekpresentatie verzorgde over haar nieuwste boek ‘Wij zijn de stad’.

Sfeerverslag Dag van de Stad

Özkan Akyol in gesprek met Vittorio Desikan. Foto: Marc de Haan

Indrukwekkend was ook de kennismaking met de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah, in 2021 verkozen tot beste bestuurder van Nederland. Lahlah riep op om juist in deze tijden oog te houden voor de mensen die het het moeilijkst hebben en die, door gebrek aan opleiding of kennis van de taal, de aansluiting niet kunnen vinden. Lahlah stond ook stil bij haar eigen achtergrond en sprak haar dank uit voor de mensen die haar hielpen in haar ontwikkeling.

Esmah Lahlah in gesprek met Özkan Akyol. Foto: Kick Smeets

Meer voor elkaar

Ondertussen hadden bij de ijscowagen die het decor vormde van het hoofdpodium, twee gestalten plaatsgenomen die nu door Akyol aan het publiek werden voorgesteld: burgemeester Theo Weterings en Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, thuishaven van Agenda Stad, initiatiefnemer van de Dag van de Stad.

Weterings benadrukte het belang om als bestuurders en ambtenaren van gemeenten de inwoner centraal te stellen. En uitgaan van het perspectief van bewoners, betekent in Tilburg ook: meer uitgaan van wat er in de uitvoering nodig is en minder regels. Dat is dan ook in het coalitieakkoord afgesproken.

Schurink haalde het motto van de gemeente Tilburg aan: ‘meer voor elkaar’. Daar zit volgens hem alles in wat je in een stad nodig hebt en het motiveert het Rijk om met initiatieven als City Deals en Woondeals een bijdrage te leveren.

Akyol roert ook de relatie tussen Rijk en lokaal bestuur aan. Schurink ziet verschillende parallelle relaties tussen rijk en gemeenten. Enerzijds zijn er de lastige gesprekken over bijvoorbeeld de financiering van gemeenten en de jeugdzorg, anderzijds is er ook innige samenwerking rond thema’s als wonen en leefbaarheid en veiligheid. Hij geeft aan dat het Rijk ook steeds meer probeert met gemeenten mee te denken in plaats van uit de eigen ‘koker’ te redeneren.

“Niet te veel regels, wel voldoende geld”, omschrijft Weterings kernachtig wat het Rijk voor gemeenten kan betekenen. Daarnaast geeft hij over het actuele thema ‘vertrouwen in de overheid’ mee: “Ga ervan uit dat gemeentebestuurders het meest nabij de mensen en hun problemen staan. Geef ze de ruimte.”

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

SG Maarten Schurink (links) en burgemeester Weterings van Tilburg. Rechts op de foto Vittorio Desikan. Foto: Kick Smeets

Tot slot vraagt Akyol of de verschillende crises die nu spelen het een grotere uitdaging maken om iedereen bij elkaar te houden. Schurink verwijst naar een recent essay van Beatrijs de Graaff over crises: “De Graaff geeft aan dat veel van wat als crises gezien wordt, eigenlijk transities zijn. Iets dat je op langere termijn moet en kunt oplossen. De uitdaging voor ons is om in een tijd waarin alles als crisis geframed wordt, de langetermijneffecten te zien van de problemen waar we mee te kampen hebben. Zo zijn de huidige hoge energieprijzen het gevolg van de oorlog in de Oekraïne, maar zijn ze ook onderdeel van de energietransitie en klimaatverandering.” Schurink geeft aan dat we met name in het directe contact met burgers kunnen voelen wat wel en niet werkt en dat we onze systemen daarop moeten aanpassen. Dat vraagt ook om experimenteren. En dat is waarom het ministerie instrumenten als City Deals inzet: om te toetsen wat wel en niet werkt.

Met het gezamenlijk doorknippen van het lint, openen de burgemeester en Schurink vervolgens de Dag van de Stad, waarna de deelnemers zich vanuit het hoofdpodium in de Koepelhal en de foyer in de Wagenmakerij, verspreiden over de eerste van drie rondes deelsessies.

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

De Dag van de Stad is vooral: keuzes maken. Foto: Kick Smeets

Keuzestress

Netwerken en innovatie zijn al zes jaar synoniem aan de Dag van de Stad. Maar dat geldt ook voor: keuzestress. Deelnemers hebben bij de inschrijving een keuze gemaakt uit de last lectures, talks of the town, wetenschapscolleges, boekbesprekingen, ontwerpateliers en City Deal-sessies. Om over de altijd populaire excursies nog maar te zwijgen. Deelnemers werden verleid met maar liefst 12 rondleidingen, variërend van het Spoorpark – het grootste burgerinitiatief van Europa – tot het Clarissenklooster, waar stichting Sterk Huis een veilige thuishaven en ontwikkelplek biedt aan jongeren en jonge vluchtelingen. En dan tellen we de excursies van de Nacht van de Stad, op de vooravond van de Dag van de Stad, nog niet eens mee.

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

Excursie in de binnenstad van Tilburg. Foto: Charlotte van Egmond

Wie liever in de Spoorzone bleef, kon zich door hoogleraar Joks Janssen laten bijpraten over brede welvaart. Of door Josse de Voogd over de politieke kleur van buurten. Maar dan moesten ze de boekbespreking van ‘Het recht van de snelste’ van Marco te Brömmelstoet en Thalia Verkade, of de foto-comedyshow ‘Mooi zo!’ van fotograaf des vaderlands Jan-Dirk van den Burg en Rosalie Wammes aan zich voorbij laten gaan, evenals de interviews van Mischa Blok met onder andere Ralf Embrechts van de Quiet 500 en de City Deal-sessie over Impact Ondernemen.

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

Achterover leunen was er niet bij in de Ontwerpateliers. Foto: Kick Smeets

En wat te denken van de Ontwerpateliers? Het meest interactieve onderdeel van het programma, waar deelnemers samen aan de slag gingen met thema’s als gelijkwaardig onderwijs en cybercriminaliteit en actief anders leerden kijken naar deze vraagstukken, volgens de ‘reframing methode’. Meer weten over de reframing methode? Lees ook ons interview met hoogleraar en grondlegger Matthijs van Dijk.

Met meer dan 50 sessies en ruim 1200 deelnemers maakt de Dag van de Stad maar weer eens duidelijk dat veel stedelijke vraagstukken urgenter zijn dan ooit, en: dat er veel gedreven professionals zijn die van elkaar willen leren om deze vraagstukken verder te brengen.

Urgentie

Dit jaar werd ook meer dan ooit duidelijk dat de Dag van de Stad niet alleen inspireert en verbindt, maar ook agendeert. Dat stedelijke vraagstukken complex zijn en vragen om samenwerking en een integrale aanpak, is inmiddels alom bekend. Maar meer dan ooit klonk in veel van de sessies op de Dag van de Stad ook de urgentie door. Zo liet de hartenkreet van Ramsey Nasr, die opriep tot opstand, menig deelnemer niet onberoerd. Evenals het betoog van hoogleraar Evolutionaire Ecologie Louise de Vet, die het belang van natuur-inclusieve steden betoogde.

Sfeerverslag Dag van de Stad 2022

Marja Elsinga duidt de oorzaken van en de uitweg uit de woningcrisis. Foto: Kick Smeets

Ook bij het hoorcollege van Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance, wedijverden hoop voor de toekomst en somberheid over falend beleid om de boventoon. Gedreven professionals die willen bijdragen aan een oplossing van de woningcrisis, kregen de spiegel voorgeschoteld dat de uitdagingen die we willen oplossen niet alleen het gevolg zijn van externe factoren of falend beleid uit het verleden, maar ook van het huidige beleid, van doorgeslagen vrijemarktwerking en onvermogen van formele en informele instituties en van gebrek aan visie in een door en door verpolderde bestuurscultuur.

Bekijk de aftermovie van de Dag van de Stad, gemaakt door Rody van de Pols van Maters & Hermsen.

Wederkerigheid

Dat het urgente gevoel ‘het moet anders!’ niet beperkt bleef tot een aantal deelnemers, bleek ook tijdens het plenaire slot van de Dag van de Stad. Suzanne Potjer, zelfstandig onderzoeker en namens Agenda Stad Chief Exploration Officer voor de overheid, zoekt naar mogelijkheden om de overheid te vernieuwen. Met herkenbare voorbeelden, zoals iemand die de mouwen opstroopt en helpt met het verhuizen van Koi-karpers wanneer instanties vastlopen op het vraagstuk of haar eigen straat, die er op een autoluwe dag ineens zoveel aantrekkelijker is, schetst ze dat de oplossingen er zíjn. Gloedvol betoogt ze dat wat nodig is om die oplossingen naderbij te brengen, ‘wederkerigheid’ is. “We kunnen de opgaven alleen samen oplossen. Dat vergt van ons dat we eigen belangen los kunnen laten en vragen: ‘Wat heb jij van mij nodig om je doelen te bereiken?’”.

CXO Suzanne Potjer riep in een gloedvol betoog op tot wederkerigheid.

Het laatste woord was aan Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Het programmaboekje beloofde ons een ‘nieuw en optimistisch verhaal over onze leefomgeving’. En ondanks een wederom uitstekend georganiseerde en verzorgde Dag van de Stad in een zonnig en bevlogen Tilburg, was dat precies waar veel deelnemers na een dag vol complexe opgaven naar snakten. Het optimisme leek ook hier echter wat onder te sneeuwen door de begrijpelijke focus op de weerbarstigheid van de uitdagingen. Gevraagd naar zijn grootste uitdaging, noemde Veenstra: niet opnieuw in de dezelfde valkuil stappen. Wat volgt was een schets van die valkuil: toezeggingen over het snel versterken van 16.000 Groningse woningen, terwijl een eenvoudige rekensom leert dat het niet mogelijk is dat op korte termijn te doen. De betaalbaarheid van woningen die al lange tijd onder druk staat en nu door de hoge materiaalkosten en energiekosten die leidt tot terughoudendheid bij bouwers, nog meer in het geding komt. De ophef rondt het stikstofdossier die aangeeft dat we mensen en sectoren geen transitietijd geven.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra is optimistisch ondanks de grote opgaven. Foto: Charlotte van Egmond

Gelukkig rijkt Veenstra ook oplossingsrichtingen aan. Maar al noemt hij zichzelf ‘optimistisch’, hij laat ongewis hoe we bij die oplossingen uitkomen. Of in zijn eigen woorden: “We moeten verder in de toekomst kijken en dan terug redeneren wat we moeten doen om bij die gewenste toekomst uit te komen.”

De Dag van de Stad 2022 was als altijd een sfeervol en inhoudelijk topcongres. Met opnieuw een geweldige gaststad die terecht het thema ‘inclusie’ dit jaar prominent op de agenda zette en meer dan ooit de inwoners bij het congres betrok. Deelnemers hebben samen in de toekomst gekeken en dankzij ontwerpateliers, excursies, colleges en last lectures een begin gemaakt met ‘terug redeneren wat we moeten doen’. En de respons van de deelnemers aan de sessies geeft het hoopvolle vermoeden dat er veel consensus is – zowel over de opgaven als de oplossingsrichtingen.

Meer Dag van de Stad 2022

Kun jij er ook geen genoeg van krijgen na het bijwonen van de Dag van de Stad? Of is je knagende ‘FOMO’ vanwege het missen van de Dag van de Stad bevestigd na het lezen van dit verslag? Geen nood: op dedagvandestad.nl kun je nog uitgebreider terugkijken. Je vindt er een fotoalbum van zowel de Dag van de Stad als de Nacht van de Stad, video’s van o.a. de opening en de last lectures van Ramsey Nasr en Louise de Vet, Ellie Cosgrave en Özkan Akyol, de bevlogen afsluiting door CXO Suzanne Potjer en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en natuurlijk de aftermovie van zowel de Dag als de Nacht van de Stad. Datum en gaststad van de Dag van de Stad 2023 worden binnenkort bekendgemaakt. Graag tot volgend jaar!