Dag van de stad – Digitalisering in steden: benut kansen op een democratische manier

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar, duurzaam en sociaal te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daar is de afgelopen jaren aan gewerkt in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. En dat leverde meer dan twaalf concrete tools op.

Tijdens de Dag van de stad op 29 september vertelt Jan-Willem Wesselink tijdens de bestuurderslunch over het broertje van deze City Deal, de City Deal ‘Slim Maatwerk’.

En van 14.20 – 15.20 uur is er een sessie over de resultaten van de City Deal

Datum en tijd: 29 september van 14.20 -15.20 uur

Locatie: Koepelhal bij de Spoorzone in Tilburg

Deelname: Gratis

Gratis aanmelden voor de hele Dag van de Stad kan via www.dedagvandestad.nl

In deze sessie passeren drie resultaten van de City Deal de revue: een tool waarmee gemeenten en inwoners de bodemkwaliteit van tuintjes kunnen monitoren, een toolbox waarmee de ethische discussie gevoerd kan worden en het afwegingskader sensordata en privacy. We gaan kort in op de City Deal Slim Maatwerk. En je hoort meer over de toekomstplannen van de City Deal: meer focus op de praktijk en opschaling.
Sprekers bij deze sessie zijn:
Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)
Arjen Hof (WeCity)
Marieke Beekers (Gemeente Breda)
Ramon Groote (Provincie Noord-Brabant)

 

Zien we u op de dag van de stad? Of wilt u het belang van digitalisering aan uw collega’s laten zien? Tip ze dan op de sessie tijdens de Dag van de stad: ‘Digitalisering in steden: benut kansen op een democratische manier’.

Verlenging City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Toepassen en opschalen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.

De ondertekenaars van de City Deal zien dat digitalisering en technologisering de volgende verandering behelst: door digitalisering en technologisering worden alle objecten en gebruikers daarvan in het fysieke domein met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Dat betekent dat alle onderdelen van die fysieke ruimte, en alle mensen die daar zijn, met elkaar kunnen communiceren. De verwachting is dat de afstand tussen regio’s, steden en dorpen minder relevant en de samenleving flexibeler wordt. En dat er daardoor meer behoefte ontstaat aan betekenisvolle en uitgesproken plekken, want met een flexibeler samenleving zijn mensen in principe bij voorkeur op de plek die ze op dat specifieke moment het aangenaamst vinden. Net als alle City Deals, maakt ook ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderdeel uit van het programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Schaalsprong maken
Er zijn de afgelopen tijd in het kader van de City Deal nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker zijn toe te passen. Zo is er een toolbox en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om in Scheveningen de druktemonitor Crowd Safety Manager te toetsen. Eind juni is een tweede aan het thema verwante city deal ondertekend: de City Deal Slim Maatwerk. Daarin ligt de focus op het sociaal domein, met als onderliggend doel om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.
De afgelopen jaren hebben de partners bovendien stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, zodat de innovatie op snelheid kan komen. Er is zo een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan, dat een goede basis biedt om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering bieden. En om een sprong te maken in omvang van impact.
De schaalsprong is belangrijk omdat de smartcityontwikkeling in Nederland blijft steken. Voor een aantal partners blijkt het lastig om het onderwerp digitalisering en technologisering in de eigen organisatie te borgen en verder te brengen. Ook zijn er nog veel gemeenten en bedrijven in Nederland, die digitalisering en technologisering niet hoog op de agenda hebben staan. Dat is op meerdere manieren een gemiste kans. Niet alleen maken we het ons daarmee lastiger om de grote problemen in Nederland op te lossen, ook blijft een potentiële groeimarkt onbenut. Digitalisering en technologisering bieden enorm veel businesskansen. Het is al jaren de grootste groeimarkt ter wereld. Smart city gaat over de toepassing van digitalisering en technologisering in het ruimtelijk en sociaal domein. De partners van de city deal zijn ervan overtuigd dat Nederland deze kansen kan en moet benutten. En daarom willen ze de .

Showcases om van te leren
In de volgende fase van de City Deal ligt de focus op praktijk, proces en partnerschap. Om bij de praktijk te beginnen. Daarom worden showcases gestart. Dit zijn door de partners geselecteerde gebiedsontwikkelingsprojecten of herontwikkelingstrajecten waarin gebruik wordt gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden om zo leefbare en sociale steden te ontwikkelen. Zo kunnen we de binnen de City Deal ontwikkelde instrumenten toepassen en op basis van de ervaringen verbeteren. We kunnen professionals in en buiten ons netwerk laten zien dat de slimme stad geen ver-van-het-bed-show is. Het ecosysteem van de city deal kan als katalysator werken voor de showcases. We willen de kennis en het netwerk actief inzetten om de showcases verder te helpen. Daarnaast gaan we goede praktijkvoorbeelden verzamelen en delen via www.toolboxslimmestad.nl.

Focus op processen
Opschaling en inbedding zijn de grootste opgaven om te komen tot succesvolle implementatie van digitalisering en technologisering in de stad. Daarvoor moeten we – individuen, organisaties en samenleving – op een nieuwe manier werken. We moeten nieuwe werkwijzen ontwikkelen én implementeren. Er is niet één reden, maar een verzameling aan oorzaken en redenen. Dat is een complexe opgave, die centraal staat in deze volgende stap met de City Deal. Daarbij nemen we het WRR-advies Opgave AI – De nieuwe systeemtechnologie als uitgangspunt. Dit beschrijft vrij precies welke opgaven moeten worden aangepakt en welke weerstand daarbij kan ontstaan om AI (artificial intelligence) te implementeren. We hebben daarbij de bredere AI-opgave toegespitst op de stedelijke context. De WRR maakt daarbij onderscheid in demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. Op elk van deze thema’s gaan nieuw opgerichte werkgroepen werken aan schaalbare oplossingen.

Wiel niet opnieuw uitvinden
Drie onderwerpen waren erg belangrijk tot nu toe in de City Deal Een slimme stad zo doe je dat: Gebiedsontwikkeling, Lokaal Meten en Crowd Management / Voorspellen. Voor elk van deze thema’s komt er een CoP (Community of Practice) met een eigen netwerk en kennisuitwisseling om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
De City Deal is natuurlijk meer dan showcases, processprints en CoP’s. Het is vooral een groot en veelzijdig netwerk met partners uit alle geledingen van het smart city-werkveld. Dat netwerk zet technologisering en digitalisering in om regio’s, steden en dorpen leefbaar en democratisch te houden. En de verlenging van de city deal mag dan worden aangegaan voor nog eens twee jaar, ook dan zit het werk er niet op. We zijn vooral weer een hele stap verder om te ontdekken dat er nog veel meer te doen is.

Meer informatie

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.
>> Alle up-to-date informatie m.b.t. de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, is te vinden op de officiële City Deal pagina.
>> Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de programmamanager van deze City Deal: Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl

Pop up store met gezond en lokaal voedsel opent deuren in Ede.

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Een unieke pop-up store met gezond en lokaal eten opent maandag 19 september zijn deuren op station Ede-Wageningen.

De Pantry is een onbemande streekwinkel met verse producten van lokale leveranciers. Via een app kunnen bezoekers bekijken wat er aanwezig is, krijgen ze toegang tot de winkel en kunnen ze betalen. De Pantry verkoopt onder andere broodjes, verse groente en fruit, zuivel, kant- en klaar maaltijden (zonder e˗nummers) en salades.

De pop-up store is een uniek initiatief van de gemeente Ede, NS, Wageningen University & Research en het Voedingscentrum. Samen zetten ze zich in voor een omgeving waar het makkelijker wordt om voor gezond, lokaal en duurzaam voedsel te kiezen, als onderdeel van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. Deze pop-up store dient als een eerste pilot voor deze missie. De partners zochten voor een ruimte op het station Ede-Wageningen een creatieve voedselondernemer en selecteerden de Pantry uit verschillende aanmeldingen.

Gezond eten in een gezonde omgeving

Leon Meijer, wethouder gemeente Ede: “Als gemeente willen we het voor onze inwoners makkelijker maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen. Daarom steunen we initiatieven als de Pantry, waarmee de drempel tot gezond eten wordt verlaagd. Daarnaast worden de appels uit de winkel om de hoek geplukt en komen de aardappels van velden waar je misschien wel eens langsfietst. En dat maakt gezond eten nog aantrekkelijker.”

Lukas Lagerweij, eigenaar van de Pantry: “Met de Pantry willen we streekproducten toegankelijker maken voor een breder publiek. Als je om je heen kijkt, in je eigen streek, dan worden er zoveel fantastische producten geteeld en geproduceerd. Wij verzamelen zoveel mogelijk van deze producten en bieden ze aan tegen een eerlijke prijs ˗ voor boer en consument. We zijn trots op onze leveranciers en daarom kun je overal in onze winkel zien waar de producten vandaan komen.”

Maarten Haverkamp, regiodirecteur NS NoordOost: “Het station is veel meer dan een plek waar je treinreis begint of eindigt, het maakt echt onderdeel uit van de omgeving. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de ambitie van de gemeente Ede op het gebied van gezond voedsel, daarbij een lokale ondernemer kunnen ondersteunen en het aanbod naar onze reizigers kunnen uitbreiden. “

Gratis proeverij
Op 19 september vindt om 11:00 uur de officiële opening van de Pantry plaats met Lukas Lagerweij (eigenaar van De Pantry) Leon Meijer (wethouder food van de gemeente Ede) en Maarten Haverkamp (regiodirecteur NS NoordOost). Daarna kunnen bezoekers producten van de winkel proeven bij verschillende leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan fingerfood van Fast Good Meals of een gezonde koek van Brewlicious. De opening vindt plaats aan de noordkant van het station, waar ook de bushaltes zijn.

 

 

 

 

Resultaatfinanciering – betalen voor impact?

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen

Woensdag 31 augustus 2022

Op donderdag 22 september organiseert de City Deal Impact Ondernemen het webinar betalen voor impact. Van 10:30 uur tot 12:00 uur. Deelname is gratis. Je bent van harte uitgenodigd!

Op dit moment worden de meeste (uitvoerings)organisaties gefinancierd voor hun activiteiten (uren) in plaats van het te behalen resultaat. Dit zorgt er in de praktijk vaak voor dat het voor organisaties financieel ‘negatief’ uitpakt wanneer zij hun activiteiten efficiënter of effectiever inrichten. Diverse gemeenten zijn inmiddels al actief aan het experimenteren met het betalen van (impact) ondernemingen voor gerealiseerde sociale of ecologische impact. Ook wordt er onderzocht hoe economische resultaten (besparingen) gewaardeerd kunnen worden. In sommige gemeenten worden deze programma’s zelfs al opgeschaald. Een bekende manier van betalen voor impact zijn de social impact bonds. Daarnaast ontwikkelen zich meer eenvoudige instrumenten om voor resultaat te betalen.

In dit webinar inspireren we jou, als professional, om ook aan de slag te gaan met betalen voor impact. We starten met een schets van de historische ontwikkeling van resultaatbetalingen. Vervolgens worden 3 á 4 voorbeelden toegelicht door praktijkdeskundigen uit diverse gemeenten en zal er een discussie zijn over de hobbels op de weg naar implementatie. Tot slot geeft een impact financier zijn reflectie. Na afloop van dit webinar ben je geïnspireerd en heb je een aantal tools om aan de slag te kunnen met betalen voor impact in jouw gemeente of organisatie. Ben je werkzaam bij een gemeente, impact onderneming of een impact financier? Kom dan inspiratie opdoen over hoe resultaatbetalingen kunnen bijdragen aan een florerend ecosysteem waarin impact centraal staat.

Meld je door een mail te sturen naar: annemiek.vantol@platform31.nl.

Het webinar is een initiatief van City Deal Impact Ondernemen, spoor Financiering.

Uitnodiging: City deal op Dag van de Stad

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Gemeenten willen en moeten zorgen voor een gezonde voedselomgeving, maar hoe doe je dat als er rondom stations, scholen en in kwetsbare wijken het makkelijker is om ongezonde voeding te krijgen dan gezonde voeding? De City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving gaat tijdens de Dag van de Stad in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van gemeenten om hier wat aan te kunnen doen. Op welke manieren kun je ingrijpen in de voedselomgeving en wat kunnen gemeenten doen om een gezonde keuze te stimuleren?   

De sessie – die om 13.00 uur van start gaat – heeft diverse interessante gasten, onder wie dr. Frans Folkvord van de Universiteit van Tilburg en wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede. Diverse partners van de City Deal vertellen hoe zij dagelijks werken aan een gezonde en duurzame voedselomgeving. Ook geven zij praktische tips. De sessie is interessant voor professionals die zich bezighouden met gezonde voeding, duurzaamheid of gebiedsontwikkeling.  

Over de dag van de stad
Op 29 september wordt voor de zesde keer de Dag van de Stad gehouden. Dit keer in Tilburg. Dit jaar staat de dag in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Aanmelden is gratis en kan online via www.dagvandestad.nl

Verkenning en webinar Vitale Binnensteden: binnensteden veranderen in rap tempo

De binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, transformatie naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, verschraling van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatadaptatie, mobiliteit en verdichting. In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar de ‘Verkenning G6 Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn gedeeld tijdens het Webinar De binnenstad in transitie op donderdag 14 juli. Heb je het webinar gemist? Geen nood, je kunt het integraal terugkijken op Nationaleomgevingsvisie.nl.

Gezamenlijke samenwerkingsagenda

Met deze verkenning zijn de opgaven voor de zes grootste binnensteden onderzocht, maar de uitkomsten zijn ook relevant voor alle binnensteden. Hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen? Daarbij was het doel om tot een gezamenlijke samenwerkingsagenda te komen voor Rijk en gemeenten hoe met deze opgaven om te gaan. De Verkenning G6 Binnensteden (.pdf) is te lezen via de website van de NOVI.

City Deal Vitale Binnensteden

Dit onderzoek is de basis voor de verdere samenwerking tussen de G6 en het Rijk op dit thema. Op dit moment is een City Deal in oprichting om die samenwerking gestalte te geven. Voor meer informatie over de City Deal kun je contact opnemen met dealmaker Steven Kroesbergen via het contactformulier. Wil je meer weten over de Verkenning? Neem dan contact op met Marieke de Vries (BZK) via het contactformulier op de website van de NOVI.

Voor meer informatie over de Verkenning kunt u contact opnemen met Marieke de Vries (marieke.vries@minbzk.nl).

Dit bericht verscheen eerder op Nationaleomgevingsvisie.nl.

Cartesius in Utrecht wordt proeftuin in City Deal Voedsel

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

De nieuwe woonwijk Cartesius in Utrecht wordt een van de proeftuinen in de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Hoe maak je van een nieuwe woonwijk een gezonde woonwijk? Hoe kunnen gemeente en ontwikkelaars samenwerken om een gezonde woonwijk te realiseren? Die vragen gaan het Cartesius consortium – dat bestaat uit Ballast Nedam Development en MRP – en de Gemeente Utrecht in de pilot samen beantwoorden.

In de grootschalige gezonde gebiedsontwikkeling Cartesius in Utrecht, naast station Zuilen, komen ruim 2800 woningen. Cartesius wordt een levendige, duurzame en gezonde stadswijk met parken, een basisschool, een sporthal, een supermarkt met een biologisch en gezond assortiment, horeca en ruimte voor cultuur.

Kijk voor meer informatie over Cartesius Utrecht op www.Cartesius-Utrecht.nl

Aftermovie ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 27 juni ondertekenden 26 partijen de City Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens een bestuurdersprogramma samen met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Tijdens de bijeenkomst trapte Daan Roovers af met een mooi filosofisch betoog over de slimme stad en daarna gingen Ufuk Kâhya, Maarten Burggraaf, Frank Reniers, Arjan Spruijt, Anita Nijboer, Dr. Johan Posseth MMC, Shahid Talib, Ramon Groote, Pieter Custers en Elise Hol onder leiding van Annefleur Siebinga en Jan-Willem Wesselink met elkaar in gesprek over de City Deal Een Slimme Stad, Zo Doe Je Dat en de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Timo Ruohomäki sloot de ochtend af met een lezing over hoe ze in Helsinki bouwen aan de slimme stad.

Kijk nu de aftermovie terug en hou onze websites in de gaten voor de evenementen van het najaar.

Unieke streekwinkel met gezond eten op station Ede-Wageningen

Dit gaat over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving
Lukas Lagerweij van Pantry bij de vestiging in Wilp.

Op station Ede-Wageningen komt in september een pop-up store met gezonde voeding. De ondernemer die deze winkel gaat opzetten is Lukas Lagerweij uit Wilp, die daar ook al een soortgelijke streekwinkel heeft met de naam Pantry. De gemeente Ede, een van de deelnemende steden aan de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving,  is in dit stationsgebied een proeftuin gestart waar het samen met partners experimenteert met initiatieven om de voedselomgeving gezonder en duurzamer in te richten.

Pantry is een streekwinkel waar lokale ondernemers hun producten aanbieden. Via een app kunnen bezoekers bekijken wat er aanwezig is en krijgen ze toegang tot de winkel. Lukas: “In de Pantry bieden we innovatieve ondernemers de mogelijkheid om hun producten aan te bieden aan reizigers en mensen die in de regio wonen. Bezoekers kunnen straks kiezen uit een breed assortiment met verse producten uit de regio, waaronder lekker en gezond eten voor onderweg. Denk aan yoghurt me muesli en fruit voor een heerlijk snel ontbijtje in de trein of onderweg naar het werk.”

Gezond eten in een gezonde omgeving
De pop-up store is een uniek initiatief van de gemeente Ede, NS, Wageningen University & Research en het Voedingscentrum. Samen zetten ze zich in voor een omgeving waar het makkelijker wordt om voor gezond, lokaal en duurzaam voedsel te kiezen. Ze zochten voor een ruimte op het station Ede-Wageningen een creatieve voedselondernemer en selecteerden Pantry uit verschillende aanmeldingen.

Start na de vakantie
De winkel komt naast de overdekte fietsenstalling op station Ede-Wageningen. In deze ruimte staat een oud fietsenrek, maar verder is de winkel nog leeg. “We gaan flink klussen deze zomer”, zegt Lukas. “De bedoeling is dat de winkel na de vakantie opengaat, halverwege september.”

Leon Meijer, wethouder gemeente Ede: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners toegang hebben tot gezond eten. Daarbij steunen we graag onze eigen lokale ondernemers. Dat komt heel mooi samen in deze pop-up store. Een mooi initiatief waarmee we de drempel verlagen om voor gezond en lokaal te kiezen.”

 

Mediakit Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Beste partner van de City Deal ‘Slim Maatwerk’,

Hier vinden jullie de Mediakit die we gebruiken rondom de ondertekening van de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Mochten jullie vragen hierover hebben, mail naar zoe@future-city.nl of bel 0650586953.

Let op, we updaten deze mediakit nog, hou deze pagina dus in de gaten!

Mediakit ondertekening