Context van deze City Deal

Tijd van transities

Deze City Deal bevindt zich op het snijvlak van twee transities: digitalisering en technologisering en de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Beide transities zijn volop in beweging en er wordt geleerd en geƫxperimenteerd. Beide transities hebben allerlei deelvragen. Zo gaat het bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden bijvoorbeeld over inclusiviteit, veiligheid, veerkracht en duurzaamheid. Bij digitalisering en technologisering gaat het nadrukkelijk ook over democratische waarden en ethiek. Beide transities leiden ook tot een herijking van de relatie tussen overheid en burger en tussen overheid en bedrijfsleven; alles wordt nauw verweven in de slimme stad.

Impact van de veranderingen

Voor andere bedrijfstakken heeft digitalisering en technologisering geleid tot grote veranderingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de media, de retail of de taxisector. Het samengaan van de transities digitalisering en technologisering en de ontwikkeling van stedelijke gebieden staat echter nog in de kinderschoenen. Bij veel gemeenten is er niet meer dan een aanzet gedaan tot een gemeenschappelijke visie op kansen en beperkingen. Die ontwikkeling willen we versnellen. De impact van deze verandering is zo groot, dat we de professionals die er mee aan de slag moeten, de handvatten moeten geven omdat te doen. Dat is belangrijk omdat ze zo hun werk optimaal kunnen doen.
Juist dat maakt het onderwerp heel geschikt voor een City Deal, waarbij van te voren niet vaststaat welke uitkomsten precies worden gerealiseerd, het is een proces van experimenteren en leren op een thema dat in transitie is en om het leren van de manier waarop partijen samenwerken binnen City Deals. Wat werkt goed en wat minder?

En dus zijn we blij dat we met een City Deal kunnen bijdragen aan dit maatschappelijk gesprek. Dat doen we door via de ontwikkeling van tools verder te kijken naar de uitgangspunten die nodig zijn voor een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling <-> technologisering <-> en de invloed daarvan op overheid/burger/bedrijfsleven.

 

naar de City Deal