Organisatie en Contact

De organisatie van de City Deal is als volgt ingericht:

Partners
De City Deal is een samenwerking tussen partners. Een overzicht van de partners staat hier.


Stuurgroep
Deze bestaat uit bestuurders en/of directeuren van de Partijen. De projectmanager rapporteert vier keer per jaar over de voortgang van de City Deal aan de stuurgroep. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd. De stuurgroep geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies. Ze stuurt en stuurt bij.

De Stuurgroep bestaat uit:

>> Wim Willems  – Facilicom Solutions – Directeur (voorzitter van de stuurgroep)

>> Ralph Geers – gemeente ’s-Hertogenbosch – wethouder (ambassadeur van de stuurgroep)

>> Leon Geilen – gemeente Sittard-Geleen – wethouder (ambassadeur van de stuurgroep)

>> Noud Hooyman – Ministerie BZK – Hoofd cluster Beleid Geoinformatie

>> Caspar de Jonge -Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – programmamanager Data en Diensten

>> Ben Kokkeler – Centrum voor Veiligheid en Digitalisering – Directeur

>> Erik Nieuwenburg -BPD – Directeur digitale transitie

>> Anita Nijboer – SIX Advocaten – partner

>> Jacqueline Verbeek-Nijhof – TNO

>> Klaes Sikkema – WE LABS –  partner

>> Jeroen Steenbakkers – Argaleo – eigenaar

>> Willem-Jan Stegeman – gemeente Amersfoort – wethouder (ambassadeur van de stuurgroep)

 

Kerngroep
Hierin zitten ten minste de projectmanager en dealmaker van het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40. De kerngroep is een wendbare, kleinere groep die besluiten voorbereidt en uitvoerende werkzaamheden bespreekt.

De dealmaker is Farida Polsbroek (ministerie van BZK), de kerngroep bestaat verder uit Esther Schoemaker (ministerie van I&W), Diana van Altena (ministerie van BZK) en Jan-Willem Wesselink (projectmanger)

 

Projectorganisatie
De City Deal wordt aangestuurd en georganiseerd door een projectorganisatie die tenminste bestaat uit een projectmanager en projectsecretaris. De projectmanager is aangesteld door Agenda Stad. De projectorganisatie is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de City Deal.

De projectmanager is Jan-Willem Wesselink.


De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt op verzoek van het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40 uitgevoerd door de Future City Foundation.


Contact
Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Wesselink via [email protected]

naar de City Deal