Wie doen er mee?

De City Deal wordt op verzoek van het Ministerie van BZK i.s.m stedennetwerk G40 uitgevoerd door Future City Foundation.

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen al deel aan de City Deal: Gemeente Alkmaar, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Amersfoort, Amsterdam Smart City, Gemeente Apeldoorn, Arcadis, Argaleo, Avans Hoogeschool, BNA, BNSP, BPD, Brightlands Smart Services Campus, Gemeente Breda, BTG, Capgemini Gemeente Capelle aan den IJssel, Civity, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven, Gemeente Den Haag, Gemeente Deventer, DHM, Gemeente Dordrecht, ELBA\REC, Gemeente Enschede, Facilicom Solutions, FIWARE Foundation, FME, Fontys Hogeschool, GoudappelGemeente Heerlen, Heijmans, Gemeente Helmond, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Ministerie van IenW, InIn, Kadaster, KPN,  Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, NHL StendenNVTL, Provincie Overijssel, Platform31, Politie, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Roeselare (België), Gemeente Roermond, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Gemeente Sittard-Geleen, Six Advocaten, TNO, TU Delft, Urban Sync, VodafoneZiggo, WeCity, WeLabsProvincie Zuid-Holland, Gemeente Zwolle.

Waarom doen partners mee?

Uiteraard stappen de partners in omdat ze met ons de doelen van de City Deal willen halen. Maar elke partner heeft wel haar of zijn eigen specifieke motieven en zwaartepunten

Genoemde redenen om mee te doen zijn (in willekeurige volgorde):

  •  Kennis en inspiratie opdoen op het thema
  • Agenderen van het onderwerpen binnen de eigen organisatie, zowel operationeel als bestuurlijk
  • Kenniskloof tussen markt en overheid overbruggen
  • Markt voor producten en diensten verkennen (bedrijfsleven)
  • Tooling ontwikkelen omdat hier een gebrek aan wordt ervaren.

Kosten
Provincies, waterschappen, gemeenten, overheidsorganisaties en bedrijven dragen per partij per jaar 9.000 euro (exclusief btw) bij. Ministeries (genoemd bij Het Rijk) dragen per partij per jaar 30.000 euro (exclusief btw) bij. Met de overige partijen wordt de bijdrage in onderling overleg vastgesteld.

Hoe ziet de omgeving eruit?
We werken samen met diverse Kennisinstellingen om de kennis en tooling te borgen en we hebben goede contacten met het bedrijfsleven en testomgevingen.

 

 

naar de City Deal