Wie doen er mee?

De City Deal wordt op verzoek van het Ministerie van BZK i.s.m stedennetwerk G40 uitgevoerd door Future City Foundation.

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen al deel aan de City Deal: Gemeente AlmereAM, Gemeente Amersfoort, Amsterdam Smart City, Gemeente Apeldoorn, Arcadis, Argaleo, Avans Hoogeschool, BNA, BNSP, BPD, Gemeente Breda, BTG, Gemeente Capelle aan den IJssel, CBS, Civity, Data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven, Gemeente Den Haag, Gemeente Deventer, DHM Infra, Economic Board Utrecht, ELBA\REC, Gemeente Enschede, FIWARE Foundation, FME, Fontys Hogeschool, Gemeente Heerlen, Heijmans, Gemeente Helmond, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Ministerie van IenW, ICTU, Ministerie van JenV, Kadaster, Kennedy Van der Laan, KPN, Gemeente Maastricht, NEN, Provincie Noord-Brabant, NVTL, Provincie Overijssel, Over Morgen, phbm, Platform31, Politie, RVO, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Roeselare (België), Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Gemeente Sittard-Geleen, Waterschap Vallei en Veluwe, VodafoneZiggo, We-Consultants, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zwolle.

Waarom doen partners mee?

Uiteraard stappen de partners in omdat ze met ons de doelen van de City Deal willen halen. Maar elke partner heeft wel haar of zijn eigen specifieke motieven en zwaartepunten

Genoemde redenen om mee te doen zijn (in willekeurige volgorde):

  •  Kennis en inspiratie opdoen op het thema
  • Agenderen van het onderwerpen binnen de eigen organisatie, zowel operationeel als bestuurlijk
  • Kenniskloof tussen markt en overheid overbruggen
  • Markt voor producten en diensten verkennen (bedrijfsleven)
  • Tooling ontwikkelen omdat hier een gebrek aan wordt ervaren.

Kosten
Provincies, waterschappen, gemeenten, overheidsorganisaties en bedrijven dragen per partij per jaar 9.000 euro (exclusief btw) bij. Ministeries (genoemd bij Het Rijk) dragen per partij per jaar 20.000 euro (exclusief btw) bij. Met de overige partijen wordt de bijdrage in onderling overleg vastgesteld.

Hoe ziet de omgeving eruit?
We werken samen met diverse Kennisinstellingen om de kennis en tooling te borgen en we hebben goede contacten met het bedrijfsleven en testomgevingen.

Internationaal
De FIWARE Foundation tekent onze City Deal. We hebben erg korte lijnen met OASC, Living in EU en RvO voor internationale borging. Ontwikkelde tooling wordt gedeeld via de site www.LivinginEU.nl (in samenwerking met de andere leden van de impactcoalitie DigiBuit). Hierbij wordt ook gewerkt aan een Engelstalige variant, zodat in Nederland ontwikkelde tooling ook beschikbaar is voor de internationale markt. Uiteraard wordt op die site ook tooling van het buitenland gedeeld met Nederland. Hierdoor ontstaat een marktplaats voor tooling, nationaal en internationaal. En het biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en overheden om gebruik te maken van state of the art instrumentarium.

 

naar de City Deal