Wie doen er al mee?

De City Deal wordt op verzoek van het Ministerie van BZK i.s.m stedennetwerk G40 uitgevoerd door Future City Foundation.

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen al deel aan de City Deal: Gemeente Almere, Gemeente Alphen aan den Rijn, AM, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Smart City, Gemeente Apeldoorn, Arcadis, Argaleo, BNA, BNSP, BPD, Gemeente Breda, BTG, Gemeente Capelle aan den IJssel, Civity, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Gemeente Den Haag, Gemeente Deventer, DHM Infra, Stichting Digitale Bereikbaarheid, Economic Board Utrecht, ELBA\REC, Gemeente Enschede, FHI, FIWARE Foundation, FME, Gemeente Heerlen, Heijmans, Gemeente Helmond, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Ministerie van IenW, ICTU, Imec, Kadaster, Kennedy Van der Laan, Gemeente Maastricht, NVTL, Over Morgen, P10, Platform31, RVO, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Rotterdam, Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe ,VNG, VodafoneZiggo, Gemeente Waalwijk, We-Consultants, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zwolle.

Waarom doen partners mee?

Uiteraard stappen de partners in omdat ze met ons de doelen van de City Deal willen halen. Maar elke partner heeft wel haar of zijn eigen specifieke motieven en zwaartepunten

Genoemde redenen om mee te doen zijn (in willekeurige volgorde):

  •  Kennis en inspiratie opdoen op het thema
  • Agenderen van het onderwerpen binnen de eigen organisatie, zowel operationeel als bestuurlijk
  • Kenniskloof tussen markt en overheid overbruggen
  • Markt voor producten en diensten verkennen (bedrijfsleven)
  • Tooling ontwikkelen omdat hier een gebrek aan wordt ervaren.

Hoe ziet de omgeving eruit?

We werken samen met diverse Kennisinstellingen om de kennis en tooling te borgen. We zijn in gesprek met Hogeschool Saxion om de tooling direct te toetsen in de Future Cities Minor die zijn ontwikkelen.

  • We zijn onderdeel van de impactcoalitie DigiBuit (onder leiding van VNG) die zich tot doel heeft geteld om verschillende smart-city-initiatieven te koppelen.
  • We hebben goede contacten met het bedrijfsleven en testomgevingen.

Internationaal

We hebben erg korte lijnen met de Fiware Foundation, OASC, Living in EU en RvO voor internationale borging. Ontwikkelde tooling wordt gedeeld via de site www.LivinginEU.nl (in samenwerking met de andere leden van de impactcoalitie DigiBuit). Hierbij wordt ook gewerkt aan een Engelstalige variant, zodat in Nederland ontwikkelde tooling ook beschikbaar is voor de internationale markt. Uiteraard wordt op die site ook tooling van het buitenland gedeeld met Nederland. Hierdoor ontstaat een marktplaats voor tooling, nationaal en internationaal. En het biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en overheden om gebruik te maken van state of the art instrumentarium.

naar de City Deal