Resultaten van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat
  • City Deal ‘Slim Maatwerk’ – In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ kijken we hoe we digitalisering en technologisering kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners langer in de gewenste thuissituatie kunnen blijven wonen. Dit doen we met de kennis en resultaten van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.
  • De modelverordening van Anita Nijboer wordt nog getoetst in de werkgroep ‘Modelverordening’, maar kan als resultaat al gemeentes helpen om meer grip te krijgen op smartcitytoepassingen in de openbare ruimte.
  • Tool Smart Traffic – Prioritering nood- en hulpdiensten bij verkeerslichten – Met de komst van intelligente verkeerslichten (iVRI’s) kunnen deze ongevallen fors afnemen: de voertuigen van nood- en hulpdiensten die met optische en geluidsignalen (OGS: sirene en zwaailicht) onderweg zijn, worden door de slimme verkeerslichten herkend en krijgen altijd groen licht. En nog belangrijker: al het verkeer dat de kruising nadert van alle andere richtingen heeft dan rood licht en staat stil. Voertuigen van nood- en hulpdiensten kunnen daardoor veilig doorrijden, de kruising over. Deze tool biedt informatie over de voordelen van het prioriteren van NHD op kruisingen met behulp van intelligente verkeerslichten en biedt verwijzingen naar meer gedetailleerde informatie over het daadwerkelijk realiseren van de prioriteitsfacilitering op kruisingen.
  • We zijn blij dat de Europese Commissie onze aanvraag in het kader van het ‘Technical Support Instrument (TSI)’ heeft goedgekeurd.  Binnen de aanvraag is het betrekken van burgers bij burgermeetinitiatieven benoemd; het mogelijk maken dat uitkomsten van deze initiatieven vergeleken kunnen worden en het voorkomen dat groepen worden uitgesloten. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Eurocities, waarmee de City Deal werkgroepen een Europees spiegelproject krijgen. Ook wordt een kenniscentrum opgezet waarmee deze en andere smart-city-tools op een actieve manier kunnen worden gedeeld met de rest van de wereld. Eurocities heeft hiertoe het project CitiMeasure opgezet.
  • Bij het Innovatiebudget Digitale Overheid is succesvol een subsidie aangevraagd van € 711.775,00 door partners van de City Deal ‘Een Slimme Stad, zo doe je dat’ (Argaleo, ELBA\REC, Future City Foundation, Gemeente Den Haag, Nationale Politie. WE-CPV) in samenwerking met TNO, TU Delft en Q-TC. De aanvraag is een direct vervolg op de werkgroep ‘Crowd Safety Manager’ in de City Deal.
  • We zijn ook heel blij met het Europese project Smart City Monitor. Binnen dit project werken City Deal partners gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Breda) en Argaleo samen met kennisinstellingen (Breda University of Applied Sciences, Jheroniumus Academy of Data Science) en het bedrijf Geodan samen. Het project heeft als doel: de binnensteden van ’s-Hertogenbosch en Breda aantrekkelijker, beter bereikbaar, gezonder, vitaler en duurzamer maken, door innovatieve en effectieve producten en diensten op
    basis van real-time en lange termijn inzicht in bezoekers- en mobiliteitsstromen uit data over de openbare ruimte.
  • Afwegingskader Sensordata en Privacy – Hoe maak je een goede ethische afweging als het gaat om het plaatsen van sensoren in de openbare ruimte? De werkgroep Sensordata en privacy heeft hiervoor een afwegingskader ontwikkeld dat aansluit op het Stappenplan Maatschappelijke Meerwaarde van sensoren van de Provincie Noord-Brabant en wat gemeentes helpt om meer bewust beleid te maken rondom het plaatsen en aanbesteden van sensoren. Bekijk hier het Afwegingskader sensordata en privacy

Laat een reactie achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.