Dutch Urban Envoy overhandigt position paper toekomst Urban Agenda aan Nederlandse delegatie CvdR

Op donderdag 3 september was Karen van Dantzig, de Dutch Urban Envoy, te gast bij de vergadering van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Tijdens deze vergadering werd ingegaan op de toekomst van de Urban Agenda for the EU (UAEU). Ook werd het interbestuurlijk position paper overhandigd aan de gemeentelijke leden van het Europees Comité van de Regio’s.

Op gepaste afstand werd het interbestuurlijk position paper overhandigd door Karen van Dantzig aan burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel, de voorzitter van de Nederlandse gemeentelijke delegatie van het Comité van de Regio’s. Het interbestuurlijk position paper is gezamenlijk opgesteld en vastgesteld door BZK, IPO, G4, G40 en VNG, op initiatief van BZK. Het document bepaalt de gezamenlijke positie van de Nederlandse overheden met betrekking tot de toekomst van de UAEU. Het wordt door Nederland gebruikt om inbreng te leveren in Europa, bijvoorbeeld als het gaat over de ontwikkeling van het New Leipzig Charter on the Sustainable Development of European Cities (NLC). Het NLC is de opvolger van het Leipzig Charter uit 2007, dat een belangrijke grondslag voor de UAEU was.

Karen van Dantzig overhandigt het position paper aan Ellen Nauta-Van Moorsel

Karen van Dantzig (rechts) overhandigt het position paper aan Ellen Nauta-van Moorsel (links)

Europese Agenda Stad

De UAEU is een Europees project waarin steden, regio’s, nationale overheden, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en andere stakeholders volgens het model van multi-level governance op gelijke voet samenwerken aan EU-brede vraagstukken. Het doel van de UAEU is om de positie van steden bij EU-beleid, -regelgeving en -financiering te verbeteren. De UAEU is op 30 mei 2016, onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU, vastgesteld met het Pact van Amsterdam.

Onder de UAEU zijn 14 thematische partnerschappen opgericht. Deze partnerschappen zijn gericht op verschillende onderwerpen, zoals inclusie van migranten en vluchtelingen, klimaatadaptatie en stedelijke mobiliteit. Nederlandse steden zijn betrokken bij maar liefst 10 van de 14 partnerschappen. De UAEU en de partnerschappen dragen bij aan het implementeren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Meer informatie is te vinden via deze link.

Europese Week van Steden en Regio’s

Ook tijdens de Europese Week van Steden en Regio’s wordt aandacht besteed aan de UAEU. Op 13 oktober van 14:00 tot 17:00 wordt er door BZK, in samenwerking met het European Urban Knowledge Network (EUKN) en de URBAN Intergroup in het Europees Parlement, een digitaal evenement georganiseerd. Tijdens dit evenement wordt ingegaan op de resultaten en de multi-level governance werkmethode van de partnerschappen. Het evenement wordt live uitgezonden via YouTube. Meer informatie en inschrijven kan via deze link.

Meer info

Lees meer over de Urban Agenda for the EU

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *