Een beter imago van studenten dankzij de City Deal

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

In bijna geen enkele andere stad dan in Delft vormen studenten zo’n groot onderdeel van de bevolking. Dankzij de City Deal Kennis Maken dragen zij bij aan de samenleving. Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt is trots over wat is bereikt de afgelopen twee jaar in de stad.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Organisatie & Sturing en Externe Verbinding.

Hoe gaat het met de City Deal Kennis Maken in Delft?
Van Bijsterveldt: “Het staat er goed voor. Er is veel draagvlak in de stad voor de samenwerking tussen gemeente en de kennisinstellingen over de maatschappelijke vraagstukken die er leven. Onze band met de TU Delft is van nature altijd al sterk geweest. Nu is dankzij de City Deal Kennis Maken ook onze band met De Haagse Hogeschool, en Hogeschool InHolland versterkt. Dat heeft wel een extra impuls gekregen. Daar ben ik blij mee, want we hebben de hogescholen de afgelopen periode ook zien groeien in de stad.”

Wat zijn successen van de afgelopen twee jaar?
“Wat naar mijn idee een hele goede keuze is geweest is dat we het Stadslab Delft hebben opgezet in de wijk Tanthof. Hier voeren studenten en docenten gezamenlijk een onderzoeksagenda uit op dit moment.  Zo krijgt het project een concrete vertaling en wordt het ook meteen boeiender voor studenten. Wat betekent vergrijzing of de energietransitie voor de wijk? Wat zijn de ontwikkelingen en hoe kunnen we daar slim en goed op inspelen? Het geeft dus focus en zorgt ervoor dat je niet in een soort abstractie allerlei dingen aan het onderzoeken bent. Voor studenten vind ik het heel belangrijk dat ze niet alleen achter hun bureau zitten en werken met kennis en theorie, maar dat ze in gesprek gaan met burgers. Zo krijg je in de smiezen hoe weerbarstig het soms kan zijn om een bepaald idee met burgers te bespreken. De tekentafel is vaak makkelijker dan de praktijk, daar krijg je feedback. En dat is juist ook voor studenten buitengewoon leerzaam.”

Bewoners, professionals en kennisinstellingen in gesprek tijdens de kennismarkt van het Stadslab Vergrijzing op 7 februari

Kennis ophalen bij inwoners van de wijk Tanthof in het Stadslab.

Het contact met studenten en andere bewoners is dus heel belangrijk?
“Ja. Naast het in praktijk brengen van theoretische kennis zijn veel studenten ook actief met vrijwilligerswerk in de stad. Dat is minder verbonden aan de City Deal, maar ook hier zie je weer wat jonge mensen met kennis voor de stad kunnen betekenen. Ze geven bijvoorbeeld technieklessen op scholen of kijken heel concreet in deze coronatijd hoe ze kunnen helpen in het terugduwen van besmettingscijfers onder studenten. De footprint van studenten in de stad is erg groot. Dat kent ook zijn grenzen voor wat betreft de acceptatie van de andere Delftenaren. In het vrijwilligerswerk en het werk van de City Deal in Tanthof zien zij dat studenten niet alleen de luitjes zijn van de feestjes en partijen, maar ook echt iets bijdragen. Werken aan het imago van de studenten is voor ons als gemeente en voor de TU Delft belangrijk. Zo houden we in de toekomst draagvlak voor de studenten in de stad. Mensen krijgen toch op een andere manier te maken met studenten en merken hoe leuk het is. Die jonge creatieve mensen, ja, die ook af en toe een avondje doorzakken, hebben ook heel veel te melden en bij te dragen aan de samenleving.”

Wat levert het Stadslab op voor de inwoners?
“Het zet mensen in de wijk echt aan het denken, zoals bij het duurzaam maken van je huis. We werken bijvoorbeeld samen met bewonersorganisatie Tanthof om te kijken naar energietransitie. Het is een jaren 70- wijk met veel dezelfde woningen dus je kunt veel dezelfde oplossingen toepassen. Daar organiseren wij in het wijkcentrum demonstraties voor. De komende tijd willen we een stap verder zetten door de eenvoudige maatregelen door mbo-studenten te laten uitvoeren. Die komen dan echt met een gereedschapskist bij de mensen thuis voor klussen, zoals het plakken van radiatorfolie of isolatie. Dat sluit mooi aan bij een beweging die we als Delft aan het maken zijn. We willen naast een stad van bedenken en innoveren ook de stad van maakindustrie zijn. We geloven heel erg in de interactie van het bedenken en maken. Dat daar komt uiteindelijk innovatie uit voort.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft.

Hoe verloopt de samenwerking tussen de partners?
“Goed. Het is natuurlijk altijd een vraag hoe je het gaande houdt. De ambtelijke betrokkenheid is groot. Daarnaast organiseren we een keer per jaar een bestuurlijke sessie waar de besturen van de hogescholen, TU en wij als college B&W present zijn. In Tanthof worden we dan helemaal bijgepraat. Het is bedoeld om iedereen betrokken te houden. Een hele belangrijke spin in het web in de organisatie is onze kennismakelaar, die we anderhalf jaar geleden hebben aangesteld. Dat is echt een aanrader voor andere steden. Gerben Helleman is toevallig geboren in de wijk Tanthof en ook daar opgegroeid. Hij kent de wijk door en door. Dat scheelt zoveel, je hebt je voeten in de wijk staan. Hij zorgt ervoor dat we dichtbij de mensen blijven en niet wegzweven met allerlei mooie projecten die dan niet aanslaan.”

Wat zou u nog graag willen zien in de toekomst van de City Deal Kennis Maken in Delft?
“Wat we in Tanthof hebben gedaan, -het maken van een gezamenlijke onderzoeksagenda en die samen met burgers, studenten en docenten oppakken-, willen we ook in andere wijken gaan doen. We kijken daarvoor in de Kuyperwijk, en hebben contact met de universiteiten van Leiden en Rotterdam om daarbij aan te sluiten. Dat zou wel een verrijking zijn voor de City Deal Kennis Maken in Delft. Techniek en technologie hebben we hier al, juist die andere kant is wat onderbelicht. Natuurlijk kunnen Hogeschool InHolland en De Haagse Hogeschool dat adresseren en het zou interessant zijn om dat ook met Leiden en Rotterdam te doen. Verder denk ik dat we echt trots kunnen zijn op de City Deal Kennis Maken en dat we het daarom breder zouden moeten opschalen richting Europa. Kennis inzetten voor onze samenleving is natuurlijk niet alleen nationaal belang, maar ook Europees belang. Kennis benutten, jonge mensen inspireren, dat gaat veel breder dan alleen Nederland.”

Wat zou u graag zien op landelijk niveau in de City Deal? Waar liggen kansen voor verdere samenwerking?
“Ik hoop echt van harte dat de City deal geborgd wordt. Het loopt nu tot eind 2021. Zou heel jammer zijn als het wegvalt. Ik denk dat er nog een poosje ondersteuning moet zijn vanuit het Rijk.  Dan kan je met elkaar nadenken over het verbinden van nieuwe voorwaarden en velden. Dat is in overleg met OCW de komende tijd. Mijn beeld is dat veel steden en universiteiten en hogescholen enthousiast zijn hierover. Het heeft op meerdere plekken de band tussen gemeente en hogescholen versterkt en draagt bij aan de uitdagingen waar steden voor staan. Bij ons is het mooie dat we nu ook kijken hoe de mbo-instellingen erbij betrekken. Dat je jongeren ook echt inspireert.”

Het centrum van Delft. Foto: Pieter Verbeek.

Het centrum van Delft. Foto: Pieter Verbeek.

U bent sinds kort de nieuwe voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland? Ziet u daar nog een rol weggelegd in relatie met de City Deal?
“De City Deal komt voort uit Agenda Stad. We zien de City Deal dan ook als één van onze wapenfeiten. Bij veel ontwikkelingen spelen universiteiten een rol, en hun positie wordt steeds sterker. Vroeger waren het een soort eilanden waar kennis opgebouwd werd, maar de sociale en maatschappelijke impact groeit steeds meer. Daarom willen we als Netwerk Kennissteden Nederland dan ook bijdragen aan de borging van de City Deal. Leiden gaat dat trekken en, in gesprek met OCW en de kennisinstellingen, voorstellen doen hoe we dat kunnen vormgeven. De komende periode staan in elk geval versterking en versnelling centraal op drie thema’s: het vergroten van de maatschappelijke impact van kennis, het versterken van kennisintensieve ecosystemen en het brengen van stedelijke randvoorwaarden naar een hoger niveau. We hebben op het afgelopen bestuurdersdiner hiermee een doorstart gemaakt met het aanbieden van ons position paper “Impact van kennis” aan minister Van Engelshoven.”

Meer weten over de verschillende studentenprojecten in Delft: https://studentenonderzoekindelft.nl/
Lees het position paper ‘Impact van Kennis’ van het Netwerk Kennissteden Nederland.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *