‘Gemeenten, ga autodelen gewoon doén!’

Stockbeeld van een buurauto, een witte elektrische Nissan Pulsar geparkeerd voor een treinstation

Als voorzitter van de Green Deal Autodelen II en het kernteam Deelmobiliteit, geeft Betty de Boer (1971) graag het goede voorbeeld. “Ik heb mijn tweede auto weggedaan. Dat kan prima hier, in de binnenstad van Groningen. Net als in andere grote steden is er genoeg OV beschikbaar. Dat combineer ik met een deelauto.” 

Al in haar periode als VVD-Kamerlid (2010-2017) pleitte ze als woordvoerder mobiliteit voor het faciliteren van Mobility As A Service (MAAS), waarvan deelmobiliteit onderdeel kan zijn. Van het een kwam het ander en in 2019 werd de gedreven Friezin gevraagd om voorzitter van de Green Deal Autodelen II te worden. Ook is ze inmiddels voorzitter van kernteam Deelmobiliteit. Met beide functies is Betty in totaal één dag per week bezig, naast haar werk als directeur van de regio Groningen-Assen, en als lid van diverse raden van toezicht.

Wat zijn je taken als voorzitter?
“Ik zoek contact met partijen die autodelen kunnen versnellen, zoals de grotere gemeenten. Eindhoven, Den Bosch, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Maastricht, Arnhem, noem maar op. Ik vraag hen waar ze tegenaan lopen met autodelen. De antwoorden neem ik mee terug naar het kernteam, waarin de ministeries van BZK, EZK en IenW zijn vertegenwoordigd. Daarnaast hebben we een stuurgroep waarin de autodeelbedrijven zitten. Daarmee kijken we welke drempels we in Nederland kunnen wegnemen om autodelen naar een hoger plan te tillen. Daar hebben we werkgroepen voor opgericht, zoals een werkgroep Gemeenten en een werkgroep Veiligheid.”

Betty de Boer

Betty de Boer

Hoe vind je dat het tot nu toe gaat?
“Autodelen neemt zeker toe, maar heeft de potentie om harder te groeien. Er komen steeds meer initiatieven van de grond. Op een gegeven moment kan autodelen wel exponentieel gaan toenemen. Mensen vragen zich soms af of een deelauto wel beschikbaar zal zijn als zij er een nodig hebben. Maar hoe meer deelautoaanbieders er zijn, hoe meer auto’s er natuurlijk zijn. Dus hoe meer aanbod, hoe meer vraag.

Verder zie ik gemeenten worstelen met het maken van beleid. Er moet éérst beleid zijn, denken ze. Maar autodelen moet je gewoon doen. Aan de hand van de ervaringen die je daarmee opdoet, kun je het beleid vervolgens bijsturen.

Wat speelt er momenteel?
“Met de gemeentewerkgroep zijn we bezig met een Europese Aanbesteding voor de ontwikkeling van een toolkit. Die moet gemeenten gaan helpen om autodelen te implementeren, zodat dat ten eerste op eenzelfde wijze gebeurt. Dat is makkelijker voor autodeelbedrijven die tegen verschillende eisen en vergunningtrajecten aanlopen. In een andere werkgroep kijken we of we het verzekeren kunnen vergemakkelijken. Nu is de auto verzekerd, maar eigenlijk zou je het mobiliteitsgedrag van de bestuurder willen verzekeren. Dan maakt het niet uit in welke auto je rijdt en ben je bij een ongeluk altijd verzekerd.

Verder verzoeken we de rijksoverheid om met gerichte maatregelen het gebruik van autodelen te stimuleren. Denk aan een landelijke vergunning en een lager btw-tarief.

En we houden we ons nu natuurlijk bezig met de coronacrisis. We vragen aan deelbedrijven hoe het gaat en dat koppelen we terug naar EZK. Ook zij zien hun omzet teruglopen. Je ziet sinds de crisis ook nieuwe initiatieven in de autodeelmarkt, zoals het aanbieden van deelauto’s aan zorgpersoneel tegen een gereduceerd tarief.”

Denk je dat het virus gevolgen zal hebben voor autodelen?    
“Ik probeer het altijd positief te benaderen. Je kunt voor de hygiëne doekjes beschikbaar stellen om onder andere het stuur mee te reinigen; net zoals op kantoor en in het OV. Mensen willen liever niet met het openbaar vervoer en dat biedt ruimte voor autodelen. Zo kan autodelen slim bijdragen in de mobiliteitsbehoefte van mensen. Daar zie ik wel kansen voor!”

Hoe verhoudt de Green Deal zich precies tot de City Deal? 
“Bij de Green Deal kan het ook gaan om hybride auto’s; de City Deal richt zich specifiek op elektrische auto’s. Dat is goed mogelijk omdat de City Deal zich concentreert op nieuwbouwprojecten. Daar kun je makkelijker een systeem realiseren dat elektrisch is; dat kan in bestaande wijken niet altijd. De ambtenaren in de kernteams werken op de achtergrond samen om elkaar te versterken.”

Volgend jaar lopen beide deals af. En daarna?
“In ieder geval is nu akkoord dat de City Deal iets wordt verlengd, tot het einde van de Green Deal in oktober 2021. Dus die lopen nu parallel. Vervolgens gaan we natuurlijk voor een verlenging van beide deals. Daar zet ik op in, want autodelen – en in bredere zin: deelmobiliteit – verdient blijvend onze aandacht.

Hoe staat het met nieuwe partners? 
“Er is nog steeds belangstelling van nieuwe partijen. In november 2019 hadden we de laatste ondertekenronde en we zijn nu bezig een nieuw ondertekenmoment te organiseren. Dit wordt vlak voor of na de zomer.

Staat er nog bijeenkomsten op de agenda?
“We gaan vooralsnog door met het organiseren van een Green Deal-partnerbijeenkomst op 10 september. In Rotterdam, aan de Wilhelminakade 179, vanaf 15.30 uur. Ook de City Deal-partijen zijn van harte welkom!”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *