Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen ‘kennis maken’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Dit zijn enkele maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland een oplossing voor moeten vinden. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen voor. Samen met de hogescholen en universiteiten sluiten de kennissteden de City Deal ‘Kennis Maken’ om voor maatschappelijke vraagstukken een oplossing te onderzoeken.

Deze nieuwe, intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. En het biedt de studenten een rijke leeromgeving aan waarbij onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar zijn verbonden. Studenten zullen samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingsrichtingen proberen te formuleren.

In de City Deal ‘Kennis Maken’ werken de gemeenten Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen samen en met ketenpartijen binnen de stad en in de omliggende regio. Ook de vereniging van universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, Kences en het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen mee.

De City Deal ‘Kennis Maken’ is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Bekijk ook de film van Kennis Maken.

Minister Jet Bussemaker en Henri Lenferink, burgemeester Leiden en voorzitter van het Netwerk Kennissteden ondertekenen de City Deal. Foto: Pieter Verbeek.

Minister Jet Bussemaker en Henri Lenferink, burgemeester Leiden en voorzitter van het Netwerk Kennissteden ondertekenen de City Deal. Foto: Pieter Verbeek.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *