Hogeschoolsteden treden toe tot city deal Kennis Maken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
City Deal Kennis Maken (beeld van website UTwente)

Acht grote hogeschoolsteden treden deze zomer toe tot de city deal Kennismaken, die al bestond uit vrijwel alle Nederlandse universiteitssteden. Projectleider Rowinda Appelman van de city deal is verguld met de toetreding: ‘De city deal is bij uitstek een initiatief waar we leren van elkaar en elkaars netwerk. Deze acht steden vertegenwoordigen samen alleen al 120.000 hogeschoolstudenten. Maar naast het aantal steden en de hoeveelheid studenten, is de city deal nu ook verrijkt met een flink aantal goede en innovatie voorbeelden en ideeën van hoe stad en kennisinstelling elkaar kunnen verrijken.”

Rowinda Appelman

Bij de start van de city deal Kennis Maken vorig jaar was al voorzien in een instroommoment voor de grotere hbo-steden. Nu dat instroommoment naderde, bleken Deventer, Breda, Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Leeuwarden graag aan te willen sluiten bij de deal. Daarnaast treden Ede en Arnhem, die al bij de deal betrokken waren, nu ook formeel toe. Appelman: “Het is een mooi succes voor de deal dat ook deze belangrijke strongholds in het kennislandschap het belang van de city deal zien. Veel van de kennissteden voeren al goed overleg met de verschillende kennis- en onderwijspartners in de stad, maar het ontbreekt soms nog aan een gezamenlijke strategie. De city deal kan wellicht als katalysator werken om naar zo’n strategie toe te werken en de processen beter bij elkaar te brengen.”

Volgens Appelman brengen de kennissteden behalve hun kennis en ervaring nog meer waardevols mee. “Je ziet dat veel van de nieuwe steden heel nadrukkelijk de lokale ROC’s ook betrokken hebben bij hun toetreding en vanuit een aantal steden wordt dan ook niet alleen iemand van de gemeente en de hogeschool afgevaardigd, maar ook vanuit het ROC. Dat is ook een hele mooie verrijking van de city deal”.

Ontwikkelvermogen

Henk Vonk

Eén van de steden die instapt in de city deal is Zwolle, waar zo’n 18.000 studenten aan het hbo studeren. Henk Vonk, kennismanager van de gemeente Zwolle is enthousiast over de city deal: “Maatschappelijke opgaven zijn enorm complex en de technologie ontwikkelt zich exponentieel. We hebben als organisatie niet het ontwikkelvermogen om dit alleen aan te kunnen. Samenwerking, zeker met onderwijs en kennisinstellingen is in onze ogen absoluut cruciaal. Zwolle kent weliswaar een traditie van samenwerking tussen overheid, kennispartners, bedrijven en inwoners. De city deal helpt ons deze samenwerking verder te versterken door een overkoepelende agenda te ontwikkelen op een onze strategische thema’s.”

Begin juli wordt tijdens een diner pensant met minister Van Engelshoven (OCW) de toetreding van de acht steden tot de city deal feestelijk bezegeld.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *