Impact maken doe je samen! Doe je mee?

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen

Het Sociaal Innovatiefonds is een pilot van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkgevers te helpen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Volledig in lijn met de gedachte van de City Deal Impact Ondernemen doet het Sociaal Innovatiefonds dat door samen te werken met publieke en private partners. Samen met de impact ondernemer, partners uit de arbeidsmarktregio en financiers zet het Sociaal Innovatiefonds de vraag van de ondernemer centraal om financiële drempels weg te nemen en de businesscase rond te maken zodat er geïnvesteerd kan worden in het realiseren van duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

In de pilot van het Sociaal Innovatiefonds worden drie werkgevers die willen investeren in inclusiviteit, maar hier financiële drempels bij ervaren, geholpen bij het rondmaken van hun businesscase. Eén van deze werkgevers is BIMair. Deze onderneming wil haar productieproces zo inrichten dat ze voor meer dan 100 mensen met een arbeidsbeperking een plek kan creëren. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met het UWV en het Werkplein Drentsche Aa. Voor de financiering van deze investeringen werkt het Sociaal Innovatiefonds onder andere samen met de Start Foundation en One Planet Crowd. Via het platform van One Planet Crowd krijgt de crowd nu zelf de gelegenheid om mee te investeren in deze inclusieve werkgever!

Ben je benieuwd naar de casus en wil je zelf mee investeren? Kijk dan snel op de website van One Planet Crowd en doe mee (uiteraard niet voordat je het investeerdersmemorandum hebt gelezen en bewust bent van de risico’s)! Samen nemen we de drempels voor inclusiviteit weg!

Meer informatie over de pilot Sociaal Innovatiefonds is te vinden op www.sociaalinnovatiefonds.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *