Kennissteden Nederland intensiveren samenwerking

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland heeft op 12 oktober het position paper ‘Impact van kennis’ aangeboden aan de minister van OCW. Minister van Ingrid van Engelshoven reageerde met “Ik hecht veel belang aan een intensieve samenwerking van gemeenten met het hoger onderwijs. Die verbinding schept kansen voor studenten en voor de uitdagingen waar Nederland voor staat.”

Het Netwerk Kennissteden Nederland bestaat uit steden met een universiteit, de VSNU, Vereniging van Hogescholen en KENCES. Na tien jaar voorzitterschap heeft burgemeester Lenferink van Leiden het stokje overgedragen in september.

Impact van Kennis

Het Netwerk Kennissteden zet met ‘Impact van Kennis’ in op de versterking van de kennis- en innovatiekracht van Nederland als kennisland. Van Bijsterveldt benoemt de bijdrage van het netwerk aan inzicht in en aanpak van maatschappelijke en economische opgaven. Hiertoe biedt de position paper een actieagenda met als thema’s:

  • Maatschappelijke impact van kennis vergroten
  • Kennisintensieve ecosystemen versterken
  • Verbeteren stedelijke randvoorwaarden, in het bijzonder studentenhuisvesting en internationalisering.

Allianties

Het netwerk vormt allianties op deze thema’s. Iedere alliantie wordt aangejaagd door een bestuurlijk trekker, een wethouder van een kennisstad die dagelijks leiding geeft aan het onderwerp. Vanuit een één-overheidsgedachte is het Rijk betrokken als belangrijke samenwerkingspartner, ambassadeur en adviseur. In het bijzonder de departementen BZK, EZK en OCW zijn actieve samenwerkingspartners.

Van Bijsterveldt geeft met enthousiasme en overtuiging aan zich als nieuwe voorzitter in te zetten voor het versterken van de samenwerking tussen kennissteden, universiteiten, hogescholen en het rijk. “Wanneer we van elkaar leren en gezamenlijk een doel stellen vergroten we de impact van kennis.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *