Leergang Gemeentelijk vastgoed voor impact ondernemen

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen

In de stad is de ruimte schaars en voeren marktconforme vastgoedprijzen de boventoon. Gemeenten ervaren dat het mede door de grote woningbouwbehoefte steeds lastiger is om betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke initiatieven te behouden of te realiseren. Een terugtrekkende rol van de lokale overheid op het gebied van wijkeconomie, actief grondbeleid en inzet van vastgoed in gemeentelijk eigendom hebben hier mede aan bijgedragen. Hoe zorg je als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? Waarom zou je dat doen? Staat hun bijdrage wel goed op het netvlies van de gemeente? En in het bijzonder, op het netvlies van de dienst vastgoed?

Impactondernemers dragen met hun initiatief bij aan brede maatschappelijke opgaven, zoals arbeidsparticipatie, circulariteit, cultuur of sociale cohesie, ook in kwetsbare wijken. Voor het realiseren van lokale ambities zijn impactondernemers zeer waardevol. Ze zijn zeer divers in hun verscheidenheid, maar hebben als overeenkomst dat ze positieve impact willen maken. Veelal ervaren ze dat het lastig is om een ruimte of locatie te vinden voor hun activiteiten. Beschikbaarheid van gemeentelijk vastgoed kan voor deze ondernemers een passende oplossing zijn, mede door het waarderen van de maatschappelijke waarde.

Lees hier meer over de planning en het programma.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *