Over de City Deal Een Slimme Stad

Pagina 2/2, klik hier om terug te gaan naar pagina 1.

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke tools hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die tools.

Hieronder gaan we dieper in op de planning en wat deze City Deal voor u zou kunnen betekenen.

Planning (wijzigingen voorbehouden)

Opzetten netwerk (tot half maart 2020)

We zetten een netwerk op van bedrijven, overheden, burgerbewegingen, kennisinstellingen en andere organisaties, zodat de hele quadruple helix vertegenwoordigd is. Met dit netwerk starten we de ontwerpfase in het voorjaar. Maar ook daarna kunnen er natuurlijk nieuwe partijen aanhaken. Om impact te kunnen hebben, willen we graag dat ten minste 20 partijen meedoen. Maar ook dat de partijen die meedoen, dit uit overtuiging en met volle inzet doen. Bij het bouwen van het netwerk werken het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40 en de Future City Foundation intensief samen. Daarnaast werken we intensief samen met relevante organisaties in binnen- en buitenland zoals de FIWARE Foundation en de VNG.

Verkennen (maart – november 2020)

In het voorjaar van 2020 verkennen we welke tools we willen ontwikkelen en hoe we dat doen. Daartoe organiseren we maandelijks een bijeenkomst waarin een van de bovenstaande ontwerpprincipes behandelen. Per ontwerpprincipe bepalen we welke drie tools nodig. Dit dus resulteert in minimaal twaalf te ontwikkelen tools. Om te bepalen welke dit zijn, ontwikkelen we een toetsingskader, waaraan we potentiële tools toetsen. We stellen vervolgens met de partners een longlist op van tools die we nodig hebben. Via deskresearch in binnen- en buitenland onderzoeken we welke tools al bestaan. We gaan aan de slag met tools die nog niet bestaan. En we kunnen er voor kiezen om tools die al zijn ontwikkeld, maar nog niet zijn getoetst verder te ontwikkelen en toetsen.

Per ontwerpprincipe stellen we vervolgens een ontwerpteam samen, waarin City Deal partners met elkaar werken aan de tools. Ook schrijven we rondom per ontwerpprincipe een plan van aanpak met een begroting voor de ontwikkelfase. Een partner van de City Deal kan aan meerdere ontwerpteams deelnemen. We sluiten deze fase af met het tekenen van de City Deal door ten minste twaalf partners.

Ontwikkel-, toets- en implementatiefase (november 2020 – voorjaar 2022)

De verschillende tools willen we direct testen in de gemeenten die deelnemen aan de City Deal. Het liefst in bestaande projecten. Zo maken deelnemers werk met werk. Daarvoor zetten we netwerk op van kopgroepgemeenten. Elke gemeente is betrokken bij het testen van minimaal zes (van de twaalf) tools.

Borgingsfase (vanaf voorjaar 2022)

In de laatste fase van de City Deal ontwikkelen we trainingen rondom de ontwikkelde tools. Zo zorgen we voor een goede implementatie van de tools. Ons doel is om de kennis die we ontwikkelen te delen met andere gemeenten om zo impact te hebben. Daarbij werken we samen met VNG.

Wat levert het op?

  • Als deelnemer aan de City Deal bent u lid van een actief publiek-privaat-netwerk van koplopers op het gebied van digitalisering en technologisering de stad.
  • Dat netwerk onderhouden en activeren we vanuit de Future City Foundation, met steun van het Ministerie van BZK en stedennetwerk G40.
  • Elke partner wordt actief betrokken bij de ontwikkeling, toetsing en implementatie en toetsing van een of meerdere tools en krijgt zo een koploperspositie in de markt. Daarvoor organiseren we maandelijks events, zetten we een actieve WhatsApp groep op en zo bouwt u een netwerk op van vakgenoten, dat ervoor zorgt dat we samen kennis ontwikkelen.
  • U ontwikkelt daarop kennis die u direct in uw eigen organisatie kan toepassen.
  • U krijgt (via evenementen en de media) het podium om dat te vertellen aan de rest van de wereld.
  • En dat alles op een ontspannen en leuke manier.

Welke bijdrage vragen we?

Om echt impact te kunnen hebben en een multipliereffect te bereiken, vragen we elke partner een bijdrage in uren en een financiële bijdrage.

  • We rekenen in het eerste jaar van de City Deal (de verkenningsfase) op een inspanning van minimaal twee dagen per maand. Meer doen kan en levert ook meer op.
  • Daarnaast vragen we een financiële bijdrage van 6000 euro voor de verkenningsfase (2020) als bijdrage aan de organisatiekosten van de City Deal.
  • De City Deal duurt ten minste drie jaar en kan worden verlengd. Door deel te nemen aan verkenningsfase, spreken deelnemers de intentie uit ook deel te nemen aan de volgende fases.
  • Tijdens de verkenningsfase wordt een begroting (in geld en uren) gemaakt voor de volgende fase.

Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar programmamanager Jan-Willem Wesselink via [email protected] of bel: 0628639626. Kijk hier voor meer contactgegevens.

naar de City Deal