Partners City Deal Impact Ondernemen

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen
impact ondernemen

Rijksoverheid: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Provincies: Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe

Kamer van Koophandel, UWV

Impact Ondernemers: The Bridging Company, WellDecommissioned, Atelier Jungles,
Fun Forest, Koeckebackers, Copiatek, Bureau Raakt, Raw Paints, Wij zijn Meo, Vanhulley, Breedweer, Green Fox Social Return, Impower Social Impact Company, ICQ Groep, ARGO 360, True Price, Impact Institute, True Price Foundation, Impact Economy Foundation, Kari’s Crackers, Plek Apeldoorn, Haagse Zwam, TalentTwist, DAM Nederland BV, Stichting Colours of Impact, The Colour Kitchen, Servates BV

Financiers en fondsen: Rabank, Social Impact Fonds Rotterdam, Stadsmakersfonds, FNO – Zorg voor kansen, Social Finance Matters, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, Stichting Cofinancing Our Future

Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Nyenrode University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool van Rotterdam, NHL Stenden Hogeschool, Windesheim Hogeschool, Hanze Hogeschool, Hogeschool Amsterdam, Saxion

Adviesbureaus: Deloitte, PriceWaterhouseCoopers BV, KplusV BV, RONT Management Consultants, Spectrum Elan, Avance Impact

Intermediairs: Het Versnellingshuis Nederland Circulair!, De Normaalste Zaak, Social Enterprise NL, Impact Noord, Impact Oost, Stadsgarage Haarlem/Kennemerland, Social Club Den Haag, Voorgoed Agency Rotterdam, Impact Hub Amsterdam, Prestatieladder Sociaal Ondernemen, Code Sociale Ondernemingen, Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Stichting Platform31, Landelijk netwerk van sociaal coöperatief ondernemen (Lansco), EEGA Groep, MAEX-landelijk, Social Finance NL, Starters4Communities, Buzinezzclub, Lucrato, WorldStartup, Thrive Instituut, ROZ Groep, De Omslag, Stérk.Brabant, Impact Coalitie Amersfoort

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *