‘Rode knop’-procedure City Deal Inclusieve Stad leidt tot succesvol maatwerk

Foto: via Flickr (Creative Commons)

Als deelnemende steden in de City Deal Inclusieve Stad niet tot een lokale oplossing kwamen voor een zorgvraagstuk omdat de wet- en regelgeving knelde of botste, werd in een zogenaamde ‘rode knop’-procedure met het betrokken ministerie en eventueel de uitvoeringsorganisatie een oplossing gezocht. Dat heeft tot bevredigende resultaten geleid, zo valt te lezen op Gemeentenvandetoekomst.nl.

In het artikel op onze ‘zustersite’ wordt een casus uitgelicht uit de inmiddels afgeronde City Deal, die als traject ‘Eenvoudig Maatwerk’ een doorstart heeft gemaakt onder de vleugels van het Programma Sociaal Domein. Daarbij zijn naast de vijf oorspronkelijke steden ook Amsterdam, Den Haag, Delft en Tilburg aangehaakt.

In de casus uit de City Deal Inclusieve Stad, werd een mevrouw uit Eindhoven geconfronteerd met een hoge rekening van de Belastingdienst. Ze had in goed vertrouwen kinderopvangtoeslag aangevraagd, maar omdat haar echtgenoot buiten de EU woonde bleek ze hier naderhand geen recht op te hebben. Het bleek vervolgens moeilijk voor de echtgenoot om een verblijfsvergunning aan te vragen, omdat de vrouw geen betaalde baan had – immers, doordat ze geen recht had op kinderopvangtoeslag moest ze thuisblijven om voor de kinderen te zorgen.

Joost van Kampen van Stichting WIJeindhoven vertelt op Gemeentenvandetoekomst.nl dat ze vanuit het wijkteam deze mevrouw ondersteund hebben in het contact met de Belastingdienst. Els van Enckevort die als domeinsecretaris Sociaal Domein in Eindhoven betrokken is bij de City Deal, noemt de rode knop-procedure ‘een grote stap voorwaarts’. Aan de rode knop-tafel bleek dat gemeenten wettelijk een bijdrage in de kosten van de kinderopvang mogen verstrekken op sociaal medische indicatie (SMI). De gemeente besloot daarop een betalingsregeling te treffen en de schuld die de vrouw bij de Belastingdienst had, over te nemen. De echtgenoot had inmiddels een verblijfsvergunning gekregen en dus is het gezin herenigd. Daarmee heeft de rode knop-procedure zijn waarde bewezen.

“Het is leren van twee kanten”

Mieke Maas is accountmanager bij de afdeling Interbestuurlijke Relaties van het ministerie van BZK en coördinator van de ‘rode knop’-procedure. “De rode knop-procedure die nu beschikbaar is voor de 9 steden in het traject ‘Eenvoudig maatwerk’, Deze gemeenten kunnen bij dit meldpunt vraagstukken neerleggen waarin systeemknelpunten het werken volgens de bedoeling belemmert. Met betrokkenen van gemeente, ministeries, organisaties en eventueel ook bewoners worden knelpunten bekeken en naar oplossingen gezocht. Ook helpt het gemeenten om de mensen te vinden die bij ministeries verantwoordelijk zijn voor de regelgeving die in dit soort cases voor problemen of verwarring zorgt. Op termijn zou zo’n procedure met korte lijnen tussen ambtenaren bij gemeentes en ministeries natuurlijk de normale manier van werken moeten worden, maar we moeten wel kunnen waarmaken dat we knelpunten ook oplossen. Aan de rode knop-tafel kan het Rijk niet alleen regelgeving toelichten, we leren ook waar die regelgeving tot knelpunten kan leiden. Het is dus leren van twee kanten.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *