Tilburg viert succes Challenge ondanks corona

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Tilburg werkt in de City Deal om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto: ‘Ieder kind een goede start.’ De afgelopen maanden konden studenten en jonge professionals meedoen aan de City Deal Challenge Tilburg, waarin zij ideeën konden inbrengen voor maatschappelijke jeugdvraagstukken. Eind februari maakte de Tilburgse wethouder onderwijs en jeugd Marcelle Hendrickx de winnaars bekend. Projectleider van een van de Tilburgse City Deal projecten Liesbeth Faas kijkt met trots terug op wat is bereikt.

Ondanks alle pogingen van de City Deal partners in Tilburg, Tilburg University, Fontys Hogescholen en de gemeente, zijn er nog steeds kinderen en jongeren die tussen wal en het schip dreigen te vallen. “Het is een actueel onderwerp”, vertelt Liesbeth Faas van Fontys Hogescholen en een van de initiatiefnemers van de Challenge. “Nog steeds maakt het verschil in Tilburg, maar ook in heel Nederland, in welke wijk je wieg staat en hoe je een start maakt in je leven. Dat is al langer bekend, maar met de challenge wilden we studenten er bewuster van maken. De gemeente Tilburg is heel erg bezig hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen zonder achterstand aan hun schoolcarrière beginnen. Toch weten we nog steeds niet alle kinderen en hun ouders te bereiken in die eerste vier levensjaren.

“In de City Deal helpen studenten de gemeente al met onderzoek hoe we dit wel kunnen verbeteren”, gaat Faas verder. “Deze projecten wilden we met deze City Deal Challenge Tilburg een extra boost geven. We wilden studenten laten kennismaken met waar wij mee bezig zijn. Ook wilden we hen, in deze coronatijd, meer met elkaar in verbinding brengen.”

Drie Challenges

De City Deal Challenge Tilburg bestond eigenlijk uit drie challenges, drie vraagstukken afkomstig vanuit de3 huiidge City Deal Tilburg projecten waar de deelnemers op konden reageren. In de challenge Smart Start stond de vraag centraal: hoe help je kinderen uit kwetsbare gezinnen zich goed te ontwikkelen? Uit onderzoek blijkt dat degenen die opgroeien in gezinnen met een sociaaleconomische achterstand risico lopen zich minder goed te ontwikkelen. Zij leren minder goed, en hebben minder kansen dan hun leeftijdsgenoten in andere gezinnen. En dat zijn er best wel veel. In Nederland groeien 110.000 kinderen op in langdurige armoede, krijgen 400.000 jongeren jeugdhulp, waarvan 50.000 tijdelijk niet thuis wonen.

Liesbeth Faas.

Liesbeth Faas.

In de Challenge Wijkinterventies luidde de vraag: hoe zorg je dat kinderen van ouders voor wie Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) waardevol is, meer gebruik maken van die voorziening? VVE werkt goed, zo is bewezen. Kinderen met risico op een achterstand worden door de ondersteuning taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en hebben een grotere woordenschat. Nu moeten dus alleen de instanties de ouders van deze kinderen nog beter zien te bereiken.

De laatste categorie was een vrije keuze. Elk idee om kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar een goede start te geven, is welkom. De vraagstukken zijn ontwikkeld door experts vanuit de praktijk die tijdens het traject nauw betrokken bleven. Vlak voor de kerstvakantie moesten de deelnemers hun ideeën op 1 A4 inleveren. Experts beoordeelden de inzendingen en per categorie gingen twee winnaars door naar de hackathon die begin dit jaar online plaatsvond. Door coronaomstandigheden duurde deze geen 24 of 48 uur, zoals normaal, maar kregen de studenten langer de tijd. Op 25 februari mochten de zes geselecteerde teams hun idee online pitchen in de finale, en maakte een jury van experts vanuit zowel Tilburg University, Fontys hogescholen en de gemeente de winnaars bekend. Het ging allemaal boven verwachting goed, stelt ze. “Het is toch coronatijd en je vraagt heel wat van mensen om mee te doen aan boven curriculaire opdrachten en ontwikkelprojecten. We zijn erg tevreden over het aantal deelnemers en de opbrengsten.”

Drie winnaars

In de eerste categorie won Femke Jansen, beleidsmedewerker bij Plein013, met haar idee voor een platform dat het totale plaatje in beeld brengt van partijen die betrokken zijn bij opgroeiende kinderen. Door data, good practices en pilots te delen, ontstaat er meer overzicht en voorkom je dat mensen buiten de boot vallen. Zij werkte voor haar oplossing samen met een datateam. In de categorie wijkinterventies won het team van Fanne Conijn, Yara Linssen, Jolie Muhar en Valerie Lange. Deze studenten keken naar waarom meer dan de helft van de doelgroep geen gebruikmaakt van VVE en concludeerden dat de huidige communicatie beter kan. Ook zij kwamen met het idee voor een toegankelijk online platform in heldere taal, diverse andere talen en met veel interactieve elementen. Het platform willen ze promoten door kleurpotloden en kleurplaten met een prijsvraag uit te delen op GGD-locaties, bij huisartsen en bij de voedselbank.

In de categorie vrije keuze won Karlijn van Hombergs oplossing. Zij wil een peuterbox in het leven roepen, met onder meer speelgoed dat goed is voor de ontwikkeling van peuters. Volgens haar wordt veel energie gestoken in het bereiken van kersverse ouders, maar niet in ouders van peuters. Met de peuterbox wil ze hen bereiken. Ze besprak de oplossing al met de GGD, Sterre Kinderopvang, R-Newt en de gemeente Tilburg.

Uitvoeren in de praktijk

Nu staan de winnaars voor de volgende fase: het uitvoeren van de ideeën in de praktijk. Daarbij hoopt het projectteam van de City Deal Tilburg het netwerk verder te benutten en samen met ambtenaren van de gemeente en onderzoekers van Fontys Hogescholen en Tilburg University via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek maatschappelijke opgaven in de stad aan te pakken. “Vanuit de City Deal willen we de ideeën echt verder brengen. We hebben daarover al gesprekken gehad met het Innovatie Netwerk Jeugd en Sterk Brabant, die daar ook oren naar hebben. Samen gaan we ons best doen om tot implementatie te komen.”

Dat corona hackathons en challenges in de weg staat, moet het werk niet belemmeren vindt Faas. Ze adviseert andere steden en City Deal-teams het toch gewoon te gaan doen. “Natuurlijk hadden we de hackathon het liefst fysiek gedaan. Nu hebben de teams er over langere tijd aan kunnen werken en dat heeft zich uitbetaald in meer verdieping. We zijn erg trots op wat dat heeft opgeleverd. Er zijn hele mooie business cases uitgekomen en mooie verbindingen gelegd, ook al moest het online. Deze opbrengsten hadden we niet willen missen.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *