Verbinding tussen de Stadjer en de Student

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Jongeren doen één-op-één een kennismakingsoefening tijdens de kick-off van het project SamenWIJS

Vijf jaar geleden startten de gemeente Groningen, zorg- en welzijnsorganisatie MJD en de Hanzehogeschool Groningen met het verbinden van studenten met stadjers, de inwoners van de stad Groningen. Sinds vorig jaar zijn stichting WIJ Groningen en de wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen hierbij aangehaakt. Dankzij nieuwe subsidie vanuit de City Deal Kennis Maken is de samenwerking naast de RUG ook uitgebreid met twee mbo-scholen in het project SamenWIJS. Op 27 januari 2020 was de officiële kick-off. Kersverse projectleider Denise Leidelmeijer stelt zichzelf voor en vertelt meer.

Dit artikel hoort binnen het overkoepelende model voor verbinding met de samenleving bij het radar Studenten en Externe Verbinding.

SamenWIJS is een uitbreiding van het eerdere project WIJS. Wat houdt dit project precies in?
“Het samenwerkingsverband WIJS (Wijk Inzet door Jongeren & Studenten) startte vanuit het Akkoord van Groningen, de koepelovereenkomst tussen de gemeente en kennisinstellingen in Groningen. Doel van het project is het positief verbinden van studenten met andere inwoners van Groningen. Door ze in te zetten op vraagstukken uit het sociale domein, dragen zij bij aan het vergroten van de leefbaarheid van de gemeente. De deelnemende studenten krijgen daar studiepunten voor.

Denise Leidelmeijer.

Ze werken ze onder meer in de frontoffice van WIJS op twee locaties. Hier kunnen inwoners terecht met vragen, waarmee de studenten aan de slag gaan. Dit varieert van hele kleine dingen als ‘hoe werkt mijn telefoon?’ tot hulpvragen rond belasting. Ook worden er studenten aan vraagstukken verbonden door onderzoeksopdrachten uit de stad. Er is ook een juridisch steunpunt en een ondernemerssteunpunt. Mede dankzij de Impulsregeling City Deal Kennis Maken in 2018 is het project in de afgelopen jaren tot een professioneel project uitgegroeid.

De externe communicatie is versterkt en het project heeft banden aangehaald met de wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hier is de universiteit al 40 jaar bezig met het koppelen van maatschappelijke vraagstukken aan onderzoek door studenten.”

Dat sluit dus mooi aan. Logisch dat de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG ook aansluit nu?
“Vanaf 1 februari sluiten ook de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) en de mbo-scholen Alfa-college en Noorderpoort formeel aan bij het project SamenWIJS. We hebben nu dus een vrij unieke samenwerking van mbo, hbo en wo studenten. Daarnaast zijn studenten vanuit andere faculteiten van de RUG ook van harte welkom om deel te nemen aan SamenWIJS. Als doel hebben we om het aantal studenten die vanuit hun eigen opleiding bij WIJS betrokken is te laten uitgroeien tot ongeveer duizend.

Daarnaast gaan gemengde teams van wo, hbo en mbo-studenten samenwerken aan de wicked problems van de gemeente Groningen. Denk aan eenzaamheid en kinderarmoede. De focus ligt in beginsel vooral op het thema eenzaamheid. Dat hebben we gekozen omdat eenzaamheid overal aanwezig is. Het gaat niet alleen om ouderen maar ook om andere groepen. Ook studenten kunnen eenzaamheid ervaren.”

Wat moet dat uiteindelijk opleveren?
“We hopen dat we met SamenWIJS sneller en effectievere interventies kunnen ontwikkelen voor mensen die langdurige eenzaamheid ervaren in Groningen. Onze stad is samen met Wageningen de stad met het grootste aantal studentenhuishoudens. Die studenten leven toch in een eigen bubbel, apart van de stadjers. We willen die mensen met elkaar verbinden, het gaat om het samenleven met elkaar. Om tot een goede aanpak te komen zetten we SamenWIJS op in samenwerking met studenten en docenten van diverse niveaus en disciplines, en betrokken organisaties en inwoners van de gemeente Groningen.

Zo krijg je een multilevel, multidisciplinaire samenwerking die dieper leren, betrokken burgerschap van studenten bevordert en zorgt voor betere antwoorden op maatschappelijke vragen. Daar profiteren uiteindelijk de gemeente en haar inwoners weer van.”

Je bent in het najaar begonnen als projectleider SamenWIJS. Kun je wat meer vertellen over jezelf? Wie is Denise?
“Ik ben veertig jaar oud en werk nu 2,5 jaar als stagecoördinator voor de masteropleiding Onderwijswetenschappen bij de RUG. Ik heb zelf ook Onderwijskunde gestudeerd. Daarnaast ben ik coördinator van de Wetenschapswinkel Onderwijs, een van de zes Wetenschapswinkels van de RUG. Voordat ik bij de universiteit kwam werken heb ik iets heel anders gedaan. Na mijn afstuderen ben ik als officier instructeur onderwijskunde gaan werken bij de Koninklijke Marine. Ik heb er tien jaar gewerkt en ben in 2009 op uitzending geweest naar Afghanistan. Een erg mooie ervaring. Door bezuinigingen hield het op. Als geboren stadjer trok Groningen toch weer aan mij. Naast mijn werk aan de universiteit ben ik nog steeds reservist voor een paar dagen per jaar.”

Waarom heb je gekozen voor SamenWIJS?
“Bij Defensie was ik gewend om heel veel samen te werken. Bij een universiteit is dat anders. Masterstudenten zijn heel erg zelfstandig en zelfredzaam. Dus je zit meer in je eentje op kantoor. Ik miste een beetje de sociale component. SamenWIJS is daarvoor de oplossing. Ik zit dan zelf ook fysiek bij een van de twee WIJS locaties om van daaruit het project te leiden. Het is een mooie spin-off voor stageplekken, want die levert het project ook op. Het netwerken met diverse opleidingen binnen en buiten de RUG en de maatschappelijke kant spreken me enorm aan. Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan.

Wat teruggeven aan de maatschappij vind ik heel belangrijk, wat doen voor de mensen die wat minder geluk hebben in het leven om te kunnen genieten van een goede gezondheid en betekenisvolle relaties. Ik ben heel enthousiast over dit project. Ik heb mezelf dan ook een beetje naar voren geschoven.”

Studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie, kregen vanuit WIJS de vraag hoe ze de inwoners van de volkswijk Vinkhuizen geënthousiasmeerd kunnen krijgen voor de initiatieven op het Suikerfabriekterrein. Foto: Project Wijs.

Hoe ziet je werk eruit?
“Ik werk een dag in de week op een van de twee locaties en van daaruit leg ik de meeste contacten. De focus voor mij ligt op het houden van het overzicht. Het financiële plaatje maar ook het goed houden van de samenwerking tussen alle verschillende partners die we hebben. De sfeer is ontzettend goed in de groep. Ik vind het belangrijk dat er gelijkwaardigheid is tussen de partners. Ook onder de studenten. Mbo studenten hoeven niet op te kijken naar studenten van de universiteit. Iedereen brengt zijn eigen kennis en eigen achtergrond met zich mee. Ik hoop dat naar voren te krijgen, zodat iedereen naast het maken van mooie interventies ook persoonlijk een ontwikkeling doormaakt.”

Wat zijn concrete projecten die jullie in de planning hebben voor komend jaar?
“We gaan dus met heterogene groepjes studenten specifieke wijken in. We zijn nu bezig te bepalen welke wijken dat gaan worden. Door middel van ontwerpgericht onderzoek gaan we interventies ontwikkelen. Vanaf februari gaan de studenten eerst de wijken in om de vraag op te halen, en zo bepalen wat eenzaamheid precies inhoudt. Van daaruit gaan ze informatie analyseren. De wo studenten gaan daar wetenschappelijke inzichten aan koppelen. Het toepasbare, het praktijkgerichte gedeelte wordt aangevuld door mbo en hbo studenten. Al die informatie wordt gebundeld. Dan worden er doelen geformuleerd samen met de inwoners zelf. Uiteindelijk ontwerpen ze een aantal interventies die ze gaan testen in de praktijk.”

Hoe ziet je ideale scenario eruit van SamenWIJS over twee jaar?
“Ideaal zou natuurlijk zijn dat de eenzaamheid in de gemeente is verminderd en daarin een soort duurzaamheid wordt ontwikkeld. Dat wat we hebben bedacht ook een blijvend effect heeft. Dat wens ik voor de inwoners. Voor de studenten wens ik dat de samenwerking tussen de partners zodanig is uitgebouwd dat het doorgaand proces is. Dat het mag leiden tot nieuwe opdrachten die we kunnen koppelen aan bijvoorbeeld stages, dat het wordt ingebed in de reguliere onderwijsprogramma’s en de studenten veel van elkaar blijven leren.”

Kennismakingsoefening tijdens kick-off van project SamenWIJS. Foto: Alfa-college.

Meer weten over project WIJS? Kijk op: https://wijsgroningen.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *