Vrijwilligerswerk met behoud van WW in meer gevallen mogelijk.

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen
Impact Ondernemen

Vrijwilligerswerk met behoud van WW uitkering ook mogelijk bij organisaties zonder winstoogmerk, waaronder diverse sociale ondernemingen.

Niet de rechtsvorm van de instelling is bepalend, maar de vraag of er sprake is van winstoogmerk.

In april dit jaar hebben de Blauwe Paraplu uit Amersfoort en Vanhulley uit Groningen de City Deal Impact Ondernemen benaderd, omdat zij werkten met mensen met een WW-uitkering, welke na beoordeling van UWV een terugvordering en een boete tegemoet konden zien. Deze cases zijn in overleg met het UWV binnen de City Deal in behandeling genomen en opgelost: Vrijwilligerswerk akkoord en terugvordering en boete van tafel. Inmiddels komen er vragen en signalen vanuit de uitvoering over meer, soortgelijke gevallen:

In de praktijk blijkt namelijk dat er behoorlijk strikt wordt geoordeeld op basis van al dan geen ANBI of (steun) SSBI status. Er is echter in 2019 een wijziging geweest van de regeling, waarbij er ruimte is ontstaan om vanuit een breder perspectief te kijken en oordelen. Zie hieronder deel uit de Staatscourant waarin de gewijzigde regeling is toegelicht:

“Per 1-1-2019 is de categorie ‘organisatie zonder winstoogmerk’ toegevoegd als verruiming van de regeling. Deze nieuwe algemene categorie is toegevoegd om vrijwilligerswerk met behoud van WW-uitkering mogelijk te maken bij organisaties die geen ANBI, SBBI of Steunstichting SBBI zijn, maar die zijn aan te merken als een organisatie of instelling zonder winstoogmerk en die overwegend activiteiten van algemeen nut uitvoert. Zo kunnen ook organisaties als lokale buurtinitiatieven, sociale ondernemingen zonder winstoogmerk, buurtbusverenigingen, boodschappendiensten, zorgcentra, bibliotheken, vakbonden of hospices in aanmerking komen voor het doen van vrijwilligerswerk met behoud van WW-uitkering.”

Daarbij blijft wel steeds als voorwaarde dat het om gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden gaat. De lokale situatie is dus bepalend, er kunnen verschillen optreden tussen op het oog vergelijkbare instellingen.

In de situatie van WW en aanvraag vrijwilligerswerk, zonder ANBI of (steun) SSBI maar aantoonbaar zonder winstoogmerk, kan de adviseur basisdienstverlening zich concreet beroepen op:

De categorie waar onbetaalde arbeid en gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden mag worden uitgevoerd wordt verruimd met de organisatie of instelling zonder winstoogmerk (die overwegend activiteiten van algemeen nut uitvoert).

Kortom: Niet de rechtsvorm van de instelling is bepalend, maar de vraag of er sprake is van winstoogmerk als doel op zich.

Bovendien kent de regeling nu een hardheidsclausule waardoor UWV bevoegd is af te wijken van de hoofdregel “voor zover toepassing gelet op het belang van het bevorderen van vrijwilligerswerk met behoud van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.” Het UWV is dus bevoegd om maatwerk toe te passen.

Er is blijkbaar in den lande niet voldoende bekendheid, voor wat betreft deze verruiming van de regeling. Het is mooi dat via de City Deal hier aandacht voor is gekomen, omdat er mogelijk ten onrechte afwijzingen zijn gedaan die in het licht van de verruiming van de regeling niet juist zijn.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Wil graag vrijwilligers in de Zorg, Proberen.
    Ik zit dit moment in WW.
    En ben ook nog aan passende baan voor mij aan zoeken.
    Maar wil ik wel vrijwilligers voor paar uurtjes in de zorg Proberen.