Actueel

  • Zelfs al zullen in de toekomst in Nederland sommige steden krimpen, de verstedelijking zal ook in ons land steeds verder doorzetten. Verstedelijking is niet alleen een kwantitatief verschijnsel, maar ook een kwalitatief. Je woont in een stad als je je ...
  • Technologie transformeert de stad tot smart city. Maar de 'techno-utopische beloftes' zetten de deur ook vaak open voor een verdergaande rol van private bedrijven in de inrichting van de publieke ruimte en de vormgeving van het publieke. Willem Schinkel is bijzonder hoogleraar Sociologische ...
  • Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. Initiatieven, rapporten en projecten buitelen over elkaar heen. We moeten smart, duurzaam, creatief, weerbaar, flexibel en vitaal. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken en plaatsen, moeten we soms even ...
  • Om de Vinexoperatie in goede banen te leiden heeft het Rijk in de jaren negentig zeven stadsregio’s in het leven geroepen. Ze waren effectief en een toonbeeld van onze bestuurlijke consensuscultuur. Dat zegt Pieter Maessen. "Het is jammer dat ze zijn opgeheven want ze boden een overzichtelijk ...