Webinar: Wat mag wel en niet van de AP in de smart city?

Locatie: Online
17 juni
15:00 - 16:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Binnenkort verschijnt het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over wat er wel en niet mag op smartcitygebied. Het onderzoek richt zich op verwerkingen van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën. Veel gemeenten en andere overheden vragen zich af wat de mogelijkheden en grenzen zijn volgens de AP.  Munish Ramlal, hoofd van de afdeling Systeemtoezicht bij de de AP samen met Gerald Hopster en Anna Maj Drenth, senior inspecteurs van de AP, gaan daarover in gesprek met Future City op 17 juni.

Tijdens die bijeenkomst is er veel ruimte voor uw vragen. Aanmelden kan via: https://future-city.nl/wat-mag-wel-en-niet-van-de-ap-in-de-smart-city/

Crowd Safety Congres – Zo zorg je voor een veilige stad

Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn)
01 december
10:00 - 13:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wilt u inzicht in bezoekersstromen van de stad? Leer van de ervaringen die zijn opgedaan met het dashboard Crowd Safety Manager tijdens het Crowd Safety Congres op 1 december in Apeldoorn. Deze tool is ontwikkeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en getest door gemeente Den Haag, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met de Nationale Politie en het IT bedrijf Argaleo.

Inschrijven

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier. Deelname is gratis.

Over de Crowd Safety Manager

De gemeente Den Haag experimenteerde afgelopen zomer met de Crowd Safety Manager in het LivingLab op Scheveningen. De gemeente Breda gebruikte de tool tijdens het 538 Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt het dashboard ervoor dat 11/11 goed verloopt in de Carnavalsstad.

Tijdens het Crowd Safety Congres delen de gemeenten de lessen die ze hebben geleerd bij het gebruik van de tool binnen hun organisatie. En u leert hoe de tool kan worden ingezet in uw organisatie

(Concept)Programma

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
10.10 uur: Data in de stad van Privacy naar Ethiek – Ben Kokkeler (Directeur Centrum Veiligheid en Digitalisering)
10.30 uur: Wat is de Crowd Safety Manager? Toelichting op de tool – Jeroen Steenbakkers (eigenaar Argaleo)
10.45 uur: De noodzaak van preventief handelen – Matthijs Flim (domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie)
11.00 uur: Crowd Safety in Breda – Margriet Heessels (projectleider Digitalisering bij de gemeente Breda)
11.05 uur: Crowd Safety in ‘s-Hertogenbosch – Cas Franken (data-trainee bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)
11.10 uur: Crowd Safety in Den Haag – Marjet de Jager (Crowd Control manager bij de gemeente Den Haag)

11.15 uur: Panelgesprek “De lessons learned in Breda, Den Bosch en Den Haag” – onder leiding van moderator Klaes Sikkema (WeLabs)
12.00 uur: Pauze
12.15 uur: Crowd management next level, van handhaven naar voorspellen – Sascha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft)
12.45 uur: Wrap-up – Klaes Sikkema (WeLabs)
13.00 uur: Netwerklunch met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Prettige Voortzetting – 19 januari

Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 19 januari - 19 januari
15:00 uur - 17:00 uur
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

We gaan door met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in 2023, 2024 en daarna! Op donderdag 19 januari gaan we dat samen met alle partners vieren tijdens de feestelijke City Deal Dag ‘Prettige Voortzetting’ in ’s-Hertogenbosch. We nodigen je van harte uit om hierbij te zijn, samen met je collega’s en bestuurder. Meld jezelf én je bestuurder snel aan! 

Datum: donderdag 19 januari 2023
Tijd: 12.00 – 16.30 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD, in ’s-Hertogenbosch

Over de City Deal
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

Programma

12.00 uur Inloop met netwerklunch

13.00 uur Welkom

13.15 uur Samen verder –  in gesprek over de thema’s waarmee we aan de slag gaan. Hoe hebben we afgelopen jaren hieraan gewerkt en welke volgende stap moeten we nu maken?

14.30 uur Pauze, inloop bestuurders (partners zijn welkom om te blijven)

15.00 uur Welkom voor bestuurders

15.15 uur Zo word je een slimme stad – de gemeenten Roeselare, Brugge en Leuven wonnen op 17 november de World Smart Cities Award voor hun dataplatform. Ze leggen uit wat ze doen.

15.45 uur Debat met wethouders ‘Hoe zet je de volgende stap?’

16.00 uur Ceremoniële ondertekening Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

16.30 uur Borrel

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Een slimme stad, zo doe je dat

Status citydeal: in uitvoering

Samen werken aan slimme, duurzame en democratische steden

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden.

Om dat te bereiken hebben 59 partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ verlengd. Zij werken samen om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken. >> Lees meer

Op een democratische manier
De deelnemers aan deze City Deal vinden dat digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven en dat het moet leiden tot het versterken van de democratie. Die samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer. Dat is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig: ontwikkelingen door digitalisering en technologisering kunnen deze vrijheid en democratie immers ook bedreigen. Daarom moeten de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport ‘Opwaarderen’ in acht worden genomen. Dat zijn: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht. Daarvoor hebben we community of pracitse over Ethiek in de Slimme Stad op gezet, ontsluiten we ethiek-hulpmiddelen via onze toolbox en onderzoeken we bij het ontwikkelen van onze oplossingen altijd de ethische impact, zodat we ethisch ontwerpen.
Ook het instrument City Deal zelf past bij deze werkwijze. Door open en met alle stakeholders te praten, krijgen we goed onderbouwde oplossingen. En doordat alle partners een convenant hebben getekend dat bij overheden democratisch (bijvoorbeeld in het College van B&W) is getoetst, hebben we ook daar de democratische besluitvorming in dat deel van ons proces geborgd. Lees hier meer over hoe werken aan democratische slimme steden.

Daarin hebben we succes, want er zijn de afgelopen jaren 16 nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de Crowd Safety Manager  te toetsen op Scheveningen.

En op 27 juni 2022 is de City Deal ‘Slim Maatwerk’ ondertekend waardoor we ook aan de slag zijn in het sociaal domeinen waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Want we hebben hiermee de goede basis gelegd om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we nu echt mee aan de slag. Daarom gaan we een volgende stap zetten met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waarbij we focussen op toepassen en opschalen van kennis en netwerk.

>> Lees hier het plan voor de verlenging van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

>> Lees hier het addendum voor de voortzetting

Dat doen we als volgt:

1 >> Kennis- en netwerkcentrum – De City Deal vormt het grootste smartcitynetwerk van Nederland met deelnemers uit alle geledingen van het smartcitywerkveld. We zijn netwerk en we delen netwerk. Daarvoor ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en competenties en organiseren we evenementen.

Met dit netwerk gaan we de slag in showcases en communities of practice

2a >> Praktijk – We initiëren Slimme Stad Showcases. Daarmee ontsluiten we de slimmestadpraktijk voor iedereen. Kortom, letterlijk een slimme stad, zo doe je dat.

2b >> CoP’s – We zetten communities of practice (CoP’s) op. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over een bepaald onderwerp centraal. Zo voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

In de bijeenkomsten in de showcases en CoP’s zoeken we naar vragen die opgelost moeten worden

3 >> Oplossingen – Samen met partners ontwikkelen we nieuwe smartcityoplossingen die een antwoord geven op de grote opgaven in ons land, de werking van de slimme stad verbeteren en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Daarbij focussen op product- en procesvragen.

Lees meer over wat we gaan doen en hoe we het hebben georganiseerd.

Dit alles doen we op verzoek van het Ministerie van BZK (programma Agenda Stad) in samenwerking met Stedennetwerk G40. We werken nauw samen met de City Deal ‘Slim Maatwerk’, het Ecosysteem ‘Dutch Metropolitan Innovations’ en uiteraard met onze partners, want de City Deal is een samenwerking tussen partijen die willen innoveren en experimenteren en die de kansen van digitalisering en technologisering willen benutten om in Nederland en daarbuiten de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Randvoorwaarden – We willen dat de oplossingen die we bedenken ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? De volgende 59 partijen nemen deel aan City Deal – >> Lees meer over het netwerk

 

 

(meer…)

Ondertekening City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo doe je dat’

Locatie: Online
03 december
10:00 - 12:30
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 3 december ondertekenen de partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Staatssecretaris Knops tekent namens het ministerie van BZK. Vanwege de Corona-crisis vindt de bijeenkomst volledig online plaats.

Hieronder het voorlopige programma van de online bijeenkomst:

10:00 Opening en welkom door Jan-Willem Wesselink, programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

10:10 Toespraak staatssecretaris Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10:20 Toespraak wethouder Wim Willems, gemeente Apeldoorn/G40

10:30 Ondertekening City Deal door alle bestuurders, (digitaal) fotomoment

10:40 Pitches In 12 korte pitches (elk 4 minuten) worden de tools gepresenteerd waaraan de City Deal werkt en wordt de diversiteit aan onderwerpen getoond binnen de slimme stad en de partijen die daaraan meewerken.

11:10 Korte pauze

11:20 Vervolg pitches

12:00 Afsluitende inspiratielezing over het besturen van de slimme stad

12:30 Einde programma

Ethiek en democratie in de City Deal, zo doen we dat

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wat nou als we digitalisering en technologisering inzetten om de sustainable development goals te halen en om onze samenleving democratischer te maken? In de uitgangspunten van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is het helder: onze democratie moet worden versterkt. Maar hoe doen we dat?

In de Dealtekst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ staat het onomwonden in artikel 2.3: ‘Partijen stellen dat digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven en dat het moet leiden tot het versterken van de democratie. Die samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer. Dat is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig: ontwikkelingen door digitalisering en technologisering kunnen deze vrijheid en democratie ook bedriegen. Daarom moeten de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport “Opwaarderen” in acht worden genomen. Dat zijn: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht.’

Dit klinkt hoogdravend, wat betekent het in de praktijk?
Ook hoogdravende woorden hebben nut. De ondertekenaars van de Dealtekst staan voor onze democratie. Niet gek, want een flink deel van hen is namelijk onderdeel van onze democratie: ze zijn wethouder, gedeputeerde of minister. Maar dat ook de andere partners zich hierachter hebben geschaard, maakt dit zo krachtig. Overigens is dat ook niet zo vreemd: geen van de partners wil Chinese toestanden, maar door het zo expliciet te benoemen worden we er telkens aan herinnerd. Het is zo een selffulfilling prophecy geworden.

Hoe werkt dat in de praktijk van de City Deal?
Ten eerste door het opzetten van een eigen Community of Practice over ethiek die onderzoek doet naar de verschillende mogelijkheden om het ethisch debat te borgen in de deelnemende organisaties. Deze heeft een sterke rol in de interne bewustwording, maar levert binnenkort ook een site op voor de buitenwereld om zelf te kunnen toetsen wanneer en op welke manier het debat het beste kan worden gevoerd.

Klinkt nog erg als praten, wat merkt de vakwereld hiervan?
De toolbox van de City Deal bevat tools die, voordat ze worden ingezet, gecheckt worden op hun ethische waarde. Daarin staat ook een onderdeel met alleen ethische tools. Wie vindt dat een tool toch niet verantwoord is, of is geworden, kan dat bij ons melden, dan verwijderen we die.
Kennisdeling doen we ook via ons jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’: klik hier voor het jaarverslag van 2022 en hier voor het jaarverslag van 2021. Ook delen we kennis via de jaarlijkse Slimme Stad Parade, waar we alle smartinitiatieven van Nederland en Vlaanderen het podium geven. De eerstvolgende editie vindt plaats op 25 mei 2023.

Geef eens een aantal praktijkvoorbeelden waar dat ethisch debat toe heeft geleid
Voor de Crowd Safety Manager zijn meerdere ethiektafels georganiseerd, waarbij burgers deelnamen aan het gesprek. Tijdens die ethiektafels worden verschillende waarden met elkaar besproken. Op basis van die sessies is de techniek gewijzigd als er sprake was van ethische dilemma’s. We hebben op Scheveningen een summerschool georganiseerd rondom het thema burgerparticipatie en ethiek. Ofwel, hoe betrek je burgers bij de slimme stad en zorg je ervoor dat zij meedenken in de ethische benaderingen rondom digitalisering en technologisering? Deze vraag stond in Scheveningen centraal.
De tool ‘Afwegingskader Modelverordening smartcitytoepassingen’ baseert zich op de waarden van het Rathenau-rapport ‘Opwaarderen’ (privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht). In het boek Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente is er voor deze zeven waarden onderzocht welke wetgeving er op dat moment bestond om ervoor te zorgen dat ze niet in het gedrang zouden komen. Uit dit onderzoek bleek dat afgezien van specifieke wetgeving op het gebied van privacy en veiligheid de regelgeving op dit punt beperkt is. Met de standaardverordening ‘Smartcitytoepassingen voor smartcitybeleid’ kunnen gemeenten zien wat ze zelf kunnen regelen en wat niet. Binnen de City Deal is de verordening getoetst bij gemeenten en doorontwikkeld.
Ook is er binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een afwegingskader sensordata en privacy ontwikkeld die overheden helpt om meer bewust te zijn bij de ethische dilemma’s achter het plaatsen van een sensor. Het afwegingskader geeft uitvoering aan de ethische dilemma’s rondom privacy, autonomie, controle over technologie.
Daarnaast wordt er op dit moment door een aantal partners een sensorregister ontwikkeld die in kaart brengt welke sensoren er zijn. Zo wordt duidelijker welke sensoren waar hangen en waarvoor ze worden gebruikt. Die kennis is er nu nog vaak onvoldoende. Zo geeft het sensorregister uitvoering aan de ethische dilemma’s rondom privacy, autonomie, controle over technologie.

Is de democratie hiermee geborgd?
Nee, we zijn er nog niet. Er gebeurt veel en vooral in onoverzichtelijke samenhang daarvan kunnen we grote fouten maken. Maar we moeten er wel mee doorgaan, want als wij het niet doen, doet iemand anders het wel. We moeten zelf grip houden op onze democratie. Er moet nog veel meer debat worden gevoerd over de rol van technologie in onze democratie. We moeten ons als samenleving constant realiseren wat er op het spel staat, namelijk onze vrijheid en autonomie. Maar we moeten daar niet alleen over praten: we moeten het ook praktisch vertalen in de processen die we ontwikkelen en de producten die we op de markt zetten. Dat is enorm complex en daarom zo hard nodig.

Slimme Stad Parade op 25 mei – Ontmoet alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Er zijn zoveel smartcity-initiatieven dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 25 mei 2023 in  ‘s-Hertogenbosch alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme oplossingen er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van ‘s-Hertogenbosch en laat je inspireren!

Aanmelden voor de Slimme Stad Parade

Datum: 25 mei van 10.00 – 17.00 uur met aansluitend een groot smartcityfeest, waarvan de locatie nog bekend wordt.

Locatie: Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Kosten: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis, voor het feest en eten rekenen we een betaalde toegang.

Het precieze programma volgt nog, maar meld je vast aan.

Aanmelden de Slimme Stad Parade

Heb je zelf een initiatief? Meld het hier aan.

En reserveer de avond vast in je agenda, want dan organiseren we een walking diner met aansluitend een slimme stad feest met daarbij een optreden van DJ Environmental (oftewel onze eigen Anita Nijboer). Wil je op de hoogte blijven hiervan? Meld je nu vast aan.

 

City Deal meetup 30 maart

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 30 maart is het weer zover! We organiseren weer een meetup voor de twee City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’.

We zijn heel blij dat we daarvoor te gast zijn in Dordrecht bij een van de eerste Smart Campussen van Nederland. Wil je weten wat de lessen zijn van het Leerpark in Dordrecht? Hoe wonen, werken, studeren en recreëren bij elkaar komen? Kom dan naar de meetup en doe mee aan de rondleiding door het gebied door een lokale expert.

Meld je nu aan. 

In de ochtend en de middag gaan de verschillende communities of practices en werkgroepen aan de slag en wisselen kennis uit. Wil je weten waar je je collega’s op gebied van ethiek, lokaal meten, gezondheid of data in het sociaal domein mee bezig zijn? Kom dan naar Dordrecht!

Na de rondleiding krijgen we een inkijkje in het DMI Ecosysteem door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit Ecosysteem heeft recent een toekenning gehad van zijn groeifondsaanvraag van 85 miljoen. Als je wilt weten wat dit Ecosysteem inhoudt en of je kunt aansluiten, kom dan luisteren voorafgaande aan de netwerk lunch.

Na de lunch is er en panelgesprek over de vraag ‘Hoe zorgen we voor genoeg personeel voor deze digitale transitie?’, waarin kennisinstellingen, gemeenten en bedrijven met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Jan-Willem Wesselink. Want talent (jong en oud) aantrekken en behouden is een van de belangrijke vragen van beide City Deals.

Datum en tijd: 30 maart van 10.00 – 17.00 uur (inclusief borrel)

Locatie: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht

Programma

9.30 uur –  Ontvangst  met een kop koffie

10.00 uur -Community of practice van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ rondom lokaal meten

10.00 uur- Community of practice City Deal ‘Slim Maatwerk’ rondom data in het sociaal domein

12.00 uur -Welkomstwoord door wethouder Maarten Burggraaf en toelichting over het DMI Ecosysteem door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12.30 uur – Lunch

13.30 uur – Panelgesprek ‘Hoe zorgen we voor genoeg mensen die aan de slag gaan met de digitale transitie in het fysiek en sociaal domein?’ Met Peter van Waart (Hogeschool Rotterdam), Annemarie Boereboom (WeCity), Marc Martojo (DHM) en Annefleur Siebinga (City Deal ‘Slim Maatwerk’)

14.00 uur – Community of practice City Deal ‘Slim Maatwerk’ rondom Positieve gezondheid

14.00 uur –  Community of practice ‘Een slimme stad, zo doen we dat’ rondom Ethiek

16.00 uur – Borrel

Meld je nu aan 

Gezocht: smartcityinitiatieven voor de Slimme Stad Parade

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 25 mei organiseert de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een Slimme stad Parade in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch voor alle smartcityinitiatieven in Nederland (en Vlaanderen). Heeft u een smartcityinitiatief wat u graag deelt met de City Deal community?

Meld u het initiatief dan hier aan. 

We zijn op zoek naar smartcityinitiatieven op gebied van het fysiek en sociaal domein, die werken aan slimmere, duurzamere en socialere steden en die de democratie versterken.

Waarom aanmelden?

  • U deelt uw smartcityinitiatieven met de 150 bezoekers van de Slimme Stad Parade
  • Ontmoet hét grootste smartcitynetwerk van Nederland
  • U krijgt van tevoren een gratis pitchworkshop zodat u uw initiatief zo goed mogelijk in 7 minuten kunt presenteren
  • Laat u inspireren door andere smartcityinitiatieven

 

Meld u aan om de Slimme Stad Parade te bezoeken 

Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in samenwerking rondom slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken G40 gemeenten samen met andere overheden, de ministeries van I&W en BZK en bedrijven. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Ook de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is betrokken bij deze samenwerking.  

Transities vereisen samenwerking 

In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2020 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende 7 jaar moet de CO2-uitstoot met minimaal 55% zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Dit vraagt om publiek-private samenwerking en om coördinatie tussen Rijk en medeoverheden, en de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie. Op die manier bieden de transities kansen om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de brede welvaart te bevorderen.

Nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het ecosysteem investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen de deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze. Beleid, investeringen in het fysieke domein en informatietechnologie worden in samenhang ingezet, om het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen. Voorzieningen in werk, onderwijs en zorg worden daardoor beter bereikbaar: slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld.

 

Kansen om leefbaarheid te verbeteren

Concreet biedt het ecosysteem mogelijkheden om bijvoorbeeld deelmobiliteit slimmer te organiseren. Denk daarbij aan gebieden waar de parkeernorm verlaagd wordt, omdat binnenstedelijk nieuwe woningen worden gerealiseerd. Minder parkeergelegenheid heeft direct invloed op de verkoopbaarheid van woningen, het rendement op investeringen, het woongenot, verplaatsingsmogelijkheden en het vestigingsklimaat. Bewoners willen graag soepel naar hun werk, de kinderopvang en sport: dat is met bijvoorbeeld deelmobiliteit op een nabijgelegen hub goed te organiseren. Dat vereist inzicht in actuele beschikbaarheid van verschillende soorten vervoermiddelen, de tarieven en aansluitingen. Het vraagt ook om samenwerking, databeschikbaarheid en data-uitwisseling tussen projectontwikkelaars, bouwers, corporaties, hub-exploitanten, deelmobiliteitsaanbieders en gemeenten. Het ecosysteem maakt dit mogelijk.

Een andere mogelijke toepassing van het ecosysteem is het versterken van de zelfsturing en zelforganisatie door bewoners en bedrijven. De platformtechnologie biedt kansen tot coöperatievorming, of bijvoorbeeld de omschakeling van een leasevloot naar een mobiliteitsbudget. In de woningbouw creëert het systeem kansen voor een netwerk van bouwhubs, ter vermindering van het aantal transportbewegingen en uitstoot en betere verkeersveiligheid. Dankzij het ecosysteem is verantwoorde datatoegankelijkheid en samenwerking mogelijk.

Betere bescherming en sneller opschalen 

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van I&W en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen en sneller opschalen en daarmee markt maken. Burgers en bedrijven worden beter beschermd tegen privacy inbreuken en niet-transparante algoritmen. 

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Jan-Willem Wesselink, programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’: ‘Het DMI-Ecosysteem zorgt ervoor dat we de kansen benutten die digitalisering en technologisering bieden om de grote problemen op te lossen die we in Nederland hebben. Het is erg waardevol dat dit vanuit het Groeifonds wordt ondersteund. Zo kan ook het werk dat we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ doen, worden versterkt.’