Een slimme stad, zo doe je dat

Status citydeal: in uitvoering

Samen werken aan slimme, duurzame en democratische steden

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden.

Om dat te bereiken hebben 59 partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ verlengd. Zij werken samen om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken. >> Lees meer

Op een democratische manier…
De deelnemers aan deze City Deal vinden dat digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven en dat het moet leiden tot het versterken van de democratie. Die samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer. Dat is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig: ontwikkelingen door digitalisering en technologisering kunnen deze vrijheid en democratie immers ook bedreigen. Daarom moeten de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport ‘Opwaarderen’ in acht worden genomen. Dat zijn: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht. Daarvoor hebben we community of pracitse over Ethiek in de Slimme Stad op gezet, ontsluiten we ethiek-hulpmiddelen via onze toolbox en onderzoeken we bij het ontwikkelen van onze oplossingen altijd de ethische impact, zodat we ethisch ontwerpen.
Ook het instrument City Deal zelf past bij deze werkwijze. Door open en met alle stakeholders te praten, krijgen we goed onderbouwde oplossingen. En doordat alle partners een convenant hebben getekend dat bij overheden democratisch (bijvoorbeeld in het College van B&W) is getoetst, hebben we ook daar de democratische besluitvorming in dat deel van ons proces geborgd. Lees hier meer over hoe werken aan democratische slimme steden.

… werken aan de grote opgaven in ons land
We staan in ons land voor grote opgaven. Zo is er voor het eerst in decennia sprake van woningnood. Dit kunnen we oplossen door binnenstedelijke verdichting, maar dat levert een grote mobiliteitsdruk op. We willen een energietransitie, moeten antwoorden vinden op de gevolgen van de klimaatverandering en een circulaire economie opzetten. Daarbij lopen we tegen urgente problemen aan zoals de stikstofproblematiek. Door de inflatie is het leven voor een groeiende groep Nederlanders in korte tijd veel duurder geworden, waardoor de toch al aanwezige kansenongelijkheid in de samenleving verder groeit. Er zijn steeds grote problemen in het sociaal domein en de zorg waar het aanbod van hulp niet kan meestijgen met de vraag. Al die opgaven moeten worden opgelost door steeds minder mensen, want er is bijna geen markt die niet te maken heeft met personeelstekort. Die combinatie van opgaven is zo complex dat we alle instrumenten moeten gebruiken om het op te lossen. Dus ook de kansen die digitalisering en technologisering ons bieden.

Daarin hebben we succes, want er zijn de afgelopen jaren 16 nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de Crowd Safety Manager  te toetsen op Scheveningen.

En op 27 juni 2022 is de City Deal ‘Slim Maatwerk’ ondertekend waardoor we ook aan de slag zijn in het sociaal domeinen waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Want we hebben hiermee de goede basis gelegd om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we nu echt mee aan de slag. Daarom zetten we nu een volgende stap zetten met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waarbij we focussen op toepassen en opschalen van kennis en netwerk.

>> Lees hier het addendum voor de voortzetting

Dat doen we als volgt:

1 >> Kennis- en netwerkcentrum – De City Deal vormt het grootste smartcitynetwerk van Nederland met deelnemers uit alle geledingen van het smartcitywerkveld. We zijn netwerk en we delen netwerk. Daarvoor ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en competenties en organiseren we evenementen.

Met dit netwerk gaan we de slag in showcases en communities of practice

2a >> Praktijk – We initiëren Slimme Stad Showcases. Daarmee ontsluiten we de slimmestadpraktijk voor iedereen. Kortom, letterlijk een slimme stad, zo doe je dat.

2b >> CoP’s – We zetten communities of practice (CoP’s) op. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over een bepaald onderwerp centraal. Zo voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

In de bijeenkomsten in de showcases en CoP’s zoeken we naar vragen die opgelost moeten worden

3 >> Oplossingen – Samen met partners ontwikkelen we nieuwe smartcityoplossingen die een antwoord geven op de grote opgaven in ons land, de werking van de slimme stad verbeteren en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Daarbij focussen op product- en procesvragen.

Lees meer over wat we gaan doen en hoe we het hebben georganiseerd.

Dit alles doen we op verzoek van het Ministerie van BZK (programma Agenda Stad) in samenwerking met Stedennetwerk G40. We werken nauw samen met de City Deal ‘Slim Maatwerk’, het Ecosysteem ‘Dutch Metropolitan Innovations’ en uiteraard met onze partners, want de City Deal is een samenwerking tussen partijen die willen innoveren en experimenteren en die de kansen van digitalisering en technologisering willen benutten om in Nederland en daarbuiten de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Randvoorwaarden – We willen dat de oplossingen die we bedenken ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? De volgende 61 partijen nemen deel aan City Deal – >> Lees meer over het netwerk

 

 

 

(meer…)

Slimme Stad Showcase Sittard-Geleen – Ga mee op excursie naar Zuid-Limburg

Locatie: Sittard-Geleen
Startdatum: 29 juni - 29 juni
13:00 - 16:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Hoe wakker je burgerparticipatie aan met behulp van slimme technologie? Hoe zet je digitalisering en technologisering in voor ontmoetingen tussen inwoners? 

De Zeeheldenbuurt in Sittard-Geleen is het unieke voorbeeld hoe je burgerparticipatie combineert met de slimme stad. Wil je de slimme stad in de praktijk ervaren? Bezoek samen met ons de Zeeheldenbuurt meld je aan voor de Showcase excursie op 29 juni 2023 van 13.00 uur – 16.00 uur. 

Meld je aan

 

Let op! We gaan na een ontvangst met vlaai de wijk in, daarom kunnen maar 30 mensen meedoen aan de showcase excursie. Dat betekent vol = vol, dus meld je snel aan! 

En heb je zelf een innovatief idee of ken je een innovatief idee over burgerparticipatie en het bevorderen van ontmoeting in de wijk?

Meld je aan voor het pitchcarrousel

Datum en tijd: 29 juni 2023 van 13.00 tot 16.00 uur

Locatie: volgt (In de Zeeheldenbuurt). 

Deze showcase maakt deel uit van het programma van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wil je een overzicht van alle evenementen die vallen onder de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’? Klik hier.

Top dag – Trots op Projectendag op 14 september in Breda

Locatie: Claudius Prinsenlaan 8, 4811 DK Breda
Startdatum: 14 september - 14 september
10:00 - 17:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 14 september gaan we naar Breda om een verder vervolg te geven aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking tijdens de Trots op projectendag. Een festival voor de slimme stad dat je niet wilt missen!

Wil je weten waar je collega’s in Nederland en Vlaanderen mee bezig zijn? Op dit festival gaan we van elkaar leren, werken en doen. We gaan met elkaar in gesprek rondom concrete casussen, zoals de casus Hazeldonk in Breda. En we gaan met elkaar aan de slag in workshops. Je ziet de slimme stad in de praktijk door demo’s van concrete projecten. Ons einddoel? We willen vervolgafspraken maken om met elkaar om samen de volgende stap te zetten om slimme, duurzame, democratische steden te bouwen.

Dat doen we voor Vlaanderen en Nederland samen. In totaal wonen hier 24 miljoen mensen in een van de dichtsbebouwde delen van de wereld. De opgaven in het fysiek en sociaal domein in het gebied zijn vergelijkbaar, de oplossingsroutes zijn soms op een inspirerende manier verschillend. De manier waarop digitalisering wordt ingezet ook. En dat biedt kansen om van elkaar te leren en samen te werken.

Die kansen zijn er omdat we buurlanden zijn, maar ook omdat we allebei zijn van de EU en daar zowel inhoudelijk als zakelijk kansen liggen die we kunnen benutten. Bijvoorbeeld door samen te werken in Europese projecten. Dat doen we in Breda, de stad die gelegen op de grens van Nederland en Vlaanderen, de bruggenbouwer kan zijn tussen deze twee markten.

Meld je nu aan voor de Trots op projecten dag! Het exacte programma volgt nog.


Meld je aan als deelnemer


Datum en tijd: 14 september 2023 van 10.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Chassé theater

Voor vragen en/of opmerkingen mail naar [email protected].

Ondertekening City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo doe je dat’

Locatie: Online
03 december
10:00 - 12:30
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 3 december ondertekenen de partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Staatssecretaris Knops tekent namens het ministerie van BZK. Vanwege de Corona-crisis vindt de bijeenkomst volledig online plaats.

Hieronder het voorlopige programma van de online bijeenkomst:

10:00 Opening en welkom door Jan-Willem Wesselink, programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

10:10 Toespraak staatssecretaris Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10:20 Toespraak wethouder Wim Willems, gemeente Apeldoorn/G40

10:30 Ondertekening City Deal door alle bestuurders, (digitaal) fotomoment

10:40 Pitches In 12 korte pitches (elk 4 minuten) worden de tools gepresenteerd waaraan de City Deal werkt en wordt de diversiteit aan onderwerpen getoond binnen de slimme stad en de partijen die daaraan meewerken.

11:10 Korte pauze

11:20 Vervolg pitches

12:00 Afsluitende inspiratielezing over het besturen van de slimme stad

12:30 Einde programma

Webinar: Wat mag wel en niet van de AP in de smart city?

Locatie: Online
17 juni
15:00 - 16:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Binnenkort verschijnt het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over wat er wel en niet mag op smartcitygebied. Het onderzoek richt zich op verwerkingen van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën. Veel gemeenten en andere overheden vragen zich af wat de mogelijkheden en grenzen zijn volgens de AP.  Munish Ramlal, hoofd van de afdeling Systeemtoezicht bij de de AP samen met Gerald Hopster en Anna Maj Drenth, senior inspecteurs van de AP, gaan daarover in gesprek met Future City op 17 juni.

Tijdens die bijeenkomst is er veel ruimte voor uw vragen. Aanmelden kan via: https://future-city.nl/wat-mag-wel-en-niet-van-de-ap-in-de-smart-city/

Crowd Safety Congres – Zo zorg je voor een veilige stad

Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn)
01 december
10:00 - 13:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wilt u inzicht in bezoekersstromen van de stad? Leer van de ervaringen die zijn opgedaan met het dashboard Crowd Safety Manager tijdens het Crowd Safety Congres op 1 december in Apeldoorn. Deze tool is ontwikkeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en getest door gemeente Den Haag, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met de Nationale Politie en het IT bedrijf Argaleo.

Inschrijven

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier. Deelname is gratis.

Over de Crowd Safety Manager

De gemeente Den Haag experimenteerde afgelopen zomer met de Crowd Safety Manager in het LivingLab op Scheveningen. De gemeente Breda gebruikte de tool tijdens het 538 Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt het dashboard ervoor dat 11/11 goed verloopt in de Carnavalsstad.

Tijdens het Crowd Safety Congres delen de gemeenten de lessen die ze hebben geleerd bij het gebruik van de tool binnen hun organisatie. En u leert hoe de tool kan worden ingezet in uw organisatie

(Concept)Programma

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
10.10 uur: Data in de stad van Privacy naar Ethiek – Ben Kokkeler (Directeur Centrum Veiligheid en Digitalisering)
10.30 uur: Wat is de Crowd Safety Manager? Toelichting op de tool – Jeroen Steenbakkers (eigenaar Argaleo)
10.45 uur: De noodzaak van preventief handelen – Matthijs Flim (domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie)
11.00 uur: Crowd Safety in Breda – Margriet Heessels (projectleider Digitalisering bij de gemeente Breda)
11.05 uur: Crowd Safety in ‘s-Hertogenbosch – Cas Franken (data-trainee bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)
11.10 uur: Crowd Safety in Den Haag – Marjet de Jager (Crowd Control manager bij de gemeente Den Haag)

11.15 uur: Panelgesprek “De lessons learned in Breda, Den Bosch en Den Haag” – onder leiding van moderator Klaes Sikkema (WeLabs)
12.00 uur: Pauze
12.15 uur: Crowd management next level, van handhaven naar voorspellen – Sascha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft)
12.45 uur: Wrap-up – Klaes Sikkema (WeLabs)
13.00 uur: Netwerklunch met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Prettige Voortzetting – 19 januari

Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 19 januari - 19 januari
15:00 uur - 17:00 uur
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

We gaan door met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in 2023, 2024 en daarna! Op donderdag 19 januari gaan we dat samen met alle partners vieren tijdens de feestelijke City Deal Dag ‘Prettige Voortzetting’ in ’s-Hertogenbosch. We nodigen je van harte uit om hierbij te zijn, samen met je collega’s en bestuurder. Meld jezelf én je bestuurder snel aan! 

Datum: donderdag 19 januari 2023
Tijd: 12.00 – 16.30 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD, in ’s-Hertogenbosch

Over de City Deal
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

Programma

12.00 uur Inloop met netwerklunch

13.00 uur Welkom

13.15 uur Samen verder –  in gesprek over de thema’s waarmee we aan de slag gaan. Hoe hebben we afgelopen jaren hieraan gewerkt en welke volgende stap moeten we nu maken?

14.30 uur Pauze, inloop bestuurders (partners zijn welkom om te blijven)

15.00 uur Welkom voor bestuurders

15.15 uur Zo word je een slimme stad – de gemeenten Roeselare, Brugge en Leuven wonnen op 17 november de World Smart Cities Award voor hun dataplatform. Ze leggen uit wat ze doen.

15.45 uur Debat met wethouders ‘Hoe zet je de volgende stap?’

16.00 uur Ceremoniële ondertekening Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

16.30 uur Borrel

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Samen werken aan Digitale Technieken voor de Fysieke Leefomgeving – Showcase expeditie naar Deventer

Locatie: Stadscampus De Kien, Schouwburg Deventer, Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer.
07 juni
09:30 - 17:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Hoe zet je digitalisering en data in voor de stedelijke leefomgeving met een digital twin? En hoe zorg je ervoor dat iedereen daar dan (veilig) mee aan de slag kan?

Dit zijn een aantal van de grote vragen waar de bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties in Stadscampus de Kien in Deventer gezamenlijk aan werken. Je ontdekt tijdens deze showcase op 7 juni 2023 de digital twin van de Kien en ontmoet de mensen erachter. Aan de hand daarvan onderzoek je hoe jij aan de slag kunt gaan met data, zowel boven als onder de grond.

De Kien is de stadscampus van Deventer waar ondernemers van verschillende bedrijven en studenten samen optrekken in de digitale transitie. De digital twin van de Kien is tevens een van de showcases van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Praktische informatie

Datum en tijd: 7 juni 2023 van 9.30 uur – 17.00 uur.

Locatie: Stadscampus De Kien, Schouwburg Deventer, Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer.

We starten om stipt 10.00 uur, dus wees alstublieft op tijd. Als spreker ontvangen we u bij de sprekersbalie, die u direct bij binnenkomst ziet. Let op: De ingang van dit evenement is de privéingang rechts van de ingang. Kunt u het niet vinden? Bel 0650586953.

De Deventer Schouwburg is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. De schouwburg ligt tegenover het NS station en het busstation en nabij diverse parkeergarages.

Plan je reis met het openbaar vervoer

Plan je reis via Google Maps

Parkeren vlakbij de Deventer Schouwburg

Op enkele minuten lopen van de Deventer Schouwburg vindt u diverse parkeergarages. We raden u aan te parkeren bij de P&R Handelskade (geen elektrisch laden mogelijk) of De Boreel (Boreelplein 45, 7411 EH Deventer).

 

Meld je nu aan.

Programma

10.00 uur: Opening van het programma door dagvoorzitter Rik Zeeuwen

10.05 uur: Opening door Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer)

10.15: Showcase De Kien – Stadscampus en digitale technieken fysieke leefomgeving

10.30: De stedelijke transformatie van De Kien met behulp en gebruik van Digital Twin

10.45 uur Korte toelichting vervolg ochtend

10:45 uur: Pauze

11.15 uur : Deelsessies:

Deelsessie 1: Energietransitie: Kienergy

Data speelt een steeds centralere rol binnen bedrijven, gemeentes en ons persoonlijke leven. Maar hoe kan je data gebruiken voor een maatschappelijk doel? Bas Jan Kylstra (Topicus) en Erwin Bisschop (Inversable) nemen jullie mee in hoe zij nu al data gebruiken om de warmtetransitie te versnellen. Ze laten zien hoe zij hun data verzamelen, hoe deze data bewijst welke maatregelen werken (en welke niet) en hoe de data kan worden ingezet om mensen te motiveren. Bas Jan laat tot slot zien hoe je als gemeente met het platform Kienergy tot concrete toepassing komt en met behulp data een positieve impact op de maatschappij kan maken.

Deelsessie 2: Digital Twin als fundament voor het integrale ontwerpproces van de fysieke leefomgeving

De Kien heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een datafundament voor een integrale digital twin*. Graag nemen we je mee in de mogelijkheden van integraal ontwerpen en de meerwaarde van een digital twin in de verschillende fases van ontwerp tot beheer. Welke kansen biedt dit voor jouw werkgebied en hoe kun je een opgave, zoals hittestress of wateropslag dan het beste in een proces vormgeven?

*Bekijk deze video om een impressie te krijgen van een Digital Twin.

Deelsessie 3: Samenwerken aan een ‘Smart Bridge for the Future’

Een kijkje achter de schermen bij het project ‘Smart Bridge’ in de Kien. In de Kien werken we samen met gemeente, ingenieursbureaus en onderwijs (triple helix) aan de ontwikkeling van een nieuwe verbinding over de stadsgracht. Smart in deze fase is dat het samenwerken al helemaal vanaf het begin plaatsvindt. De resultaten van de opdrachten die de studenten onder begeleiding van de Kien partners uitvoeren zijn steeds de volgende stap in het proces. Tijdens deze sessie gaan we het gebied in. Aan de hand van een galerij loop je langs de analyse, visie en schetsontwerpen van de toekomstige slimme en duurzame verbinding.

12.00 uur: Lunch

13.15 uur: Lezing door Ruud Koornstra

14.00 uur: Pitchcarrousel met bedrijven die koploper zijn op gebied van datagedreven werken

14.55 uur Paneldiscussie met o.a. Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer), Caspar de Jonge (ministerie van IenW) en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)

15:15: Pauze
15.45: Deelsessies

Deelsessie 1: Grounded by data: Data, informatie en kennis voor klimaat in de Kien.

Data, informatie en kennis zijn het fundament voor effectief omgaan met klimaatverandering. In deze sessie zal Geert Roovers – lector Bodem en Ondergrond bij Saxion – je meenemen in de behoefte aan deze data, informatie en kennis. Samen met studenten van het Smart Sollution Semester van Saxion gaan we in deze interactieve sessie op zoek naar jouw behoefte aan data, informatie en kennis voor het omgaan met klimaatopgaven.

Deelsessie 2: Samen werken met data

Digitalisering verandert onze wereld en datagedreven werken wordt steeds belangrijker. We moeten slimmer en effectiever werken om alle opgaven en transities aan te kunnen. Al was het maar omdat er onvoldoende mensen zijn om straks al dat werk te doen. Digitalisering vraagt niet alleen om verandering binnen organisaties, maar ook een andere samenwerking tussen die organisaties. Jan Willem Wesselink zal op het podium in gesprek gaan met sleutelfiguren uit de Kien met een uitgesproken visie op dit vraagstuk. Uiteraard gaan ze hier ook graag over in gesprek met de zaal.

Deelsessie 3: Hackathon ‘Digital Twin meets Smart Bridge’

Met de informatie van de ochtend en inspiratie van de sprekers is het tijd om aan de slag te gaan. Hoe maken we de verbinding over de stadsgracht smart? Welke aspecten van ontwerp tot beheer en van gebruikersparticipatie tot omgevingsinformatie zijn waardevol om in de digital twin van de Kien te visualisatie voor verschillende doelgroepen? Tijdens deze brainstormsessie werken we multidisciplinair samen. Verschillende expertises en samen als bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Jongprofessionals en ervaren senioren. Samen ga je aan de slag in deze sessie!

16:30 -17:30 Napraten onder genot van een drankje


 

Deze showcase maakt deel uit van het programma van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Wil je een overzicht van alle evenementen die vallen onder de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’? Klik hier.

‘A smart city, this is how you do it’

In the coming years, digitization and technology will radically change urban design and urban planning, administration, functioning and governance of regions, cities and villages throughout the world, including the Netherlands. All governments, companies, social organizations, designers, but certainly also residents will have to deal with this. We are already seeing the signs of this, in our own society but also in various economic sectors. These omens can be extended to spatial planning and area development. Read more about this in the book ‘A smart city, this is how you do it’

Our mission: Tackle major challenges

The parties of the City Deal ‘A smart city, this is how we do it’, argue that digitization and technology should be used to tackle the major challenges that Europe and the Netherlands face. These challenges are for example the energy transition and other consequences of climate change; the consequences of growing urbanization and in particular the pressure on mobility in cities; setting up a circular economy; keeping our society inclusive and keeping cities and the countryside liveable. The current COVID-19 pandemic is a challenge in itself and reinforces the other tasks mentioned. This can be summarized in the sustainable development goal 11 of the United Nations: make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.

In a democratic way

Digitization and technology should contribute to a society in which everyone can live in freedom, and it should lead to the strengthening of democracy. That society must be safe with reliable social interaction. This is not always self-evident or simple: developments due to digitization and technology can also deceive this freedom and democracy. Therefore, the ethical dilemmas identified by the Rathenau Institute in the report “Urgent Upgrade” must be considered. These are: privacy, autonomy, security, control over technology, human dignity, justice, balance of power.

What will change

Through digitization and technology, all objects and users thereof in the physical domain are connected to each other to form an intelligent network. That means that all parts of that physical space, and all the people who are in this space, can communicate with each other. This makes the distance between regions, cities and villages much less relevant and society much more flexible. It is expected that this will lead to a greater need for meaningful and distinct places that are perceived as pleasant by groups of people, because when society becomes very flexible, people will in principle prefer to be in the place they find most pleasant at that specific moment.

Focus on processes

In the City Deal we note that to be able to answer these and other questions properly, existing processes and instruments for the design, organization and administration of the city must be adapted. Governments, companies, social organizations and residents have to cooperate in a different way. New agreements must be made; new working methods must be devised. This will lead to major changes and requires managerial courage and a practical approach appropriate to local differences, linked to Europe and the rest of the world. In the context of opportunities, threats and the unexpected. If all of this is done, then optimal use will be made of the opportunities offered by digitization and technology.

What do we want to achieve?

If we want our cities to remain liveable, we must make use of the latest technologies. However, we want that to be done in a democratic way. We must organize it in such a way that we take advantage of the opportunities that new technology offers, but do not have to deal with negative effects of this new technology. However, what tools do we need to ensure that this runs as smoothly as possible? Tools which can increase the quality of life in our cities and safeguard our democratic values. In the City Deal “A smart city, that’s how you do it” we develop, test and implement those tools.

What is our aim?

In this City Deal, we aim to change the processes that design, arrange, manage and govern regions, cities and villages; so that the opportunities offered by digitization and technology can be optimally exploited. The participants in the City Deal will make every effort during the term of the City Deal to change at least twelve processes, to safeguard these processes, to implement them, and to achieve upscaling. This is done from existing practice, so that the developed solutions are demand-driven and not supply-driven.

What are the process questions?

Questions that exist are, for example (not exhaustive):

 • How can smart city applications in public spaces be regulated by (local) laws and regulations?
 • How can municipalities deal sensibly with the acquisition and storage of data from public space?
 • How are residents involved in citizen measurement initiatives?
 • How can the outcomes of different citizen measurement initiatives be compared?
 • Which design belongs to a ‘smart city’? How can (real-time) datasets be used in the design process?
 • What is the business model for the smart city?
 • What is a good tender for an urban data platform?
 • How do sensors in public spaces comply with the GDPR?
 • How can flexible and measurable goals lead to living environmental plans?
 • How does a digital platform (for goods and people movements) become an optimal part of spatial plans?
 • How does shared mobility become commonplace in the city? How can emergency vehicles optimally communicate online with fellow road users, traffic control systems and other parts of the public space?

Principles and preconditions behind the City Deal

In the City Deal “A smart city, that’s how you do it’ the following principles are at stake, to assure that the processes and tools are democratic and contribute to a sustainable city.

 • Democratic – The ethical dilemmas identified by the Rathenau Institute in the “Urgent Upgrade” report are considered: privacy, autonomy, security, control over technology, human dignity, justice, balance of power.
 • Sustainable – As referred to in the United Nations Sustainable Development Goal 11: “make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.”

Other preconditions are that the processes and tools are feasible, scalable and divisible.

 • Feasible – A certain result is achieved within an agreed time, with an agreed budget. This result is applicable in common practice.
 • Scalable – Suitable for common practice and standardized as much as possible. Where possible, existing uniform principles such as standards, agreements and norms are used.
 • Divisible – The result can be widely used. Vendor lock ins are prevented.

How do we do it?

The twelve tools are developed in twelve working groups.

 • For each process, a working group is formed, in which the process question is solved step by step and tools are developed. Participants decide together which working groups will be set up. Parties participate in the working groups. Each working group has at least three Parties which will test the developed tool in practice. This creates solutions that are widely applicable and can be deployed on a demand-driven basis. The working groups meet during monthly meetings, and they are in contact with each other and to exchange knowledge in addition to the monthly meetings.
 • Project organization – The City Deal is managed and organized by a project organization, which at least consists of a project manager and secretary. The project manager has been appointed by Urban Agenda (Agenda Stad, part of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations) and the initiating Parties in the preliminary phase of the City Deal. The project organization is responsible for the success of the City Deal.
 • Directors and aldermen network – Once a year a meeting is organized for all directors and aldermen who have signed the City Deal (or their successors). In this meeting the progress will be presented and the next steps within and after the term of the City Deal will be proposed. This meeting takes place annually in the first week of December.
 • Steering Committee – This consists of aldermen and / or directors of the parties of the City Deal. The project manager reports twice a year on the progress of the City Deal to the steering group. Based on this evaluation, the structure of the City Deal will be updated. The steering group includes at least one director of the G40 City Network and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations.
 • Core group – This group includes at least the project manager and representatives of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations and the G40 City Network. The core group is an agile, smaller group that prepares decisions and discusses executive activities.
 • Quality teams – Quality teams are put together from the City Deal network to provide solicited and unsolicited advice to the working groups. It concerns the following quality teams: a general quality team, a design quality team, a technical quality team and a quality team for public and democratic values.
 • Communication: Results and progress of current processes are shared with the rest of the professional world during meetings organized at least twice a year by the project organization and in a publication that appears annually, both physically and online. It also publishes in relevant professional media and, where possible, in national public media. A progress report is published online every year.

Do you want to contact us?

Click here to get in touch with us.

Who are participating?

The following 58 parties are participating in the City Deal. Read more about the network.

naar de City Deal

Terugblik datApeldoorn 2024

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Het programma van 18 april bood een combinatie van workshops, keynotes en interactie vanuit onderwijs, overheid en praktijk. Benieuwd naar alle hoogtepunten? Bekijk nu de aftermovie onderaan deze pagina van datApeldoorn 2024 en herbeleef deze leerzame dag! 

Marco Wenzkowski, Frank Tierolff, Ben Kokkeler en Mettina Veenstra openden datApeldoorn en lieten de waardevolle samenwerking tussen het Kadaster, Gemeente Apeldoorn, Hogeschool Saxion en CVD – Centrum voor Veiligheid en Digitalisering zien.
Mettina Veenstra sprak over de kracht van datavisualisaties voor maatschappelijke transities. Erwin Folmer van het Kadaster vertelde dat iedereen data kan gebruiken, onder andere door het gebruik van Loki, de chatbot van het Kadaster.

In de middag konden de deelnemers ervaren wat de verschillende kanten van data en datagedreven werken zijn, met o.a. een workshop over digital twins voor veilige regio’s van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, een workshop van het Simulatiecentrum van de Koninklijke Marechaussee en een workshop over hoe je aan de slag kunt met ethiek. En er waren nog veel meer workshops waarin data tastbaar, ervaarbaar en werkbaar werd gemaakt van Hogeschool Saxion over verhalen vertellen met data en van het Kadaster over de woningbouwopgave. Tot slot sloot Özcan Akyol de dag af met een persoonlijke note en een oproep.

Het verslag lezen met de terugblik op datApeldoorn 2024? Lees het hier: Datastad Apeldoorn in de etalage met symposium