Een slimme stad, zo doe je dat

Status citydeal: in uitvoering

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partner een mooie moment om aan te haken. Lees hier meer over de verlenging.

 

Wat willen we bereiken? Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. Dat regelen we in deze City Deal. >> Lees meer

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste twaalf processen (lees hier welke) te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om deze twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De twaalf tools worden in twaalf werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? De volgende 58 partijen nemen deel aan City Deal:
>> Lees meer over het netwerk

 

 

(meer…)

Ondertekening City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo doe je dat’

Locatie: Online
03 december
10:00 - 12:30
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 3 december ondertekenen de partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Staatssecretaris Knops tekent namens het ministerie van BZK. Vanwege de Corona-crisis vindt de bijeenkomst volledig online plaats.

Hieronder het voorlopige programma van de online bijeenkomst:

10:00 Opening en welkom door Jan-Willem Wesselink, programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

10:10 Toespraak staatssecretaris Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10:20 Toespraak wethouder Wim Willems, gemeente Apeldoorn/G40

10:30 Ondertekening City Deal door alle bestuurders, (digitaal) fotomoment

10:40 Pitches In 12 korte pitches (elk 4 minuten) worden de tools gepresenteerd waaraan de City Deal werkt en wordt de diversiteit aan onderwerpen getoond binnen de slimme stad en de partijen die daaraan meewerken.

11:10 Korte pauze

11:20 Vervolg pitches

12:00 Afsluitende inspiratielezing over het besturen van de slimme stad

12:30 Einde programma

Webinar: Wat mag wel en niet van de AP in de smart city?

Locatie: Online
17 juni
15:00 - 16:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Binnenkort verschijnt het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over wat er wel en niet mag op smartcitygebied. Het onderzoek richt zich op verwerkingen van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën. Veel gemeenten en andere overheden vragen zich af wat de mogelijkheden en grenzen zijn volgens de AP.  Munish Ramlal, hoofd van de afdeling Systeemtoezicht bij de de AP samen met Gerald Hopster en Anna Maj Drenth, senior inspecteurs van de AP, gaan daarover in gesprek met Future City op 17 juni.

Tijdens die bijeenkomst is er veel ruimte voor uw vragen. Aanmelden kan via: https://future-city.nl/wat-mag-wel-en-niet-van-de-ap-in-de-smart-city/

Crowd Safety Congres – Zo zorg je voor een veilige stad

Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn)
01 december
10:00 - 13:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wilt u inzicht in bezoekersstromen van de stad? Leer van de ervaringen die zijn opgedaan met het dashboard Crowd Safety Manager tijdens het Crowd Safety Congres op 1 december in Apeldoorn. Deze tool is ontwikkeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en getest door gemeente Den Haag, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met de Nationale Politie en het IT bedrijf Argaleo.

Inschrijven

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier. Deelname is gratis.

Over de Crowd Safety Manager

De gemeente Den Haag experimenteerde afgelopen zomer met de Crowd Safety Manager in het LivingLab op Scheveningen. De gemeente Breda gebruikte de tool tijdens het 538 Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt het dashboard ervoor dat 11/11 goed verloopt in de Carnavalsstad.

Tijdens het Crowd Safety Congres delen de gemeenten de lessen die ze hebben geleerd bij het gebruik van de tool binnen hun organisatie. En u leert hoe de tool kan worden ingezet in uw organisatie

(Concept)Programma

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
10.10 uur: Data in de stad van Privacy naar Ethiek – Ben Kokkeler (Directeur Centrum Veiligheid en Digitalisering)
10.30 uur: Wat is de Crowd Safety Manager? Toelichting op de tool – Jeroen Steenbakkers (eigenaar Argaleo)
10.45 uur: De noodzaak van preventief handelen – Matthijs Flim (domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie)
11.00 uur: Crowd Safety in Breda – Margriet Heessels (projectleider Digitalisering bij de gemeente Breda)
11.05 uur: Crowd Safety in ‘s-Hertogenbosch – Cas Franken (data-trainee bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)
11.10 uur: Crowd Safety in Den Haag – Marjet de Jager (Crowd Control manager bij de gemeente Den Haag)

11.15 uur: Panelgesprek “De lessons learned in Breda, Den Bosch en Den Haag” – onder leiding van moderator Klaes Sikkema (WeLabs)
12.00 uur: Pauze
12.15 uur: Crowd management next level, van handhaven naar voorspellen – Sascha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft)
12.45 uur: Wrap-up – Klaes Sikkema (WeLabs)
13.00 uur: Netwerklunch met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Prettige Voortzetting – 19 januari

Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 19 januari - 19 januari
15:00 uur - 17:00 uur
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op donderdag 19 januari maken we de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ officieel. Dat doen we tijdens een speciale bijeenkomst met alle partners en bestuurders van de City Deal in ’s-Hertogenbosch.

Datum: donderdag 19 januari 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD, in ’s-Hertogenbosch

Over de City Deal
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

Programma
12.00 uur Inloop met lunch
13.00 uur Welkom
13.30 uur Samen verder:
– Slimme Tools – Dit hebben we opgeleverd
– Slimme Showcases – Hier gaan we aan de slag
14.30 uur Pauze, inloop bestuurders (partners zijn welkom om te blijven)
15.00 uur Welkom voor bestuurders
15.15 uur Zo word je een slimme stad – de gemeenten Roeselare, Brugge en Leuven wonnen op 17 november de World Smart Cities Award voor hun dataplatform. Ze leggen uit wat ze doen. (onder voorbehoud)
15.45 uur Ceremoniële ondertekening Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Lees hier hoe we de volgende stap van de City Deal vormgeven.
16.00 uur Borrel

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Ondertekening volgende stap op 19 januari

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op donderdag 19 januari maken we de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ officieel. Dat doen we tijdens een speciale bijeenkomst met alle partners en bestuurders van de City Deal in ’s-Hertogenbosch.

Datum: donderdag 19 januari 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD, in ’s-Hertogenbosch

Over de City Deal
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

Programma
12.00 uur Inloop met lunch
13.00 uur Welkom
13.30 uur Samen verder:
– Slimme Tools – Dit hebben we opgeleverd
– Slimme Showcases – Hier gaan we aan de slag
14.30 uur Pauze, inloop bestuurders (partners zijn welkom om te blijven)
15.00 uur Welkom voor bestuurders
15.15 uur Zo word je een slimme stad – de gemeenten Roeselare, Brugge en Leuven wonnen op 17 november de World Smart Cities Award voor hun dataplatform. Ze leggen uit wat ze doen. (onder voorbehoud)
15.45 uur Ceremoniële ondertekening Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Lees hier hoe we de volgende stap van de City Deal vormgeven.
16.00 uur Borrel

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

NIEUW: Afwegingskader voor smartcitytoepassingen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Het nieuwe ‘Afwegingskader smartcitytoepassingen in de openbare ruimte’ is nu beschikbaar. Het afwegingskader laat zien hoe een gemeente regelgeving kan maken voor smartcitytechnologie in de openbare ruimte en waar de mogelijkheden en beperkingen zitten bij regelgeving op gemeentelijk niveau. Dit instrument is een vernieuwde versie van de Modelverordening die in 2019 is geschreven door Anita Nijboer, partner bij SIX Advocaten. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is de modelverordening getest in samenwerking met gemeente Helmond en Rotterdam en vervolgens verder ontwikkeld tot het ‘Afwegingskader smartcitytoepassingen in de openbare ruimte’.

Aan dit afwegingskader hebben de volgende partners gewerkt: SIX Advocaten, gemeente Helmond, gemeente Rotterdam en Kadaster.

Testen in uw organisatie?
De volgende stap in de City Deal is dat het afwegingkader wordt getoetst door meer partijen: gemeenten maar ook provincie en bedrijven om te beoordelen of het afwegingskader inderdaad geschikt is om de toepassing van smartcitytechnologie te beoordelen. Heeft u interesse om het afwegingskader te testen in uw organisatie? Neem contact op met de City Deal organisatie, via wendolijn@future-city.nl.

 

Slimme Stad naar Barcelona

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Van 13 tot en met 18 november 2022 zitten we met de City Deal Slimme Stad in Barcelona. Daar ontmoeten we de wereldwijde smartcitycommunity op de Smart City Expo World Congress (SCEWC, 15-17 november 2022). We maken er een week van vol inspiratie, nieuwe netwerken en ontmoetingen. Als u ook die week in Barcelona bent dan kunt u met ons meedoen. Klik hier om ons programma te bekijken. Meld u aan voor het hele programma of voor aparte programmaonderdelen.

Bekijk het volledige programma op future-city.nl/barcelona-2022

‘A smart city, this is how you do it’

In the coming years, digitization and technology will radically change urban design and urban planning, administration, functioning and governance of regions, cities and villages throughout the world, including the Netherlands. All governments, companies, social organizations, designers, but certainly also residents will have to deal with this. We are already seeing the signs of this, in our own society but also in various economic sectors. These omens can be extended to spatial planning and area development. Read more about this in the book ‘A smart city, this is how you do it’

Our mission: Tackle major challenges

The parties of the City Deal ‘A smart city, this is how we do it’, argue that digitization and technology should be used to tackle the major challenges that Europe and the Netherlands face. These challenges are for example the energy transition and other consequences of climate change; the consequences of growing urbanization and in particular the pressure on mobility in cities; setting up a circular economy; keeping our society inclusive and keeping cities and the countryside liveable. The current COVID-19 pandemic is a challenge in itself and reinforces the other tasks mentioned. This can be summarized in the sustainable development goal 11 of the United Nations: make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.

In a democratic way

Digitization and technology should contribute to a society in which everyone can live in freedom, and it should lead to the strengthening of democracy. That society must be safe with reliable social interaction. This is not always self-evident or simple: developments due to digitization and technology can also deceive this freedom and democracy. Therefore, the ethical dilemmas identified by the Rathenau Institute in the report “Urgent Upgrade” must be considered. These are: privacy, autonomy, security, control over technology, human dignity, justice, balance of power.

What will change

Through digitization and technology, all objects and users thereof in the physical domain are connected to each other to form an intelligent network. That means that all parts of that physical space, and all the people who are in this space, can communicate with each other. This makes the distance between regions, cities and villages much less relevant and society much more flexible. It is expected that this will lead to a greater need for meaningful and distinct places that are perceived as pleasant by groups of people, because when society becomes very flexible, people will in principle prefer to be in the place they find most pleasant at that specific moment.

Focus on processes

In the City Deal we note that to be able to answer these and other questions properly, existing processes and instruments for the design, organization and administration of the city must be adapted. Governments, companies, social organizations and residents have to cooperate in a different way. New agreements must be made; new working methods must be devised. This will lead to major changes and requires managerial courage and a practical approach appropriate to local differences, linked to Europe and the rest of the world. In the context of opportunities, threats and the unexpected. If all of this is done, then optimal use will be made of the opportunities offered by digitization and technology.

What do we want to achieve?

If we want our cities to remain liveable, we must make use of the latest technologies. However, we want that to be done in a democratic way. We must organize it in such a way that we take advantage of the opportunities that new technology offers, but do not have to deal with negative effects of this new technology. However, what tools do we need to ensure that this runs as smoothly as possible? Tools which can increase the quality of life in our cities and safeguard our democratic values. In the City Deal “A smart city, that’s how you do it” we develop, test and implement those tools.

What is our aim?

In this City Deal, we aim to change the processes that design, arrange, manage and govern regions, cities and villages; so that the opportunities offered by digitization and technology can be optimally exploited. The participants in the City Deal will make every effort during the term of the City Deal to change at least twelve processes, to safeguard these processes, to implement them, and to achieve upscaling. This is done from existing practice, so that the developed solutions are demand-driven and not supply-driven.

What are the process questions?

Questions that exist are, for example (not exhaustive):

 • How can smart city applications in public spaces be regulated by (local) laws and regulations?
 • How can municipalities deal sensibly with the acquisition and storage of data from public space?
 • How are residents involved in citizen measurement initiatives?
 • How can the outcomes of different citizen measurement initiatives be compared?
 • Which design belongs to a ‘smart city’? How can (real-time) datasets be used in the design process?
 • What is the business model for the smart city?
 • What is a good tender for an urban data platform?
 • How do sensors in public spaces comply with the GDPR?
 • How can flexible and measurable goals lead to living environmental plans?
 • How does a digital platform (for goods and people movements) become an optimal part of spatial plans?
 • How does shared mobility become commonplace in the city? How can emergency vehicles optimally communicate online with fellow road users, traffic control systems and other parts of the public space?

Principles and preconditions behind the City Deal

In the City Deal “A smart city, that’s how you do it’ the following principles are at stake, to assure that the processes and tools are democratic and contribute to a sustainable city.

 • Democratic – The ethical dilemmas identified by the Rathenau Institute in the “Urgent Upgrade” report are considered: privacy, autonomy, security, control over technology, human dignity, justice, balance of power.
 • Sustainable – As referred to in the United Nations Sustainable Development Goal 11: “make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.”

Other preconditions are that the processes and tools are feasible, scalable and divisible.

 • Feasible – A certain result is achieved within an agreed time, with an agreed budget. This result is applicable in common practice.
 • Scalable – Suitable for common practice and standardized as much as possible. Where possible, existing uniform principles such as standards, agreements and norms are used.
 • Divisible – The result can be widely used. Vendor lock ins are prevented.

How do we do it?

The twelve tools are developed in twelve working groups.

 • For each process, a working group is formed, in which the process question is solved step by step and tools are developed. Participants decide together which working groups will be set up. Parties participate in the working groups. Each working group has at least three Parties which will test the developed tool in practice. This creates solutions that are widely applicable and can be deployed on a demand-driven basis. The working groups meet during monthly meetings, and they are in contact with each other and to exchange knowledge in addition to the monthly meetings.
 • Project organization – The City Deal is managed and organized by a project organization, which at least consists of a project manager and secretary. The project manager has been appointed by Urban Agenda (Agenda Stad, part of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations) and the initiating Parties in the preliminary phase of the City Deal. The project organization is responsible for the success of the City Deal.
 • Directors and aldermen network – Once a year a meeting is organized for all directors and aldermen who have signed the City Deal (or their successors). In this meeting the progress will be presented and the next steps within and after the term of the City Deal will be proposed. This meeting takes place annually in the first week of December.
 • Steering Committee – This consists of aldermen and / or directors of the parties of the City Deal. The project manager reports twice a year on the progress of the City Deal to the steering group. Based on this evaluation, the structure of the City Deal will be updated. The steering group includes at least one director of the G40 City Network and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations.
 • Core group – This group includes at least the project manager and representatives of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations and the G40 City Network. The core group is an agile, smaller group that prepares decisions and discusses executive activities.
 • Quality teams – Quality teams are put together from the City Deal network to provide solicited and unsolicited advice to the working groups. It concerns the following quality teams: a general quality team, a design quality team, a technical quality team and a quality team for public and democratic values.
 • Communication: Results and progress of current processes are shared with the rest of the professional world during meetings organized at least twice a year by the project organization and in a publication that appears annually, both physically and online. It also publishes in relevant professional media and, where possible, in national public media. A progress report is published online every year.

Do you want to contact us?

Click here to get in touch with us.

Who are participating?

The following 58 parties are participating in the City Deal. Read more about the network.

naar de City Deal

Crowd Safety Congres – Zo zorg je voor een veilige stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wilt u inzicht in bezoekersstromen van de stad? Leer van de ervaringen die zijn opgedaan met het dashboard Crowd Safety Manager tijdens het Crowd Safety Congres op 1 december in Apeldoorn. Deze tool is ontwikkeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en getest door gemeente Den Haag, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met de Nationale Politie en het IT bedrijf Argaleo.

Datum: 1 december 2022

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn)

Deelname is gratis 

 KLIK HIER VOOR AANMELDEN

 

De gemeente Den Haag experimenteerde afgelopen zomer met de Crowd Safety Manager in het LivingLab op Scheveningen. De gemeente Breda gebruikte de tool tijdens het 538 Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt het dashboard ervoor dat 11/11 goed verloopt in de Carnavalsstad.

Tijdens het Crowd Safety Congres delen de gemeenten de lessen die ze hebben geleerd bij het gebruik van de tool binnen hun organisatie. En u leert hoe de tool kan worden ingezet in uw organisatie

(Concept)Programma 

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
10.10 uur: Data in de stad van Privacy naar Ethiek – Ben Kokkeler (Directeur Centrum Veiligheid en Digitalisering)
10.30 uur: Wat is de Crowd Safety Manager? Toelichting op de tool – Jeroen Steenbakkers (eigenaar Argaleo)
10.45 uur: De noodzaak van preventief handelen – Matthijs Flim (domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie)
11.00 uur: Crowd Safety in Breda – Margriet Heessels (projectleider Digitalisering bij de gemeente Breda)
11.05 uur: Crowd Safety in ‘s-Hertogenbosch – Cas Franken (data-trainee bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)
11.10 uur: Crowd Safety in Den Haag – Marjet de Jager (Crowd Control manager bij de gemeente Den Haag)

11.15 uur: Panelgesprek “De lessons learned in Breda, Den Bosch en Den Haag” – onder leiding van moderator Klaes Sikkema (WeLabs)
12.00 uur: Pauze
12.15 uur: Crowd management next level, van handhaven naar voorspellen – Sascha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft)
12.45 uur: Wrap-up – Klaes Sikkema (WeLabs)
13.00 uur: Netwerklunch met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

 

 KLIK HIER VOOR AANMELDEN