Webinar: Wat mag wel en niet van de AP in de smart city?

Locatie: Online
17 juni
15:00 - 16:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Binnenkort verschijnt het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over wat er wel en niet mag op smartcitygebied. Het onderzoek richt zich op verwerkingen van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën. Veel gemeenten en andere overheden vragen zich af wat de mogelijkheden en grenzen zijn volgens de AP.  Munish Ramlal, hoofd van de afdeling Systeemtoezicht bij de de AP samen met Gerald Hopster en Anna Maj Drenth, senior inspecteurs van de AP, gaan daarover in gesprek met Future City op 17 juni.

Tijdens die bijeenkomst is er veel ruimte voor uw vragen. Aanmelden kan via: https://future-city.nl/wat-mag-wel-en-niet-van-de-ap-in-de-smart-city/

Een slimme stad, zo doe je dat

Status citydeal: in uitvoering

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

Wat willen we bereiken? Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. Dat regelen we in deze City Deal. >> Lees meer

Wat doen we? In deze City Deal willen we ten minste twaalf processen (lees hier welke) te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om deze twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn. Lees meer over hoe we dat doen

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Lees hier meer.

Hoe doen we dat? De twaalf tools worden in twaalf werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Contact? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie doen er mee? De volgende 58 partijen nemen deel aan City Deal:
>> Lees meer over het netwerk

 

 

(meer…)

Ondertekening City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo doe je dat’

Locatie: Online
03 december
10:00 - 12:30
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 3 december ondertekenen de partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Staatssecretaris Knops tekent namens het ministerie van BZK. Vanwege de Corona-crisis vindt de bijeenkomst volledig online plaats.

Hieronder het voorlopige programma van de online bijeenkomst:

10:00 Opening en welkom door Jan-Willem Wesselink, programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

10:10 Toespraak staatssecretaris Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10:20 Toespraak wethouder Wim Willems, gemeente Apeldoorn/G40

10:30 Ondertekening City Deal door alle bestuurders, (digitaal) fotomoment

10:40 Pitches In 12 korte pitches (elk 4 minuten) worden de tools gepresenteerd waaraan de City Deal werkt en wordt de diversiteit aan onderwerpen getoond binnen de slimme stad en de partijen die daaraan meewerken.

11:10 Korte pauze

11:20 Vervolg pitches

12:00 Afsluitende inspiratielezing over het besturen van de slimme stad

12:30 Einde programma

‘A smart city, this is how you do it’

In the coming years, digitization and technology will radically change urban design and urban planning, administration, functioning and governance of regions, cities and villages throughout the world, including the Netherlands. All governments, companies, social organizations, designers, but certainly also residents will have to deal with this. We are already seeing the signs of this, in our own society but also in various economic sectors. These omens can be extended to spatial planning and area development.

Our mission: Tackle major challenges

The parties of the City Deal ‘A smart city, this is how we do it’, argue that digitization and technology should be used to tackle the major challenges that Europe and the Netherlands face. These challenges are for example the energy transition and other consequences of climate change; the consequences of growing urbanization and in particular the pressure on mobility in cities; setting up a circular economy; keeping our society inclusive and keeping cities and the countryside liveable. The current COVID-19 pandemic is a challenge in itself and reinforces the other tasks mentioned. This can be summarized in the sustainable development goal 11 of the United Nations: make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.

In a democratic way

Digitization and technology should contribute to a society in which everyone can live in freedom, and it should lead to the strengthening of democracy. That society must be safe with reliable social interaction. This is not always self-evident or simple: developments due to digitization and technology can also deceive this freedom and democracy. Therefore, the ethical dilemmas identified by the Rathenau Institute in the report “Urgent Upgrade” must be considered. These are: privacy, autonomy, security, control over technology, human dignity, justice, balance of power.

What will change

Through digitization and technology, all objects and users thereof in the physical domain are connected to each other to form an intelligent network. That means that all parts of that physical space, and all the people who are in this space, can communicate with each other. This makes the distance between regions, cities and villages much less relevant and society much more flexible. It is expected that this will lead to a greater need for meaningful and distinct places that are perceived as pleasant by groups of people, because when society becomes very flexible, people will in principle prefer to be in the place they find most pleasant at that specific moment.

Focus on processes

In the City Deal we note that to be able to answer these and other questions properly, existing processes and instruments for the design, organization and administration of the city must be adapted. Governments, companies, social organizations and residents have to cooperate in a different way. New agreements must be made; new working methods must be devised. This will lead to major changes and requires managerial courage and a practical approach appropriate to local differences, linked to Europe and the rest of the world. In the context of opportunities, threats and the unexpected. If all of this is done, then optimal use will be made of the opportunities offered by digitization and technology.

What do we want to achieve?

If we want our cities to remain liveable, we must make use of the latest technologies. However, we want that to be done in a democratic way. We must organize it in such a way that we take advantage of the opportunities that new technology offers, but do not have to deal with negative effects of this new technology. However, what tools do we need to ensure that this runs as smoothly as possible? Tools which can increase the quality of life in our cities and safeguard our democratic values. In the City Deal “A smart city, that’s how you do it” we develop, test and implement those tools.

What is our aim?

In this City Deal, we aim to change the processes that design, arrange, manage and govern regions, cities and villages; so that the opportunities offered by digitization and technology can be optimally exploited. The participants in the City Deal will make every effort during the term of the City Deal to change at least twelve processes, to safeguard these processes, to implement them, and to achieve upscaling. This is done from existing practice, so that the developed solutions are demand-driven and not supply-driven.

What are the process questions?

Questions that exist are, for example (not exhaustive):

 • How can smart city applications in public spaces be regulated by (local) laws and regulations?
 • How can municipalities deal sensibly with the acquisition and storage of data from public space?
 • How are residents involved in citizen measurement initiatives?
 • How can the outcomes of different citizen measurement initiatives be compared?
 • Which design belongs to a ‘smart city’? How can (real-time) datasets be used in the design process?
 • What is the business model for the smart city?
 • What is a good tender for an urban data platform?
 • How do sensors in public spaces comply with the GDPR?
 • How can flexible and measurable goals lead to living environmental plans?
 • How does a digital platform (for goods and people movements) become an optimal part of spatial plans?
 • How does shared mobility become commonplace in the city? How can emergency vehicles optimally communicate online with fellow road users, traffic control systems and other parts of the public space?

Principles and preconditions behind the City Deal

In the City Deal “A smart city, that’s how you do it’ the following principles are at stake, to assure that the processes and tools are democratic and contribute to a sustainable city.

 • Democratic – The ethical dilemmas identified by the Rathenau Institute in the “Urgent Upgrade” report are considered: privacy, autonomy, security, control over technology, human dignity, justice, balance of power.
 • Sustainable – As referred to in the United Nations Sustainable Development Goal 11: “make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.”

Other preconditions are that the processes and tools are feasible, scalable and divisible.

 • Feasible – A certain result is achieved within an agreed time, with an agreed budget. This result is applicable in common practice.
 • Scalable – Suitable for common practice and standardized as much as possible. Where possible, existing uniform principles such as standards, agreements and norms are used.
 • Divisible – The result can be widely used. Vendor lock ins are prevented.

How do we do it?

The twelve tools are developed in twelve working groups.

 • For each process, a working group is formed, in which the process question is solved step by step and tools are developed. Participants decide together which working groups will be set up. Parties participate in the working groups. Each working group has at least three Parties which will test the developed tool in practice. This creates solutions that are widely applicable and can be deployed on a demand-driven basis. The working groups meet during monthly meetings, and they are in contact with each other and to exchange knowledge in addition to the monthly meetings.
 • Project organization – The City Deal is managed and organized by a project organization, which at least consists of a project manager and secretary. The project manager has been appointed by Urban Agenda (Agenda Stad, part of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations) and the initiating Parties in the preliminary phase of the City Deal. The project organization is responsible for the success of the City Deal.
 • Directors and aldermen network – Once a year a meeting is organized for all directors and aldermen who have signed the City Deal (or their successors). In this meeting the progress will be presented and the next steps within and after the term of the City Deal will be proposed. This meeting takes place annually in the first week of December.
 • Steering Committee – This consists of aldermen and / or directors of the parties of the City Deal. The project manager reports twice a year on the progress of the City Deal to the steering group. Based on this evaluation, the structure of the City Deal will be updated. The steering group includes at least one director of the G40 City Network and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations.
 • Core group – This group includes at least the project manager and representatives of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations and the G40 City Network. The core group is an agile, smaller group that prepares decisions and discusses executive activities.
 • Quality teams – Quality teams are put together from the City Deal network to provide solicited and unsolicited advice to the working groups. It concerns the following quality teams: a general quality team, a design quality team, a technical quality team and a quality team for public and democratic values.
 • Communication: Results and progress of current processes are shared with the rest of the professional world during meetings organized at least twice a year by the project organization and in a publication that appears annually, both physically and online. It also publishes in relevant professional media and, where possible, in national public media. A progress report is published online every year.

Do you want to contact us?

Click here to get in touch with us.

Who are participating?

The following 58 parties are participating in the City Deal. Read more about the network.

naar de City Deal

Eerste exemplaar ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt aan gebiedsontwikkelaar AM

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Tijdens de vastgoedbeurs Provada is donderdag 16 juni het eerste exemplaar van het boek ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt door Jan-Willem Wesselink (programmamanager Future City Foundation) aan Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM. Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation in samenwerking met 18 publieke en private partners en de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’.

Het boek gaat over de vraag hoe we waarde kunnen creëren in de smart city. Want als technologisering en digitalisering immers alles veranderen, verandert ook de manier waarop waarde ontstaat in regio’s, steden en dorpen. Of je nou slimme straatverlichting biedt, een digital twin bouwt, 5G aanlegt of gebieden herontwikkelt, je wil waarde creëren en uiteindelijk ook geld verdienen. Want alleen een financieel gezonde economie is toekomstbestendig. Daarbij komt dat veel bedrijven de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van die nieuwe producten en diensten. Dat heeft veel interessante oplossingen opgeleverd, maar als we willen dat ze dat blijven doen, moeten die innovaties ook tot volwassen producten kunnen leiden.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: ‘Dit boek is een mooie inspiratie voor  ons als we kijken we naar de toekomst en nadenken over slimme en inclusieve steden. In de onze visie PanorAMa 20250, die we op de Provada lanceren, geven we een blik op de toekomst van het Nederland van 2050. Daar is smart city zeker een belangrijk onderdeel bij. Met behulp van dit boek kunnen we dit aspect nog verder invullen en zal het bijdragen aan onze visie op de toekomst van Nederland.’

Meer waarde door verbinding, flexibiliteit en betekenis
Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur van het boek: ‘Toen we het idee bedachten voor het boek ‘Zo creëer je waarde’ spraken we over de economische waarde. Werktitel voor het boek was ‘Slimme businessmodellen’. Alsof wij die wel even zouden bedenken, maar toch ‘Zonder kassa, geen massa’, was wel een lekker tegeltje. Daarbij mocht na twee jaar pandemie en zwartgalligheid de focus wel eens lekker liggen op geld verdienen.  Flink wat gesprekken later bleek het helemaal niet te gaan over businessmodellen, maar over het creëren van waarde. Ook goed dacht ik. Dat is toch een soort van hetzelfde. Niet dus. Gesprekken gingen over stedenbouw, duurzaamheid en over kunst. Over een altijd verbonden samenleving. Over moonshots. We zetten ondertussen een nieuwe City Deal op en verdiepten ons in het sociaal domein. We ontdekten digitale kunst. Hadden mooie gesprekken met nft-artiesten en weten nog niet zeker of we de nieuwe tulpenmanie hebben ontdekt of de digitale Zonnebloemen van Van Gogh.’

Dit boek is verdeeld in drie delen, waarin u in het eerste deel lees over wat waarde is volgens de verschillende auteurs. In het tweede deel gaat het over procesinnovatie. Over de City Deals en over tooling. Over de vraag hoe we het moeten doen. Voor het derde deel zijn wij het land ingetrokken op zoek naar wat de slimme stad in de praktijk is. Zo ontstond het idee om projecten dan maar te verzamelen. Op een kaartje. Per stad. Zodat u er langs kan fietsen.

Klik hier om het boek te bestellen. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.

Projectorganisatie

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt op verzoek van Agenda Stad en Stedennetwerk G40 uitgevoerd door de Future City Foundation.

Neem voor vragen contact op met:

Projectmanager: Jan-Willem Wesselink – jan-willem@future-city.nl +31628638426

Projectsecretaris: Wendolijn Beukers – wendolijn@future-city.nl +31651581656

 

naar de City Deal

Digitale proef met ‘Crowd Safety Manager’ om beter te anticiperen op drukte in Scheveningen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Vrijdag 3 juni 2022 gaven de politie en gemeente Den Haag het startschot voor een proef met een digitale druktemanager op Scheveningen. Met deze ‘Crowd Safety Manager’ gaan zij deze zomer onderzoeken hoe digitale technologie en data kunnen helpen de drukte in de badplaats in goede banen te leiden. De Crowd Safety Manager is ontwikkeld binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in samenwerking met Argaleo, Gemeente Den Haag, Politie Nederland, en ook Gemeente Breda en Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Het startschot van de Crowd Safety Manager werd gegeven tijdens het Smart@Sea festival op Scheveningen, waar bewoners en bezoekers konden kennismaken met verschillende innovaties die plaatsvinden in het Living Lab Scheveningen. De digitale proeftuin op de boulevard waar nieuwe technieken getest worden. Wethouder Saskia Bruines: “De Crowd Safety Manager is een mooi voorbeeld van hoe we als gemeente data inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Met deze proef testen we, in samenwerking met de politie, inwoners en ondernemers, of deze tool helpt in het verminderen van de overlast gedurende de zomer. Zodat iedereen kan genieten van een fijne dag aan het strand. ”

Digitale 3D-kaart
De Crowd Safety Manager is een digitale kaart waarop de drukte zichtbaar is. Ook analyseert en voorspelt het systeem waar drukte kan gaan ontstaan. Met als doel dat de gemeente, hulpdiensten, politie evenementenorganisaties beter kunnen anticiperen. Dat doet het dashboard door een aantal anonieme databronnen met elkaar te combineren. Zo telt het systeem het aantal mensen op de boulevard en kijkt het naar informatie van het openbaar vervoer, parkeerdata, weersvoorspellingen en verkeerstellingen. Doordat alle partijen naar hetzelfde druktebeeld kijken, kunnen er makkelijk afspraken worden gemaakt over bijsturen bij drukte. Dit helpt de politie en gemeente met het sneller kunnen anticiperen op overlast. “Met dit dashboard kunnen wij beter anticiperen op drukte en daardoor samen met de gemeente, ondernemers en bewoners ervoor zorgen dat veiligheid, leefbaarheid en toerisme hand in hand gaan. Het is echt een hulpmiddel om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het beste de stad veilig houden.”, aldus Martine Dijkstra, portefeuillehouder innovatie bij de Politie Den Haag.

Gemeenten delen resultaten
Veel andere Nederlandse steden hebben ook te maken met toenemende drukte in populaire stadsdelen. Daarom deelt de gemeente Den Haag de bevindingen van de proef met de Crowd Safety Manager. Dit gebeurt in een landelijke samenwerking voor het delen en opschalen van geslaagde innovaties op het gebied van stedelijke veiligheid, de Impact Coalitie Safety & Security en binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Zie voor meer info: https://crowdsafetymanager.nl/

Principes en randvoorwaarden

Bij het beschrijven van de processen en het ontwikkelen van de instrumenten wordt uitgegaan van de volgende principes en randvoorwaarden:

Principes

Democratisch – Er wordt rekening gehouden met de ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn benoemd in het rapport ‘Opwaarderen’: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht.
Duurzaam – Zoals bedoeld in het sustainable development goal 11 van de Verenigde Naties: ‘maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.’

Randvoorwaarden
Haalbaar – Binnen een afgesproken tijd, met een afgesproken budget wordt een bepaald resultaat behaald. Dit resultaat is toepasbaar in de gangbare praktijk.
Schaalbaar – Geschikt voor de gangbare praktijk en zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande uniforme uitgangspunten, zoals standaarden, afspraken en normen.
Deelbaar – Het resultaat kan breed gebruikt worden. Vendor lockins worden voorkomen.

naar de City Deal

Dit zijn de slimste steden van Nederland – BNR Eyeopeners

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 2 juni waren Jan-Willem Wesselink(programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de City Deal ‘Slim Maatwerk’), Wim Willems (wethouder mobiliteit, innovatie en toerisme bij de gemeente Apeldoorn) en Robin Schapink, manager smartcity-iot.nl bij IT-bedrijf Flexyz te gast bij BNR Eyeopeners om te vertellen over de voordelen en nadelen van slimme steden.

Onder leiding van presentator Meindert Schut vertelden zij wat een stad allemaal moet hebben om als ‘smart city’ bestempeld te worden. Een wethouder voor digitalisering is pas recent onderwerp van gesprek, maar de stad kan een hoop baat hebben bij meer kennis over omgevingsdata. Welke ontwikkelingen zijn er gaande?

Luister hier de uitzending terug

 

 

Summerschool 24-26 augustus: Dilemma’s van de slimme stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Ben je een student of jongprofessional en wil je alles leren over de slimme stad?

Meld je nu aan voor de Summerschool ‘Dilemma’s van de slimme stad’ op 24, 25 en 26 augustus in Den Haag. Samen met 24 studenten en jongprofessionals werk je in multidisciplinaire teams en bedenk je een vernieuwend concept voor de randvoorwaarden van de digitale transitie.

Deze summerschool wordt georganiseerd door Future City Foundation en het Kennislab voor Urbanisme, in opdracht van Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de gemeente Den Haag en LivingLab Scheveningen en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Data: 24, 25 en 26 augustus 2022
Locaties: Den Haag – Scheveningen
Deelname gratis (inclusief overnachtingen en eten en drinken).
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Toeslagenaffaire, Chinese camera’s of discriminerende AI. Digitalisering en nieuwe technologie stelt ons voor ingewikkelde dilemma’s. Hoe willen we deze nieuwe technologie benutten, onder welke voorwaarden? Ga deze zomer mee naar Living Lab Scheveningen, waar smartcityoplossingen in de praktijk worden getest. Tussen de bewoners en bezoekers van Scheveningen. Tijdens de summerschool gaan we met hen in gesprek over de dilemma’s van slimme oplossingen en bedenk je samen met 24 studenten en jongprofessionals een vernieuwd concept voor de randvoorwaarden van de digitale transitie.

Laat je inspireren door experts van de Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Living Lab Scheveningen en vele anderen. Ontdek wat mensen bezighoudt en vertaal dat in een concreet product. Aan het einde van de summerschool presenteer je met je team jullie briljante plan aan de vakjury en wie weet winnen jullie die 2000 euro!

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN


DOE MEE!
Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

Je bent tussen de 18 en 29 jaar, je volgt een hbo- of wo-opleiding of bent net aan het werk (max 3 jaar werkervaring). En je hebt een achtergrond in:

 • ORGANISATIE: rechten, bestuurderskunde, economie
 • SOCIAAL: sociologie, sociale geografie
 • RUIMTE: ruimtelijke ordening, geografie, planologie, stedenbouw
 • DESIGN: product design, multimedia, marketing
 • TECH: geo en media design, game design, computer science / IT en software developing
 • of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom.

Aan deze summerschool kunnen 24 studenten en jongprofessionals deelnemen. Deelnemen is GRATIS (inclusief overnachtingen en eten en drinken).

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN