‘PLNT activeert studenten om zelf initiatief te nemen’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

In PLNT Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship komen onderwijs, bedrijfsleven en talent bij elkaar met als doel om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Studenten kunnen er samen projecten, sociale initiatieven of start-ups starten én doorontwikkelen. Sjoerd Louwaars is innovatiedirecteur bij PLNT. We spraken hem over de activiteiten die bij PLNT plaatsvinden en de uitdagingen die er liggen.

Sjoerd Louwaars

Wat is PLNT voor een plek? En hoe ben jij erbij betrokken?

“In de afgelopen vijf jaar heb ik mij bij het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden bezig gehouden met de vraag hoe de universiteit van de toekomst eruit ziet. Universiteiten zijn ontstaan rondom bibliotheken, plekken waar informatie kan worden opgeslagen. De universiteit van de toekomst moet meer dan alleen informatie bezitten. Het moet zo veel mogelijk interacties mogelijk maken tussen informatie. Vanuit die achtergrond ben ik begin dit jaar gevraagd om een van de twee directeuren te worden van PLNT. PLNT is een platform in Leiden waar studenten worden gekoppeld aan de samenleving en het bedrijfsleven. Niet op een traditionele manier, zoals dat gebeurt bij arbeidsmarktoriëntatie, maar veel meer vanuit de intrinsieke motivatie van studenten. We bevragen de studenten op wie zij zijn, wat zij in de wereld belangrijk vinden, en wat zij daar vervolgens mee willen gaan doen. Middels onze programma’s leren we de studenten om initiatiefrijk en zelflerend te worden.”

Hoe komen studenten bij de programma’s van PLNT terecht? En kun je een voorbeeld geven van een programma?

“Er zijn verschillende routes om hier terecht te komen: er leiden zogezegd meerdere wegen naar PLNT. Een van die routes is via het reguliere onderwijs. We bieden daar bijvoorbeeld ‘skills’-trainingen aan en werken nauw samen met docenten van de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. Een andere route loopt via de honours tracks. Dat zijn intensieve onderwijsprogramma’s voor gemotiveerde studenten. Zij kunnen als extracurriculaire activiteit bij PLNT meedoen aan een programma. Ook vinden studenten ons via studentenverenigingen die zich richten op het stimuleren van ondernemend gedrag, zoals UniPartners, De Kleine Consultant en Lugus.

We organiseren 24h Challenges. In een korte tijd, ofwel ‘pressure cooker’, duiken de studenten in een vraagstuk, zoals de toekomst van de juridische sector, zorg, ruimtetechnologie of onderwijs. In een challenge worden de studenten in interdisciplinaire teams geactiveerd om zelf een project te starten rondom thematiek die zij belangrijk vinden. De uitkomst van een challenge is een eerste concept van een project. Al onze programma’s leiden naar de Venture Academy. Dat is een pre-incubatieprogramma om een studentenproject verder te ontwikkelen. Ik zie dat er een groot gat is tussen studenten die onderwijsprojecten ontwikkelen en studenten die zelfstandig projecten draaien buiten het onderwijs. De Venture Academy dicht dit gat: in 10 weken helpt PLNT om studentenprojecten naar de markt brengen. Na afronding van de Venture Academy zijn de studenten klaar om naar een incubator voor start-ups te gaan buiten PLNT, denk daarbij aan ESA BIC, AREA071, Biopartner, Yes!Delft en World Startup Factory.”

Het café in PLNT

Wat voor mooie innovaties zijn er bij PLNT al tot stand gekomen?

“Een van de toffe projecten is Levels Diagnostics, een start-up die ernaar streeft om het gebruik van antibiotica te verminderen. Coen Breedveld is mede-oprichter en al lang actief bij PLNT. Samen met zijn compagnon ontwikkelt hij een test, waarmee heel snel achterhaald kan worden of iemand een virale of een bacteriële infectie heeft. Laat de test zien dat het om een bacteriële infectie gaat, dan hoeft er geen antibiotica aan te pas te komen. Een ander project is HABA HABA. Dat is een sociale onderneming van drie studenten die modieuze, duurzame houten riemen verkopen. De riemen worden gemaakt door kwetsbare vrouwen in Kenia. De studenten hebben daaromheen een compleet merk ontwikkeld.”

Hebben studenten ook een rol als het gaat om wat voor een plek PLNT is?

“Er zijn hier verschillende studentenverenigingen gehuisvest. Bijvoorbeeld UniPartners en De Kleine Consultant, studentconsultants die maatschappelijke organisaties en bedrijven voorzien van strategisch advies, en Lugus, een vereniging voor ondernemende studenten die hen begeleidt bij het beginnen van een start-up. We betrekken hen nauw bij de ontwikkelingen binnen PLNT en vragen hen onder andere om hier activiteiten te organiseren. Verder worden de programma’s die we hier uitvoeren uitgebreid geëvalueerd met de studenten.”

Hoe ziet de samenwerking met de hogeschool en universiteit eruit?

“De gemeente Leiden, Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden zijn initiatiefnemers van PLNT. Wij richten ons daarom primair op studenten en docenten van de universiteit en hogeschool. In onze programma’s mixen we de studenten het liefst. En zoals gezegd staat het activeren van studenten centraal. Er zijn wel accentverschillen. Op de universiteit richten we ons op skills-onderwijs, omdat daar veel behoefte aan is. Op de hogeschool focussen we meer op integrale onderwijsprogramma’s die de vijf faculteiten verbinden.”  

Wat is de grootste uitdaging voor PLNT op dit moment?

“Het is vaak nog lastig om docenten mee te krijgen. Zij worden veelal niet beloond voor goed onderwijs, maar voor het doen van goed onderzoek. Dat betekent dat docenten niet altijd open staan voor of ervaring hebben met het activerende onderwijs dat hier plaatsvindt. We werken tot noch toe vooral met externe trainers die zich meer faciliterend opstellen, meer procesgericht zijn en minder gericht op het overdragen van disciplinaire kennis.

We merken ook dat studenten soms conservatief zijn in hun onderwijsbehoefte. Sommigen willen met minimale energie maximale studieresultaten behalen. Activerend leren kan veel energie kosten. Want studenten worden uitgedaagd om buiten de klaslokalen aan de slag te gaan. Dat is vaak buiten de comfort zone. Natuurlijk streven we ernaar om docenten en studenten van de hogeschool en universiteit intensiever te betrekken.”

Tot slot: wat wil je nog kwijt?

“Als ik een call to action mag geven: ambtenaren, ondernemers en docenten, kom een ochtend in de week bij PLNT werken. Spit je mail niet door op je kantoor, maar doe dat op de Langegracht 70 in Leiden. Stap uit de bubbel en ontmoet nieuwe mensen. Wie weet komt daar wel iets moois uit.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *