‘Studenten maken duurzaamheidsprofiel van Delftse wijk: een win-winsituatie’

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken

Studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van Hogeschool InHolland Delft maakten voor de gemeente Delft een duurzaamheidsprofiel van een wijk. De studenten waren enorm enthousiast over het werken aan een reële opgave. De gemeente was blij verrast met het uitgebreide en vernieuwende inventarisatiewerk van de studenten. Daar heeft de gemeente niet altijd tijd voor. We gingen met docent Robert Drooghmans in gesprek over deze win-winsituatie en de toekomst van de samenwerking tussen de gemeente Delft en kennisinstellingen.

Robert Drooghmans

Kun je wat meer vertellen over de opdracht van de gemeente waarmee de studenten aan de slag zijn gegaan?

“De gemeente Delft wil in de komende jaren 15.000 woningen inbreiden. Dat betekent dat een aantal wijken zal worden geherstructureerd. Voor een van die wijken hebben de studenten een duurzaamheidsprofiel gemaakt, een soort nulmeting. Aan de hand van de zogenoemde DPL-methodiek (duurzaamheidsprofiel op locatie) hebben zij 25 duurzaamheidsaspecten geïnventariseerd. Bijvoorbeeld groen, biodiversiteit, hemelwaterafvoer, sociale cohesie, werkgelegenheid en veiligheid. Per aspect wordt data verzameld en ingevoerd in het DPL-programma. DPL resulteert deze gegevens met behulp van een algoritme in rapportcijfers van 0-10. Zo krijgt elk aspect een eigen cijfer. Vorige week hebben de studenten hun resultaten gepresenteerd aan de gemeente Delft. Dat was erg leuk.”

Wat vinden studenten ervan? En de betrokkenen vanuit de gemeente?

“De studenten zijn er heel erg enthousiast over. Ze komen in contact met de projectgroep van de gemeente die aan de gang zal gaan met de herstructurering van de wijk. Zij luisteren erg geïnteresseerd naar wat de studenten hebben onderzocht. De studenten leren ook meer over wat zij in het werkveld gaan tegenkomen. Bijvoorbeeld dat het allemaal niet zo makkelijk is om maatregelen te verzinnen. Want er zijn verschillende actoren, met verschillende belangen. De gemeente is ook enthousiast. De studenten doen veel inventarisatiewerk. Daar hebben gemeentemedewerkers niet altijd tijd voor. Daarnaast komen de studenten met nieuwe bronnen, waar de gemeente misschien niet meteen aan denkt. Een win-win situatie.”

Wordt er een vervolg gegeven aan deze opdracht? En zo ja, hoe?

“De resultaten die de studenten middels deze praktijkopdracht hebben opgehaald, brengen we weer verder. Hoe komt het dat iets een knelpunt is? Wat doen we met de knelpunten? Wat waren de bronnen? De volgende stap is om dieper in het advies te duiken. Uiteindelijk gaan de studenten een toolbox maken met ideeën en nieuwe ontwerpen op wijk-, straat- en gebouwniveau om knelpunten te verbeteren. Die toolbox komt weer bij de gemeente terecht, zodat de maatregelen kunnen worden toegepast in de woonwijk.”

Kun je nog wat meer vertellen over de samenwerking met de gemeente?

“Het maken van een duurzaamheidsprofiel van een gebied is onderdeel van de opleiding Landscape & Environment Management. Dat de gemeente een woonwijk wil herstructureren en daarmee zo’n nulmeting goed kon gebruiken kwam zo heel mooi uit. De gemeente heeft in het kader van de City Deal Kennis Maken echter ongeveer 13 vraagstukken opgesteld om met kennisinstellingen samen in op te trekken. Daar zitten erg interessante vragen tussen. Maar we moeten die wel vertalen naar ons curriculum. Gelukkig is het niet de eerste keer dat we dit doen. Binnen de opleiding Landscape and Environment Management zijn we al langer bezig met praktijkonderzoek voor externe opdrachtgevers. Hierdoor heeft de Curriculumcommissie van onze opleiding steeds meer rekening gehouden met het maatwerk waar het werkveld om vraagt. Desalniettemin vraagt het elke keer weer enorm veel inspanningen om praktijkonderzoek naar het onderwijs te vertalen. De samenwerking met de gemeente Delft loopt goed. Dat is ook nodig voor de implementatie van de City Deal-vraagstukken. Zij luisteren naar wat wij kunnen bieden en passen de vragen daar eventueel op aan.”

Wordt er ook samengewerkt met andere kennisinstellingen in Delft aan opgaven in de stad?

“Op dit moment nog niet. Binnenkort gaan de TU, Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland samenwerken in een stadslab. Deze zal gerealiseerd worden in een wijk in Delft. Vanuit deze fysieke locatie gaan we met de verschillende kennisinstellingen gezamenlijk aan de City Deal-kennisvraagstukken werken. Wat een fantastisch vooruitzicht is. Onze studenten kunnen goede inventarisaties en analyses maken met betrekking tot stedelijke ontwikkeling. TU studenten kunnen met deze gegevens vervolgens een goed onderbouwd ontwerp maken. Zo kunnen de studenten en opleidingen elkaar goed aanvullen. Dit geldt ook voor de Haagse Hogeschool.”

Wat mist er volgens jou nog als het gaat om de samenwerking tussen de gemeente en kennisinstellingen?

“Een centrale informatievoorziening waar alle producten, kennis en resultaten van de kennisinstellingen die met de City Deal bezig zijn inzichtelijk is. Bijvoorbeeld een website. Want wat onze studenten geïnventariseerd hebben, moeten andere studenten niet meer doen. Zij kunnen met die gegevens weer verder werken aan een ander project.”

Tot slot: wat is volgens jou de grootste succesfactor tot nu toe en daarmee een tip voor andere kennisinstellingen en gemeenten die iets soortgelijks willen doen?

“Het is belangrijk dat de personen van zowel de gemeente als de kennisinstellingen de contactpersonen blijven met betrekking tot de City Deal. Het zijn grote organisaties die makkelijk in een parallelle of bilaterale communicatie belanden. Een vaste groep met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties is gewenst, als zijnde kennismakelaars of projectleiders.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *