Slimme burgers en studenten maken een slimme stad

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Introductiedagen voor studenten in de stad. Foto: Flickr Creative Commons/Carolien Coenen.

Hoe kan je ervoor zorgen dat studenten en burgers actief betrokken worden bij maatschappelijke opgaven in de stad? En hoe kunnen de inwoners samen hun stad tot een slimme stad maken

In Enschede werken de studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en de Universiteit Twente samen met de gemeente en andere partners in de stad aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Ze werken in gemengde teams, en worden getraind in het toepassen van de design thinking methode, zodat zij leren door de bril van een ontwerper naar maatschappelijke vraagstukken te kijken.

De studenten betrekken burgers en andere belanghebbenden bij het in kaart brengen van de opgaven. Vervolgens ontwerpen en ontwikkelen zij met hen oplossingsrichtingen die ter plaatse worden getest. Op deze wijze ontstaat een win-win situatie voor zowel de studenten als de burgers in de stad. Maatschappelijke opgaven worden op een onorthodoxe en breed gedragen wijze aangepakt en studenten doen nieuwe vaardigheden op en voelen zich meer verbonden met de stad.

Design Thinking speelt een speciale rol in deze aanpak. In het programma wordt deze aanpak toegelicht door directeur Frank Kresin van het DesignLab van de UT. Vervolgens gaan we op basis van deze methodiek zelf in groepen aan de slag om stappen te maken in ieders eigen plannen.

Lees meer over het programma van de dag.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *