Wat gaan we doen?

Het doel van de City Deal is het ontwikkelen en verzamelen van tooling van de digitalisererende en technologiserende stad. Met tools bedoelen we instrumenten die focussen op processen die te maken hebben met digitalisering en technologisering van onze regio’s, steden en dorpen.

Ken je bestaande tools en wil je die met ons delen? Dat kan hier.

wat zijn tools?

De tools moeten handen en voeten geven aan de volgende ontwerpprincipes (die tot stand zijn gekomen uit onderzoek door de Future City Foundation, samen met het Ministerie van BZK en 25 andere publieke en private partijen):
1. We willen een duurzame en democratische stad (conform sustainable development goal 11).
2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk.
3. We ontwerpen flexibiliteit.
4. En we ontwerpen betekenisvol.

Tools focussen dus op de hoe-vraag en voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dit is belangrijk omdat dit instrumentarium de handvatten geeft om echt te veranderen. Tooling focust op processen en door het veranderen van processen, maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die digitalisering en technologisering biedt. Deze City Deal zorgt zo voor procesinnovatie.

Er bestaan verschillende verschijningsvormen: afspraken, standaarden, normen, verordeningen, (Europese) wetgeving. Elke verschijningsvorm kent zijn eigen werking en bindingskracht.

Er zijn inhoudelijke tools, waar we kijken naar concrete toepassingen van technologie in de buitenruimte. Daarnaast zijn er, op verzoek van de deelnemers, ook tools benoemd die de betere technologie in de buitenruimte mogelijk maken, deze tools gaan over Bestuur en Organisatie.

De partners bepalen

De partners bepalen zelf welke tools ze ontwikkelen. Dat doen we in de komende bijeenkomsten die we organiseren. We ontwikkelen alleen tools (verder) waar eigenaarschap voor te vinden is in de groep partners en die nog niet bestaan. Elke tool ontwikkelen we (verder) met een deel van de partners waaronder tenminste drie deelnemende gemeenten, waar de tool ook wordt getest. We willen dat de tools die we ontwikkelen haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. En dat ze voldoen aan de democratische eisen die we stellen en bijdragen aan een leefbare stad zoals bedoeld in SDG 11.

Hoeveel tools?

We willen in ten minste 9 inhoudelijke nieuwe tools ontwikkelen en ten minste 3 tools die te maken met bestuurlijke en organisatorische borging. Daarvan willen we er met 6 starten in de loop van het jaar en de overige 6 bij het tekenen van de City Deal op 3 december. Een deel van de tools die we dit jaar starten heeft al een voorgeschiedenis, we beginnen niet bij nul.

Tools die al ontwikkeling zijn

Naast de tools die we zelf ontwikkelen, komen we ook in contact met tools die worden geïnitieerd door anderen, waar onze partners bij betrokken kunnen worden. Hierbij slaan we de brug tussen de organiserende partij en ons netwerk en afhankelijk van het onderwerp zijn we er in meer of mindere mate bij betrokken.

De ‘gereedschapskist’

De tools verzamelen we in een toolbox die we samen met VNG (en onder vlag van Living in EU) verzamelen en waarin we ook al bestaande tools ontsluiten. Dit doen we op de website www.LivinginEU.nl, waarbij we ook focussen op de internationale markt. Al bestaande tools verzamelen we ook in de toolbox. Zo voorkomen we dat we dubbel werk doen.
Al bestaande tools kun je hier aanmelden.

 

 

naar de City Deal