INNOvember (19 nov): Rijksbreed beleid op smart city

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op donderdag 19 november (11:30 – 12:30 uur) geeft Jan-Willem Wesselink, programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een workshop over de slimme stad tijdens het programma van INNOvember – een maand lang werken, leren en beleven van innovatie voor en door de overheid.

Voor wie: alleen rijksambtenaren
Aanmelden via
www.innovember.nl

Rijksbreed beleid op smart city?
De komende jaren zullen onze regio’s, steden en dorpen onherkenbaar veranderen door digitalisering en technologisering. Dat biedt grote kansen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het vergt tegelijkertijd dat we scherp letten op de bedreigingen. Het is een cross-sectorale en multidisciplinaire verantwoordelijkheid die binnen het openbaar bestuur op lokaal (gemeentelijk) niveau is ingebed. Er is echter nog geen Rijksbreed beleid op het onderwerp, tegelijkertijd raken beleidsterreinen van verschillende ministeries aan het onderwerp.

Onlangs is met behulp van diverse co-creatiesessies inzicht verkregen in kwesties die steden niet kunnen ‘regelen’ zonder de nationale overheid en op welke thema’s inzet op nationaal niveau gewenst is. Op 3 december wordt daarnaast de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ getekend waarin meer dan 50 partners (gemeenten, provincies, bedrijven, maar ook de Ministeries van BZK, IenW en JenV) met elkaar onderzoeken hoe ze smart city kunnen borgen in hun organisatie.

Tijdens de sessie staan 4 kernvragen centraal:

  • Waar gaat het over bij smart city. Wat is er aan de hand en waarom is dat urgent?
  • Wat zijn de knelpunten? Aan de hand van praktijkvoorbeelden lichten wij toe welke onderwerpen op (inter)nationaal niveau tussen wal en schip zijn beland. Daarnaast delen wij opgehaalde behoeften, inzichten, successen, lessen, (markt)ontwikkelingen en (gemist) potentieel uit de co-creatiesessies.
  • Wat zijn onze aspiraties? Wat kunnen wij in gezamenlijkheid oplossen? Wij onderzoeken welke analogieën er met ons vraagstuk te maken zijn.
  • Hoe kunnen we dit beter borgen bij het Rijk? Hoe kunnen we de City Deal benutten om dat doel te bereiken? En we bespreken hoe u daaraan kunt meedoen

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *