Actueel

  • De film Agenda Stad, vertoond op de Werkconferentie Agenda Stad 2016 op 27 oktober in Eindhoven.
  • Op woensdag 12 oktober 2016 organiseerde de projectgroep van City Deal Inclusieve Stad samen met programma Initiate (VNG), Platform31 en het G32-Stedennetwerk een 
  • Op 6 oktober kwamen de ambtenaren van 12 gemeenten en 4 ministeries voor de tweede keer bij elkaar op een heisessie om te werken aan de inhoud van de tekst van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda.
  • Het projectteam van de City Deal Inclusieve Stad is met een camera op pad gegaan langs een vijftal sociaal werkers in buurtteams in de betrokken steden. Doel van Inclusieve Stad is om ondersteuning aan mensen met problemen op meerdere gebieden te verbeteren en tegelijkertijd de maatschappelijke ...
  • De kracht van Zuid-Limburg wordt enorm versterkt door samen te werken over de grenzen. City Deal Eurolab helpt om de belemmeringen van grensoverschrijdend werken en ondernemen op te lossen. Pragmatisch en op maat. Niet door wetten te veranderen (dat duurt veel te lang) maar door te ...
  • Tegelijk met de informele ministeriele bijeenkomst vond ook in Amsterdam de City Makers Summit in Amsterdam plaats. Meer dan 600 stadsmakers uit 150 Europese steden stelden samen een agenda op onder de naam ...
  • Op de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle op 9 maart ondertekenden negen publieke ...
  • Op 4 februari en 5 februari zijn meer dan 60 City Makers uit Nederland en Europa bij elkaar geweest om kennis, ervaringen en know-how uit te wisselen tijdens een tweedaagse conferentie, de New Europe ...
  • Op donderdag 10 december organiseerde Challenge Stad van de Toekomst in Pakhuis de Zwijger voor alle aangesloten initiatieven een themamiddag over financiering. Het was de dag om in contact te komen met deskundigen en te ontdekken hoe andere initiatiefnemers jouw vraagstuk ...
  • Utrecht heeft de 'Healthy Urban Boost' hoog in het vaandel en wil graag een City Deal met de rijksoverheid sluiten op dit gebied. Bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt rekening gehouden met een gezond leefmilieu, vertelt Martin Mulder, programmadirecteur Stationsgebied.