City Deal ‘Een slimme stad’ daagt startups uit systeem voor flexibele voetgangersstromen te ontwikkelen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat
Foto toont een Utrechtse gracht met een verkeersbord dat het icoon voor een eenrichtingsverkeersweg toont en de tekst 'Coronamaatregel'.

De City Deal ‘Een slimme stad’ is nog in verkenning, maar dat weerhoudt de ambitieuze deelnemers er niet van nu al een challenge uit te schrijven voor startups. Samen met het programma Startup in Residence gaat de City Deal op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kunnen gemeenten flexibel de verkeersrichting van voetgangers sturen, zodat we op anderhalve meter afstand kunnen blijven?

Dat de City Deal ‘Een slimme stad’ en Startup in Residence elkaar hebben gevonden, is niet verrassend. Beide initiatieven richten zich op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die op korte termijn toegepast kunnen worden. Met deze challenge Eénrichtingsstad dragen de City Deal en Startup in Residence bij aan een actueel vraagstuk: hoe beheersen we de verkeersstromen in stadscentra in tijden van corona?

Projectleider Jan-Willem Wesselink van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’: “We hebben de afgelopen maanden volop verkend wat het aandachtsgebied van onze City Deal moet worden. We richten ons op slimme, technologische kansen en oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken. Tijdens de drukbezochte webinars van de afgelopen tijd, was er natuurlijk één onderwerp waar we niet omheen konden: corona. Een actueel voorbeeld van een complex vraagstuk dat speelt in Nederlandse steden. Complex, want er spelen verschillende belangen, zoals natuurlijk de volksgezondheid en de economie. Maar ook vraagstukken als privacy – denk maar aan de recente discussie rondom Corona-apps – en recht op demonstratie, zoals de nasleep van de antiracismedemonstratie op de Dam ons leert. Daarom wilden we snel op zoek naar bruikbare tools die gemeenten helpen met deze vraagstukken.”

“En daar kwamen wij om de hoek kijken”, vertelt Nick Toet van het programma Startup in Residence. “Toen staatssecretaris Knops in mei 2019 het programma opende, zei hij: ‘Hoe verbind je maatschappelijke vraagstukken aan vernieuwende oplossingen? Door samen te werken met innovatieve, creatieve startups. Zo helpen we onszelf vooruit’. En dat is dus precies wat we zijn gaan doen, niet alleen bij BZK, maar ook bij de ministeries van SZW, EZK en LNV. Daarom sloten we met deze departementen en met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag een samenwerkingsovereenkomst, om kennis te delen en schaalvoordelen te realiseren. Door de actiegerichtheid en korte doorlooptijd, leent een challenge zich ook bij uitstek voor actuele vraagstukken als corona.”

Hoe werkt het?

De challenges van Startup in Residence zijn anders dan bijvoorbeeld aanbestedingen, onder andere omdat hier sprake is van co-creatie: intensieve samenwerking tussen ambtenaren, de zogenaamde ‘challenge-eigenaren’ en de startup die geselecteerd wordt. Die selectie vindt plaats door een jury die uit de inzenders van de challenge een top vijf kiest. Vervolgens kiest de jury na een pitch door de ‘genomineerden’ een winnaar.

Wat valt er te winnen?

Startups maken kans op een opdracht voor een prototype/pilot met een waarde tot 25.000 euro. Daarnaast wordt een uitgebreid programma met trainingen verzorgd en bekostigd. Bij een succesvolle pilot is er een kan op een vervolgopdracht of een duurzame samenwerking. Startups krijgen dus niet alleen experimenteerruimte, maar profiteren ook van het waardevolle netwerk van de City Deal Een Slimme Stad, bestaande uit gemeenten, ministeries, bedrijven en brancheorganisaties.

Waaruit bestaat de challenge Eénrichtingsstad?

Wat vragen de City Deal en Startup in Residence van deelnemende startups? Welnu: we willen steden leefbaar en gezellig houden en de economie die een flinke klap heeft gekregen van de coronacrisis weer op gang brengen. Uit de versoepeling van de maatregelen blijkt dat het inmiddels weer drukker wordt in de stad. Dat is prima, mits we ons aan de 1,5 meter afstandsregel houden. Welke technologische middelen kunnen we inzetten om de verkeersstromen van voetgangers in stadscentra te beheersen en coördineren, zodat we voldoende afstand houden? Om ongewenste massa’s te voorkomen, blijkt het nuttig om éénrichtingsverkeer te creëren in binnensteden. Tegelijkertijd moet een systeem dat dit faciliteert flexibel zijn, want de juiste looprichting kan bijvoorbeeld afhangen van het moment van de dag, of van incidenten. Kortom: soms is linksaf de beste optie en soms zou je willen dat iedereen naar rechts loopt. En soms is het zo rustig dat het niets uitmaakt. Dus: hoe kunnen gemeenten flexibel sturen wanneer nodig en maximale vrijheid bieden wanneer dit kan? Dat is de challenge. Heeft jouw startup de oplossing? Is deze schaalbaar en technologisch (en niet puur fysiek)? Meld je dan aan voor de online informatiebijeenkomst op maandag 22 juni van 14:00 tot 15:30 en dien voor 2 juli 17:00 uur jouw voorstel in via de website: www.startupinresidence.com/intergov! Zit jouw inzending bij de beste vijf, dan mag je op 15, 16 of 17 juli jouw voorstel toelichten. Op 24 juli wordt de winnaar bekendgemaakt.

Meer informatie

Heb je vragen over de challenge Eénrichtingsstad? Stel deze via www.startupinresidence.com/intergov. Wil je meer weten, bekijk dan de websites van Startup in Residence en de City Deal ‘Een Slimme stad, zo doe je dat’.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *