City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt verlengd en breidt verder uit

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten 59 partners zich op 19 januari in ’s-Hertogenbosch aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

De afgelopen twee jaar is er door 63 partners gewerkt in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Samen willen ze de kansen van digitalisering en technologisering benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en de democratie te versterken.

Een groot smartcitynetwerk dat stappen wil zetten

Met succes, want er zijn 16 nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Projectleider Jan-Willem Wesselink is tevreden met de volgende stap. ‘We hebben een goede basis gelegd om de kansen te benutten die digitalisering en technologisering aan steden, dorpen en regio’s kan bieden. Die kansen moeten we nu omzetten in waarde. Het is mooi om te zien dat de partners daarmee door willen.’

Partners City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen op 19 januari de volgende stap van de City Deal in ’s-Hertogenbosch: gemeente Alkmaar, gemeente Amersfoort, Amsterdam Smart City, gemeente Apeldoorn, Arcadis, Argaleo, Avans hogeschool, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BNA, BNSP, BPD, BTG, gemeente Breda, Brightlands Smart Services Campus,  gemeente Capelle aan den IJssel, Capgemini, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Civity, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, gemeente Den Haag, gemeente Deventer, DHM, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Facilicom Solutions,  Fiware, FME, Fontys hogeschool, Future City Foundation, Goudappel, gemeente Heerlen, Heijmans, gemeente Helmond,

hogeschool Rotterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kadaster, KPN, NHL Stenden, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland, provincie Overijssel, Platform31, Politie, Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Roermond, stad Roeselare, gemeente Rotterdam, hogeschool Saxion, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Sittard-Geleen, Six advocaten, TNO, TU Delft, VodafoneZiggo, WeCity, WeLabs, provincie Zuid-Holland, gemeente Zwolle.

Tegelijkertijd is met DigiGo, Impactcoalitie Safety & Security, de Retailagenda, de U-Tech Community en Urban Innovation Development netwerk (i.o) de intentie ondertekend om te onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken. Wesselink: ‘We staan in Nederland voor enorme opgaven. We hebben een grote woningbouwvraag en tegelijkertijd een stevige duurzaamheidsopgave.’

 

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.agendastad.nl.

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ of aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Jan-Willem Wesselink, projectmanager van de City Deal, via T: +31 6 286 384 26 ([email protected]) of Zoë Spaaij, projectsecretaris, via T: +31 6 50586953 ([email protected]).

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *