EU-subsidie voor Smart City Monitor

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

De Europese Unie stelt ruim 800.000, – euro subsidie beschikbaar voor het project Smart City Monitor. Daarvan ontvangt de gemeente ‘s-Hertogenbosch bijna 200.000, – euro. Deze Smart City Monitor geeft onder meer inzicht in bezoekers- en verkeersstromen in de binnenstad. Slim gebruik van deze data helpt om de stad voor iedereen aantrekkelijk, gezond en toegankelijk te houden. En dat sluit heel goed aan op ’s-Hertogenbosch als datastad en bij het partnership aan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Naast inzicht in bezoekers- en verkeersstromen geeft de monitor ook data over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de beleving van bezoekers. Op deze manier kunnen verschillende data aan elkaar worden gekoppeld. Dat levert belangrijke informatie op om voorspellingen te doen en om met passende oplossingen te komen. Denk bijvoorbeeld aan slimme bevoorrading, duurzaam vervoer en verdere vergroening. Of aan ondernemers die hun planning en marketing kunnen afstemmen op voorspelde drukte. Inzicht in verblijfsduur en verplaatsingen helpt ook om knelpunten in bijvoorbeeld veel gebruikte fiets- en autoroutes op te lossen, of om evenementen meer te verspreiden over ruimte en tijd.

Wethouder Jan Hoskam: “Met deze EU-subsidie kunnen we verdere stappen zetten om data op een slimme manier toe te passen in onze stad. Dat doen we niet alleen. We werken samen met partners aan een gezonde en vitale binnenstad. Ik ben daar trots op. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven kunnen we de onderlinge kennis vergroten en tot innovatieve oplossingen komen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.”

De ontwikkeling van deze monitor gebeurt in samenwerking met de gemeente Breda, Jheronimus Academy of Data Science, Breda University of Applied Sciences en de geodata-bedrijven Argaleo en Geodan.

REACT-EU voor economisch herstel
Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel na de coronacrisis. Smart City Monitor draagt hieraan bij. Dit project loopt vanaf najaar 2021 tot eind 2023.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *