Jaarverslag 2022 – Interview Marieke Beekers ”Wees je bewust van de impact van technologie”

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat
Marieke Beekers, verbindingsmaker bij de gemeente Breda

Mensen of partijen samenbrengen vanuit de win-win-win gedachte, zodat de stad daar ook baat bij heeft. Dat is wat Marieke Beekers graag doet. De verbindingsmaker voor de gemeente Breda voelt zich als een vis in het water in de werkgroep ethiek binnen City Deal.

Beekers geeft namelijk ook invulling aan de ‘mindware’ van Bredata, het masterplan digitalisering van Breda. In Breda willen we de stad zijn waar de menselijke maat van digitalisering centraal staat. Onder mindware binnen Bredata wordt digitale ethiek, digitale vaardigheden, inclusie en balans verstaan. Het gaat om bewustwording van de impact van technologie en in balans on- en offline genieten van het leven. Door aansluiting bij de werkgroep ethiek binnen City Deal wilde ze onderzoeken wat zij van elkaar kunnen leren en voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van digitale ethiek.

Waar heb je zelf het meeste aan gehad?

“In het begin was ik vooral aan het absorberen, kennis opdoen, hoe geven andere gemeenten/steden invulling aan digitale ethiek? Het scherpte mijn eigen geest en manier van denken waar wij als stad Breda voor staan. Nu is het meer kennisdelen. De werkgroep is een kennisnetwerk geworden. Een feestje om bij te horen.

In Breda heb ik vanuit Bredata mindware een ethisch stedelijk team samengesteld, volgens het motto van Breda: ‘Breda brengt het Samen’. Met het ethisch stedelijk team proberen wij met iedereen die actief is in het publieke domein van Breda (hogescholen, woningbouwcoöperaties, het ziekenhuis, veiligheidsregio, bibliotheek, zorgorganisaties) het gesprek te voeren over digitale ethiek. Door samen casussen te bespreken of middels sprekers of door het doen van een spel dat aanzet tot nadenken. Ik geloof in samenwerken, samen zoeken en vinden. Digitale ethiek gaat over iedereen en gaat ook iedereen aan. De mix aan partijen en gezichtspunten maakt het gevarieerd, leuk en interessant.”

Noem eens een succes?

“Laatst hadden wij een netwerkbijeenkomst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Als werkgroep zit er dan, zoveel gedrevenheid bij elkaar! We wisselen ervaringen uit maar bedenken ook hoe we samen nog meer impact kunnen maken. Door naast het inventariseren van ethische methodes en die inzichtelijk te maken voor iedereen ook als werkgroep meer samen te doen. Bijvoorbeeld door sprekers te vragen, bij elkaar of elders op werkbezoek te gaan of opleidingen te maken. Het is de next step: hoe til je als land de digitale samenleving naar een hoger level? Een ander hoogtepunt was de Summerschool afgelopen zomer, waarbij wij vanuit de werkgroep met studenten en jong professionals filosofeerden over het vraagstuk hoe we inwoners beter kunnen laten participeren. Ik kwam met zoveel energie terug!”

Als je terugblikt, wat zou je dan anders doen?

“Mede door het online werken gingen we wel eens te opdrachtgericht een bijeenkomst in. Hoe wordt een tool zo goed mogelijk ingevuld? Terwijl net buiten die cirkel van focus ook iets heel waardevols kan liggen. Dat is de kers op de taart. Juist in geval ethiek is de dialoog zo waardevol. Stel open vragen. Hoe doe jij dit? Laat ruimte over voor ontmoeting en de menselijke maat.”

Maak je je wel eens zorgen?

“De ‘wereld’ en de dienstverlening wordt steeds digitaler. Opkomen voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, heeft ook met digitale bewustwording en -ethiek te maken. Binnen de organisatie wordt daar ook over nagedacht. Wat doe je wel of juist niet digitaal? Maak afspraken over een digitale balans. Afgelopen jaar heb ik met een groep ontwerpers gekeken naar een betere digitale balans voor jongeren. Hoe kun je elkaar ook nog gewoon ontmoeten zonder telefoons?”

Hoe kijk jij naar digitale transitie?

“De basisvragen zijn: kan het en mag het? Maar eigenlijk moet de vraag ook zijn: willen wij het? Zonder daarbij de vooruitgang te willen remmen. Je kunt deze vraag ook gebruiken om iets te stimuleren, iets beter te maken. Digitalisering kan helpen bij het vormen van een betere samenleving, maar op basis van welke waarden gebeurt dit? Ik ben niet tegen technologische ontwikkelingen, maar ben wel -opbouwend – kritisch. Hebben wij oog voor alle aspecten? Willen wij dit? En op deze manier of kan het op andere wijze? Wees je bewust van de impact van technologie op ons menselijk samenleven.”

Meer weten over de City Deal? https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *