Jaarverslag 2022 – Interview Wim Willems ”Samen slimmer werken in ons credo”

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat
Wim Willems - wethouder in Apeldoorn

Na een succesvolle eerste fase van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is het tijd voor een concreter vervolg. City Deal krijgt in januari 2023 een doorstart. Eén van de initiatiefnemers is Wim Willems, wethouder in Apeldoorn en voorzitter van de bestuurlijke themagroep Slimme duurzame verstedelijking van de G40. Hij blikt terug én vooruit.

“Het is een unicum dat we met zoveel partners City Deal hebben gerealiseerd en uiteindelijk twaalf projecten succesvol hebben afgerond die bijdragen aan het maatschappelijk belang”, stelt Willems. “Eén project kwam niet van de grond. Maar ook daar leer je van, want je hebt samengewerkt en dat brengt je verder. In de volgende fase gaan we concreter door op wat we nu willen, en vooral hoe we dat gaan doen. Een toolbox vol instrumenten ontwikkelen. Een gereedschapskist gevuld met mooie oplossingen.”

Waar ben je het meest trots op?

“Dat we ondanks de tijdsgeest waarin we zaten, met corona, toch goed hebben samengewerkt. Het laatste half jaar hebben we weer fysieke bijeenkomsten gehad. Afgelopen voorjaar was een bestuurlijk overleg in Utrecht. Ik zag de zaal vollopen en mensen op een creatieve manier bezig projecten vorm te geven. Daar krijg ik energie van. Als je ziet wat opgepakt wordt en kansen die onderweg worden aangegrepen, dan is dat gewoon gaaf.”

Noem eens voorbeeld?

“Vanuit City Deal is breed gekeken naar de modelverordening (inspiratiedocument) voor smart city-toepassingen en hebben we samengewerkt om uniformiteit te krijgen. Ook partners die geen deel uitmaken van City Deal haakten aan. Het mooie is dat andere gemeenten dit document uit de gereedschapskist pakken en gebruiken. Belangrijke woorden bij de ontwikkeling van een tool zijn voor mij: haalbaarheid. Kun je het borgen binnen een organisatie? Schaalbaarheid. Kun je het kopiëren naar  andere partners. En de woorden samen en doen. Door samen te werken en door te doen hebben we het gerealiseerd. Schouders eronder en uitvoeren. ”

Wat heeft City Deal opgeleverd?

“Neem de crowd safety manager. Die is opgepopt tijdens corona. Er was grote drukte in binnensteden, waardoor afstand houden niet lukte. Met tools werd dit beter beheersbaar. Door de drukte per vierkante meter te meten en dit te communiceren, kregen we signalen zoals ‘let op, het is te druk’.

Voor het ethisch kader, bijvoorbeeld wel of niet vaccineren tegen corona, kun je geen tool opleveren, maar het is wel een speelveld dat aandacht vraagt. Door met elkaar in gesprek te gaan creëer je bewustwording. Bewustwording rondom ethiek is altijd belangrijk geweest.

Kijk je naar de inrichting van de stad, dan denk je aan smart mobility, aan het oplossen van verkeersproblemen of de verkeersveiligheid. Wat kunnen data ons leren? Op logistiek vlak kun je nadenken over het bevoorraden van de binnenstad via goederenhubs. Het grootvervoer levert bij de hub en van daaruit wordt het via elektrische voertuigen – duurzamer – naar de binnenstad gebracht. Een mooi voorbeeld is ook de snuffelfiets. Medewerkers van Future City Foundation reden hiermee van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat ze zo’n fiets gebruiken om data, bijvoorbeeld over gezonde luchtkwaliteit, te verzamelen is mooi.”

Wat moet er de komende jaren gebeuren om de slimme stad te realiseren?

“Veel. We zijn nog lang niet klaar. We hebben de ‘wat’-vraag beantwoord, nu gaan we naar de ‘hoe’-vraag. We hebben twaalf grote cases. Hoe kunnen wij die opschalen en bij andere gemeenten krijgen. Hoe zorgen wij ervoor dat alle gemeenten bezig zijn met technische en digitale ontwikkeling? Ik merk dat vaker de vraag opkomt: praat ons bij, hoe hebben jullie dit vraagstuk opgelost?  Samen slimmer aan de slag is ons credo. Ik kan mij indenken dat wij gaan aanhaken bij thema’s als woningbouw, duurzaamheid, energietransitie en digitale veiligheid.”

Is hierbij ook een link met City Deal Slim Maatwerk?

“Ja. Hoe kunnen digitalisering en technologie eraan bijdragen dat iedere Nederlander zelfstandig op een gezonde manier kan wonen en leven? Dat is een mooie vraag die City Deal zichzelf kan stellen. Ik ben trots dat we dat ook op sociaal vlak doen met het zusterproject Slim Maatwerk, dat sinds enkele maanden actief is. Arbeidsontwikkeling bijvoorbeeld. Hoe kan technologie hierbij helpen? Hoe is de online klantreis van hulpvragers? We hebben een bijeenkomst gehad over de ontwikkeling van een apparaat waarmee je met een camera wondcontrole grotendeels kunt doen. Het staat nog in de kinderschoenen, maar als dit te realiseren is, kan dit in de toolbox.”

Waar lig je wakker van bij de digitale transitie?

“Niets, want als je ergens over wakker ligt, moet je het vraagstuk juist aangrijpen om op te lossen. Heb ik zelf het antwoord niet, dan vraag ik anderen. Je kunt niet alles alleen oplossen. Zo kom je toch weer uit op samenwerken. Wat ik mooi zou vinden, is dat we straks een etalage hebben waaruit iedereen een tool kan plukken. Dat wij een inspiratiebron zijn geweest voor veel andere partijen in alle gemeenten in Nederland.“

Meer weten over de City Deal? https://agendastad.nl/jaarverslag-2022-zo-werken-we-samen-aan-de-slimme-stad/?cd=1

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *