Vanuit de City Deal Kennis Maken spraken we met een viertal jonge  'verbinders'; mensen die een brug slaan tussen gemeente en kennisinstellingen of tussen kennisinstellingen en samenleving. Wat drijft hen en hoe gaan ze te werk. Lees de portretten van:
Ilse, je werkt als verbinder binnen de Wageningen University & Research (WUR). Wat houdt jouw baan nu precies in?  [caption id="attachment_8986" align="alignleft" width="200"]
Binnen de Universiteit Utrecht word je gezien als een verbinder. Wat houdt jouw rol in?[caption id="attachment_8987" align="alignleft" width="225"]
Esther, je bent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, maar geeft ook advies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat houdt jouw baan precies in?[caption id="attachment_8976" align="alignleft" width="260"]
Je bent programmaleider van het Akkoord van Groningen. Wat houdt zo'n baan nou precies in?[caption id="attachment_8975" align="alignleft" width="200"]
Het Partnership Urban Mobility streeft naar duurzame en efficiënte stedelijke mobiliteit. Dit partnerschap van de Europese Agenda Stad of Urban Agenda for the EU, wordt gecoördineerd door Tsjechië en de Duitse stad ...
Het benutten van het potentieel van kennisinstellingen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven in de stad, dat is een van de speerpunten van de City Deal Kennis Maken waaraan elf van de Nederlandse steden met een hogeschool en universiteit deelnemen. In een aantal van deze steden is een ...
Een doorbraak bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Dat is wat de veertien publieke en twaalf private samenwerkingspartners als doel stelden bij de ondertekening van de City Deal ...
Julien van Geertsom, voorzitter MI-IS, partnership Urban Poverty
Aan de vooravond van zijn pensionering praat Julien van Geertsom van het Europese Partnership Urban
Maarten Hajer, hoogleraar en hoofd van de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, over de kracht van verbeelding, het belang van een wijkenaanpak en de positieve kant van verandering. Middenin het Atrium van het Haagse stadhuis prijkt begin januari een Ark. Het is ...

Onze Partners