Schrijf je nu in voor jouw Dag van de Stad

De inschrijving voor de Dag van de Stad is van start! Op donderdag 29 september komen we in Tilburg bij elkaar voor hét grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Met de Spoorzone Tilburg als uitvalsbasis bouwen we tijdens deze zesde editie samen aan ‘de stad van iedereen’.

Op de Dag van de Stad streven we dit jaar naar een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Een stad waar iedereen gelijke kansen heeft, op werk, passende woonruimte, goed onderwijs en goede zorg. Een inclusieve stad die sociale en fysieke opgaven met elkaar verbindt. Dit alles komt terug in het diverse programma, zowel in werkvormen als onderwerpen. Naast een gezamenlijk programma, is er een keuzeprogramma. Daaruit stel je naar smaak en inzicht jouw eigen dagprogramma samen. Bij je inschrijving geef je meteen je programmakeuze op. Zo ben je verzekerd van een plek. 

Bekijk het hele programma en schrijf je in op dedagvandestad.nl 

Het gezamenlijke programma: opening, lunch en afsluiting

De Dag van de Stad speelt zich af op verschillende locaties op de Spoorzone Tilburg. We beginnen samen in de Wagenmakerij met een kop koffie. Vanaf 9.45 heten dagvoorzitter Özcan Akyol, burgemeester Theo Weterings van Tilburg en het ministerie van BZK ons welkom op het hoofdpodium in de Koepelhal. Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling in Tilburg en beste bestuurder van het jaar 2021 deelt in haar openingslezing meer over haar missie om van Tilburg een stad van iedereen te maken. We maken kennis met meerdere sprekers waaronder Vittorio Desikan, ijsmaker, verhalenverteller en verbinder. 

Om 11.00 uur waaiert iedereen uit over de verschillende locaties op de Spoorzone of gaat op excursie. Tussendoor lunchen we gezamenlijk in de Wagenmakerij, en bij mooi weer ook in de binnentuin. Vanaf 15.30 uur keert iedereen terug naar de Koepelhal waar journalist, opiniemaker en presentator Sander Schimmelpenninck de dag afsluit met zijn visie op een eerlijker samenleving zoals hij die ook schetst in het tv-programma ‘Sander en de Kloof’. Napraten kan bij de afsluitende borrel vanaf 16.30 uur.   

Het keuzeprogramma: stel jouw eigen Dag van de Stad samen

Bij inschrijving voor deelname aan de Dag van de Stad schrijf je je meteen in voor het keuzeprogramma. Dat doe je door een persoonlijke selectie te maken uit de programmaonderdelen die in drie rondes tussen 11.20 uur en 15.20 uur plaatsvinden. Je vindt het keuzeprogramma in het blokkenschema op dedagvandestad.nl. Je kiest uit meer dan 30 verschillende programmaonderdelen verdeeld over zeven locaties. Je schrijft je voor maximaal drie programmarondes in. Een programmaronde duurt een uur. Een uitzondering hierop vormen de excursies en ontwerpateliers. Die duren twee uur, dus kun je daarnaast nog maar één andere programmaronde kiezen. 

Mix-and-match 

Neem voordat je je inschrijft even rustig het hele blokkenschema met het programma door. Ons advies: mix en match in genres en op inhoud. Een last lecture over biodiversiteit combineert goed met een theatervoorstelling van de kinderen van gastarbeiders en een filmlezing over gelijke kansen in het onderwijs. Of ga mee met een actieve excursie door Tilburg en combineer dat met een kennisinjectie bij een wetenschapscollege of een dosis inspiratie met flitsende Talks of the town. Houd je van het gesprek in kleine groepen, kies dan voor een rondleiding door de LocHal, luister naar een van de persoonlijke verhalen van Tilburgers en combineer dat met een boekenclub of een van de ontwerpateliers. 

Wacht niet te lang met inschrijven, er zijn programmaonderdelen waar slechts voor een beperkt aantal deelnemers plek is. Welke keuze je ook maakt, dit wordt jouw Dag van de Stad. 

Schrijf je nu in!

Dat kan op dedagvandestad.nl. Daar vind je ook meer informatie over het inschrijven, het thema, programma, de sprekers, gaststad en meer. Of volg de Dag van de Stad op Twitter, Instagram of LinkedIn.

De Nacht van de Stad

Heb je niet genoeg aan een dag? In de avond voorafgaand aan de Dag van de Stad, organiseert gaststad Tilburg samen met lokale partners de Nacht van de Stad. Bezoekers kunnen mee met spannende en interessante excursies by night, in de stad en omgeving. Welke dat precies zijn maken we binnenkort bekend. Inschrijven kan dan ook. Wil je zeker bij de Nacht van de Stad zijn? Reserveer 28 september vanaf 17:00 dan vast in je agenda en ontdek dat Tilburg ook in de nacht leeft en swingt.

 

Agenda Stad organiseert dit jaarlijkse congres samen met de G4 en G40, de VNG, het Rijk, Platform31, het Netwerk Kennissteden Nederland en een gaststad, in 2022 is dat de gemeente Tilburg, met bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

 

Vacature: Draag bij aan bruisende binnensteden als kwartiermaker / coördinator van de City Deal Vitale Binnensteden

De City Deal Vitale Binnensteden in oprichting is voor de looptijd van de City Deal (3 a 4 jaar) op zoek naar een contactueel en communicatief sterke kwartiermaker / programmacoördinator met een aantoonbare affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Ben jij de gedreven verbinder die zich de komende jaren 24-32 uur per week wil inzetten om samen met gemeenten, Rijk en marktpartijen de Nederlandse binnenstad weer het levendige hart van de stad te maken? Reageer dan uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 door een e-mail met motivatie, cv en beschikbaarheid te sturen naar postbus.agendastad@minbzk.nl.

Hieronder lees je de uitgebreide vacaturetekst. Je kunt de vacature ook als pdf downloaden, als je hem nog eens op je gemak wilt doorlezen.

Kwartiermaker/Programmacoördinator City Deal Vitale Binnensteden

Opdracht 3-4 dagen per week voor looptijd van de City Deal (3 à 4 jaar)

Tussen organisaties in heel Nederland maak jij als programmacoördinator van de City Deal werk van de transformatie in de grote binnensteden. Dat doe je door slim en daadkrachtig samen te werken met verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij jou als drijvende kracht stropen deze partijen de mouwen op om gezamenlijk tot vernieuwing te komen om van de binnenstad een geliefde verblijfsplek te maken met een mix van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen in een aantrekkelijke en groene setting.

Over de City Deal Vitale Binnensteden

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor en sociaal hart van de stad. De toekomst van de Nederlandse binnenstad staat al geruime tijd onder druk met leegstand tot gevolg. Gemeenten, retailers, dienstverleners, de cultuursector, vastgoedeigenaren en stadsbezoekers zien het levendige hart van hun stad in aantrekkelijkheid afnemen en op sommige plekken zelfs verloederen. De coronacrisis versterkt en versnelt deze ontwikkelingen waardoor een negatieve spiraal dreigt. Er is behoefte aan vernieuwende aanpakken en financieringsoplossingen om duurzame transformatie mogelijk te maken. In de City Deal Vitale Binnensteden experimenteren koplopergemeenten samen met ministeries om van de binnenstad een bruisende en toekomstbestendige plek te maken. Basis voor de City Deal vormt de Verkenning G6 Binnensteden: Sturen op transformatie (Bura/Stec, 2022) en de samenwerkingsagenda die door de G6-steden op basis hiervan is opgesteld.

Alle deelnemende partijen brengen een eigen project en eigen ervaringen in. Daarbij ligt de focus op vier werklijnen:

 1. Programmeren, ontwerpen en monitoren van de binnenstad
 2. In samenwerking met partijen sturen op de binnenstad
 3. Fondsvorming en vastgoedverwerving
 4. Inzet van bestaand en nieuw planologisch-juridisch instrumentarium

Jouw taken

 • Je voert de dagelijkse projectleiding van de City Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal. Je wordt hierbij ondersteund door een secretaris.
 • In de huidige startfase van de deal werk jij als kwartiermaker met betrokken partijen aan de vormgeving van het programma. Na ondertekening coördineer jij de samenwerking en het uitvoeringsplan.
 • Je staat in nauw contact met alle partijen over de voorbereiding, uitvoering, kruisbestuiving en evaluatie van de City Deal-projecten.
 • Je bent alert op relevante signalen uit de politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk en benut deze op proactieve wijze voor de deal.
 • Je voert overleg met vastgoedpartijen, retailers, banken, overheden, kennisinstellingen en andere partijen over kansen, belemmeringen en prikkels die bijdragen aan de transformatie van binnensteden.
 • Je adviseert beleidsmakers van departementen en steden over verbetering van beleid en regelgeving, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke impact, tempo, haalbaarheid en schaalbaarheid.
 • Je signaleert kansen voor ‘systeemdoorbraken’, zoals nieuwe wetgeving, beleid, financiering of afspraken met de markt.

Functie-eisen

 • Je hebt een sterke ruimtelijk-economische achtergrond en hebt aantoonbare affiniteit met stedelijke transformatie en vastgoedvraagstukken. Bij deze transformatie kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de publieke als private sector.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult daadkrachtig een coördinerende rol.
 • Je werkt enthousiasmerend en inspirerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je bent van nature een verbinder, teamspeler en charismatisch netwerker.
 • Je hebt een sterke proces-intelligentie, schakelt makkelijk tussen bestuurslagen en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende partijen.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: 24-32 uur / week
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Vitale Binnensteden (3 à 4 jaar)
 • Invulling: één persoon (en geen team), omwille van korte lijnen met alle betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat zijn jouw ervaringen met de transformatie van binnensteden?
 • Wat is jouw visie op de belangrijkste benodigde veranderingen voor de Nederlandse binnensteden?
 • Hoe denk je deze opgave te kunnen realiseren en hoe zie je je eigen rol hierin?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op deze City Deal samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk vrijdag 8 juli door een email met je motivatie, CV en beschikbaarheid te sturen naar: postbus.agendastad@minbzk.nl.

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: steven.kroesbergen@minbzk.nl.

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van (meestal) vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 28 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Vanaf 2022 breidt Agenda Stad met het nieuwe instrument Town Deals haar diensten ook uit naar middelgrote en kleinere gemeenten met een gedeelde transitieopgave. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

Open Huis City Deal Ruimte voor Lopen op 5 juli

We zien twee mensen wandelend en pratend op een voetpad door een bos. Het beeld is ingekaderd door een grote boom die over het pad en de wandelaars buigt

Hoe geef je voetgangers echt de ruimte in de stad? Hoe veranker je het in gemeentelijk beleid en hoe kun je jouw werknemers of inwoners verleiden om te lopen? Kijk op 5 juli om 15.30 uur naar de online Open Huis-sessie van de City Deal Ruimte voor Lopen voor een middag vol inspiratie, praktijkervaring en tools waarmee de voetganger letterlijk een stap verder kan zetten.

De partners van de City Deal Ruimte voor Lopen zijn de pioniers op het gebied van voetgangersbeleid. Gemeenten, provincies, ministeries en maatschappelijke organisaties experimenteren in projecten en zetten samen lopen op de kaart in stedelijke ontwikkeling. Steeds meer gemeenten hebben ambities om de voetganger ruim baan te geven. Tijdens deze allereerste Open Huis-sessie van Agenda Stad laten we zien hoe we met concrete plannen, pilots en proeftuinen werken aan de ideale voetgangersstad.

Journaliste en loopfanaat Hella van der Wijst (o.a. bekend van het tv-programma KRO De Wandeling) gaat deze middag in gesprek met bestuurders, specialisten en andere professionals over de voordelen van lopen: voor onze gezondheid én voor de stad. En geven ook praktische tips: wat kunnen gemeenten en organisaties nu doen om (meer) mensen te laten lopen?

De gasten

Tijdens deze Open Huis bijeenkomst ontvangen we diverse gasten, onder wie architect en burgemeester van het Vlaamse Gooik Simon de Boeck. Hij onderzocht hoe steden als Barcelona, Parijs en Londen verregaande stappen zetten om steden te transformeren en ruimte te geven aan voetgangers. Andre de Wit, Adviseur mobiliteit van de gemeente Rotterdam, legt uit welke concrete stappen gemeenten kunnen zetten om het voetgangersbeleid vorm te geven. Marjan den Braber van Arcadis laat zien wat “practice what you preach” betekent. Stedenbouwkundige Annemieke Molster schreef het boek “Loop!” en toont wat ruimte voor de voetganger oplevert voor de stad.

Femke Hulshof van Werken in Beweging laat zien hoe je kan verleiden om te lopen. In een gesproken column licht Patty Muller van de Voetgangers Vereniging Nederland de staat van de voetganger toe. Martine de Vaan, projectleider van de City Deal Ruimte voor Lopen en Frank Reniers, Programmamanager van Agenda Stad, vertellen over de opbrengsten van samen innoveren.

Kijk online mee

Dus: gaat jouw gemeente ook steeds meer aan de slag met de voetganger, ben je geïnteresseerd in de volgende stap in duurzame mobiliteit of gezondheid? Werk je voor een organisatie die wil  bijdragen aan gezonde en vitale werknemers ? Kijk dan op 5 juli om 15.30 uur naar de online Open Huis-sessie. Meld je aan en je ontvangt tijdig de link naar de uitzending. De sessie duurt tot 16:30 uur.

Over de Open Huis-sessie

De Open Huis-sessies zijn een nieuw initiatief van Agenda Stad. Tijdens het Open Huis stelt een City Deal zich aan een breder publiek voor met een inhoudelijke bijeenkomst in sfeervolle setting. Dat kunnen gemeenten of andere partijen zijn met belangstelling voor het thema van die specifieke deal. Doel is om het City Deal-netwerk te vergroten en de waardevolle kennis die in de City Deal wordt opgedaan, breder te verspreiden. De Open Huis-sessie van de City Deal Ruimte voor Lopen is de eerste bijeenkomst in deze nieuwe reeks.

 

Eerste exemplaar ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt aan gebiedsontwikkelaar AM

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Tijdens de vastgoedbeurs Provada is donderdag 16 juni het eerste exemplaar van het boek ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’ uitgereikt door Jan-Willem Wesselink (programmamanager Future City Foundation) aan Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM. Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation in samenwerking met 18 publieke en private partners en de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’.

Het boek gaat over de vraag hoe we waarde kunnen creëren in de smart city. Want als technologisering en digitalisering immers alles veranderen, verandert ook de manier waarop waarde ontstaat in regio’s, steden en dorpen. Of je nou slimme straatverlichting biedt, een digital twin bouwt, 5G aanlegt of gebieden herontwikkelt, je wil waarde creëren en uiteindelijk ook geld verdienen. Want alleen een financieel gezonde economie is toekomstbestendig. Daarbij komt dat veel bedrijven de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van die nieuwe producten en diensten. Dat heeft veel interessante oplossingen opgeleverd, maar als we willen dat ze dat blijven doen, moeten die innovaties ook tot volwassen producten kunnen leiden.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: ‘Dit boek is een mooie inspiratie voor  ons als we kijken we naar de toekomst en nadenken over slimme en inclusieve steden. In de onze visie PanorAMa 20250, die we op de Provada lanceren, geven we een blik op de toekomst van het Nederland van 2050. Daar is smart city zeker een belangrijk onderdeel bij. Met behulp van dit boek kunnen we dit aspect nog verder invullen en zal het bijdragen aan onze visie op de toekomst van Nederland.’

Meer waarde door verbinding, flexibiliteit en betekenis
Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur van het boek: ‘Toen we het idee bedachten voor het boek ‘Zo creëer je waarde’ spraken we over de economische waarde. Werktitel voor het boek was ‘Slimme businessmodellen’. Alsof wij die wel even zouden bedenken, maar toch ‘Zonder kassa, geen massa’, was wel een lekker tegeltje. Daarbij mocht na twee jaar pandemie en zwartgalligheid de focus wel eens lekker liggen op geld verdienen.  Flink wat gesprekken later bleek het helemaal niet te gaan over businessmodellen, maar over het creëren van waarde. Ook goed dacht ik. Dat is toch een soort van hetzelfde. Niet dus. Gesprekken gingen over stedenbouw, duurzaamheid en over kunst. Over een altijd verbonden samenleving. Over moonshots. We zetten ondertussen een nieuwe City Deal op en verdiepten ons in het sociaal domein. We ontdekten digitale kunst. Hadden mooie gesprekken met nft-artiesten en weten nog niet zeker of we de nieuwe tulpenmanie hebben ontdekt of de digitale Zonnebloemen van Van Gogh.’

Dit boek is verdeeld in drie delen, waarin u in het eerste deel lees over wat waarde is volgens de verschillende auteurs. In het tweede deel gaat het over procesinnovatie. Over de City Deals en over tooling. Over de vraag hoe we het moeten doen. Voor het derde deel zijn wij het land ingetrokken op zoek naar wat de slimme stad in de praktijk is. Zo ontstond het idee om projecten dan maar te verzamelen. Op een kaartje. Per stad. Zodat u er langs kan fietsen.

Klik hier om het boek te bestellen. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.

Digitale proef met ‘Crowd Safety Manager’ om beter te anticiperen op drukte in Scheveningen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Vrijdag 3 juni 2022 gaven de politie en gemeente Den Haag het startschot voor een proef met een digitale druktemanager op Scheveningen. Met deze ‘Crowd Safety Manager’ gaan zij deze zomer onderzoeken hoe digitale technologie en data kunnen helpen de drukte in de badplaats in goede banen te leiden. De Crowd Safety Manager is ontwikkeld binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in samenwerking met Argaleo, Gemeente Den Haag, Politie Nederland, en ook Gemeente Breda en Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Het startschot van de Crowd Safety Manager werd gegeven tijdens het Smart@Sea festival op Scheveningen, waar bewoners en bezoekers konden kennismaken met verschillende innovaties die plaatsvinden in het Living Lab Scheveningen. De digitale proeftuin op de boulevard waar nieuwe technieken getest worden. Wethouder Saskia Bruines: “De Crowd Safety Manager is een mooi voorbeeld van hoe we als gemeente data inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Met deze proef testen we, in samenwerking met de politie, inwoners en ondernemers, of deze tool helpt in het verminderen van de overlast gedurende de zomer. Zodat iedereen kan genieten van een fijne dag aan het strand. ”

Digitale 3D-kaart
De Crowd Safety Manager is een digitale kaart waarop de drukte zichtbaar is. Ook analyseert en voorspelt het systeem waar drukte kan gaan ontstaan. Met als doel dat de gemeente, hulpdiensten, politie evenementenorganisaties beter kunnen anticiperen. Dat doet het dashboard door een aantal anonieme databronnen met elkaar te combineren. Zo telt het systeem het aantal mensen op de boulevard en kijkt het naar informatie van het openbaar vervoer, parkeerdata, weersvoorspellingen en verkeerstellingen. Doordat alle partijen naar hetzelfde druktebeeld kijken, kunnen er makkelijk afspraken worden gemaakt over bijsturen bij drukte. Dit helpt de politie en gemeente met het sneller kunnen anticiperen op overlast. “Met dit dashboard kunnen wij beter anticiperen op drukte en daardoor samen met de gemeente, ondernemers en bewoners ervoor zorgen dat veiligheid, leefbaarheid en toerisme hand in hand gaan. Het is echt een hulpmiddel om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het beste de stad veilig houden.”, aldus Martine Dijkstra, portefeuillehouder innovatie bij de Politie Den Haag.

Gemeenten delen resultaten
Veel andere Nederlandse steden hebben ook te maken met toenemende drukte in populaire stadsdelen. Daarom deelt de gemeente Den Haag de bevindingen van de proef met de Crowd Safety Manager. Dit gebeurt in een landelijke samenwerking voor het delen en opschalen van geslaagde innovaties op het gebied van stedelijke veiligheid, de Impact Coalitie Safety & Security en binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Zie voor meer info: https://crowdsafetymanager.nl/

Dit zijn de slimste steden van Nederland – BNR Eyeopeners

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op 2 juni waren Jan-Willem Wesselink(programmamanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de City Deal ‘Slim Maatwerk’), Wim Willems (wethouder mobiliteit, innovatie en toerisme bij de gemeente Apeldoorn) en Robin Schapink, manager smartcity-iot.nl bij IT-bedrijf Flexyz te gast bij BNR Eyeopeners om te vertellen over de voordelen en nadelen van slimme steden.

Onder leiding van presentator Meindert Schut vertelden zij wat een stad allemaal moet hebben om als ‘smart city’ bestempeld te worden. Een wethouder voor digitalisering is pas recent onderwerp van gesprek, maar de stad kan een hoop baat hebben bij meer kennis over omgevingsdata. Welke ontwikkelingen zijn er gaande?

Luister hier de uitzending terug

 

 

Summerschool 24-26 augustus: Dilemma’s van de slimme stad

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Ben je een student of jongprofessional en wil je alles leren over de slimme stad?

Meld je nu aan voor de Summerschool ‘Dilemma’s van de slimme stad’ op 24, 25 en 26 augustus in Den Haag. Samen met 24 studenten en jongprofessionals werk je in multidisciplinaire teams en bedenk je een vernieuwend concept voor de randvoorwaarden van de digitale transitie.

Deze summerschool wordt georganiseerd door Future City Foundation en het Kennislab voor Urbanisme, in opdracht van Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de gemeente Den Haag en LivingLab Scheveningen en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Data: 24, 25 en 26 augustus 2022
Locaties: Den Haag – Scheveningen
Deelname gratis (inclusief overnachtingen en eten en drinken).
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Toeslagenaffaire, Chinese camera’s of discriminerende AI. Digitalisering en nieuwe technologie stelt ons voor ingewikkelde dilemma’s. Hoe willen we deze nieuwe technologie benutten, onder welke voorwaarden? Ga deze zomer mee naar Living Lab Scheveningen, waar smartcityoplossingen in de praktijk worden getest. Tussen de bewoners en bezoekers van Scheveningen. Tijdens de summerschool gaan we met hen in gesprek over de dilemma’s van slimme oplossingen en bedenk je samen met 24 studenten en jongprofessionals een vernieuwd concept voor de randvoorwaarden van de digitale transitie.

Laat je inspireren door experts van de Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Living Lab Scheveningen en vele anderen. Ontdek wat mensen bezighoudt en vertaal dat in een concreet product. Aan het einde van de summerschool presenteer je met je team jullie briljante plan aan de vakjury en wie weet winnen jullie die 2000 euro!

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN


DOE MEE!
Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

Je bent tussen de 18 en 29 jaar, je volgt een hbo- of wo-opleiding of bent net aan het werk (max 3 jaar werkervaring). En je hebt een achtergrond in:

 • ORGANISATIE: rechten, bestuurderskunde, economie
 • SOCIAAL: sociologie, sociale geografie
 • RUIMTE: ruimtelijke ordening, geografie, planologie, stedenbouw
 • DESIGN: product design, multimedia, marketing
 • TECH: geo en media design, game design, computer science / IT en software developing
 • of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom.

Aan deze summerschool kunnen 24 studenten en jongprofessionals deelnemen. Deelnemen is GRATIS (inclusief overnachtingen en eten en drinken).

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN

CoP City Deals treft elkaar eindelijk in voedselstad Ede

Op dinsdag 24 mei kwam de Community of Practice van City Deals voor het eerst in 8 maanden weer eens ‘live’ bij elkaar. Na twee jaar vol lockdowns, online overleggen en een geslaagde sessie over ‘fuck ups’ in Leiden op 30 september, konden we nu eindelijk een belofte inlossen van voor de Corona-crisis: een werkbezoek aan Ede en de Regio Deal Food Valley! Meer dan veertig leden van de Community of Practice namen deel aan een inspirerend dagprogramma over de ‘Ecosystemen van City Deals’.

De deelnemers werden welkom geheten door niemand minder dan burgemeester van Ede René Verhult. De burgemeester vertelt dat de ‘Food Valley’ niet recent aan een tekentafel bedacht is, maar al in de prehistorie bestond. Nadat hij de historische context van Ede schetst, geeft hij aan hoe Ede met de Regio Deal Food Valley ook een bijdragen wil leveren aan het terugdringen van stikstof en fijnstof. Ook interessant: de burgemeester schetst dat de gemeente Ede in het verleden veel is ‘overkomen’. Zo deelt Ede ook een rijke geschiedenis met de Landmacht. Mede daardoor is de mentaliteit in Ede dat men probeert zaken in eigen hand te houden. Want: “De bal rolt niet vanzelf naar Ede toe.”

Burgemeester René Verhulst

Afval bestaat niet

Dealmaker en dagvoorzitter Henk Jan Bierling stelt Smaakpark-oprichter Christiaan Weij aan de deelnemers voor. Weij is food designer en vertelt de ‘CoP’ers’ over het ontstaan van het Smaakpark in samenwerking met de gemeente, in een gebouw dat voorheen dienst deed als sporthal van Defensie. Het smaakpark is een ‘foodhall’ waar met thema’s gewerkt wordt. Vanaf 1 juni is het thema ‘Hollandse smaken’. In de toekomst zal in het park ook eten geproduceerd worden, o.a. in de kassen en de tuin. Vanuit de Regio Deal is een initiatief ontwikkeld om in de kelder van het terrein een fermentatielab in te richten als shared space. Van restproducten worden door fermentatie nieuwe producten gemaakt. Zo wordt van koffie-afval sojasaus gemaakt met behulp van schimmels. Zelfs het pand is vrijwel volledig circulair gebouwd. “Afval bestaat niet”, is dan ook het adagium van Weij en het Smaakpark: vrijwel alles kan een waardevolle grondstof vormen.

Henk Jan introduceert het thema van de dag: Ecosystemen van City Deals. Hij licht toe dat in het ochtendprogramma de vraag centraal staat hoe het ecosysteem van Ede het ecosysteem van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving beïnvloedt. Daarnaast wordt er ingegaan op de vraag hoe City Deals en Regio Deals van elkaar kunnen leren.

Gluren bij de buren

“Fermenteren”, aldus Henk Jan, “is een belangrijk deel van ons ecosysteem”, wanneer hij schetst dat de Community of Practice inmiddels twee jaar aan de slag is. Er is vier keer eerder geprobeerd bij elkaar te komen, waarvan er twee keer een bijeenkomst een week vantevoren moest worden afgezegd. Daarom roept Henk Jan iedereen op om dit samenzijn met een ‘mooie mix aan mensen’ ook te benutten om eens informeel met elkaar van gedachten te wisselen. Ook programmamanager Agenda Stad Frank Reniers is blij iedereen weer ‘live’ bij elkaar te zien. Hij schetst hoe de verschillende dealtypes Woondeals, Regio Deals en City Deals de afgelopen jaren gescheiden trajecten waren. “Na vier jaar hebben we ieder onze programma’s op orde en hebben we de ruimte om te kijken hoe het eigenlijk bij de buren gaat.” In dit kader roemt Frank ook de Dealmakersopleiding die in samenwerking met NSOB is ontwikkeld en waar binnenkort een tweede lichting mee zal starten. Frank leerde zelf van de opleiding dat er veel impliciete kennis is en dat het daardoor heel belangrijk is om veel van elkaar te leren. “Daarom is deze uitwisseling met elkaar vandaag zo waardevol.”

Suzanne Potjer is als een van de drijvende krachten achter de Community of Practice een vertrouwd gezicht, maar ze stelt zichzelf opnieuw voor, en wel als de kersverse Chief Exploration Officer voor BZK. Op initiatief van Agenda Stad heeft zij de taak gekregen om op zoek te gaan naar innovatieve voorbeelden in het openbaar bestuur. Ook hier geldt: er gebeurt veel maar er is een tekort aan leren van elkaar. Daarom gaat zij op exploratie om de leerkansen te ontdekken. Dit verbinden en leren was destijds ook de aanleiding voor de Community of Practice. En in Regio Deals en Woondeals – en uiteraard al eerder in City Deals – is ook altijd het ontdekken en delen van waardevolle lessen, een belangrijk uitgangspunt geweest.

Foto: Kick Smeets

Suzanne en Jurian Strik van Studio Strik duiken vervolgens dieper met de zaal in de vraag wat een ecosysteem is. In de natuur is het een begrensde ruimte waarbinnen van alles leeft. En wat bij elkaar leeft, speelt op elkaar in. Zo ontstaat een grote mix van wat leeft en niet leeft binnen een bepaalde afbakening. Hier is een parallel te zien met City Deals en Regio Deals. Ook daar is sprake van een krachtenveld en, als het goed is, een symbiose.

Ecologische check-up

Tijdens de sessie gaan Jurian en Suzanne met de deelnemers op zoek naar die symbiose – of de tegenhanger ervan. Daarbij wordt gekeken naar verschillen en overeenkomsten, bijvoorbeeld tussen dealvormen: waar Regio Deals zich primair richten op regionale innovatie rond een bepaald thema, concentreren City Deals zich rond thematische innovatie op allerlei plekken in Nederland. Maar er zijn ook overeenkomsten, zoals het denken in termen van ecosystemen, de focus op samenwerken en experimenteren en het doel op verandering te bewerkstelligen. Net als bij een ecosysteem in de natuur, moet je een systeem eerst begrijpen – hoe werken de processen op elkaar in – om vervolgens slim en gericht te werk te kunnen gaan. Jurian: “Vandaag gaan we leren van ecologie, met behulp van een ecologische check-up.”

Uit de opbrengst van die ecologische check-up blijkt dat het vertrekpunt is dat je je gezamenlijk buigt over het gemeenschappelijke doel van je deal. Van daaruit kun je subdoelen formuleren. Dat maakt de samenwerking eenvoudiger én zinvoller. Daarbij helpt het ook om doelen te formuleren als win-winsituatie. Een interessante discussie is er over de rol van de projectleider van een City Deal: is dat primair een procesbewaker of toch vooral ook iemand met veel inhoudelijke kennis en energie? Velen voelen voor het laatste.

Foto: Kick Smeets

Foto: Kick Smeets

Foto: Kick Smeets

Na de energieke discussie hebben de deelnemers wel een frisse neus en wat brandstof verdiend. Tijdens een uitgebreide rondleiding door het World Food Centre worden verschillende unieke initiatieven door betrokkenen toegelicht. Daarna is er is volop ruimte om informeel bij te praten tijdens een belevingslunch. Zo kan iedereen vervolgens als herboren deelnemen aan het middagprogramma, waar gesproken werd over de overeenkomsten en verschillen tussen de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving en de Regio Deal Food Valley. Én over de relaties búiten de City Deal.

Foto: Kick Smeets

Foto: Kick Smeets

Tot slot werd tijdens een afsluitende borrel voldaan het glas geheven op een leerzame dag en een fijn samenzijn, waar iedereen zich van zijn of haar beste kant liet zien, behalve de weergoden.

Foto: Kick Smeets

 

Draag bij aan de Dag van de Stad op 29 september in Tilburg

Heb je donderdag 29 september 2022 al in je agenda gereserveerd? Je bent dan van harte welkom in Tilburg voor de zesde Dag van de Stad. De Spoorzone vormt dit jaar de thuisbasis voor het grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Inschrijven kan vanaf 15 juni. Tot die tijd geven we je wel vast graag een eerste inkijkje in het programma. En roepen we je op om een bijdrage te leveren!

De Dag van de Stad 2022 in Tilburg staat in het teken van het streven naar een inclusieve stad. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen gelijke kansen heeft. Gelijke kans op werk, passende woonruimte, goed onderwijs en zorg. In de media en bij bestuurders staat de groeiende ongelijkheid ook hoog op de agenda. Samen met andere stedelijke professionals, bestuurders, cultuurmakers, inwoners, ondernemers, wetenschappers, stadshistorici, creatieve denkers en kennisinstellingen bouwen we dit jaar aan het thema ‘De stad van iedereen’.

Draag bij aan de Dag van de Stad in Tilburg

Wij hebben jou en je stad hard nodig op 29 september aanstaande in Tilburg. Heb jij recent een gaaf project afgerond waar jouw stad merkbaar beter van is geworden en wil je die ervaring delen met steden uit heel Nederland? Of heb je een (ontwerp)vraag over een stedelijke uitdaging waarover je in gesprek wilt met andere stedelijke professionals? Deel dit met iedereen tijdens de Dag van de Stad en stuur ons jouw project of ontwerpvraag (of beiden) uiterlijk 10 juni 2022 via dit formulier. En word onderdeel van het programma van de Dag van de Stad op 29 september aanstaande in Tilburg.

Lees meer over de mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Update programma! Van ervaringsdeskundigen tot hoogleraren

In een gevarieerd programma delen inspirerende sprekers hun ideeën over de inclusieve stad. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah opent de Dag van de Stad met een bevlogen lezing. Journalist, opiniemaker en presentator Sander Schimmelpenninck sluit de dag af met zijn visie op een eerlijker samenleving zoals hij schetst in Sander en de Kloof. Hoe kan het dat in Nederland de kloof tussen arm en rijk nog steeds bestaat en zelfs groter wordt? Ook dit jaar hebben we weer gepassioneerde sprekers voor de last lectures. Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen Louise Vet bijvoorbeeld, die over natuur-inclusieve steden zal spreken. En schrijver, columnist en presentator Özcan Akyol, over zijn jeugd in een achterstandswijk en hoe hij kwam waar hij nu staat.

Kies je eigen programma

Naast deze lezingen kun je kiezen voor verschillende andere programmaonderdelen. Zo stel je zélf je eigen programma voor de Dag van de Stad samen! Kijk en luister naar Mischa Blok (radio 1), die (on)bekende Tilburgers interviewt over thema’s als armoede, vluchtelingen en de menselijke overheid. Sluit aan bij een van de wetenschapscolleges. Van professor Joks Janssen, die aan de Universiteit Tilburg is gespecialiseerd in brede welvaart in de regio. Of van Josse de Voogd, onderzoeker en publicist die zal spreken over zijn recente onderzoek De Atlas van afgehaakt Nederland. Of kies voor de boekenclub, waarin je met schrijvers als Floor Milikowski, Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet en Maxe de Rijk in gesprek gaat over hun boeken die allemaal het thema van de dag raken. Wil je liever op pad? Ga dan mee op een van de prikkelende excursies in en rond Tilburg. En wil je liever aan de slag? Dan kun je aansluiten bij een van de ontwerpateliers om met experts mee te denken over oplossingen voor concrete vragen uit steden.

Blijf op de hoogte!

Binnenkort zijn alle programmaonderdelen te vinden in het blokkenschema. Tot die tijd vind je meer informatie over het programma en de reeds bevestigde namen op dedagvandestad.nl. Of volg ons op Instagram en Twitter voor de laatste updates.

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad en wordt mede-georganiseerd door de gemeente Tilburg en partners van de G4 en G40, de VNG, het Rijk, Platform31 en het Netwerk Kennissteden Nederland.

Slimme City Deals leveren eerste tools op, nu is het tijd voor de praktijk

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op de City Deal dag in Utrecht presenteerden 75 partners van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ de volgende stap in hun samenwerking. Nu de eerste concrete instrumenten zijn ontwikkeld, gaan de partners deze toepassen in showcases door het hele land. ‘In één oogopslag zie je de slimste projecten waar je naar op zoek bent.’

Na anderhalf jaar tijd is er met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ al veel werk verzet. In totaal werken er nu 63 partners, waaronder gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen aan het ontwikkelen, toetsen en implementeren van concrete instrumenten. In de deal staan de leefbaarheid en democratische waarden van de slimme stad centraal. Binnenkort volgt de deal ‘Slim Maatwerk.’ Die wordt op 27 juni ondertekend. Hierbij richten 30 partners zich op Nederlanders zo lang mogelijk zelfstandig en in een gezonde thuisomgeving laten wonen. Tussen de partners van beide deals zit enige overlap, waarmee het totaal aan partners bij de deals op 75 komt.

Het ontwikkelen van de instrumenten bij ‘Slimme stad, zo doe je dat’ is geslaagd, volgens Jan-Willem Wesselink, projectmanager van beide city deals, en Frank Reniers, programmamanager van Agenda Stad bij het ministerie van BZK. Volgens hen is het tijd voor een volgende stap, die zij presenteerden in de Social Impact Factory in Utrecht op de City Deal-dag. Partners van beide City Deals deelden hier hun ervaringen en resultaten.

Zes instrumenten

De slimme stad-deal heeft nu zes concrete instrumenten opgeleverd. Een voorbeeld is de Crowd Safety Manager, een digitwin-dashboard waarmee politie en overheden publieksdrukte kunnen monitoren en uiteindelijk voorspellen. Tijdens de Invictus Games werd de tool technisch getest. Een ander voorbeeld is het afwegingskader Sensordata en Privacy, dat gemeenten helpt om zorgvuldig na te denken over de inzet van sensoren voor dataverzameling.

Nog niet af, maar wel onderweg, zijn een ‘datakookboek’ met uitleg over hoe data te gebruiken in concrete smartcityprojecten en een slimme initiatieventoets. Alle instrumenten komen voort uit werkgroepen waarin partners met verschillende expertises samenwerken.

Wesselink: ‘In onze dealtekst, waarin we met alle partners onze missie en doelstellingen hebben vastgelegd, staat dat we op tijd kijken naar de volgende stap in onze samenwerking. En die stap zetten we nu. Nadat we met de City Deals eerst keken naar onze ‘waarom’, zitten we nu in de fase waarin we kijken ‘hoe’ we onze doelen gaan halen. Met de volgende stappen willen we met alle partners laten zien met welke concrete tools en projecten we precies bezig zijn.’ Volgens Wesselink zijn er al talloze voorbeelden van praktische voorbeelden uit slimme Nederlandse steden. ie moeten nu dus meer zichtbaarheid krijgen.

Showcases

De volgende fase van de twee City Deals draait om het etaleren van ontwikkelde tools in zogeheten ‘showcases’. Deze showcases zijn volgens Wesselink en Reniers concrete projecten en gebiedsontwikkelingen door heel Nederland waarin de ontwikkelde en nog te ontwikkelen instrumenten worden toegepast. Dit moet een volledig beeld geven van de slimste projecten van Nederland. Een netwerk van projecten in de fase van ontwikkeling, aldus Wesselink.

De instrumenten moeten in de showcases bijdragen aan een aantal maatschappelijke vraagstukken, waaronder de woningbouwopgave, klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteitsdruk, circulaire economie, gezondheid en inclusiviteit. Over de locaties en invulling van de projecten is nog niet veel bekend, behalve dat enkele ideeën van betrokken partners al als optie op tafel liggen. Wesselink: ‘De komende maanden gaan we met alle partners kijken naar de rol en bijdrage die bij hen past en hoe we dit samen kunnen invullen in de showcases.’

Nieuwe partners

De gemeente Roermond en Brightlands Smart Services Campus zijn de nieuwste partners van beide deals. ‘De gemeente Roermond wil investeren in de nieuwste technieken om het leven van onze burgers efficiënter, comfortabeler, duurzamer en veiliger te maken’, aldus Angely Waajen, wethouder economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bij de gemeente Roermond. ‘We willen innoveren met oog voor publieke waarden. De City Deal helpt ons om het zo te organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, zonder de nadelige effecten.’

Pieter Custers is directeur Business Development van Brightlands Smart Services Campus. De campus biedt ruimtes aan innovatieve AI-startups, en verbindt deze startups in een smartcityecosysteem: ‘Dat doen we binnen verschillende thema’s, waarvan publieke dienstverlening een van de belangrijkste is. Onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan in innovatielabs zoals het Public Services Lab en het ELSA lab Armoede en Schulden, en richt zich op maatschappelijke uitdagingen zoals armoedebestrijding, eenzaamheidpreventie, burgerparticipatie en het terugdringen van ondermijning. We geloven in samenwerken en co-creatie en verbinden ons ecosysteem graag met het netwerk van City Deal, om zo nog meer impact te kunnen maken.’

Wesselink noemt de twee nieuwste deelnemers een klassieke win-win. ‘Brightlands Smart Services Campus brengt een heel waardevol netwerk van startups mee en verrijkt daarmee ons netwerk. We weten nu uit eerste hand waar startups op het gebied van govtech, smart city en slim maatwerk mee bezig zijn. En de gemeente Roermond wil echt leren hoe ze kunnen profiteren van de kansen die digitalisering en technologisering bieden, in zowel het fysieke als het sociale domein.’

De kracht van de City Deal-aanpak

Programmamanager Agenda Stad Reniers hoopt dat de instrumenten van de City Deals nu kunnen worden toegepast in bestaande en nieuwe gebiedsontwikkelingen. De kracht van de City Deal-aanpak werd volgens Reniers duidelijk tijdens een bezoek aan het innovatiecentrum van Heijmans, een van de partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. De gebiedsontwikkelaar wil groene en leefbare wijken maken, en gebruikt daar slimmestadtoepassingen voor. Reniers: ‘Ze kijken daarbij wat bewoners echt willen en laten slimme toepassingen, daar waar ze iets makkelijker maken of een probleem oplossen, daar een onderdeel van uitmaken.’

De showcases moeten laten zien hoe innovatieve technologische toepassingen kunnen leiden tot groene en gezonde leefomgevingen. Enkele innovaties zijn deelmobiliteit, digitale buurtplatformen en geautomatiseerde ventilatiesystemen. Het Rijk wil deze slimme gebiedsontwikkelingen ondersteunen met de City Deals. Reniers: ‘Daar zetten we ons voor in, en daar past de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ goed in.’