‘Reframing zit eigenlijk in de kernopdracht van elke overheid’

Matthijs van Dijk Reframing Studio

Diverse steden en maatschappelijke organisaties kijken al naar de toekomst door middel van reframing. Ook tijdens de Dag van de Stad is het programmaonderdeel Ontwerpateliers al voor de tweede keer aan de hand van deze ontwerpmethode ingericht.  Hoogleraar en oprichter van het design- en innovatiebureau Reframing Studio Matthijs van Dijk vertelt waarom het zo belangrijk is om een voorstelling te maken van de toekomst.

Wat doe je precies met reframing?

Van Dijk: “De essentie is dat je in een toekomstige samenleving stapt. De vraag is dus niet wat je wilt met de samenleving van vandaag, maar wat je wilt met die van morgen. Denk aan een maatschappelijk vraagstuk als de energietransitie, dat kost decennia. Je wilt vermijden dat alle ideeën waarvan je nu denkt dat ze betekenisvol zijn voor de samenleving, over dertig jaar volstrekt zijn achterhaald. Hoe kunnen die ideeën in sync zijn met de tijd waarin ze zich ook manifesteren in de samenleving? Daarin zit de grote opgave. Als we dingen willen bedenken die er écht toe doen, zullen we ons dus eerst een voorstelling moeten maken van de toekomst. Pas dan kunnen we begrijpen wat relevant is op het moment dat ideeën werkelijkheid worden.”

Maar hoe kun je nu weten wat de toekomst brengt?

“Daar heb ik samen met mijn collega Paul Hekkert onderzoek naar gedaan op de TU Delft. We zeggen niet dat we weten hoe de toekomst eruitziet, maar we kunnen wel een notie krijgen van die toekomst. Bij het voorstellen van de toekomst proberen we te vermijden dat je het te veel wilt verbeelden, want dat kan juist een valkuil zijn. Hoe hoog zijn de gebouwen? Hoe ziet het verkeer eruit als we zelfrijdende auto’s hebben rijden? De essentie is eigenlijk dat je niet eerst nadenkt over wat mensen doen, maar welke condities invloed hebben op hun gedrag in die toekomst. Volgens Darwin is elk organisme in balans met zijn omgeving. Daar sluiten we bij aan. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar misschien wel de condities die invloed hebben op het gedrag van de samenleving. En die kunnen we best goed duiden. Als we begrijpen welke condities van invloed zijn, kunnen we gaan nadenken hoe de samenleving zich dan manifesteert. Dat is een fundamentele stap om te maken en daar hebben we met Reframing Studio allerlei tools voor ontwikkeld.”

Matthijs van Dijk Reframing Studio

Matthijs van Dijk

Wat voor condities in de toekomst kunnen we aan denken?

“Er zijn eigenlijk twee soorten condities die we meenemen: degenen die veranderen en die niet veranderen. Een voorbeeld van een veranderende conditie is hoe ons eetgedrag verandert. Steeds meer mensen worden flexitariër of veganist. Je ziet een enorme verschuiving hoe we omgaan met eten, en hoe we daarmee willen omgaan als samenleving. Deze trend kunnen we doortrekken de toekomst in. Deze kennis kun je dus gebruiken als component voor de reframing van een maatschappelijk vraagstuk als voedselverspilling of afval. Condities die niet veranderen zijn bijvoorbeeld wetmatigheden, die we met de wetenschap hebben ontdekt. Denk aan het psychologische principe van inspraak. Als je je stem kan laten horen, voel je je gezien door de ander. Dat zal in de toekomst net zo belangrijk zijn. In de wisselwerking tussen de condities zijn ook weer allerlei reacties mogelijk van burgers. Daarom is er niet een éénsoortige toekomst waarin de samenleving zich op één manier verhoudt tot een thema. Je wilt juist gaan ontrafelen. Welke opinies, welk gedrag bestaat er eigenlijk in die toekomstige samenleving? Daarin moet je ook meerdere disciplines meenemen om de complexiteit van de samenleving te ontrafelen. Daar ligt ook de opgave. Omarm de complexiteit.”

Hoe doe je dat?

“In al die condities, die omgevingsfactoren van de toekomst, proberen we patronen te ontdekken die we uiteindelijk kunnen terug brengen naar een framework. Dat framework leert ons uiteindelijk de diversiteit van gedragingen en opvattingen van mensen in de toekomst in te zien ten opzichte van een bepaald thema. We zoeken naar een maximale diversiteit, met een minimum aan complexiteit.”

Kun je een voorbeeld geven van reframing in de praktijk?

“Onze projecten beginnen vaak uit gemeenschappelijke interesse. We willen samen de blik richten op een thema waarin we allebei zijn geïnteresseerd. Daarom praten we niet over opdrachtgeverschap, maar meer over samenwerking. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan het project Redesigning Psychiatry, dat de transitie wil aanjagen naar een netwerk voor de geestelijke gezondheidszorg. In dat project wordt ingezoomd op het handelen van mensen die een zorgvraag hebben, om vandaaruit met een eigen strategie te werken aan een beter mentaal evenwicht. Het project is een groot samenwerkingsverband met zorgprofessionals, filosofen, GGZ-instellingen, universiteiten en ervaringsdeskundigen. We kijken niet alleen hoe we een sector kunnen creëren zonder wachtlijsten, maar vooral naar de vraag wat precies psychisch welzijn is, en of we daarvan niet een nieuwe definitie nodig hebben. Misschien hebben we dan ook wel een hele andere zorgpraktijk nodig? Als je samen nadenkt over de kern der dingen ga je verder dan alleen praten over symptomen oplossen, zoals wachtlijsten. In dit project beschouwen we psychische problemen niet als individuele problemen, maar als interactie-problemen, dus in relatie met jezelf (waar de aandoening dus nog steeds een plek heeft), met anderen, je omgeving en tijd. Psychisch welzijn wordt nu heel erg gezien als het behandelen van een aandoening. Wij denken dat het juist interessant en relevant kan zijn om te kijken naar de niet-wenselijke patronen die je zelf moeilijk kunt doorbreken. Stel je hebt een psychische kwetsbaarheid en dat leidt tot een moeilijke relatie met je partner. Daardoor slaap je niet meer goed, en gaat je werk ook weer slechter. Alles is verbonden met elkaar. Hoe zitten die patronen in elkaar en wat is de sleutel om het te doorbreken. Behandeling wordt dan een heel ander ding. Misschien ligt de opgave wel niet bij jou, maar bij je partner of familie?”

Wat voor werk doen jullie met de reframing methode voor overheden?

“We hebben met allerlei gemeenten samengewerkt, waaronder Amsterdam en Rotterdam, werken voor ministeries en hebben momenteel een project lopen met de provincie Noord-Holland. Twee jaar geleden zijn we  in samenwerking met het ministerie van OCW begonnen met Future Lab. De opgave hier is om de informatiehuishouding van de toekomst in te richten. We hebben daarover een visie gemaakt. Dan gaat het om vragen als: Wat is informatie die nodig is voor de toekomstige samenleving? Hoe wil de overheid zich daartoe verhouden? En welke informatievoorziening en informatiehuishouding is dan nodig om te gaan ontwikkelen. We hebben samen met ICTU een spin-off daarvan opgezet om Young Potentials te begeleiden met het omgaan met deze visie en hoe ze die informatiehuishouding kunnen gaan vormgeven. Voor de directie Informatie en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat hun ICT-systemen maatschappelijk relevant zijn. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we samen met Deltares aan het hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoe verhoudt de samenleving zich in 2100 tot water en waterveiligheid? Hoe kunnen we die inzichten gebruiken om inrichting te geven aan ons landschap? Hoe biedt je burgers  handelingsmogelijkheden in zo’n opgave? Hoogheemraadschappen doen fantastisch werk, maar daar merkt de burger niet veel van. Behalve dan als de serviceverlening stopt.  Dat je een dissatisfier wordt voor burgers, wil je eigenlijk zien te vermijden. Door burgers handelingsperspectief te geven maak je zo’n thema meer embedded in de samenleving. Dan wordt het echt een thema van de maatschappij en niet een taak van een bepaalde uitvoeringsorganisatie.”

Zou je iedereen aanraden, die bezig is met maatschappelijke vraagstukken, om reframing in te zetten om een blik te werpen op de eigen toekomst?

“Als je als organisatie het langere termijnperspectief bent verloren en je bent je daarvan bewust, dan kan reframing een ongelofelijk belangrijke tool zijn. Reframing zit eigenlijk in de kernopdracht van elke overheidsorganisatie. Het gaat tenslotte over wat we met de samenleving willen en niet over de eigen reorganisatie of het eigen werken. Dit is een manier om dat weer scherp te krijgen. Ik ben momenteel veel in contact met de regeringscommissaris Informatie, over hoe we rijksoverheid en burgers als eenheid kunnen zien in plaats van ‘binnen en buiten’ of ‘wij en zij’, boven of onder. De zogeheten ‘blik naar buiten toe’, daar wil ik van af.”

Meer weten over reframing? www.reframingstudio.com.

Lees meer over Loket Ontwerpkracht.

Nieuwe partijen sluiten zich aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens de Dag van de stad in Tilburg

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie kan bijdragen aan meer bestaanszekerheid, gezondheid en meer kansengelijkheid.

Op 29 september op de Dag van de Stad sluiten Institute 4 Preventive Health, een kennisalliantie tussen de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Wageningen, het nationaal programma Heerlen-Noord, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG), de gemeente Tilburg en UWV zich aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. In deze City Deal onderzoeken dertig partijen hoe digitalisering en technologisering kan bijdragen aan oplossingen in het sociaal domein. 

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in onze vertrouwde thuisomgeving leven. Helaas is dat voor veel mensen niet mogelijk, vanwege gezondheidsproblemen of omdat ze tussen wal en schip vallen in het systeem. Bovendien is er personeelstekort in het sociaal domein om die groepen voldoende ondersteuning te bieden. In de City Deal ‘Slim Maatwerk ’verkennen partijen hoe digitalisering en technologisering oplossingen kunnen bieden voor de opgaven waar we voor staan.

Maarten van Asten, wethouder Digitalisering in de gemeente Tilburg: ‘Als gemeente willen we dat onze inwoners zoveel en zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Problemen op het gebied van bestaanszekerheid, wonen, gezondheid en inkomensproblemen kunnen dat in de weg staan. Door samen te werken in deze City Deal maken we optimaal gebruik van de techniek van vandaag en de kennis en kunde van betrokkenen om hiervoor oplossingen te zoeken. Een mooie ontwikkeling die wij vanuit Tilburg van harte ondersteunen.’

 

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

In de City Deal onderzoeken 30 partijen welke processen in het sociaal domein baat kunnen hebben bij digitalisering en de inzet van technologie. Zo zou het gebruik van één gemeenschappelijk dossier per inwoner de communicatie tussen verschillende hulpverleners kunnen verbeteren en vereenvoudigen. En het analyseren van gegevens kan ook worden ingezet voor vroegsignalering. Uiteraard staat bij dit alles de privacy en autonomie van inwoners met een hulpvraag voorop. De partners van de City Deal vinden het van cruciaal belang om naast technische oplossingen, ook het bijbehorende ethische debat te voeren en de kansen om door technologisering en digitalisering de gelijkheid en democratie te bevorderen.

Edith Feskens, professor aan de Universiteit Wageningen, tekent namens het Institute 4 Preventive Health de City Deal: ‘Als Institute 4 Preventive Health zijn we heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze City Deal en samen met de andere partners ons in te zetten voor een gezondere en duurzame samenleving.’

Ook Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is blij met de nieuwe partners van de City Deal: ‘We zijn blij dat een aantal nieuwe partijen zich aansluiten bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Gemeenten, zoals Tilburg en Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Er zijn veel sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn. En dat kan alleen met verschillende partners uit het sociaal domein, zoals de gemeente Tilburg, het UWV, Institute 4 Preventive Health, Heerlen-Noord en BTG.’

 

Partners

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenden al de City Deal: Hogeschool Avans, Brightlands Smart Services Campus, Ministerie van BZK, Buddy Payment BV, CBS, Centric, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Future City Foundation, gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, Ministerie van OCW, Platform31, gemeente Roermond, Hogeschool Rotterdam, Twentse Koers, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, Ministerie van VWS, WeCity, WeLabs, gemeente Zwolle. Op 29 september komen daar BTG, Institute 4 Preventive Health, Heerlen-Noord, de gemeente Tilburg en UWV bij.

 

Over City Deals

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen. Lees meer over de City Deal Slim Maatwerk.

 

 

 

Heeft u vragen over de inhoud van dit persbericht? Neem dan contact op met: Zoë Spaaij – 0650586953 of zoe@future-city.nl

 

 

Dag van de stad – Digitalisering in steden: benut kansen op een democratische manier

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar, duurzaam en sociaal te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daar is de afgelopen jaren aan gewerkt in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. En dat leverde meer dan twaalf concrete tools op.

Tijdens de Dag van de stad op 29 september vertelt Jan-Willem Wesselink tijdens de bestuurderslunch over het broertje van deze City Deal, de City Deal ‘Slim Maatwerk’.

En van 14.20 – 15.20 uur is er een sessie over de resultaten van de City Deal

Datum en tijd: 29 september van 14.20 -15.20 uur

Locatie: Koepelhal bij de Spoorzone in Tilburg

Deelname: Gratis

Gratis aanmelden voor de hele Dag van de Stad kan via www.dedagvandestad.nl

In deze sessie passeren drie resultaten van de City Deal de revue: een tool waarmee gemeenten en inwoners de bodemkwaliteit van tuintjes kunnen monitoren, een toolbox waarmee de ethische discussie gevoerd kan worden en het afwegingskader sensordata en privacy. We gaan kort in op de City Deal Slim Maatwerk. En je hoort meer over de toekomstplannen van de City Deal: meer focus op de praktijk en opschaling.
Sprekers bij deze sessie zijn:
Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)
Arjen Hof (WeCity)
Marieke Beekers (Gemeente Breda)
Ramon Groote (Provincie Noord-Brabant)

 

Zien we u op de dag van de stad? Of wilt u het belang van digitalisering aan uw collega’s laten zien? Tip ze dan op de sessie tijdens de Dag van de stad: ‘Digitalisering in steden: benut kansen op een democratische manier’.

Acapella wint de summerschool over de ‘Dilemma’s van de slimme stad’

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Het idee voor Acapella – een offline festival- is de winnaar van een summerschool over de Dilemma’s van de slimme stad die plaatsvond op 24, 25 en 26 augustus in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Het concept is een offline festival waarbinnen het gesprek over digitalisering wordt gevoerd, zonder afleiding van technologie of smartphones. Het winnende team hoopt zo burgers, ambtenaren, wethouders én influencers weer dichterbij elkaar te brengen voor een echt gesprek.

Je ziet het regelmatig voorbij komen: discriminerende algoritmes, AI-techniek die mensen van kleur niet herkent. Het toepassen van nieuwe technologie verloopt niet vlekkeloos. Het werpt de vraag op hoe we smartcitytechnologie op een verantwoorde manier kunnen toepassen? Hoe voer je met bewoners en ondernemers het goede ethische gesprek over de impact van digitalisering en technologisering? Om dat te onderzoeken organiseerde de City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo doe je dat’samen met stichting Kennislab voor Urbanisme in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag een driedaagse summerschool ‘Dilemma’s van de slimme stad’ op het Living Lab Scheveningen. Het resultaat zijn zes briljante plannen voor nieuwe manieren van stakeholderparticipatie. Een vakkundige jury koos Acapella als winnend concept uit.

De blik van jonge mensen

Op 24 augustus heeft Meindert Stolk, de gedeputeerde van Zuid-Holland de Summerschool geopend.

“Als gedeputeerde werk ik met drie grote pijlers; duurzaam, digitaal en inclusief. De summerschool past goed bij deze drie pijlers. Het is een uitdagend project en biedt jongeren de kans om met ons mee te denken. Digitalisering en data kunnen enorm helpen om bepaalde stromen in kaart te brengen. Maar dit moet natuurlijk wel op een zorgvuldige manier gebeuren. Geweldig dat jonge mensen zich op deze manier hiervoor inzetten, en we gaan kijken wat we in de praktijk kunnen doen met het winnende concept.”

Ook voor de gemeente Den Haag is de summerschool een mooie manier om Young Professionals te laten meedenken. Carlien Roodink, manager digitale innovatie en smart city van de gemeente Den Haag zegt:  “Voor de gemeente Den Haag is de summerschool een mooie kans om inzichten op te halen bij Young Professionals die nog niet gebonden zijn aan de gemeentelijke organisatie. De blik van buiten naar binnen is heel waardevol als het gaat om ethische vraagstukken.”

Een pressure cooker van drie dagen

Drie dagen lang hebben de 24 jongprofessionals nagedacht over vernieuwende ethische gespreksmanieren. Ze gingen de eerste dag in gesprek met ethiek en smartcityexperts en bezochten het Living Lab Scheveningen. Op de tweede dag toetsten ze hun ideeën door het voor te leggen aan de bewoners, bezoekers en ondernemers van Scheveningen. Amanda Vlieger, een van de winnaars blikt terug: “Het is waanzinnig om letterlijk dag en nacht te werken aan een oplossing voor een belangrijke maatschappelijke vraag. Ik heb tijdens deze paar dagen zo veel van mijn groepsgenoten kunnen leren maar ook ik heb veel over mijzelf geleerd.”

De groep deelnemers bestond uit jonge mensen, studerend of net aan het werk en met een hbo- of wo-achtergrond in fysieke ruimte, datamanagement of ICT, techniek, geschiedenis, juridisch, economie en sociaal. In interdisciplinaire groepen werkten ze aan hun opdracht. Een van de andere winnaars, Joeri Hazelaar vond de summerschool inspirerend: “Ik ben blij dat we als groepje een idee hebben kunnen bedenken waar we alle vier volledig achter staan. Je kunt klaarblijkelijk veel bereiken met elkaar als je in een korte periode erg intensief met elkaar aan de slag gaat.”

Vakjury

De toekomstplannen die de summerschool-deelnemers hebben bedacht werden aan het einde van de driedaagse summerschool beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit Jan van Ginkel, Concerndirecteur/Loco-provinciesecretaris bij de Provincie Zuid-Holland, Elise Wendt, Beleidsmedewerker bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Digitale Samenleving, Ivonne Jansen-Dings, strategisch adviseur technologie, samenleving en ethiek, Grisjo Koers, Programmamanager Digitale Economie bij Provincie Zuid-Holland, Tijn Kuyper, Accountmanager Digitale Innovatie / Smart Cities bij gemeente Den Haag en Peggy ten Hoopen – IJzermans, Strand-/Boulevardmanager Scheveningen bij Gemeente Den Haag. De jury was op zoek naar verrassende en vernieuwende oplossingen om in gesprek te gaan met inwoners over de impact van digitalisering. Daarnaast vonden ze het belangrijk dat het idee ethisch verantwoord is en de democratie bevordert en hebben ze gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van de oplossing.

Winnaar: Acapella, het offline festival over technologie

Volgens de jury is Acapella een out-of-the-box én tegelijkertijd uitvoerbaar idee: “Wat ons charmeerde was dat je door technologie weg te nemen, juist het gesprek over technologie gaat voeren. Het is een concept wat op Scheveningen, maar ook op andere gebieden geplot kan worden en betrekt meerdere doelgroepen.”

Alle eindproducten van de summerschool-deelnemers staan online. ) Elke groep heeft een digitaal eindproduct (vormvrij) opgeleverd met hun oplossing, een presentatie en een vlog (kort filmpje) over hun project.

 

‘Het Rijk moet wat meer tijd nemen om te luisteren naar kleinere steden’

Nederland investeerde jarenlang in de grotere steden die het toch al goed gaan. Er was minder aandacht voor de kleine en middelgrote steden. Afgelopen zomer presenteerde Agenda Stad daarom de eerste Town Deal. Naast de City Deals is dit nieuwe instrument gericht om maatschappelijke vraagstukken op te pakken in kleine en middelgrote steden in ons land. En dat is hard nodig, want er moet echt meer vertrouwen komen tussen Rijk en die steden, stelt journalist en planoloog Floor Milikowski.

Hoe kan het Rijk meer zicht krijgen op de thema’s die spelen in kleinere en middelgrote steden?

“Kleine en middelgrote steden, die geen krimp- of groei kennen, zijn niet hip. Ze vallen een beetje buiten de boot, ook al woont het grootste deel van de Nederlanders er. Toch spelen er uitdagingen. Deze gemeenten worstelen veel met de woonopgave, met het behouden van voorzieningen, werkgelegenheid en cohesie, ze kampen met leegstand en hebben vaak ook nog eens te maken met de sociaal-economische problemen die ook in grote steden spelen. Wat het Rijk te veel doet is te denken vanuit vaste aannames, en zo plannen uitrollen. Ze zou wat meer de tijd moeten nemen om te luisteren en te kijken naar wat er speelt in die kleinere gemeenten. Maar daar moet je wel mensen voor kunnen vrijmaken, om het land in te gaan. Lokaal weten bestuurders precies wat er nodig is voor hun gemeente. Wat voor woningen zijn er nodig? Wat moet er gebeuren om de leefbaarheid te vergroten? Wat is de juiste energiestrategie? Het Rijk is zo naar binnen gericht. Ga het gesprek aan. Zo schep je meer vertrouwen.”

Waarom is het belangrijk om innovatie te stimuleren in de aanpak van regionale vraagstukken?

Floor Milikowski

“Kijk bijvoorbeeld naar een gemeente als Culemborg. Die hebben concrete plannen om een bedrijventerrein om te bouwen tot woongebied. De plannen liggen er, alleen hebben ze niet de expertise in huis en de financiën. Gemeenten worstelen enorm om de basis op orde te krijgen. Het zou zo mooi zijn als gemeenten vanuit het Rijk teams kunnen inhuren om hen te helpen met dit soort projecten. Er liggen bijvoorbeeld overal bedrijventerreinen die een nieuwe bestemming kunnen krijgen. In plaats van te dure externe bureaus in te huren, zou je dan met zulke rijksteams dit kunnen aanpakken. Dat scheelt veel geld, en werkt veel sneller. Bovendien deel je ook nog eens de kennis binnen de overheden. Er is genoeg kennis aanwezig binnen de overheid. Maar hoe ga je het vormgeven? Nu zitten de externe bureaus er vaak op. Die zijn natuurlijk ontstaan bij gebrek aan rijksoverheid. Daarom is het zo belangrijk dat je ervoor zorgt dat je als Rijk de kennis gratis of voor weinig geld beschikbaar maakt op de juiste plek. Of geef de regio’s of kleine gemeenten geld om bureaus in te huren.

Als de kennis aanwezig is bij de overheid, waarom is het dan zo lastig om maatschappelijke projecten van de grond te krijgen?

“Die kennis is er, maar komt alleen vaak niet op de plek waar het nodig is. En aangezien er zoveel is gedecentraliseerd waardoor wethouders en beleidsmensen bij kleinere gemeenten zoveel op hun bordje hebben liggen, en bovendien niet beschikken over de financiën, sneuvelen veel mooie projecten. Maar het kan wel. De wil is er om innovatief samen te werken. Ook bij inwoners. Het begint bij delen van de kennis.”

Wat kan de aanpak van Agenda Stad toevoegen voor de regio ten opzichte van de al bestaande Regio Deals?

“Zowel de Regiodeals als de City Deals brengen echt wat teweeg, vind ik. Wat alleen nog beter kan is dat het vaak heel erg incidenteel is, zeker als het gaat om financiering. Dat leidt dan wel eens tot frustratie, bijvoorbeeld door de verdubbelingsregeling. Hoe meer je hebt, hoe meer financiën je krijgt. Ik merk dat dit wel eens lastig is. Ook het aantal jaren dat zo’n Deal loopt is maar beperkt. Dan blijft vaak het gevoel erna van: en nu? Daarom zou het goed zijn om met de kennis en inzichten van wat goed gaat, en beter kan, om te zetten in iets structureels. Als je weet wat de valkuilen zijn, kan je dus een volgende stap zetten.”

Wat wil je de Town Deal graag meegeven?

“Het bestaande systeem is nog niet altijd gericht op de kleine en middelgrote gemeenten. Als ze toekomstgericht willen zijn moeten ook zij beschikken over kennis en kunde. Geef hen daarom in de Town Deals vooruitzicht, een langere termijn. Wat kun je nu eigenlijk doen in drie jaar, dan heb je net iets opgetuigd? Je zou de kennis uit Regiodeals en City Deals moeten koppelen aan structurele financiële slagkracht naar waar het moet gebeuren. Het Rijk moet vertrouwen hebben dat kleine en middelgrote gemeenten het geld niet over de balk smijten. Er is nog steeds sprake van terughoudendheid omdat na de Tweede Wereldoorlog er heel veel geld naar de regio’s is gegaan, en daar niet altijd goed mee omgegaan is. Dat wantrouwen tussen Rijk en gemeenten baart me wel eens zorgen. Als je kijkt naar de stand van het land zie je dat gemeenten al blij zijn als ze woonvoorzieningen of een sportvereniging staande kunnen houden. Het is zorgwekkend dat er nu rechtszaken lopen van de VNG tegen het Rijk. Dat maakt dat je je afvraagt wat er zo mis dat dit wantrouwen zo groot is. We moeten ons realiseren dat we met zijn allen moeten werken aan gezonde vitale en eerlijke samenleving. Dat is de basis waar de overheid voor werkt.”

Meer oog voor de onzichtbare rijkdom van sociale netwerken in de stad

Floor Milikowski (Foto: Fjodor Buis)

In haar boek ‘Wij zijn de stad’ brengt Floor Milikowski de vaak onterecht onzichtbare rijkdom van de kracht van inwoners in de buitenwijken van de stad in kaart. Beleidsmakers zouden daar veel meer mee kunnen doen. Daarover gaat ze in gesprek met deelnemers van de Dag van de Stad in Tilburg. ‘Het gesprek aangaan met bewoners, het uitwisselen van kennis, is heel waardevol.’

Wat ga je precies doen op de Dag van de Stad?

“Daar ga ik in een Boekenclub gesprek aan over mijn boek ‘Wij zijn de stad’, dat gaat over gemeenschapsvorming in de stad. Dat is echt een kracht en rijkdom waar we meer gebruik van kunnen maken. Er zijn al veel bestaande netwerken, die zelf werken aan versterken van hun buurten.”

Hoe sluit dat aan bij het thema ‘De stad van iedereen’?

Cover van Wij zijn de stad

“Wat we de laatste decennia als insteek hebben gehad bij de aanpak van kwetsbare wijken is dure appartementen te plaatsen. Na de urbanisatie van de jaren ’60 en ’70 is er echt in onze steden een tendens van gentrificatie ontstaan. Steden moeten tegenwoordig internationaal concurreren, de creatieve klasse moet zich er vestigen. Dan komt het wel goed met iedereen, is daarbij de gedachte. Vanuit deze Trickle-down gedachte zouden meer ook kwetsbare bewoners daar beter van worden. Want als de inkomens in een wijk stijgen, zouden ook zij daar uiteindelijk van profiteren. Wat je ziet is dat met het aantrekken van hoger opgeleiden die meer verdienen inderdaad de cijfers van de wijken omhooggaan. Wat die cijfers echter niet laten zien is dat kwetsbare bewoners worden verdrongen uit hun wijk, dat lokale voorzieningen, zoals buurthuizen en bibliotheken, de deuren sluiten. De bestaande bewoners profiteren dus niet echt van de vernieuwing. Inmiddels weten we dat het geld dat verdiend wordt niet in de wijken blijft. Dat wordt toch weer elders uitgegeven. Hoe kun je er nu voor zorgen dat zij wel beter van worden van vernieuwing, als hun huizen moeten worden gesloopt? We moeten dus zoeken naar modellen die ten goede komen van de samenleving als geheel.”

Je noemt de gemeenschapsvorming een onterecht onzichtbare rijkdom in de buitenwijken? Waarom?

“Buurtinitiatieven worden heel vaak onderschat. We denken dan al snel dat een buurtmoestuin schattig gerommel in de marge is, maar het is veel meer dan dat. Mensen hebben sociale netwerken en buren nodig. Denk aan informele netwerken, maar ook aan buurthuizen. De cohesie is dan ook van oudsher sterker in kwetsbare wijken. De actieradius van lagere economische groepen is niet zo groot. Ze stappen niet op hun Van Moof om aan de andere kant van de stad koffie voor vier euro te drinken. In die wijken ben je veel meer afhankelijk van je buren: om op elkaars kind te passen, om boodschappen te doen voor de oudere buurman. Ook in slechte wijken vind je vaak een rijkdom aan menselijke verbanden, die je niet altijd ziet. De sloop van woningen breekt vaak die sociale netwerken op. Dat komt bij de meer kwetsbare groepen veel harder aan. Ze hebben niet altijd het vermogen iets nieuws op te bouwen. “

Maar zie je niet juist vaak weinig sociale cohesie in achterstandswijken?

“Dat komt omdat sociale huur vooral toegankelijk is geworden voor mensen met meervoudige problemen. Het zijn de echt kwetsbare mensen die zo bij elkaar komen te wonen, en zo krijg je kwetsbare wijken. Als je veel van zulke mensen bij elkaar hebt wonen, ontstaat er ook geen kracht. We kunnen ons afvragen of de ontwikkeling wel goed is dat sociale huur alleen toegankelijk is voor kwetsbare mensen. In welke wijken komen mensen tot bloei? Het mengen van buurten kan goed zijn. Als het maar niet ten koste gaat van bestaande bewoners en als waardevolle bestaande voorzieningen en netwerken behouden blijven.  Neem de bewoners en leefbaarheid als uitgangspunt bij het verdichten van stadswijken, in plaats van dure appartementen te bouwen. We zien het hele opbouwwerk langzaam terugkomen.”

Welke wijken komen in je boek terug?

“In mijn boek kijk ik onder meer naar de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost. Het is een arme wijk met veel werkloosheid, armoede en kleine criminaliteit. In een van de flatblokken hebben vrouwen uit de buurt in een binnentuin een moestuin geopend. Daar zijn tientallen vrouwen bij betrokken geraakt. Ze organiseren cursussen, leren tuinieren en leren elkaar meer over gezond eten. Je kan denken hoe knullig of schattig is dit, maar het brengt heel wat teweeg. De vrouwen worstelen elke dag met zorgtaken. Er is eenzaamheid, en de omgeving is ook niet makkelijk. In de moestuin zorgen ze voor elkaar, delen ze hun kracht en kunnen ze zelf ook weer wat toevoegen aan het initiatief. Dan zie je tegelijk hoe zo’n mooi initiatief zoveel moeite heeft moeten doen om deze plek te krijgen en behouden van de gemeente. Nog steeds is het een constante strijd om het te behouden, want de gemeente kan er ook andere dingen mee doen. Dan denk ik: gemeente omarm dit nou. Een andere wijk waar ik naar kijk in mijn boek is de Jacob Geelbuurt in Nieuw-West. Hier zijn een groot aantal flats gesloopt, en is vanuit de wijk een sociaal cultureel project ontstaan, met een podcastreeks en een museum om de bewonersverbanden, het sociale netwerk, in kaart te brengen. Het laat zien wat het met mensen doet als je huis wordt gesloopt. Voor sommige bewoners was het echt hartverscheurend. Ze woonden bijna hun hele leven in de wijk, hun kinderen zijn groot geworden in het huis. We staan te weinig bij stil bij de pijn en schade die het voor mensen kan opleveren.”

In je boek gaat het over Amsterdam, maar in hoeverre geldt het ook voor andere steden?

“De kracht die ik beschrijf in de wijken in Amsterdam is ook universeel. Die is heel identiek in andere steden en dorpen te vinden. Het is in elke wijk, dorp of stad in Nederland toepasbaar. Overal worden kwetsbare bewoners niet erkend.”

Wat wil je de bezoekers op de Dag van de Stad meegeven?

“Ik wil het gesprek aangaan omdat er ook heel veel goede wil bestaat. Er is veel behoefte om het anders te doen, ook al zijn er weinig kant en klare voorbeelden om uit te werken. We doen het nu ruim dertig jaar op een bepaalde manier, nu moeten we meer de maatschappelijke waarde centraal stellen. Het gesprek aangaan met bewoners, het uitwisselen van kennis, is daarbij heel waardevol.”

Wil je de bespreking door Floor Milikowski op de Dag van de Stad graag bijwonen? En leren van andere experts en mede-stadmakers? Meld je dan nog snel aan voor de Dag van de Stad op 29 september.

Verlenging City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Toepassen en opschalen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.

De ondertekenaars van de City Deal zien dat digitalisering en technologisering de volgende verandering behelst: door digitalisering en technologisering worden alle objecten en gebruikers daarvan in het fysieke domein met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Dat betekent dat alle onderdelen van die fysieke ruimte, en alle mensen die daar zijn, met elkaar kunnen communiceren. De verwachting is dat de afstand tussen regio’s, steden en dorpen minder relevant en de samenleving flexibeler wordt. En dat er daardoor meer behoefte ontstaat aan betekenisvolle en uitgesproken plekken, want met een flexibeler samenleving zijn mensen in principe bij voorkeur op de plek die ze op dat specifieke moment het aangenaamst vinden. Net als alle City Deals, maakt ook ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderdeel uit van het programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Schaalsprong maken
Er zijn de afgelopen tijd in het kader van de City Deal nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker zijn toe te passen. Zo is er een toolbox en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om in Scheveningen de druktemonitor Crowd Safety Manager te toetsen. Eind juni is een tweede aan het thema verwante city deal ondertekend: de City Deal Slim Maatwerk. Daarin ligt de focus op het sociaal domein, met als onderliggend doel om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.
De afgelopen jaren hebben de partners bovendien stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, zodat de innovatie op snelheid kan komen. Er is zo een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan, dat een goede basis biedt om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering bieden. En om een sprong te maken in omvang van impact.
De schaalsprong is belangrijk omdat de smartcityontwikkeling in Nederland blijft steken. Voor een aantal partners blijkt het lastig om het onderwerp digitalisering en technologisering in de eigen organisatie te borgen en verder te brengen. Ook zijn er nog veel gemeenten en bedrijven in Nederland, die digitalisering en technologisering niet hoog op de agenda hebben staan. Dat is op meerdere manieren een gemiste kans. Niet alleen maken we het ons daarmee lastiger om de grote problemen in Nederland op te lossen, ook blijft een potentiële groeimarkt onbenut. Digitalisering en technologisering bieden enorm veel businesskansen. Het is al jaren de grootste groeimarkt ter wereld. Smart city gaat over de toepassing van digitalisering en technologisering in het ruimtelijk en sociaal domein. De partners van de city deal zijn ervan overtuigd dat Nederland deze kansen kan en moet benutten. En daarom willen ze de .

Showcases om van te leren
In de volgende fase van de City Deal ligt de focus op praktijk, proces en partnerschap. Om bij de praktijk te beginnen. Daarom worden showcases gestart. Dit zijn door de partners geselecteerde gebiedsontwikkelingsprojecten of herontwikkelingstrajecten waarin gebruik wordt gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden om zo leefbare en sociale steden te ontwikkelen. Zo kunnen we de binnen de City Deal ontwikkelde instrumenten toepassen en op basis van de ervaringen verbeteren. We kunnen professionals in en buiten ons netwerk laten zien dat de slimme stad geen ver-van-het-bed-show is. Het ecosysteem van de city deal kan als katalysator werken voor de showcases. We willen de kennis en het netwerk actief inzetten om de showcases verder te helpen. Daarnaast gaan we goede praktijkvoorbeelden verzamelen en delen via www.toolboxslimmestad.nl.

Focus op processen
Opschaling en inbedding zijn de grootste opgaven om te komen tot succesvolle implementatie van digitalisering en technologisering in de stad. Daarvoor moeten we – individuen, organisaties en samenleving – op een nieuwe manier werken. We moeten nieuwe werkwijzen ontwikkelen én implementeren. Er is niet één reden, maar een verzameling aan oorzaken en redenen. Dat is een complexe opgave, die centraal staat in deze volgende stap met de City Deal. Daarbij nemen we het WRR-advies Opgave AI – De nieuwe systeemtechnologie als uitgangspunt. Dit beschrijft vrij precies welke opgaven moeten worden aangepakt en welke weerstand daarbij kan ontstaan om AI (artificial intelligence) te implementeren. We hebben daarbij de bredere AI-opgave toegespitst op de stedelijke context. De WRR maakt daarbij onderscheid in demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. Op elk van deze thema’s gaan nieuw opgerichte werkgroepen werken aan schaalbare oplossingen.

Wiel niet opnieuw uitvinden
Drie onderwerpen waren erg belangrijk tot nu toe in de City Deal Een slimme stad zo doe je dat: Gebiedsontwikkeling, Lokaal Meten en Crowd Management / Voorspellen. Voor elk van deze thema’s komt er een CoP (Community of Practice) met een eigen netwerk en kennisuitwisseling om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
De City Deal is natuurlijk meer dan showcases, processprints en CoP’s. Het is vooral een groot en veelzijdig netwerk met partners uit alle geledingen van het smart city-werkveld. Dat netwerk zet technologisering en digitalisering in om regio’s, steden en dorpen leefbaar en democratisch te houden. En de verlenging van de city deal mag dan worden aangegaan voor nog eens twee jaar, ook dan zit het werk er niet op. We zijn vooral weer een hele stap verder om te ontdekken dat er nog veel meer te doen is.

Meer informatie

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.
>> Alle up-to-date informatie m.b.t. de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, is te vinden op de officiële City Deal pagina.
>> Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de programmamanager van deze City Deal: Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl

Community of Practice Lokaal Meten & Snuffelfiets

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt met Snuffelfiets of vergelijkbare projecten om lokaal de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen en het fietsen te bevorderen. Daar gebeuren mooie dingen, maar in de waan van de dag blijkt het vaak lastig om in contact te blijven met vergelijkbare projecten.

Om de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen, is daarom de Community of Practice (CoP) Lokaal Meten & Snuffelfiets opgezet. Met de CoP voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en Future City organiseren in het kader van deze CoP 4 (fysieke) bijeenkomsten per jaar in Amersfoort. Elke bijeenkomst heeft de volgende opzet:
– De deelnemers presenteren waar ze:
>> mee bezig zijn
>> succes op behalen (en waarom)
>> op vast lopen en hulp bij nodig hebben.
– Er is veel gelegenheid om te netwerken.
– Indien gewenst komt er een relevante inleider over een specifiek onderwerp.
De bijeenkomsten worden georganiseerd in februari, mei, september en november. Exacte data volgen.

De CoP heeft een eigen Whatsappgroep voor constant contact, een nieuwsbrief (die verschijnt na de bijeenkomst en een verslag bevat van wat is besproken), een online community (waar oa de nieuwsbrieven zijn terug te lezen).

Een keer per jaar (tijdens of ipv een van de vier bijeenkomsten) wordt iets bijzonders georganiseerd, een zogenaamde special. Dat kan een werkbezoek zijn, een studiereis, congres, boek etc.

Aanmelden voor de CoP Lokaal Meten & Snuffelfiets kan via deze link: https://kennislab.typeform.com/CopLokaalMeten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding en de 4 bijeenkomsten. Voor de specials kunnen wel kosten in rekening worden gebracht, maar dat gebeurt uiteraard in overleg.

Vacature: Draag bij aan een sterk woon- en vestigingsklimaat als programmaleider van de Town Deal Sterke Streken

De Town Deal Sterke Streken is op zoek naar een enthousiaste, doortastende en communicatief  sterke programmaleider met aantoonbare affiniteit en ervaring met het versterken van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in gemeenten. Als programmaleider ben je de verbindende factor die inzet op kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van innovatieve ideeën en oplossingen. Daarnaast breng jij verschillende actoren bij elkaar zodat kennis en ervaringen breed worden opgebouwd en verspreid. Jij weet, als inspirerend boegbeeld van de Town Deal, zowel private als publieke partijen in beweging te brengen om gezamenlijk tot vernieuwing te komen.

Ben jij die gedreven verbinder die zich wil inzetten om samen met gemeenten, Rijk en marktpartijen op vernieuwende wijze bij te dragen aan een sterk woon- en vestigingsklimaat van Nederlandse gemeenten? De opdracht is voor gemiddeld 8 uur per week voor de looptijd van de Town Deal (1 jaar met kans op verlenging).  Reageer graag uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022 door een e-mail met motivatie, cv en beschikbaarheid te sturen naar postbus.agendastad@minbzk.nl.

Hieronder lees je de uitgebreide vacaturetekst.

Over de Town Deal Sterke Streken

In een Town Deal werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de Rijksoverheid en relevante kennis- en marktpartijen aan een uitdagend project dat gemeenten zelf inbrengen. Het doel van de Town Deal is om met inzet van gerichte expertise en ervaring uit een ‘impactpool’ een impuls te geven aan projecten en vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. In deze Impactpool zitten experts en doeners uit het publieke, private en kennisdomein. Deze specifieke Town Deal richt zich op het stimuleren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het in stand houden en waar mogelijk versterken van het woon- en vestigingsklimaat is voor regio’s van groot belang — niet alleen om bewoners vast te houden, maar ook om nieuwkomers aan zich te binden en kernen te laten floreren. Sommige gemeenten kampen met vergrijzing en ontgroening, met gevolgen voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor wonen buiten de grote stad, mede door de hybride werken, toe. Dat biedt kansen en uitdagingen waar de Town Deal zijn tanden in zet. Lees meer over de Town Deal.

Jouw taken

 • Je voert de programmaleiding van de Town Deal en bent aanspreekpunt voor alle partijen in de Town Deal.
 • Jij coördineert, samen met het projectteam, de samenwerking tussen verschillende ministeries, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen en je bent betrokken bij het matchen van hulpvragen en deelnemers uit de impactpool.
 • Je staat in contact met alle partijen over de voorbereiding, uitvoering, kruisbestuiving en evaluatie van de Town Deal-projecten.
 • Je organiseert (in samenwerking met het projectteam) minimaal 3 bijeenkomsten met alle betrokken partijen om kennis en ervaringen uit te wisselen en dieper in te gaan op gedeelde uitdagingen en kansen.
 • Je signaleert kansen voor ‘systeemdoorbraken’, zoals nieuwe wetgeving; beleid; financiering; kennis; of afspraken met de markt.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met vraagstukken rondom aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
 • Je hebt kennis van zowel de publieke als private
 • Je hebt kennis van regionale vraagstukken en aanpak.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult daadkrachtig een coördinerende rol (programma management).
 • Je werkt enthousiasmerend, inspirerend en bent in staat mensen en partijen in beweging te brengen.
 • Je hebt oog voor het grotere geheel en de verbinding van verschillende projecten.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen helder toelichten.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een praktijkgerichte inslag.
 • Je bent onafhankelijk en handelt (niet vanuit een organisatiebelang) in dienst van het collectief.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: gemiddeld 8 uur / week (ene week meer, andere week minder).
 • Starttijd: half september/begin oktober.
 • Looptijd: gedurende looptijd Town Deal Sterke Streken (1 jaar met kans op verlenging).
 • Invulling: één persoon (en geen team), omwille van korte lijnen met alle betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, dan vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Wat zijn jouw ervaringen met het thema aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat?
 • Hoe denk je deze opgave te kunnen realiseren en hoe zie je je eigen rol hierin?
 • Wanneer kijk jij aan het einde tevreden terug op deze Town Deal samenwerking?

Procedure

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober door een email met je motivatie, CV en beschikbaarheid te sturen naar: postbus.agendastad@minbzk.nl.

Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele kandidaten. Met deze kandidaten zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een programmacoördinator gemaakt zal worden. De sollicitatiegesprekken zullen op 17 en 18 oktober in de middag plaatsvinden.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (steven.kroesbergen@minbzk.nl).

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van (meestal) vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 29 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Vanaf 2022 breidt Agenda Stad met het nieuwe instrument Town Deals haar diensten ook uit naar middelgrote en kleinere gemeenten met een gedeelde transitieopgave. Lees meer over City Deals op Agendastad.nl.

 

Derde editie Maatwerk Magazine richt zich op leren van terugkerende knelpunten

Foto deurbellen uit Maatwerk Magazine nr 3

Eind juni verscheen de derde editie van het Maatwerk Magazine, een uitgave van de City Deal Eenvoudig Maatwerk en het Programma Sociaal Domein. Dit jaar staat het magazine in het teken van leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk. Hoe kun je daarvoor structurele oplossingen verzinnen?

‘Het belang van maatwerk valt niet meer te ontkennen’, schrijft hoofdredacteur Pieter Hilhorst in het voorwoord. ‘Het toeslagenschandaal heeft de laatste twijfelaars de mond gesnoerd. Onverkorte toepassing van schadelijke regels kan levens vernietigen.’

Toch waait er wel een andere wind, vindt Hilhorst. ‘Er is meer ruimte voor onorthodoxe oplossingen.’ Zo heeft UWV voor de eerste keer maatwerk toegepast voor 3500 mensen. De gemeente Den Haag kijkt in deze wooncrisis bij het huisvesten van dak- en thuisloze mensen verder dan de eigen gemeentegrenzen. Amsterdam wil maatwerk integreren in de standaard benadering. Op deze manier kan maatwerk toegepast worden in een grote uitvoeringsorganisatie als Werk, Participatie en Inkomen. Het zijn allemaal voorbeelden die beschreven worden in dit magazine.

Leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk

Het jaarlijkse magazine staat deze keer in het teken van leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk. Hoe kun je daarvoor structurele oplossingen verzinnen? Het generieke maatwerk van het UWV is daar een mooi voorbeeld van. Maar het kan ook kleinschaliger.

In de regio Twente krijgen wijkverpleegkundigen een grotere rol bij indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundigen kennen de ouderen goed en weten wat ze nodig hebben. En de ouderen hoeven nu niet meer hun verhaal te doen aan een onbekende consulent van de gemeente.

Nieuwsgierig?

Bestel het gratis Maatwerk Magazine 2022 door een mail te sturen aan info@programmasociaaldomein.nl o.v.v. naam, adres en aantal exemplaren (zolang de voorraad strekt).

Uiteraard is het Maatwerk Magazine ook digitaal te lezen, op de website van het Programma Sociaal Domein. Daar vind je ook de edities van het Maatwerk Magazine in 2020 en  2021.