Verlenging City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Toepassen en opschalen

Dit gaat over de City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.

De ondertekenaars van de City Deal zien dat digitalisering en technologisering de volgende verandering behelst: door digitalisering en technologisering worden alle objecten en gebruikers daarvan in het fysieke domein met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Dat betekent dat alle onderdelen van die fysieke ruimte, en alle mensen die daar zijn, met elkaar kunnen communiceren. De verwachting is dat de afstand tussen regio’s, steden en dorpen minder relevant en de samenleving flexibeler wordt. En dat er daardoor meer behoefte ontstaat aan betekenisvolle en uitgesproken plekken, want met een flexibeler samenleving zijn mensen in principe bij voorkeur op de plek die ze op dat specifieke moment het aangenaamst vinden. Net als alle City Deals, maakt ook ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderdeel uit van het programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Schaalsprong maken
Er zijn de afgelopen tijd in het kader van de City Deal nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker zijn toe te passen. Zo is er een toolbox en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om in Scheveningen de druktemonitor Crowd Safety Manager te toetsen. Eind juni is een tweede aan het thema verwante city deal ondertekend: de City Deal Slim Maatwerk. Daarin ligt de focus op het sociaal domein, met als onderliggend doel om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.
De afgelopen jaren hebben de partners bovendien stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, zodat de innovatie op snelheid kan komen. Er is zo een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan, dat een goede basis biedt om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering bieden. En om een sprong te maken in omvang van impact.
De schaalsprong is belangrijk omdat de smartcityontwikkeling in Nederland blijft steken. Voor een aantal partners blijkt het lastig om het onderwerp digitalisering en technologisering in de eigen organisatie te borgen en verder te brengen. Ook zijn er nog veel gemeenten en bedrijven in Nederland, die digitalisering en technologisering niet hoog op de agenda hebben staan. Dat is op meerdere manieren een gemiste kans. Niet alleen maken we het ons daarmee lastiger om de grote problemen in Nederland op te lossen, ook blijft een potentiële groeimarkt onbenut. Digitalisering en technologisering bieden enorm veel businesskansen. Het is al jaren de grootste groeimarkt ter wereld. Smart city gaat over de toepassing van digitalisering en technologisering in het ruimtelijk en sociaal domein. De partners van de city deal zijn ervan overtuigd dat Nederland deze kansen kan en moet benutten. En daarom willen ze de .

Showcases om van te leren
In de volgende fase van de City Deal ligt de focus op praktijk, proces en partnerschap. Om bij de praktijk te beginnen. Daarom worden showcases gestart. Dit zijn door de partners geselecteerde gebiedsontwikkelingsprojecten of herontwikkelingstrajecten waarin gebruik wordt gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden om zo leefbare en sociale steden te ontwikkelen. Zo kunnen we de binnen de City Deal ontwikkelde instrumenten toepassen en op basis van de ervaringen verbeteren. We kunnen professionals in en buiten ons netwerk laten zien dat de slimme stad geen ver-van-het-bed-show is. Het ecosysteem van de city deal kan als katalysator werken voor de showcases. We willen de kennis en het netwerk actief inzetten om de showcases verder te helpen. Daarnaast gaan we goede praktijkvoorbeelden verzamelen en delen via www.toolboxslimmestad.nl.

Focus op processen
Opschaling en inbedding zijn de grootste opgaven om te komen tot succesvolle implementatie van digitalisering en technologisering in de stad. Daarvoor moeten we – individuen, organisaties en samenleving – op een nieuwe manier werken. We moeten nieuwe werkwijzen ontwikkelen én implementeren. Er is niet één reden, maar een verzameling aan oorzaken en redenen. Dat is een complexe opgave, die centraal staat in deze volgende stap met de City Deal. Daarbij nemen we het WRR-advies Opgave AI – De nieuwe systeemtechnologie als uitgangspunt. Dit beschrijft vrij precies welke opgaven moeten worden aangepakt en welke weerstand daarbij kan ontstaan om AI (artificial intelligence) te implementeren. We hebben daarbij de bredere AI-opgave toegespitst op de stedelijke context. De WRR maakt daarbij onderscheid in demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. Op elk van deze thema’s gaan nieuw opgerichte werkgroepen werken aan schaalbare oplossingen.

Wiel niet opnieuw uitvinden
Drie onderwerpen waren erg belangrijk tot nu toe in de City Deal Een slimme stad zo doe je dat: Gebiedsontwikkeling, Lokaal Meten en Crowd Management / Voorspellen. Voor elk van deze thema’s komt er een CoP (Community of Practice) met een eigen netwerk en kennisuitwisseling om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
De City Deal is natuurlijk meer dan showcases, processprints en CoP’s. Het is vooral een groot en veelzijdig netwerk met partners uit alle geledingen van het smart city-werkveld. Dat netwerk zet technologisering en digitalisering in om regio’s, steden en dorpen leefbaar en democratisch te houden. En de verlenging van de city deal mag dan worden aangegaan voor nog eens twee jaar, ook dan zit het werk er niet op. We zijn vooral weer een hele stap verder om te ontdekken dat er nog veel meer te doen is.

Meer informatie

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.
>> Alle up-to-date informatie m.b.t. de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, is te vinden op de officiële City Deal pagina.
>> Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de programmamanager van deze City Deal: Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl

Laat een reactie achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.